Matr. nr. 39a

 

beklager_billede

Oplysninger om ejendommen:

Gl. gårdnr. 1

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 5 2
1. realregister: 3 5 3 1
2. realregister: 3 4 3 ½

Gården må ud fra matrikelnummeret være udflyttet før 1816. Dens beliggenhed er ukendt, men må have ligget i den nordøstlige del af sognet, jfr. beliggenheden af de gårde, der er udstykket herfra.

 

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Mikkel Jensen Ingerslev
1680-matrikel: Knud Sørensen

Skifte nr. 91 21.3.1687 efter Knud Sørensen
Lavværge for enken Maren Poulsdatter: bror Rasmus Poulsen
Børn:
Kirsten
Maren
Karen
Anne
Mette [senere gift matr. 10a?]
Formynder: Poul Jensen i Viby [matr. 28a]

1688-matrikel: Rasmus Poulsen
1700-jordebog: Laurids Godsen [halvgård] og Ung Rasmus Poulsen [halvgård]

Laurids Godsen gift med Margrethe Terkelsdatter (se David Madsens fæstebrev) ifl. Viby Sogns Hist.

1717.05.06 Jens Sørensen født på Ryttergården i Koldt sogn

Laurids Godsens fradøde gård
Gift med Margrethe Terkelsdatter [forgængers enke] ifl. David Madsens fæstebrev
1724 Jens Sørensen af Gygården død ?? [skifte ??]

1724.08.18 David Madsen

[født matr.9a]
Forgænger afdøde Jens Sørensen Kolt
1725 gift 1. med Maren Lauridsdatter (datter af Laurids Godsen ifl. tingbog 1725)
1741 David Madsens hustru død
Skifte nr. 344 16.2.1742 for Maren Lauridsdatter
Børn:
Sidsel 16 år [se nedenfor]
Karen 14 år
Maren 10 år
Anne 8 år
Mette 4 år
Margrethe 1 år
Formynder: Peder Gregersen i Viby [matr. 12a]
1745 gift 2. med Karen Mortensdatter [matr. 16a]
(beslægtede – ægteskabsbevilling 21.5.1745)
1750 David Madsens hustru død 30 år
Skifte nr. 411 6.5.1750 for Karen Mortensdatter
Børn:
Mads 4 år
Marie 2 år
Formynder: morbror Niels Mortensen i Viby [matr.7a]
Børn fra 1. ægteskab:
Sidsel gift med Christen Pedersen Bach i Viby [matr. 6a]
Karen, Maren, Anne, Mette, Margrethe
Formynder: Peder Gregersen i Viby [matr. 12a]
1772 David Madsen død 77 år

1763.11.11 Mads Davidsen af Viby

Forgænger: far David Madsen MD skal være under faderens ”gouvernement”, da han endnu er ung,
og han må ikke indgå ægteskab uden faderens tilladelse
1769 gift 1. med Anne Jensdatter [født matr. 24a], begge af Viby
1782 død Mads Davidsens hustru Anne Jensdatter død 44 år
Skifte nr. 692 30.10.1782
Børn:
Karen 14 år, Kirsten 11 år, David 8 år, Sidsel 6 år [se nedenfor]
Formynder: Anders Loft i Kirkeskoven
1782 gift 2. med Anne Marie Andersdatter [født matr. 27a], begge af Viby
1814 Mads Davidsen død 72 år
Skifte nr. 988 31.3.1814
Lavværge for enke Anne Marie Andersdatter: degnen Schiøtz
Børn af 1. ægteskab:
Karen Madsdatter gift med Niels Garver i Århus, begge døde – 3 børn,
Formynder for de 3 børn Anders Hansen [matr. 27a?] i Viby
Kirsten Madsdatter gift med Niels Nielsen Vinding, fisker i Fiskerhuset
David Madsen i Viby [matr. 21a]
Sidsel Madsdatter gift med Mikkel Rasmussen i Lisbjerg Terp
Børn af 2. ægteskab:
Anne 30 år
Johanne 29 år
Maren 23 år
Mette 20 år
Anders 17 år [se nedenfor]
1828 Anne Marie Andersdatter død 75 år

1825.07.06 Anders Madsen

[Forgængers søn]
1825 gift 1. med Sidsel Andersdatter [født matr. 27a] i Viby
1827 Sidsel Andersdatter død 27 år
Skifte nr. 1030 17.12.1827
1 barn:
Anne Marie 1 md.
Formynder: morfar Anders Hansen [matr. 27a?] i Viby
1828 gift 2. med Sidsel Marie Nielsdatter [født Fiskerhuset, Viby]
1829 født Mads
1830 født Sidsel
1833 født Kirsten Marie
Se videre nedenfor

 

Ejere:

Skøde til Anders Madsen lyst 18.9.1841 (fra proprietær Ingerslev)
Skøde til Søren Pedersen Loft på 39a lyst 4.4.1868

Se matr. 14a

 

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taks.forr. 10.4.1815 Mads Davidsen død
Brandtaks. Nr. 16-49 4.6.1841 ejes og bebos af Anders Madsen 1800 rd.
Brandfors. nr. 50 matr. 39a Anders Madsen 1858 2700 rd., 1948 nedbrudt
Brandfors nr. 129 matr. nr. 39a Søren Pedersen Loft (kun et hus) 4. kvt. 1869 805 rd. udg. 1883

 

Se nøjagtig placering