Matr. nr. 39l

Engdal

39l Engdal

Oplysninger om ejendommen:

Udstykket fra 39c 1.8.1906 med hartkorn ”.4.1. ¼

Gården er opstået ved køb af flere matrikelnumre. Ikke alle køb er medtaget nedenfor.
Ejendomsvurderingen 1936 oplyser: matr. nr. 39l, 37aæ, 15l hartkorn 1.1.0.2 ¾

Ejere:

Skøde til enkefru Mariane Randers og kelner Simon Andersen på 39l og 39r lyst 20.7.1907
Skøde fra Chr. Leth Espensen til enkefru Katrine Andersen f. Nielsen Krogh på 24k og 75x lyst 24.5.1919
Skifteretsattest som adk. for Simon Andersens arvinger lyst 16.8.1919
Skøde til enke Ane Marie Cathrine Andersen født Nielsen Krogh på Simon Andersens anpart 39r og 39l lyst 10.3.1920
Skøde til samme på enke M. Randers’ andel i 39r og 39l lyst 28.4.1920, således at hun nu ejer hele ejendommen
Skøde til N. Jacobsen på 39l og 39r lyst 4.8.1920 og på 24k og 75x lyst samme dato
Skøde til samme på 15l lyst 31.10.1930
Skøde til samme på 37aæ lyst 03.04.1933
Skøde til Aarhus Kommune på 39l, 15l og 37aæ (2 sidstnævnte udstreget) lyst 13.6.1946

 

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 62 matr. 39l m.fl. Simon Andersens enke fra Wistoft 1.10.1907 10.400 kr. Århus Kommune ejer 1946

 

Se nøjagtig placering