Matr. nr. 42a

Kærslund (Kjærslund)

42a_kaerslund_boettcher_1

Oplysninger om ejendommen:

opr. 41a og 42a. Solgt til selveje 3.7.1852.

Se flere billeder af ejendommen
ca. 1928
1954
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Ved overgang til selveje = 1. og 2. realregister:
Matr. 41a
2  ¼
Matr. 42a
2
Omtalt i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1703, i Viby Sogns Historie II s. 180 og i Vibybogen 2008 s. 33-38

Fæstere:

Matr. nr. 41:
Se matr. nr. 40a

Matr. nr. 42:
Søren Sørensen Høgh
6.8.1801 Niels Sørensen Høgh = sogneprotokol 1825-41
30.11.1848 Søren Nielsen Kjær 2 skp 1 fk 1½ alb. Desuden fæstes nr. 49 på 1 skp 3 fk 2 ¼ (se matr. nr. 40a)

Bem. Et af nyt opført Huus. Under anførte Hartkorn er indbefattet de Huuse og Havepladser i Viby Terp, hvortil Lodderne hidtil have henligget. Disse Huus og Havepladser ere nærværende Fæster aldeles uvedkommende og foranstaltes samme desaarsag snarest mueligt fraskilte ..

Ejere:

Skøde til Søren Nielsen Kjær matr. 41a og 42a lyst 3.7.1852
Mageskifteskøde til Søren Jensen lyst 1.8.1863
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo som adk. for Kirsten Sørensen lyst 13.1.1872
Skøde til Andreas Poulsen lyst 19.5.1877
Skøde til Mads I. Lauridsen lyst 7.1.1905
Skøde til Alfred Christian Andersen lyst 26.5.1926
V.M. Andersen (Vejviser 1958)
Viby Kommune (Vejviser 1966)
Skøde til Aarhus Amtskommune lyst 12.7.1976

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. 2.10.1847 nr. 16-94 bebos af fæster Søren Nielsen Kier
Brandfors. nr. 92 matr. 41, Kjærslund Søren Nielsen 1858 480 rd., rettet til 900 rd., udg. 1883
Brandfors. nr. 336 matr. 41a og 42a, M.J. Lauridsen 1.4.1914 5200 kr. fra Wistoft, gartneri, Viby Kommune 1963

Se nøjagtig placering