Matr. nr. 45a og 46a

Vendelbo

45_46a_vibymark30_1893_5

Oplysninger om ejendommen:

(matr. nr. 46a er underlagt 45a)

Købt til selveje lyst 3.7.1852

Se flere billeder af ejendommen
1991

1893-94
  Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
 
3. juli 1852:          
Matr. 45a = 1. og 2. realregister  “  1 2 ½  
Matr. 46a = 1. og 2. realregister
 “  1 2 ½  
 

Omtalt i Viby Sogns Historie II s. 181

Fæstere:

Jens Jensen Basse og Anders Sørensens enke ifl. jordebog 1825
13.06.1831 Frands Eriksen
30.11.1848 Peder Sørensen. Under opførte Hartkorn er indbefattet Huus og Haveplads til det Huus, som Frands Eriksen bebor og hvortil anførte Jorder forhen har hørt

Ejere:

Skøde til Peder Sørensen på 45a og 46a lyst 3.7.1852
Skøde til Jens Ovesen lyst 22.12.1855
Skøde til Anders Jensen Vendelbo lyst 28.9.1878
Udskrift af dødsjournalen som adk. for enke Kirsten Marie Wendelboe lyst 17.9.1928
Skøde til Jens Ove Jensen Wendelboe på lyst 17.9.1928
Enke Kirsten Marie Vendelboe (Viby Sogns Historie 1949)
E. Hygum (Viby Sogns Historie 1949)
Viby Kommune (Vejviser 1966)
Skøde til Viby Andelsboligforening lyst 27.01.1967

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-90 21.8.1846. bebos af fæster Peder Sørensen til Marselisborg 420 rd.
Brandfors. 88 45a og 46a Jens Ovesen 1858 420 rd., udg. 1890
Brandfors. 337 45a og 46a Viby Mark A. Jensen Vendelbo 1. kvt. 1914 4000 kr., 1946 gartner Hygum

Se nøjagtig placering