Matr. nr. 47a & 48

beklager_billede

Oplysninger om ejendommen:

(matr. nr. 48 er underlagt 47a)

Købt til selveje tinglyst 3.7.1852

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
3. juli 1852:
Matr. 47a = 1. og 2. realregister 1  1
Matr. 48 = 1. og 2. realregister 1 3  “
Se også matr. 57

Fæstere:

David Christensen og Jens Willumsen ifl. jordebog 1825 (matr. 48 fæsteledig 1825/26)
18.03.1831 Jacob Laursen Fløistrup
Jordebog 1835: Huset er udflyttet på lodder

Ejere:

Skøde til Jacob Laursen matr. nr. 47a og 48 lyst 3.7.1852
Skøde til Rasmus Pedersen lyst 13.10.1866
Skiftebrev som adk. for enken Karen Marie Jakobsen lyst 23.9.1876 cfr. 34b
Vielsesattest som adk. for Peder Pedersen lyst 23.9.1876 cfr. 34b (mageskiftet samme dag)
Skøde til gartner Georg Møller Sørensen på 47a og 48 lyst 8.12.1906
Skøde til Søren Lund på samme lyst 7.12.1912
Skøde til Søren Hougaard Jensen på samme lyst 14.6.1913
Skøde til Rasmus Fangel på samme lyst 21.8.1915

Fortsættes på matr. nr. 57

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 73 matr. 47a og 48 Godthaab Rasmus Pedersen 3. Kvt. 1868 391 rd., udg. 1890
Brandfors. nr. 63 matr. 47a og 48 G. Møller Sørensen 1.10.1907 2800 kr. fra Wistoft, nedbrudt 1930

Se nøjagtig placering