Matr. nr. 4a

 Matr. 4A

Oplysninger om gården:

Gl. gårdnr. 15, senere 15a  

Se flere billeder af ejendommen
10a
1956
  td
(tønder)
sk
(skæpper)
fk
(fjerdingkar)
alb
(album)
 
Matrikel 1843 5 7 3 1 ¾
1. realregister 5 4 ½
2. realregister 1 7 3 2 ¾

  

Bevilling til Rasmus Mogensen om sammenlægning af matr. 4a og 5a. Se matr. 5a 

Gården lå, hvor Viby-Centret er nu. I 1. kvt. 1883 er bygningerne registreret som gård. Efter Rasmus Mogensens overtagelse i 1885 må gården være nedrevet og et mindre hus opført (1. kvt. 1887).

 

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Jens Sørensen
1680-matrikel: Jens Sørensen og Jørgen Jensen

Skifte nr. 75 21.1.1685 for Anne Pedersdatter
Oplyst som enke efter Jens Sørensen

Børn:
Peder i Holm
Jørgen i Viby [se nedenfor]
Birgitte gift med Peder Jensen i Stjær

1688-matrikel: Jørgen Jensen

1704 Kostald brændt ifølge Viby Sogns His. II s. 68
Gift med Edel Jensdatter (tingbog 1725)
1719 begge døde (for 6 år siden ifølge tingbog 1725)

1709.04.21 Søren Jørgensen fæster i Viby

Forgænger: far Jørgen Jensen, der har overdraget gården pga. alder. Da en del af gården
brændte for nogle år siden og endnu ikke er fuldt opbygget, skal han kun betale 16 rdr. i indfæstning
1734 gift 1. med Anne Pedersdatter af Viby
1736 Søren Jørgensens hustru død [intet skifte]
1736 gift 2. med Maren Pedersdatter [født matr. 5a]
1743 Søren Jørgensen død
Skifte nr. 359, 8.5.1743
Lavværge for enken Maren Pederdatter, Peder Gregersen, Viby [matr. 12a]
Børn:
Jørgen 4 år, Peder 3 år, Rasmus 1 år, Søren 0 år [se nedenfor]
Formynder morfar Peder Christensen Møller i Viby [matr. 5a]
Desuden nævnes afdødes svoger Peder Pedersen i Århus     

1743.08.26 Peder Mogensen Loft fæster i Ingerslev

Forgænger: afdøde Søren Jørgensen
1743 gift med forgængers enke Maren Pedersdatter
1750 Peder Loft død 42 år
Skifte nr. 413, 26.6.1750
Lavværge for enken Maren Pedersdatter: Peder Gregersen, Viby
Børn:
Mogens 6 år, Jens 3 år, Maren 1 år, Kirsten 0 år [se nedenfor]
Formyndere: Jacob Pedersen Møller i Viby og Rasmus Sørensen Loft sst.
1762 Maren Pedersdatter død 51 år
Skifte nr. 513 10.10.1763
Børn fra 1. Ægteskab:
Jørgen 24 år, Peder 23 år, der har stedet i fæste [matr. 29a], Rasmus 22 år, Søren 20 år [se nedenfor]
Børn fra 2. Ægteskab:
Mogens 18 år, Jens 16 år, Maren 14 år, Kirsten 13 år
Formyndere: Morbrødre Søren Møller i Viby [matr. 14a], Jacob Møller sst. [matr. 5a] og
Christen Møller sst. [se nedenfor]

Gården deles – se matr. nr. 29A

1763.04.29 Christen Pedersen Møller fæster af Viby

Forgænger: Peder Mogensen Lofts afdøde enke
Christen Pedersen Møller bror til Maren Pedersdatter (født matr. 5a – se nedenfor)
Ugift
1778 Christen Møller død 55 år
Skifte nr. 639 14.6.1778
Arvinger:
Bror Jens Møller i Stavtrup
Bror Jacob Møller i Viby [matr. 5a]
Bror Søren Møller i Viby [matr. 14a]
Bror Laurids Møller i Viby [matr. 21a]
Afdøde søster Maren [se ovenfor], børn:
Jørgen Sørensen 40 år [matr. 23a]
Peder Sørensen 39 år [matr. 29a]
Søren Sørensen 38 år [næste fæster]
Mogens Pedersen Loft 36 år [matr. 9a]
Jens Pedersen Loft 34 år [matr. 15a]
Maren Pedersdatter gift med Peder Nielsen Bonde i Viby [matr. 22a]
Kirsten Pedersdatter 29 år

1779.12.16 Søren Sørensen [Loft]

Forgænger: afdøde Christen Møller. SS blev ved seneste landmilitssession anset utjenlig til kongens militærtjeneste    [søn af tidligere fæster Søren Jørgensen og Maren Pedersdatter]
1786 gift med Karen Poulsdatter [født matr. 13a]
1795 gårdmand Søren Sørensen død 53 år
Skifte nr. 807 30.3.1795 – kaldt Søren Sørensen Loft
Lavværge for enken Karen Poulsdatter: Rasmus Jensen, Viby
Barn:
Maren 8 år [død mellem 1801 og 1830]
Formyndere: født værge Peder Sørensen Loft [matr. 29a], Laurits Møller i Viby [matr. 21a]

 1798.11.19 Morten Eskildsen den Yngre af Viby

[Morten Eskildsen den Yngre født matr. 21a]
Forgænger: afdøde Søren Sørensen Loft
1795 gift med forgængerens enke Karen Poulsdatter
(beslægtede – ægteskabsbevilling 3.7.1795)
1798 født Søren [død før 1819]

1819 Morten Eskildsen død 64 år
Skifte nr. 1007 8.12.1819
Lavværge for enken Karen Poulsdatter: Anders Jensen
Arving: bror Anders Eskildsen, Viby [matr. 22a], Formynder Anders Jensen, Viby
Ny fæster er Albert Jensen
1830 Karen Poulsdatter død år 72 år
Skifte nr. 1038 Karen Poulsdatter enke efter Morten Eskildsen
Ingen børn, stort udarvsskifte
Opholdskontrakt 1820 for afdøde og dennes bror Jens Poulsen hos stedets fæster Albert Jensen

1821.09.08 Albert Jensen af Marselisborg

Forgænger: afdøde Morten Eskildsen. AJ giver aftægt til 2 aftægtsfolk på gården – se ovenfor
1820 ungkarl og fæsteyder Albert Jensen, 35 år gift med bondepige Sidsel Andersdatter 25 år
[født matr. 14a], forlovere selvejergårdmand stedfar Niels Larsen og Anders Jensen i Viby
1825 Sidsel Andersdatter død 32 år
Skifte nr. 1021 26.9.1825 efter Sidsel Andersdatter
Børn:
Anders 4 år
Kirsten 2 år [senere gift matr. 11a]
1825 gift 2 med Mette Margrethe Andersdatter [født matr. 14a]
1827 født Sidsel [senere gift med Mads Peder Nielsen, som overtog gården]
1841 ejendommen købt til selveje, tinglyst 30.10.1841

Ejere:

Skøde til Albert Jensen lyst 30.10.1841 (fra proprietær Ingerslev)
Skøde til Mads Peder Nielsen lyst 21.06.1851 (aftægt for Albrecht Jensen og Hustru)
Skifteretsattest for Sidsel Albertsdatter lyst 24.2.1877
Skøde til Søren Christensen på 4a lyst 28.5.1879
Mageskifteskøde til Rasmus Andersen Sorring på 4a lyst 28.7.1883
Skøde til Rasmus Mogensen på 4a lyst 19.12.1885 [ejede 5a]

Senere salg er påført matr. 5a

 

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taksationsforretning 2.3.1820 over afgangne Morten Eskildsens gård
Brandtaks. nr. 16-31 5.7.1841 ejes af Albrecht Jensen 1340 rd.
Brandtaks. nr. 16-31 22.7.1842 ejes af Albrecht Jensen 2190 rd.
Sognetaks. 17.10.1861 og 28.8.1865, ejer Mads Peter Nielsen
Brandfors. nr. 32 matr. nr. 4a Mads Peter Nielsen 3. kvt. 1865 3665 rd.

Se nøjagtig placering