Matr. nr. 4b

Væverlund

4b_vaeverlund_1_ca_1927

Oplysninger om gården

Væverlund oprindelig matr. nr. 74 og 30e

Hartkorn 1843:
Matr. 74 3 skp 1 fk 1 ¾ alb, gl. hartkorn: ager og eng 2 fk ¾ alb, skov 1 fk 5/7 alb. Ejer Laurs Davidsen 

Se flere billeder af ejendommen
årstal
årstal
ca. 1927
1. realregister Td(tønder) Skp(skæpper) Fk(fjerdingkar) Alb(album) Bemærkning
Matr. 4b 2 3  
Matr. 30e  
Matr. 74 3 1 1 Huus sammen med matr. 30e
Matr. 16c 2 2 1  
Matr. 13b 1 Fra 1874

Omtalt i Aarhus Amt s. 9, i Viby Sogns Historie II s. 140 og i Tove Glud Rasmussen: Skæbner i Viby i 1800-tallet s. 19-30 i  Vibybogen 2015

Matr. nr. 4b indgår i Grøfthøjparken i følge deklaration tinglyst 9. august 1968.

Ejere:

Skøde på skovgrund 1 fk. 5/7 alb til Jørgen Jensen fra Niels Diderichsen lyst 24.12.1810
Skøde på parcel ¾ alb. til Jørgen Jensen fra Jens Nielsen og 2 fk til samme fra Eskild Eskildsen begge lyst 24.8.1812
Skøde på parcel [matr. 30e] 2 ¼ alb til Jørgen Jensen fra Clemen Jensen lyst 8.6.1833
Skiftebrev for Kirsten Danielsdatter til Jørgens Jensens eiendele lyst 13.10.1838
Præsteattest Laurs Davidsen gift med Kirsten Danielsdatter lyst 13.10.1838
Skiftebrev som adk. for Kirsten Danielsdatter fra Laurs Davidsen lyst 27.3.1847 (matr. 74)
Vielsesattest som adk. for Anders Jensen lyst 27.3.1847 (matr. 74)
Skøde til Anders Jensen på matr. 4b lyst 13.2.1847
Skøde til samme på matr. 16c lyst 16.1.1858
Skøde til Svend Jensen på 4b, 16c, 30e og 74 lyst 13.5.1871
Skøde til samme på 13b lyst 21.3.1874
Skifteretsattest som adk. for Mette Amalie Jensen på 4b, 13b, 16c, 30e og 74 lyst 16.7.1892
Skøde til Karen Svendsen Møller på 4b, 13b, 16c og 74 lyst 18.12.1909
Skøde til Rasmus Thomsen på samme lyst 22.6.1918
Skøde til Jens P. Rasmussen på samme lyst 21.6.1919 – tilkøb af matr. 4ø i 1923 og 17 dg i 1925
Svend Pedersen (Viby Sogns Historie 1949)
Skøde til Viby Kommune lyst 22.11.1961

Forsikringsoplysninger: 

Brandtaks. fors. nr. 16-17 24.5.1848 et boelsted, ejes af Anders Jensen 900 rd.
Brandfors. nr. 18 matr. 74 Anders Jensen 1858 1660 rd. udg. 1883

Se nøjagtig placering