Matr. nr. 4f m.fl.

4f_1906_bogdg
1906

Oplysninger om ejendommen:

Udstykket fra matr. 4a d.24.1.1877 mens 5e tidligere (3.11.1857) var udstykket.

Se flere billeder af ejendommen
ca. 1970
ca. 1970
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Ved udstykning:
Matr. 4f  2  “ 2
Matr. 5e  “  “ 1

Det varede kun kort. 6.6.1877 udstykkedes 4h og 5i – se 4h.

Ejere ifl. meddelelsen P. Sørensen og J. Henriksen, hvori det også meddeles, at P. Sørensen beholder 4f og 5e som herefter udgør:

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matr. 4f 1 1 3
Matr. 5e ¼

2. realregister viser:

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matr. 4 f 1  1 2

Senere forenet med flere matrikelnumre til:
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
14.6.1932 
matr. nr. 4f 2 7

Oplysning i la Cour, 1915 s. 132-33: Gården lå ved den gamle Horsens Landevej og i blev i tidsrummet fra 1879 sammenkøbt af den nuværende ejer. Gården er endvidere omtalt i Aarhus Amt s. 9.

FDBs fabrikker er bygget på gårdens areal

Ejere:

P.Sørensen ifl. udstykning af 4h og 5i 6.6.1877
Skøde til Rasmus Lassen Rasmussen på 4 f og 5e lyst 26.6.1880
Skøde på 21b lyst 21.6.1884
Tilkøb af flere matr. nr. fra matr. nr. 5 lyst 20.6.1885
Udskrift af Dp. som adk. for arvinger på 4f, 5d, 5e, 5m, 5n, 5? og 21b (dato ikke påført)
Skøde fra medarvinger til Lars Peter Rasmussen og Christian Theodor Rasmussen på 4f, 5bf, 5co (2 sidstnævnte udstreget-solgt) lyst 18.7.1932
Skøde til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger på 4f lyst 19.1.1957

Forsikringsoplysninger: 

Brandfors. nr. 136 Poul Sørensen 3. kvt. 1876 2460 kr. (ifl. forsikringsprot. er en senere ejer Rasmus Larsen)

Se nøjagtig placering