Matr. nr. 52a

 

beklager_billede

Oplysninger om ejendommen:

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  “ 3 2  1
1. realregister: 3  1

(udgår – se nr. 51)

 

Fæstere:

1831.06.13 Hendrik Herlevsen (også fæster i 1825 ifl. jordebog)
1836.10.14 Christen Nielsen Hald

Ejere:

Skøde til Chr. Nielsen Hald fra cancell. Ingerslev lyst 3.7.1852
Skøde til Jochum Otte Sørensen lyst 7.7.1855
Do. til Peder Frederiksen på Do lyst 25.5.1861
Do til Christian Christensen lyst 7.11.1863
Udskrift af skifteprotokolen som adkomst for Karen Marie Laursdatter på 52 lyst 19.6.1875
Skøde til vognmand Steffen Rasmussen på 52 lyst 19.6.1875

Matr. nr. 51 og 52 se matr. nr. 51

 

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 62 matr. nr. 52 Peter Frederiksen 4. kvt. 1861 565 rd., nedbrudt 1876

 

Se nøjagtig placering