Matr. nr. 56

beklager_billede

Oplysninger om ejendommen:

Købt til selveje tinglyst 3.7.1852

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
3. juli 1852:
Matr.56 = 1. og 2. realregister 4 2 ¾

Fra ny ejer i 1899 – se matr. mr. 57.

Fæstere:

13.06.1831 Niels Jensen Ormslev (også fæster 1825/26 til ca. 1841)

Hertil henhører 2de Havepladsen i Wibye Terp, hvorpaa Fattigvæsenet har staaende to Huse, som de er pligtig af forflytte naar +

Ejere:

Skøde til Karen Andersdatter lyst 3.7.1852
Skøde til Hans Peter Nielsen lyst 10.12.1853
Skøde til slagter Rasmus Jensen Fangel lyst 1.7.1899
Se matr. nr. 57

M. Mikkelsen (Vejviser 1954)
Viby Kommune (Vejviser 1966)

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 67 matr. 56 Hans Peter Nielsen 1858 500 rd, nedbrudt 1913

Se nøjagtig placering