Matr. nr. 5a

Kongsgården

5a_1959_1

Oplysninger om gården:

Gården har givet navn til Kongsgårdsvej

Gl. gårdnr. 16

Se flere billeder af ejendommen
ca. 1900
1906
1906
ca. 1910
1945
Matr. 5a td
(tønder)
skp
(skæpper)
fk
(fjerdingkar)
alb
(album)
 
Matrikel 1843 5 6 3 2  
1. realregister 4 5 3 1 ¼  
2. realregister 3 3 1 1  
Matr. 6n          
2. realregister   1 1 2  

Gården lå, hvor Viby Centret er nu. I 1877/78 opførtes gården, som lå, hvor Lokalcenter Viby nu ligger.

Matr. 5a blev sammenlagt med matr. 4a ifl. skrivelse 1.4.1885 og bestod herefter af:

td
(tønder)
skp
(skæpper)
fk
(fjerdingkar)
alb
(album)
 
Matr. 4a 1 7 3 2 ¾  
Matr. 5a 3 5 2 ¼  

Fra matr. nr. 5a købte FDB i 1904 det areal (matr. nr. 5v), som fabriksbygningerne blev opført på.

Omtalt i: la Cour 1906 s. 155-56: som ”En Gaard paa Viby Mark”. Navnet synes først givet senere. Jespersen 1923 s. 53: Her er gården opført under navnet Kongsgaarden. Som ejer er opført redaktør Bertel Jensen m.fl. Desuden omtalt i Ejlif Salomonsen: En bondeslægt i Viby i VLFs årsskrift 1992 s. 45-47.

Fæstere:

Ikke nævnt i 1662-matrikel
1664-matrikel: Niels Godsen

1665 og 1673 omtalt som birkefoged ifølge Viby Sogns Hist. II s. 71 og 116
Tingbog 25.3.1673:
Afdød Niels Pedersen Godsen: enke Anne Knudsdatter
Børn:
Peder Nielsen Godsen [se nedenfor]
Rasmus Nielsen Godsen [matr. 18a]

Ca. 1673 Peder Nielsen Godsen

PNG søn af Niels Pedersen Godsen ifølge Viby Sogns Hist. II s. 116

1680 og 1688-matrikler: Jens Sørensen Godsen

1704, ca. 1.8. Jens Sørensen Godsens gård brændt ved lynnedslag ifølge Viby Sogns Hist. II s. 68

1709.04.16 Peder Christensen Møller

Forgænger: Jens Sørensen Godsen, der har overdraget gården pga. alder. Da gården nylig er brændt og ikke fuldt genopbygget, og der er restancer, får PCM gården uden indfæstning.
G
ift med forgængers datter: Maren Jensdatter (tingbog 1725),
1748 døde Peder Møller og hustru
Skifte for begge nr. 391 26.2.1748
Børn:
Jens 32 år i Stavtrup på provst Pontoppidans gods
Kirsten Pedersdatter, som brændte ihjel [Ormslev Kolt ..] Jacob 29 år, der har gården i fæste [se nedenfor] Christen 24 år [senere fæster matr. 4a] Søren 21 år [senere fæster matr. 14a] Laurids 17 år [senere fæster matr. 21a] Maren gift med Peder Mogensen Loft i Viby [matr. 4a]

1748.05.16 Jakob Pedersen Møller fæster i Viby

Søn af forgænger. Da han har passet gården under faderens lange sygdom, skal han kun betale 13 rd. 2 mk. i indfæstning  1749 gift med Mette Hansdatter [matr. 10a]
1784 død Jacob Møllers hustru Mette Hansdatter 55 år
Skifte nr. 727 17.8.1784 for Mette Hansdatter
Børn:
Peder 31 år
Hans 29 år
Maren gift med Mads Poulsen i Viby [matr. 28a]
Mette 26 år [senere gift matr. 29a]
Anne 17 år [se nedenfor]
Formynder: Laurids Møller [matr. 21a]
1791 Jacob Pedersen Møller død 72 år

1794.11.01 Andreas Rasmussen Loft af Viby

[født matr. 20A] Forgænger: afdøde Jacob Møller
1791 gift med Anne Jacobsdatter af Viby [datter af ovenstående]
1829 Anne Jacobsdatter død 64 år
Skifte nr. 1035 2.10.1829 for Anne Jacobsdatter i Viby
Børn:
Rasmus [se nedenfor]
Jacob Peder 21 år [se nedenfor]
Mette 36 år
1834 Andreas Rasmussen Loft død 74 år

1830.10.19 Rasmus Andreasen

Forgænger: [far] Andreas Rasmussen Loft
1823 gift 1. med Kirsten Jensdatter i Holme [født matr. 24a]
1835 Kirsten Jensdatter død 37 år
Skifte nr. 1054 4.4.1835 Enkemand: Rasmus Andreasen Loft
Børn:
Maren 11 år
Anne Marie 9 år
Formynder morbror Jens Jensen Mørk i Østerby
1835 gift 2. med Maren Jensdatter 26 år, datter af afdøde gårdmand Jens Jensen Mørch i Viby [matr. 24a]
1842 Rasmus Andreasen død 40 år
Skifte nr. 1080 23.9.1842
Lavværge for enken Maren Jensdatter: far? [stedfar] Niels Mikkelsen i Viby
Børn fra 1. ægteskab:
Maren 18 år
Anne Marie 16 år
Børn fra 2. ægteskab:
Kirsten 7 år [senere gift matr. 13a]
Jens 3 år (død 1858)
Formynder: farbror Peder Andreasen, væver i Holme

 

Ejere:

Skøde til Jacob Andreasen og hustru Maren Jensdatter (enke efter Rasmus Andreasen) fra cancelliråd Ingerslev lyst 5.7.1845

1845 Jacob Andreasen [bror til forgænger] gift med Maren Jensdatter [forgængers enke]
1846 født Rassine Andrea [senere gift med Rasmus Mogensen [født matr. 10 a], som overtog gården]

Udlægspåtegning for Radsine Andrea Andreasen lyst 13.7.1867
Vielsesattest for Rasmus Mogensen lyst 13.7.1867
Mageskifteskøde til Rasmus Mogensen på 6n lyst 27.6.1885
Skøde til Jakob Rasmussen på 4a, 5a og 6n lyst 19.3.1898
Skøde til F.C. Boldsen på 4a, 5a, 6n, 4t, 21c, 4aa, 21m og 21k lyst 25.3.1916
Skøde til mejeribestyrer I.C. Christensen, direktør Chr. Madsbjerg, proprietær Axel Høyer og redaktør Bertel Jensen på samme matr. nr. (alle udstreget undtagen 4aa) lyst 21.4.1917

Senere salg til 1927 kun udstykkede matr. nr.


Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-32 8.9.1841 bebos af Rasmus Andreasen 1970 rd.
Sognetaks. 17.10.1861, ejer Jacob Andreasen
Brandfors. nr. 33 Jacob Andreasen 4. kvt. 1861 2685 rd. nedbrudt 1933
Brandfors. nr. 140 Rasmus Mogensen 3. kvt. 1877 – 3. kvt. 1878 16.790 kr.

Se nøjagtig placering