Matr. nr. 5b

Bøgeskov

5b_b500710b500708boegeskov1930

 Oplysninger om ejendommen

Udstykket fra matr. 5a 10.5.1845
Se flere billeder af ejendommen
1905
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Ved udstykning:  “ 3  “
       
1. realregister:  “ 3 selvejerhus
       
2. realregister:  “ 2  3  ¾

Omtalt i Viby Sogns Historie II s. 181

Ejere:

Skøde til Søren Rasmussen matr. nr. 5 b Hartk. 3.0.0. – en Parcel m. 9 Fag derpaa opført Huus fra Jacob Andreassen lyst 5.7.1845 – samme dag, som matr. 5a er tinglyst som selveje
Skøde til Hans Rasmussen Væver lyst 27.7.1850
Skøde til Morten Jørgen Jensen lyst 8.7.1871
Skøde til Niels Mikkelsen lyst 9.1.1875
Skøde til Jens Nielsen lyst 8.1.1881
Skøde til Anders Laursen Møller lyst 18.6.1881
Skøde til Rasmus Knudsen lyst 20.5.1891
Skøde til gartner Niels Nielsen (Hald) lyst 13.1.1900
Bevilling til at føre navnet Niels Nielsen Hald lyst 14.3.1908
Skifteudskrift som adk. for Ane Marie Hald f. Laursen lyst 18.1.1919
Skøde til gartner Martin Nielsen Hald lyst 18.1.1919
Skøde til Carsten Peder Pedersen lyst 25.8.1920
J. Wad (Viby Sogns Historie 1949)
Landmand E. Therkildsen (Vejviser 1958)
Skøde til Leo A.P. Christensen op 5b lyst 5.12.1980
Skøde til Den selvejende Institution Århus KFUM og KFUK´s ejendomme  lyst 23.12.1987

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. 21.6.1845 ejes af Søren Rasmussen 250 rd.
Brandtaks fors. nr. 16-87 Sophienlund kaldet, 27.11.1848, ejes af Søren Rasmussen 500 rd.
Brandfors. nr. 85 matr. 5 b Bøgeskov Hans Rasmussen 2. kvt. 1861 725 rdl udg. 1883
Brandfors. nr. 14 matr. 5 b Bøgeskov Carsten P. Pedersen 1.4.1923 18.000 kr. fra Husm.

Se nøjagtig placering