Matr. nr. 67c

Blomsterdal

Blomsterhandler Borchmann, Lillevej
Blomsterhandler Borchmann, Lillevej

 

Oplysninger om ejendommen:

Udstykket fra 67a 31.12.1867. Herefter må der være foretaget flere udstykninger heri matr. 67h udstykket 8.5.1872 med 1 album. Jfr. nedenfor oplysningen om 2. realregister.

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
31. december1867:
Matr. 67c 3 ½
2. realregister:
Matr. 67c 1

Omtalt i Viby Sogns Historie II 1. 179, i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1662 (E. Borchmann) og i VlFs Årsskift 1990 s. 29-45 under titlen ”Om familien Borchmann og gartnerierne på Lillevej”. Sidstnævnte er i forkortet form med samme titel medtaget i ”Viby – et tilbageblik”, 2009 s. 53-56

 

Ejere:

Skøde til Christian Poulsen lyst 15.6.1839 har matr. 36 i Holme
Tilladelse til uskiftet bo for Maren Nielsdatter til 67 og 36 i Holme lyst 1.2.1868 –se matr. 67a
Skøde til Poul Poulsen lyst 29.6.1872
Skøde til snedker P.(eller S)N. Juul lyst 6.9.1873 – har 27c
Udlægsskøde til købmand Hjersing på 67c lyst 2.10.1886
Skifteudskrift som adk. for købmand P.C. Chr. Hjersing af Randers på 67c lyst 15.3.1890?
Skøde til smed Jacob Poulsen på 67c lyst 17.7.1909
Skøde til A.E.T. Borchmann på 67c og 67l lyst 9.4.1910 (67l forenet med 67c)
Skøde til A.E. Borchmann på 7æ? (udstreget solgt) lyst 31.10.1923
9.9.1938 lyst meddelelse om salg og tvangsauktion

 

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 123 matr. 67c Chr. Poulsens enke 3. Kvt. 1867 300 rd., nedbrudt 1910

 

Se nøjagtig placering