Matr. nr. 6a

Vidtskue

6a_1_1968
1968

Oplysninger om gården:

Gården har givet navn til Vidtskuevej.

Gl. gårdnr. 20

Se flere billeder af ejendommen
1968
1968
1968
ca. 1970
ca. 1970
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843: 5  2 2
1. realregister: 5  2 2
2. realregister: 2  2 2

Ved skrivelse af 6.7.1872 tillodes sammenlægning af matr. nr. 6a og 25a, hvorefter 25c 12.10.1872 blev udstykket med hartkorn 1.”.1.1 ¾ . 19.9. 1874 udstykkedes matr. 6q og solgtes til Viby Kommune til forening med skolelodden. Det formodes, at den da nybyggede skole (nedrevet i 1916) lå herpå.

Gården lå oprindelig ved siden af præstegården.

Gården brændte 4. oktober 1879 ved to drenges leg med tændstikker. Ilden bredte sig til præstegården, som også brændte.

Fattiggården Vidtskue, som oprettedes i samarbejde med Aaby sogneråd, blev opført på marken og toges i brug oktober 1884.

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Simon Rasmussen

1671 Simon Rasmussen død, begravet 28.10.1671 (tingbog 8.10.1672)
Skifte nr. 17 14.7.1675 efter Simon Rasmussen
Lavværge for enken Johanne Pedersdatter: Niels Knudsen, der ægter enken
Børn:
Peder [se nedenfor]
Rasmus
Hans [senere matr. 27a?]
Dorthe
Kirsten

1680-matrikel Niels Knudsen

[20A] 1688-matrikel Niels Knudsen [se matr. 10a]

Niels Knudsen død
Skifte nr. 192 7.11.1698 efter Niels Knudsen
Enke [Johanne Pedersdatter]
Børn:
Hans
Peder

1698 (ifl. Viby Sogns Hist.) Søren Rasmussen

[født matr. 30a?]
Søren Rasmussen død ca. 1699
Skifte nr. 208 2.3.1700,
Enke Sidsel Jensdatter, Lavværge Peder Simonsen i Viby, der ægter enken [se nedenfor]
Barn:
Kirsten 6 uger
Formynder: farbror Rasmus Rasmussen i Viby [matr. 28a?]

[20B] 1688-matrikel Peder Simonsen

Gift 1. Maren Jensdatter
Maren Jensdatter død ca. 1699
Skifte nr. 207 25.10.1699, enkemand Peder Simonsen
Børn:
Kirsten 12 år
Jens 8 år
Rasmus 6 år
Simon 3 år
Gift 2. Sidsel Jensdatter [se 20A]

1700-jordebog: Peder Simonsen [20A og 20B]

Sidsel Jensdatter død ca. 1701
Skifte nr. 222 18.11.1701 enkemand Peder Simonsen
1. ægteskab med Søren Rasmussen
Barn af 1. ægteskab:
Kirsten 2 år
Formynder Rasmus Rasmussen i Viby
Gift 3? med Maren Anne Olufsdatter
1717 Peder Simonsen oplyst som brandfoged ifølge Viby Sogns Hist. II s. 117

1719.05.07 Peder Simonsen

Peder Simonsen fradøde gården, efter den var brændt [branden i Viby 1719?]

1720.07.16 Niels Jensen af Viby

Forpligtet til at genopbygge en del af gården og skal derfor kun betale 10 rd. i indfæstning
1720 gift med Anne Olufsdatter af Viby [forgængers enke?]
1732 Niels Jensen af Viby død
Skifte nr. 306 10.6.1732
Lavværge for Maren Anne Olufsdatter: svigersøn Peder Gregersen i Viby [matr. 12a]
Barn:
Peder 11 år [senere fæster af matr. 11a?]
Formynder: farbror Jens Jensen
Enkens svigersøn Christen Pedersen Bach fæster den halve gård [se nedenfor]
1758 Anne Olufsdatter død 81 år

1732.08.07 Christen Pedersen Bach af Viby

Tidligere fæster: hans svigermor Anne Olufsdatter, Niels Jensens enke
Halvpart af gården. Resten af gården får han, når Anne Olufsdatter dør eller fratræder gården
1732 gift 1. med Sidsel Pedersdatter [datter af Anna Olufsdatter og Peder Simonsen?]
1741 Christen Bach oplyst som skovfoged ifølge Viby Sogns Hist. II s. 117
1743 Sidsel Pedersdatter og 2 børn dør
Skifte nr. 357 8.6.1743 enkemand Christen Pedersen Bach
Børn:
Niels 10 år, Peder 8 år, Rasmus 5 år, Oluf 3 år [se nedenfor]
Formynder: Peder Gregersen i Viby [matr. 12a]
Desuden nævnes afdødes mor Anne Olufsdatter på stedet og enkemandens svoger Peder Nielsen sst.
1743 gift 2. med Mette Cathrine Willumsdatter [født matr. 25a]
1750 Mette Cathrine Willumsdatter død
Skifte nr. 410 10.4.1750, enkemand Christen Rasmussen Bech [skal være Christen Pedersen Bech]
Børn:
Juul 6 år, Sidsel 6 år [se nedenfor]
Formynder: morbror Eskild Willumsen i Viby [matr. 26a]. Desuden nævnes afdødes morbror Juul Eskildsen sst. [matr. 14a] 1750 gift 3. med Sidsel Davidsdatter [født matr. 39a]
1755 Christen Pedersen Bach død 56 år
Skifte nr. 450 7.7.1755
Lavværge for enken Sidsel Davidsdatter: Niels Madsen på Marselisborg

Børn 1. ægteskab:
Niels 22 år [senere fæster matr. 10a]
Peder 20 år
Rasmus 17 år
Formynder: morbror Peder Nielsen i Viby
Børn 2. ægteskab:
Sidsel 11 år [senere gift 12a]
Juul 9 år
Formynder: Juul Eskildsen i Viby [matr. 14a]
Børn 3. ægteskab:
Mette 4 år, David 1 år [se nedenfor]
Formynder morfar David Madsen i Viby [matr. 39a]

1755.07.26 Jens Nielsen Holm fæster i Terp

Forgænger: afdøde Christen Bach
1756 gift 1. med forgængers enke Sidsel Davidsdatter (problemer med indgåelse af ægteskabet,
se Viby Sogns Hist. II side 66)
1758 Sidsel Davidsdatter død 33 år
Skifte nr. 467 3.6.1758
Børn af 1. ægteskab med Christen Pedersen Bach:
Mette 7 år
David 4 år
Formynder morfar David Madsen i Viby [matr. 39a]
Barn af 2. ægteskab:
Anne 2 år
Gift 2. med Karen Jensdatter hvornår?
1788 Jens Nielsen Holm død 63 år
Skifte nr. 765 26.5.1788 for Jens Nielsen Holm
Lavværge for enken Karen Jensdatter: Didrik Sørensen
Barn af 1. Ægteskab:
Anne gift med Jens Nielsen i Kasted på Kærbygård gods
Børn af 2. Ægteskab:
Niels 24 år [se nedenfor]
Jens 17 år
Søren 6 år
Sidsel gift med Rasmus Sørensen Holm i Ølsted på Kærbygård gods
Kirsten 19 år
Maren 14 år
Formyndere: farbrødre: Rasmus Nielsen Holm i Terp, Laurids Nielsen Holm sst., Peder Nielsen Holm i Brendstrup
1812 Karen Jensdatter død 79 år

1790.12.31 Niels Holm i Viby.

NH har tjent det slesvigske rytterregiment i 3 år
Forgænger: far Jens Nielsen og efter hans død mor Karen Jensdatter
1796 gift med Anne Margrethe Pedersdatter af Viby [født matr. 16a] – [død efter 1850]
1799 født Jens
1802 født Karen
1807 født Sidsel [senere gift matr. 39a]
1811 født Dorthe [se nedenfor]
1826 Niels Jensen Holm død 63 år

1830.10.19 Hans Andersen fra Viby Terp [født matr. 27a]

Forgænger: afdøde Niels Holm
1830 gift med Dorthe Nielsdatter Holm
1830 født Kirsten
1834 født Niels
1841 født Jens
1848 født Johanne Jensine
1841 Hans Andersen købt gården til selveje, lyst 25.9.1841

Ejere:

Skøde til Hans Andersen lyst 25.9.1841 (fra proprietær Ingerslev)
Skøde til Hans Peter Hansen lyst 2.6.1860
Skøde til Hans Peter Hansen på 25a lyst 5.4.1873
Skøde til Højskoleforstander Viggo Bjørnbak og Chr. Leth Espensen på 6a (5.1.2.1 ¾) , 6e og 25a lyst 5.7.1879
Påtegning på skøde som adkomst for Chr. Leth Espensen på 6a (2.7.1.1½), 25a, 6k, 6l, 6m lyst 26.6.1880
Skøde til Viby og Aaby Kommuner på 6a (2.2.2.”) og 25a lyst 10.1.1885
Skøde til Viby Kommune på Aaby Kommunes anpart lyst 18.4.1932

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-51 3.10.1843, ejes af Hans Andersen 1770 rd.

Se nøjagtig placering