Matr. nr. 6c

Alpehus

(også betegnet Alpe)

6c_1_1968_alpehus_alpha
1968

Oplysninger om ejendommen:

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  2  2
       
1. realregister:  2  2
       
2. realregister:  “  2  2

Matrikel 1843: Hans Andersen til Christen Pedersen,

Omtalt i Viby Sogns Historie II s. 178 og i Danske Gartnerivirksomheder III s. 1652

Ejere:

Skøde til Christen Pedersen fra Hans Andersen (matr. nr. 6a) lyst 12.7.1845
Skøde til Peder Sørensen lyst 12.1 1861(fra Christen Pedersen?)
Mageskifteskøde til Jørgen Mikkelsen lyst 7.7.1866
Skøde til Jørgen Michael Mikkelsen lyst 2.7.1898
Skøde til Niels Bertelsen lyst 4.4.1908
Skøde til Niels Bertelsen på 8d lyst 13.1.1912
Skøde til P. Chr. Hansen på 6c, 6an og 8d lyst 20.3.1915
Skøde til C.M. Petersen på samme lyst 10.8.1918
Skøde til Jens Peter Christensen på 6c, 8d (solgt) og 6an lyst 28.10.1929

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 84 matr. nr. 6 c Christen Petersen 1858 250 rdl. Udg. 1883

Se nøjagtig placering