Matr. nr. 70a

Elmelund

70a_1948_2

Oplysninger om ejendommen:

Se flere billeder af ejendommen
1994
1994
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  “ 6 2
1. realregister:
Matr. 70  “ 6 2
Matr. 29b  “ 4  ¼
2. realregister:
Matr. 70a  “  6 2
Matr. 29b  “  2 3

 Ejendommen lå vestligst i Viby sogn. Omtalt i: Aarhus Amt s. 19-20.

Ejere:

Skøde til Jonas Elmsted ifl. uddrag af ekstrakt fol. 601A fra Ole Jensen (matr. 29) 600 rd. lyst 18.6.1810
Skøde til Jens Jensen (matr. 70) lyst 22.5.1824
Skiftebrev for Karen Pedersdatter lyst 26.11.1836
Præsteattest for Clemmen Andersen lyst 26.11.1836
Skøde til Clemmen Andersen matr. nr. 29b fra Ole Jensen lyst 30.6.1832
Skøde til Jens Clemmensen på 29b og 70 lyst 27.11.1858
Har 8b i LemmingVed 29b:Skifteretsattest som adkomst for Ane Margrethe Pedersdatter på 29b og 70a lyst 14.6.1890
Skøde til Jens Peter Hansen på 29b og 70a lyst 28.6.1890
Skøde til Hans Kirkegaard Hansen på 29b og 70a samt 10d i Lemming lyst 17.1.1912
Skøde til Poul Sejersen på 29b (udstreget) og 70a samt 10d Lemming, Koldt lyst 4.8.1920
24.7.1934 lyst medd. om begæring om morator. og ? indgivet 24.7.1934
U. af D.J. lyst 8.4.1936 som adk. for Johanne K.H. Sejersen på 70a og 10d Lemming, Koldt 20.4.1937 lyst meddelelse og tvangsauktion
Skøde til Sejer Sejersen lyst 20.12.1941
Skøde til Rasmus P. Hansen lyst 30.11.1945
Skifteretsattest som adkomst for Johanne Hansen lyst 22.1.1976
Skøde til samme på 86 lyst 6.2.1981

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. nr. 16-45 11.10.1837 ejes og bebos af Clemmen Andersen 850 rd.
Brandfors. nr. 46 matr. nr. 70a Jens Clemmensen 4. kvt. 1861 1173 rd til J. Brf. 1938

Se nøjagtig placering