Matr. nr. 71a & 86

Dalhøj

( tidligere Qvadruplund)

71a_dalhoej_1935_2

Jorden var udstykket fra Viby Bøgeskov. Første køb skete fra matr. 20a med tinglysning 24.6.1817

Se flere billeder af ejendommen
1968
2007

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 71a
 “ 3 ½
1. realregister:
Matr. 71a
3 ½
2. realregister:
Matr. 71a
3 ½
Matr. 86
1

Omtalt i Viby Sogns Historie II s. 181

Ejere:

Skøde til husmand Rasmus Jensen fra Søren Rasmussen Loft (matr. 20a) jordlod af Viby Bøgeskov, som er udskiftet skovskyld 1fr 5/7 alb lyst 24.6.1817 ifl. uddrag af ekstrakt
Byens Lodsejere 1825/26 til ca. 1841
Skøde til Jens Laursen Mollerup på 71 og 94 fra Rasmus Jensens enke Maren Simonsdatter lyst 20.4.1850
Skifteretsattest som adk. for Jens Laursens arvinger på 71 og 10d Stautrup lyst 13.5.1893
Arveudlægsskøde til Søren Peter Andersen på samme lyst 13.5.1893
Skøde til samme på matr. 86 lyst 13.1.1894
Skøde til Viggo Johansen på 71 og 86 og 10d Stautrup lyst 6.8.1928
Skøde til frk. Kirsten Otea Sørensen på samme lyst 16.6.1934

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-50 27.11.1848 Qvadruplund kaldet, ejes nu af Jens Laursen 400 rd. (tidligere 200 rd.)
Brandfors. nr. 51 matr. 71 Qvadruplund kaldet, senere Dalhøj Jens Laursen 1858 400 rd. udg. 1914

Se nøjagtig placering