Matr. nr. 7a

Balagergård

7a_1968_2
1968

Oplysninger om gården:

Gården har givet navn til Balagervej.

Gl. gårdnr. 22

Se flere billeder af ejendommen
Opr. gård, ca. 1990
1915
1930
1968
1990’erne
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  5 4 2 ¼
1. realregister:  5 1 2 ¼
2. realregister:  3 2 2

Balagervej 9b. Det oprindelige stuehus lå Enghavevej 25 og eksisterer stadig.
Ny gård må være bygget i 1881
Omtalt i la Cour 1915 s. 129-30

Fæstere: 

1662 og 1664-matrikler: Mikkel Rasmussen Godsen
Skifte nr. 3 30.6.1674 efter Mikkel Godsen
Enke: Maren Nielsdatter
Børn:
Dorthe gift med Oluf Nielsen i Århus
Anne gift med Rasmus Jensen i Viby
Desuden nævnes enkens barn af 1. ægteskab Niels Sørensen, der nu bebor gården

1680-matrikel: Niels Sørensen
1688-matrikel Abel Jensdatter
[enke efter Niels Sørensen, født matr. 14a]
Skifte nr. 102 14.2.1688 efter Niels Sørensen
Lavværge for enken Abel Jensdatter: Søren Pedersen, der ægter enken
Børn:
Maren 11 år
Johanne 9 år
Karen 7 år
Søren 6 år
Jens 2 år
Formyndere: Niels Sørensen i Tiset, morbror Eskild Jensen i Viby [matr. 14a]

1700-jordebog: Søren Pedersen
Gift med Abel Jensdatter [forgængers enke]

1709.12.21 Peder Pedersen af Stautrup
Forgænger Søren Pedersens enke. Pga. gårdens brøstfældighed får PPS gården uden indfæstning
Gift med Anne Sørensdatter [datter af forgænger Søren Pedersen?]
1733 Peder Pedersen Stautrup af Terp død
Skifte nr. 310 28.1.1733
Lavværge for enken Anne Sørensdatter: søsters mand Peder Jensen Kattrup i Viby [matr. 15a]
Børn:
Maren 16 år [senere gift med Niels Mortensen – se nedenfor]
Peder 12 år [senere fæster matr. 30a?]
Rasmus 2 år
Formynder: farbror Erik Pedersen i Stavtrup, fars søskendebarn Peder Gregersen i Viby [matr. 12a]

1733.03.17 Laurits Sørensen af Viby
[født matr. 30a]
Forgænger Peder Pedersen Stautrup. LS ægter enken.
1733 gift med Anne Sørensdatter af Terp
1741 Laurits Sørensen død
Skifte nr. 337 10.7.1741
Lavværge for enken Anne Sørensdatter: Niels Vesten i Viby [matr. 30a]
Barn:
Anne 7 år
Formynder: Jens Nielsen i Skåde
1770 Niels Mortensens svigermor Anne Sørensdatter død 82 år1741.07.22

Niels Mortensen af Viby
[født matr. 16a]
Laurids Sørensens fradøde gård
1740 gift med Maren Pedersdatter [datter af Peder Pedersen Stavtrup – se ovenfor]
1744 født Morten [næste fæster]
1752 født Eskild
1754 født Søren [senere fæster af gård i Skaade?]
1757 født Anne [senere gift matr. 20a]
1798 Niels Mortensen, opholdsmand, død 85 år
1801 Niels Mortensesn enke Maren Pedersdatter død 85 år1783.04.18

Morten Nielsen, 42 år og for tiden i kongens tjeneste
Forgænger: far Niels Mortensen
MN skal respektere kontrakt med bror Laurs Nielsen og hustru om hus, de selv har bygget i ladens østre ende.
MN skal yde forældrene (specificeret) aftægt)
Gift 1789 med Anne Nielsdatter (begge af Viby)
1831 Morten Nielsen, aftægtsmand i Viby død 88 år
Skifte nr. 1050 21.12.1833 for Morten Nielsen
Børn:
Maren [født 1790] gift med Frands Jensen i Skåde
Anne Marie [født 1799] gift med Søren Sørensen i Viby [matr. 25b]
Sidsel [født 1804] gift med Christen Lauridsen i Viby
Rasmus [født 1807]
Niels i Viby [født 1797] [se nedenfor]1833.03.16

Niels Mortensen lyst 2.11.1833
Forgænger: far Morten Nielsen. NM giver moderen aftægt
1829 Niels Mortensen i Viby Terp gift med Mette Sørensdatter [født matr. 20a]
1829 født Ane
1833 født Maren
1835 født Søren [overtog senere gården]
1839 født Anne Marie
1845 født Sidsel Marie
1848 Niels Mortensen købt gården til selveje, lyst 22.7.1848  

Ejere:

Skøde til Niels Mortensen lyst 22.7.1848 (fra Cancelliraad Ingerslev)
Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo for Mette Sørensdatter lyst 28.2.1863
Skøde til Søren Nielsen på 7a lyst 28.7.1866
Skøde til Niels Peter Nielsen på 7a lyst 25.5?1895 (7a udstreget)
Skøde til samme på 67 og 25 k (udstreget) lyst 12.1.1901
M. Christensen 20.6.1930 på 7a, 25k og 7av (udstreget)
A. Damsgaard 15.8.1934 på 7a og 25k
Kristian Peter Christensen 17.8.1935 på 7a og 25k
Andelsforeningen Balagergaard 24.8.1981

Forsikringsoplysninger:  

Brandtaks.nr. 16-20 8.9.1841 bebos af Niels Mortensen 1750 rd.
Brandfors. nr. 21  matr. 7 a Niels Mortensen 1858 1750 rd. gård. Fra 1913 kun forsikret stuehus.
Senere oplysning : matr. 7n, Enghavevej 25
Brandfors. nr. 144 matr. 7 a Søren Nielsen 3. kvt. 1881 5710 5.710 kr., gård, udg. 1890.

Se nøjagtig placering