Matr. nr. 83c

83c_sine_mundt_1_1967

 

Oplysninger om ejendommen:

Udstykket fra 83a skrivelse 10.2.1914

Forenet med 63c til 1 skp 1 fk 1½ alb

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
10. februar 1914:
Matr. 83c 1
 
Efter forening med matr. 63c:
Matr. 83a  “ 1

Omtalt i Viby Sogns Historie II, s. 181

 

Ejere:

Skøde fra M. Jacobsen til Peder Pedersen lyst 9.5.1914
Skøde til gartner A. Mundt 15.4.1916

Ifl. Viby Sogns Historie 1949 var ejeren:
Sine Mundt

 

Forsikringsoplysninger:

Brandfors. nr. 338 matr. 83c P. Pedersen 26.3.1914 7.000 kr.

 

Se nøjagtig placering