Matr. nr. 9a

Øllegård

9a_1968_2

Oplysninger om ejendommen:

Gården har givet navn til Øllegårdsvej

Gl. gårdnr. 2A

Gården var udflyttergård i forbindelse med udskiftningen.

Se flere billeder af ejendommen
1906
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 9a 7 3 3
1. realregister:
Matr. 9a  4 6 3  ¾
2. realregister:
Matr. 9a 4 3 3

Matr. nr. 9c hartkorn 2.3.1.1 ¼ udstykket 29.8.1846 til løjtnant Bruun matr. 33 til forening med hans jorder

Ifl. brandforsikringen blev alle bygninger revet ned i 1915 og nye opført 1915-16

Omtalt i la Cour 1914 s. 107, i Jespersen s. 53-54 og i Aarhus Amt s. 10.

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Mikkel Sørensen
1680 og 1688-matrikler: Jørgen Madsen
1700-jordebog: Mads Jørgensen

Gift med Anne Mikkelsdatter
Børn må være:
Karen Madsdatter [gift matr. 28a]
David Madsen [fæster matr. 39a]
Mikkel Madsen [se nedenfor]
Niels Madsen [i 1734 på Marselisborg – se nedenfor]
1705 Skifte efter Mads Jørgensen ifl. DC 22               

1711.05.04 Jens Jensen af Kattrup i Koldt sogn

Gift med forgænger Mads Jørgensens enke Anne Mikkelsdatter (tingbog 1725)

1734 06.19 Mikkel Madsen af Viby

Forgænger stedfar Jens Jensen Kattrup, som overdrog gården pga. svagelighed og alder
1736 gift med Karen Nielsdatter
1743 Mikkel Madsen død
Skifte nr. 351 7.2.1743
Lavværge for enken Karen Nielsdatter: morbror Morten Nielsen Bech i Viby [matr. 16a]
Børn:
Sidsel 5 år, Anne 4 år, Maren 2 år [se nedenfor]
Formynder farbror David Madsen i Viby [matr. 39a]. Desuden nævnes afdødes bror Niels Madsen
på Marselisborg gods

1743.03.14 Peder Jensen af Viby

[født matr. 22a?]
Forgænger afdøde Mikkel Madsen [far Jens Jensen har underskrevet som vitterlighedsvidne]
1743 gift med Karen Nielsdatter [forgængers enke]
1752 Karen Nielsdatter død 48 år
Skifte nr. 427 24.10.1752 enkemand Peder Jensen
Børn i 1. ægteskab:
Sidsel 16 år
Anne 14 år
Formyndere: farbror Niels Madsen forpagter af ¼ af Marselisborg, David Madsen i Viby [matr. 39a]
Børn i 2. ægteskab:
Kirsten 8 år [senere gift 21a]
Karen 3 år [se nedenfor]
Maren 2 år
Formynder på mødrene side Morten Nielsen Bech i Viby [matr. 16a]
1773 Peder Jensen af Norby død 59 år

1770.05.17 Mogens Pedersen i Viby

[født matr. 4a]
Forgænger far: Peder Jensen ifl. fæsteprot. [må være svigerfar] pga. alderdom og svaghed
MP giver forældrene aftægt
1772 gift med Karen Pedersdatter, begge af Viby
1797 døde gårdmand Mogens Pedersen Loft 54 år og Mogens Lofts hustru Karen Pedersdatter 48 år
Skifte for begge nr. 845 5.12.1797
Børn:
Peder 25 år
Maren 23 å
Karen 20 år
Rasmus 12 år
Formyndere: Anders Loft i Kirkeskoven, Peder Sørensen Loft [matr. 29a], farbror Jens
Pedersen Loft i Viby [matr. 15a]

1802.01.25 Peder Mogensen Loft

Forgænger: afdød far Mogens Loft
1803 Peder Mogensen gift 1. med Dorthe Madsdatter [matr. 28a] af udflyttergårdene Rudolph- og Øllegård
1805 gårdmand Peder Mogensen Lofts hustru Dorthe Madsdatter af Øllegård død 23 år
Skifte nr. 934 21.3.1805
Ingen børn, arvinger:
Mor Maren Jacobsdatter gift med Niels Didriksen i Rudolfgård [matr. 28a]
Bror Poul Madsen 28 år
Søster Karen Madsdatter 22 år
Formynder Rasmus Poulsen i Holme
Halvsøster Kirsten Madsdatter gift med Anders Nielsen Albøge, brændevinsbrænder i
København
Desuden nævnes enkemandens søskende Rasmus Mogensen, Maren Mogensdatter, Karen Mogensdatter
[Afdødes far var Mads Poulsen i Viby skifte nr. 804 22.6.1794 – matr. 28a]
1805 gift 2. med Karen Pedersdatter i Holme
1832 gårdmand Peder Mogensens hustru Karen Pedersdatter i Øllegård død 43 år
Skifte nr. 1045 19.3.1832 for Karen Pedersdatter i Øllegård
Børn:
Mikkel 26 år
Anne 15 år
Mogens 15 år
Dorthe 13 år [se nedenfor]
Karen 10 år
Peder 3 år
1843 Peder Mogensen Loft død 70 år

Ejere:

Skøde til Rasmus Nielsen lyst 18.9.1841 (fra proprietær Ingerslev)

1840 Rasmus Nielsen af Høver gift med Dorthe Pedersdatter
1843 født Karen
1845 født Niels Peter
1847 født Bodil [født i Skibby]

Matr. nr. 9c på 2.3.1.1 ¼ udstykket og solgt til løjtnant Bruun lyst 11.9.1847
Tilladelse til uskiftet bo for Dorthe Pedersdatter lyst 2.7.1859 og 22.12.1860
Vielsesattest for Peder Sørensen Jegstrup lyst 9.3.1861
Skøde til Jens Nielsen på 9a lyst 30.3.1878
Bevilling til uskiftet bo som adkomst for enke Rasmine Nielsen på 9a lyst 4.2.1888
Vielsesattest som adkomst for Seir Thomsen på 9a lyst 4.2.1888
Skøde til H. Hansen på 9a og 9i lyst 23.6.1917
Skøde til Anton Christensen på 9a og 9i lyst 22.6.1918
Skøde til Valdemar Thomsen på 9a og 9i lyst 5.4.1919
Skøde til S.E. Buchtrup på 9 a og 9i lyst 20.9.1919
Skøde til Halvor Kjær på 9 a og 9i lyst 28.12.1921
Skøde til Aksel Pedersen på 9a og 9i lyst 19.12.1923
Skøde til Theodor Hansen på do lyst 11.3.1925
Viby Kommune (Vejviser 1958)

Forsikringsoplysninger

Brandtaks. nr. 16-68 4.6.1841 ejes af Rasmus Nielsen 1800 rd.
Brandtaks. nr. 16-68 24.9.1850 ejes af Rasmus Nielsen 2250 rd.
Sognetaks. fors. nr. 69 16.7.1863, ejer Peder Sørensen Jegstrup
Brandfors. nr. 69 matr. 9a Peder Sørensen Jegstrup 3. kvt. 1863 4040 rd.

Se nøjagtig placering