Litteratur om Viby

Bøger og hæfter om Viby og lokaliteter i Viby

Viby generelt

VibyBogen

Årbogen udkommer hvert år i november. I den finder man mange artikler omhandlende Viby.

 I 2009 udgav foreningen “Viby et tilbageblik” med udvalgte artikler fra de første 20 års årbøger.

[ezcol_1half][singlepic id=850 w= h= float=none][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Schmidt, August F. og Poul Rasmussen:

Viby sogns historie. Bind 1-2. 1942-1949. 278 + 309 sider. Udg. Af Viby kommune. Heri findes mange litteraturhenvisninger . [/ezcol_1half_end]

Henrik Søgaard Mikkelsen: 

(sognepræst ved Viby Kirke) 

Viby i 1000  år.

 

 

Lykke, Palle:

Billeder af Vibys historie. 1994. 46 sider. Aarhus Universitetsforlag.

Viby, enkelte lokaliteter

Fredensvang  [ezcol_1half][singlepic id=852 w= h= float=none][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] HB Grafisk:

Fredensvang i ord og billeder, 1992, 49 sider. Eget forlag [/ezcol_1half_end]

Salomonsen, Ejlif:

Kongevej.

En samling af artikler i Viby sogns kirkeblad. 24 sider, udgivet i 1999 i anledning af Viby lokalhistoriske Forenings 10 års fødselsdag.

Kongsvang

[ezcol_1half][singlepic id=855 w= h= float=none][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Keblovszki, Bent (red.):

Kongsvang – et dejligt sted at bo. 1994. 56 sider. HB Grafisk Kongsvang omkring Magdalenemøllen. 1995. 56 sider. HB Grafisk. Kongsvangbranden 1961. 1997. 56 sider. HB Grafisk

[/ezcol_1half_end]

Rosenvænget

[ezcol_1half]Rasmussen, Tove Glud og Steen S. Nørgaard:

Bag Den Røde Låge – Rosenvænget i 100 år 1896-1996. 1996. 71 sider. Udgivet af Rosenvængets Grundejerforening[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][singlepic id=851 w= h= float=none][/ezcol_1half_end]

Rugholm

Haugsted, Ejler (red.):

Bopladsen på Rugholm. Aarhus Museums undersøgelser ved østenden af Brabrand sø, 1944-45. 36 sider. Aarhus, 1947.

Afsnit i bøger

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Århus Amt. 5. bind, 24. hefte, side 2139-2150: Viby kirke. Side 2150: Fredens kirke. Ravnsbjerg kirke. De danske kirker. Bind 14. Gad, 1969, side 328-331: Viby kirke. Fredenskirken.

La Cour, J . C . B .:

Danske gårde. 1906. 1. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 146-160: Viby sogn. Danske gårde. 1914. II. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 106-107: Viby sogn. Danske gårde. 1915. III. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 129-133: Viby sogn.

Schmidt, August F.:

Viby sogn. Landbrugsejendomme under Viby sogn. (i: Aarhus Amt. Udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag, 1948, side 5-20).

Trap, J . P .:

Danmark. 5. udgave 1963. Bind 8,1: Århus Amt, side 270-274: Viby kommune. Viby er også omtalt i tidligere udgaver.

FDB

FDB fabrikkerne i Viby,

Særtryk, udgivet af Viby lokalhistoriske Forening, april 2004. 16 sider. FDB (Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København 1913

Voigt, Frederik (red.):

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger gennem 25 år. København 1921

Drejer, A. Axelsen (red.):

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1896-1946. Det Danske Forlag. København Fællesnyt for Viby fabrikker. 75 år – 5. oktober 1906-1981. 1982. 36 sider Vibyfabrikkerne, Et fabrikssamfunds udvikling og særpræg gennem tiderne. Udgivet af Ejendomsselskabet FDB A/S, 56 sider. København 1993                    

Skoler

frise-skoler-1000x120

Rosenvangskolen 20. april 1978, særnummer af ”Spektrum” (elevblad), upagineret Rosenvangskolen 75 år, 1928-2003. Udgivet af Rosenvangskolen 2003. 56 sider Søndervangskolen 25 år. 1994. 34 sider Vestergårdsskolen 25 år, 1977. 68 sider Vestergårdsskolen 1952-2002, upagineret Viby Amtsgymnasium 25 års jubilæum, 1965-1990. 32 sider Viby Skole 1906-1981. 46 sider

Øvrige bøger, artikler, årsberetninger.

Sådan bliver Jyllands-Posten til i Danmarks mest moderne bladhus. Jyllands-Posten, 1964. 12 sider, illustreret.   Velkommen til Viby. Udgivet årligt 1959-70. Viby Andelsboligforening 1942-1982. Viby J. , 1982. 48 sider, illustreret. Viby Brugsforening fejrer 75 års jubilæum. Århus, 1985. 8 sider, illustreret. Viby El-værk 1912-1987: 75 år. Viby J. , 1987. 8 sider, illustreret.   Viby Idrætsforening. Jubilæumsskrift 1918-1968. Red.: Poul Fisker og Ejlif Salomonsen. 1968. 143 sider, illustreret. Viby Idrætsforenings jubilæumsskrift 1918-1978. Red. af Poul Fisker. 127 sider,, illustreret.   Viby J. Kommunes Gas- og Vandværk. Årsberetning og driftsregnskab 1961/62. Heri findes oversigt over Viby Gasværk 1912-62 og over Viby kommunes vandværk 1937-62.   Viby kommunale skolevæsen. Skoleplan, undervisningsplan, instruks for skoleinspektørerne, viceskoleinspektørerne, lærerpersonalet og skolebetjentene. Århus 1954. 58 sider.

Kirker i Viby

Clemmensen, Erik: Kirken fulgte med udflytningen. (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1977, årg. 15, s. 100-107, ill. ) . Heri: bl.a. om Ravnsbjerg kirke. Fisker Petersen, Kaj: Ravnsbjergkirken – Århus kommune. (Stiftets kirker,..). (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1977, årg. 15, s.45-49, ill. ). Hansen, N. Chr. : Fredenskirken. Dens forhistorie og udvikling i årene 1960-80. Århus, 1980, 40 sider, ill. Kristensen, Morten: Sidste patronatskirke overgået til selveje. (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1975, årg. 13, s.20-28, ill.).

 

 

Lars Bjørnbak

[ezcol_1quarter][singlepic id=854 w= h= float=none][/ezcol_1quarter]

[ezcol_3quarter_end]

Lars Bjørnbak : Bøger Bjørnbak, Viggo: Lars Bjørnbak, hans liv og virken. Aarhus Amtstidende, 1880. 262 sider. Fotokopi af føljeton i Aarhus Amtstidende. Jensen, Hans: Lars Bjørnbak og den bjørnbakske bevægelse. Gyldendal, 1919. 171 sider. Lars Bjørnbak og Arbejderbevægelsen. Aarhus, 1891. 36 sider. Særtryk af Demokraten, september 1891. Fotokopi. Rasmussen, Marius: Lars Bjørnbak. En levnedsskildring. Kbh., Prior, 1916. 59 sider. Lars Bjørnbak : Artikler Bjørn, Claus: Lars Nielsen Bjørnbak. ( I: Dansk biografisk leksikon. 3. udg., 1979, bd.2, s.199-201). Bjørnbak. (I: Skalk 1975 nr. 1, s.32, ill. ). Hansen, Gunnar & Chr. Bønding: Lars Bjørnbak. (I: Jydsk Landbrug, 1964, årg. 46, s. 169, ill.). Optrykt i: Foregangsmænd i jydsk landbrug. Århus, 1965, s.26-27, ill.). Jensen, Kirsten & C.H. Jensen: Lars Bjørnbak og hans skole. (I: Aarsskrift udg. af Elevforeningen i Aaby Højskole og Efterskole (ved Åbybro), 1944, s.26-31).   Try, Hans: Lars Bjørnbak og Søren Jaabæk. To politiske bondeleiarar i Skagerrak-Kattegat-området og rørslene dei stod i. ( I : Meddelelser/Kattegat-Skagerak-projektet, 15, s .179-223. Kristianssand, 1987). Nielsen, A. Strang: Kundskab er magt. Fortsættelsesskolen i landbosamfundet. ( Viby højere Landboskab s. 42-48), især omtale af Lars Bjørnbak, Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1998. Nielsen, Rasmus: Lars Bjørnbak. (I: Bavnen 1925, årg. 22, sp.1161-1176). Bemærkninger af Kristian Nygård: L. Bjørnbak og Krigen 1864 (I: samme, sp.1209-1212), og af R. Nielsen (I: samme, sp.1211-1214). Sneum, Axel: Lars Bjørnbak som skolemand (I: Folkeskolen, 1914, årg. 31, s.436-438, 448-450, 464-466 og 486-488, ill. ) . Søndergaard, Chr.: L. Bjørnbak. ( I: Jydsk Maanedskrift 1911, 1. halvaar, s.77-83, ill.). Thomsen, Sigurd: En Mindebog. Noveller og Hørespil. Fremad, 1944, 207 sider. Heri: Lars Bjørnbak (i samarbejde med Hans Kirk). Aagaard, Frode: Lars Bjørnbak . (I: Hjem og skole, 1924, årg. 17, s. 31-39). Andre Bøger: Larsen-Ledet, Lars: Mit Livs Karrusel bd. I-X, Gyldendal 1945-1957. Sternberg, Richard: Erindringer om Jacob Sternberg (Sognepræst i Viby, 1830-1865), maskinskrevet 52 sider. Andre Artikler: Adrian, Cornelius: Vibypoeten (Peder Jensen ) ( i : Om Himmelbjergfesterne og St. St. Blicher. 1872, side 35-40). Sejr, Emanuel: Jyllands Oehlenschläger (Peder Jensen ) ( i : Århus-mosaik, 1967, side 187-192).[/ezcol_3quarter_end]

Østjydsk Hjemstavn – artikler

Agger, Aage: Et sogn – tre sogne (i: 1981, side 65-89). Barlach, Margrethe: En stræbsom degn i Viby 1781 (Rudolph Georg Schiøtz) (i: 1947, side 97-105). Juul, Jens: Lidt historie om Viby som forstad til Århus (i: 1959, side 90-97). Rasmussen, Th.: Brobygning i fortiden. Stilling Dams bro i Viby (i. 1952, side 50-51). Salomonsen, Ejlif : Fhv. sognerådsformand Jens Juul (Viby sogn) (i: 1968, side 153). Skov, Aksel: Viby kirkes restaurering (i: 1964, side 148-53). Thomsen, J. S .: Bysmedien i Viby (i: 1987, side 51-57). Østergaard, N.P. : Da Lars Bjørnbak oprettede Viby højskole (i. 1936, side 108-22). Østergaard, N.P.: Lidt Bjørnbakiana (i: 1951, side 148-49). Aagaard, Frode: Høvdingen fra Viby (Lars Bjørnbak) (i: 1965, side 5-25).

Århus Stifts Årbøger

Birkelund, Hans: Lidt fra Viby sognestyre 1842-1875 (i: 1933, side 178-182). Birkelund, Hans: Træk af Viby Grandelavs historie 1856-1935 (i: 1941, side 42-48). Haugsted, Ejler: Et middelalderligt fundament i Viby (i: 1917, side 139-145). Larsen-Ledet, L.: Sognerådsmedlemmer i en omvæltningstid (i 1955, side 205-223). Rud, Gustav: Oldtidsminder i Viby sogn (i: 1924, side 126-146).  J.S. Møller: Skolemesteren i Viby. En gammel degnevise  (i: 1930 side 157-160). Sørensen, Karen Margrethe: Store Ravnsbjerg præger Viby (i: 2004 side 39-44).