Personale på Viby skoler

Dette register indeholder en fortegnelse over de forskellige personer, der har været ansat på Viby skoler gennem tiderne og udarbejdet i 2016. Fortegnelsen indeholder skoleinspektører og lærer. Der, hvor det har været muligt, er også teknik- administration- og rengøringspersonale mv. nævnt.

Søg personale og her kan du søge på skole og årstal.

Følgende skoler er med i fortegnelsen:

Bindingsværksskolen 1693-1874 (skolen erstattet af ny bygning i 1874). Viby Højere Landboskole/Viby Højskole (1857 – 1899) (Bygningen købt til privat bopæl i 1899).
Viby gamle skole 1874-1917
(Nedrevet i 1917).
Friskolen på Kunstvej 36 (nuv. Dannebrogsgade) (Overtaget af Aarhus kommune 1. januar 1899.
Viby skole (Den Hvide skole 1905, udvidet med Den Røde skole i 1916). Rosenvangsskolen (fra 1928 -).
Vestergårdsskolen (fra 1952 -). Søndervangsskolen (fra 1969 -).

Oplysningerne baserer sig på materialer, som findes på arkivet eller er fundet på Erhvervsarkivet. Mange af oplysninger er også give af de respektive skoler og på skolerne var det først mulig at få elektroniske lister fra 2008. Fortegnelsen opdateres hvert år, hvor det er muligt at få oplysningerne fra den pågældende skole.

Desværre har det ikke været muligt at finde oplysninger på personale på Anneksskolen, som eksisterede i 10 år fra 1973.

Oplysningerne er indsamlet over året og Arkivet vil gerne have oplyst fejl og mangler i fortegnelsen. Måske er der nogle gamle elever/lærer, som ligger inde med lister, der kan give flere oplysninger til Arkivet.

Al information sendes til Viby Lokalhistoriske Arkiv, Send e-mail  (vibylok@gmail.com).

.

B2454