Søgeside personale ved Vibys skoler

Hvem var ansat?

Vælg hvilken skole og hvilket årstal du vil søge på og de enkelte personer vises med tiltrædelses- og fratrædelsesår.

Vælg skole og årstal:

Viby Bindingsværkskolen eksisterede fra 1693 til 1855, Viby Gamle Skole eksisterede fra 1856 til 1902,  Viby Landboskole/Højskole eksisterede fra 1857 til 1899, Viby Friskole, Kunstvej eksisterede fra 1886 til 1898 Viby Skole er fra 1902, Rosenvangskolen er fra 1927, Vestergårdsskolen er fra 1952, Søndervangskolen er fra 1969, Anneksskolen (ingen oplysninger) eksisterede fra 1973 til 1983.

B2454