Kunstværker 14

Betegnelse

Vandringen (Vinden)

Sted
VAB afd. 2, Runde Gård, Birkedalsvej
Nr.
14
Type Kunstner
Erik Heide
Opsat
medio juni 1997

14-vinden

Beskrivelse:
Indkøbt af afdelingsbestyrelsen for midler stillet til rådighed fra Boligforeningens kunstfond og pæne tilskud fra UNIBANK og NYKREDIT.
Kilder/omtaler:
VA-BLADET 3/2008