Mindesmærke 1

Betegnelse
Kvindeegen
Sted:
Foran Viby Kirke
Nr.

1

Type:
Træ med mindesten
Kunstner Opsat
14.09.1921

1_kvindeegen

Beskrivelse:
Kvindeegen er opsat til minde om kvindernes valgret d. 5. juni 1915 sammen med den nye Grundlov. Kvindeegen blev plantet i 1916. Pladsen blev smukt indhegnet, der blev placeret bænke og plantet grønne buske, ligesom mange store sten blev skaffet til veje, hvoraf de fleste havde ligget i jorden på bakken, hvor de i fordums tid havde dannet kælderrum til kong Niels’s Kongsgaard, der i gamle dage lå, hvor nu Viby Skole ligger. På den største af stenene blev følgende indskrift indhugget: ”Kvinder i Viby plantede dette Egetræ til Minde om Grundloven af 5. juni 1915, der gav danske Kvinder Valgret.”Indskriften er i dag væk p.g.a. forvitring.
Kilder/omtaler
Årbogen 1991 pag.7-9