Mindesmærke 2

Betegnelse
Lars Bjørnbak
Sted:Byparken
Nr.

2

Type:
Bronzebuste på granit piedestal
Kunstner:
Jens Adolph Jerichau

Afsløret 4. juni 1880

2_bjoernbak

Beskrivelse:
Busten er modelleret af professor Jerichau og er støbt bronze i lidt over naturlig størrelse. Busten er opsat på en piedestal af slebet mørkt Bornholmsk granit. Piedestalen hviler på en af 3 afsats bestående uret sokkel af hugne kampestensfliser.Indhugget i stenen:

”Lars Bjørnbak
Folkesagens
Djærve Talsmand
1824-1878
Kundskab er magt
uvidenhed trældom”

 

Den 4. juni 1880 på 25-års dagen for LB’s ankomst til Viby blev busten afsløret ved en sammenkomst kl. 1 for 200 deltagere. Busten blev opstillet på et til formålet indkøbt jordstykke sydvest for Højskolens have i et lille anlæg tæt ved jernbanesporet.

Da jernbanen fik dobbeltspor blev det lille anlæg lukket og i 1927 blev busten flyttet til en plads på det gamle skolehus’ grund, der havde hegn fælles med Viby Kirkegaard. I 1945 blev busten flyttet til Byparken.

Kilder/omtaler Viby Sogns historie, del 1, side 140-151. Flemming Christensens samling af avisomtaler af LB