Gunnar Clausens Vej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Viby Mark & industrikvarter
Ravnsbjerg
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Kun husnumrene 1-19 & 2-16 hørte til Viby Sogn