Holmevej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
 Sognerådsbeslutning 16.07.1917 1939 Viby
Viby
       
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
Fra Ingemannsvej (Christian X´s Vej) til Holme ændret til Holme Møllevej pr.  01.01.1940
Fra viadukten til Ingemannsvej (Christian X´s Vej) ændret til Kirkevej pr.  01.01.1940