Kirkevej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917 Viby & Viby Terp
Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Tidligere navn: Holmevej. Husnumrene 2-18 ligger i område: Viby, mens nr. 17-23 & 20-28 ligger i område: Viby Terp