Nordbyvej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917   Nordby Viby
  01.04.1970   Viby Viby
Bemærkninger  (Tidligere navn/ændring af navn)

NB. vejnavnet har skiftet fysisk placering:
Dette vejnavn har haft 2 forskellige placeringer i Viby med kun 200 meters afstand. Første placering var den vej der nu (2014) kendes som Viby Ringvej. Ved kommunesammenlægningen 01.04.1970 “flyttede” vejnavnet ca. 200 meter mod vest og erstattede det vejnavn der
tidligere hed Skolevej.

NB. denne vej er opdelt i 2:
nr. 1-11 + nr. 2- 10 = Ændret til Viby Ringvej, reg. sidste gang 1967
nr. 13 – +12 – = Nordby