Orionsvej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
1927 Fredensvang
Fredens
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Kun husnumrene 1-13 & 2-34 hørte til Viby Sogn