Stenkildevej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917 01.01.1938 Viby Viby
 01.01.1938 Viby
Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Tidligere navn: Dybkjærvej
Dette vejnavn er flyttet fra oprindeligt at gå øst-vest til i stedet at gå nord-syd for Stenkildegård, altså at krydse den tidligere vej ved navn Stenkildevej.