Vestergårdsvej

Her ligger den så: (findes nær centrum af kortet) Tilbage til Vejlisten

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917   Viby Viby
       
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
Husnumrene 15-37 + 16 – : Område Nordby
Husnumrene 1-13 + 2-14, til 1970. Område Viby.
Husnumrene 15-37 efter 1970. Område Nordby.