Lukkeloven historisk

 

1800 – tallet: Regler om lukning i kirketiden

1904: Total lukning søn- og helligdage.

1946 -1950: De klassiske åbningstider indføres. Åbent mandag-torsdag kl. 06 – 17.30, fredag til kl. 20.00, lørdag til kl.   14.00. Lukket søn- og helligdage.

1976: 6 ekstra åbningstimer og særregler, bl.a. søndag før jul.

1989: 10 ekstra åbningstimer . Lang lørdag indføres.

1994: Åbningstid på hverdage udvides til kl.22.00 og 2 lange lørdage pr. måned.

1995: Fri åbningstid fra mandag kl. 06.00 til lørdag kl.17.00. Mindre dagligvarebutikker slipper for lukketidsbestemmelser.

2001: Butikkerne kan holde åbent 5 søndage om året. Dette øges til 31 i løbet af de næste ca. 10 år.

Den 1. okt. 2012: Reguleringen af åbningstid på søndage ophæves. Herefter er det kun på helligdage og enkelte andre dage, der gælder restriktioner i åbnings-tiden.

 


Denne side er sidst opdateret... 21. januar 2015 @ 15:12 af..Jytte Kristensen

Medlemmer i februar 2020
410 personer

Arkivet holder åbent:
Mandag 15,30-17,30
(-juli måned lukket)

Næste arrangement

Generalforsamling
den 4. marts 2020
kl. 19 i salen under Viby Bibliotek.

Herefter foredrag af seniorforsker ph.d. Kenn Tarbensen, Rigsarkivet,
som sætter fokus på sagen om nedrivning eller bevaring af Viby Præstegård.


Foredragsrækken
Vibys Historie 2.

Foredragene holdes i sognegården lokale 4 på 1. sal (der er elevator).
Hver gang kl, 15-16.30 med en kaffepause. Pris kr. 20 pr. gang incl. kaffe og deltagerantal max. 20.
Derfor er tilmelding nødvendig til mail vibylok@gmail.com, arkivets telefon 8940 9565 eller til arkivets leder Klavs Klercke Rasmussen tlf 40201366.

5. marts om Viby kirkes aktiviteter gennem tiden.
12. marts om Håndværk og industri i Viby
19. marts om Barm og ung i Viby.


Byvandring.

Den 26. maj kl. 18 og info følger


Betalingsinfo:
Jutlanderbank
konto 8140-6611038265

Mobilpay nr. 0570JZ


Søg direkte i vore billeder:

Det er frivilligt at bruge årstal