Viby Sogneråd

Her følger en register over Viby Sogneråd gennem tiderne. Hvor der findes foto (fra ca. 1900) er disse medtaget. Dette register er blevet til på initiativ af Sognerådsformand Arne Petersen, et initiativ der er fulgt op af Sognerådsformand N.P. Knudsen. Billedindholdet, der for en stor dels vedkommende ikke er tidsmæssig korrekte, stammer fortrinsvis fra affotograferinger af gamle familiebilleder, gruppebilleder samt amatørfotos, hvilket forklarer den ikke altid lige gode billedkvalitet, men det er dog valgt at udnytte dette billedmateriale, som man gennem et stort og vanskeligt efterforskningsarbejde har kunnet fremskaffe, da et fuldstændigt album altid vil give et indtryk af de enkelte sognerådsmedlemmer, uanset at de tids- og kvalitetsmæssige krav ikke har kunnet opfyldes.

Viby Sogneråd 19.11.1969

Underskrevet : N.P. Knudsen / H. Munk

 

Registeret for den tidligere kommunale administration er også medtaget.

Sogneforstanderskabet for Viby og Tiset 1842-1868

og  Vibys sogneråd 1868-1970

 

Medlemmer af Viby-Tiset Sogneforstanderskab 1842-1867

1842-1844 1844-1848 1848-1850 1850-1853
1853-1855 1855-1858 1859-1864 1865-1867

 

Medlemmer af Viby Sogneråd 1868-1970

1868-1870 1871-1873 1874-1876 1877-1879
1880-1882 1883-1885 1886-1888 1889-1891
1892-1894 1895-1897 1898-1900 1901-1903
1904-1906 1907-1909 1909-1913 1913-1917
1917-1921 1921-1925 1925-1929 1929-1933
1933-1937 1937-1943 1943-1946 1946-1950
1950-1954 1954-1958 1958-1962

1962-1966

1966-1970