Medlemskab

Viby lokalhistoriske Forening er stiftet i 1989 og tæller i dag ca. 340 medlemmer.
For det beskedne beløb af 180,- pr. år vil du som medlem:
• modtage ”Nyheder” 4 gange årligt
• modtage et eksemplar af Vibybogen, når den udkommer (nov.)
• ret til deltagelse i byvandringer og foredrag.

Indmeldelsesblanket – skal udfyldes og indsendes.
Betalingsinfo: Sparekassen Danmark konto 9070-6611038265 eller mobilpay 0570JZ.

                         

Indmeldelses Blanket
Viby lokalhistoriske Forening

Undertegnede ønsker medlemskab af foreningen.
– felter mrk. * er nødvendige.