Kassererens Hjørne

Foreningskontingentet er kr. 160,- for 2020.  Foreningen er tilmeldt Nets – betalingsservice, så indbetalingerne kan tilmeldes dette system. Kontingent kan indbetales i banken, via netbank eller mobilpay 0570JZ.

Foreningens bankkonto: Jutlander Bank, reg. nr. 8140 konto nr. 6611038265

Endvidere kan man indbetale kontant på Arkivet under biblioteket i vores åbningstid, men her kan vi ikke tilmelde til betalingsservice.

Kasserer: Annie Borchmann, Ringgårdsvej 3, 8270 Højbjerg, tlf. 22 74 22 51.