Viby tidslinie

LogoArkivetDisplayBeskTidslinie: Viby - årstalsliste 600-2018
Årstal:Begivenhed:
Klik på årstallet nedenfor for at se samtidige verdensbegivenheder.
Ca. 12-14000 f. Kr. F. Isen trækker sig tilbage.
Ca. 2500 f. Kr. F. Rugholm-Bopladsen.
600Ca. 6-800 Viby grundlægges.
1000Ca. 10-1100 Viby Terp grundlægges.
1100Ca. 1100. Viby Kongsgaard bygges.
1176Kongemøde i Viby
1180Hellig Nils dør.
120012.-13. Aarhundrede. Viby Kirke bygges.
1536Aarhusgaards Len oprettes.
1565Inden dette Aar blev Viby Birk lagt til Aarhusgaard.
1660Aarhusgaards Len bliver til Havreballegaard Amt.
16615. April. Kongen afstaar 24 Gaarde i Viby til Gabriel Marselis.
1680Constantin Marselis opretter baroniet Marselisborg, hvortil Gaardene i Viby kom til at høre.
169311. April. Træffes den første kaldede Degn i Viby, Jens Rasmussen Hammer.
171922. August. Stor Ildebrand i Viby.
1769Første Folketælling. 351 Indbyggere i Viby Sogn
1772I tidsrummet 1772-1800 blev viby Bøgeskov omhugget.
1775Viby faar en ny Skolebygning
1781Rudolf Georg Schiøtz bliver Degn i Viby
1794Vibys jord bliver udskiftet.
1805Marselisborg Baroni nedlægges, og i årene herefter bliver gårdene i Viby frikøbt.
1842Viby Kommune oprettes og fungerer sammen med Tiset, som man i kirkelig henseende har været sammen med i flere hundrede år
1845Der bor 617 mennesker i Viby inkl. på Marselisborgs jorder
1855Lærer Lars Bjørnbak kommer til Viby
1856Vibys gamle Grandelav genoprettes
1857Viby Højere Landboskole ved Lars Bjørnbak starter sin virksomhed
1860Der bor 855 mennesker i Viby inkl. Marselisborgs jorder
1862Jernbanen nordpå indvies og berører Viby (det senere indlemmede i Århus)
1865Viby-Tiset sognekald skal deles og der skal opsamles til præstegård i Tiset
1867viby Sogns Spare- og Laanekasse oprettes
1868Viby Kommune bliver adskilt fra Tiset
1868Jernbanen sydpå indvies og løber midt gennem Viby
1870Der bor 1362 mennesker i Viby inkl. Marselisborgs jorder
1872Viby sogns Sygekasse oprettes
1873Viby og Tiset får hver sin præst
1874Pr. 1. januar. Vibys jord (ud til ca. Ole Rømersgade) overflyttes til Århus Kommune
1874Viby får sin første rigtige skolebygning. Den blev revet ned allerede i 1917
18782. januar. Lars Bjørnbak dør
18794. oktober stor brand i Viby bl.a. brænder præstegården
1880Efter indlemmelse af en del af det nye kvarter på Frederiksbjerg bor der 886 personer i Viby
1882Amtssygehuset indvies i Kroghsgade.
1884Fattigården "Vidtskue" etableres sammen med Åby Kommune
1884Odderbanen etableres og bruger DSBs spor fra Viby til Århus. Viby station ved Odderbanen oprettes
1890Der begynder at blive bebygget på Vibys grund på Frederiksbjerg og folketallet er 1389
1896Rosenvænget udstykkes fra Vibygård i 102 lige store lodder og bliver det første villakvarter i Viby
1897Århus Kommune udnytter en i 1896 erhvervet køberet til godset Marselisborg
1898Diakonissestiftelsen køber gården Skovlund og etablerer Nordens første kvindehjem "Sichar"
1899Marselisborg med jordtilliggende og al jord ud til Kongsvang indlemmes i Århus Kommune
1899Viby Højere Landboskole ophører
1901Villakvarteret Rosenvang udstykkes
1901Efter afståelsen af Marselisborgs jorder og flytning af bygrænsen bor der 880 personer i Viby
1902Hammelbanen etableres og gennemløber Vibys nordlige del med stationen Viby Nord
1904Villakvarteret Kongsvang nord for Skanderborgvej begynder at blive udstykket og bebygget
1904FDB køber jord til fabriksbyggeri
1906FDBs fabrikker begynder driften
1906Det første byhus i det centrale Viby bygges med butikker i stueetagen og lejligheder ovenpå
1906Forsamlingshuset i Viby (det senere Hotel Viby) bygges på Kongevej
1906Viby Skoles "Den Hvide Skole" tages i brug på den nuværende placering
1906Viby afholdshjem bygges på Kongevej
1906Socialdemokratisk Forening i Viby stiftes 9. december
1907Viby Telefoncentral oprettes
1910Viby Sogns Folkebogsamling grundlægges ved sammenlægning af to bogsamlinger. (Navneændring i 1938 til Viby Folkebibliotek. Overtages af kommunen i 1946)
1910Viby Brugsforening starter med 75 medlemmer på Kongevej (Skanderborgvej) midt i Viby
1911Villakvarteret Kongsvang syd for Skanderborgvej begynder at blive udstykket og bebygget
1911Der bor 2.104 personer i Viby Kommune
1912Villakvarteret Alderslyst begynder at blive udstykket og bebygget
1912Viby Elværk begynder med 118 andelshavere
1913Viby Kommune opretter Viby Gasværk, som skal levere gas til bl.a. 50 gadelygter
1914Første busrute til/fra Viby-Århus etableres
1916DSB udvider sit banelegeme med et nyt dobbeltspor og Odderbanen overtager det gamle spor. Samtidig etableres bro i stedet for overkørsel ved Skanderborgvej med vinkelret overkørsel, hvilket medfører ,at hovedvejen må forlægges med skarpe sving til følge
1916Kvindeegen ved Viby Kirke plantes til minde om, at kvinderne fik valgret året før
1917"Systemskifte" i Viby, idet Socialdemokratiet kan vælge sin første formand
1917Vibys første kæmner, Jens Larsen, ansættes. Det bliver første skridt til en kommunal administration med ansat personale
1918Viby Idrætsforening oprettes
1922Kongsvang central oprettes
1928Rosenvangskolen - Vibys 2. skole indvies som en købstadslignende skole
1928Viby kommunale badeanstalt åbner og opvarmes med kølevand fra elværket. (Badeanstalten lukker i 1968)
1929Der etableres postkontor i Viby
1930Viby rummer ca. 5.000 personer
1934Viby Apotek åbner
1935Viby Kommune køber Fredensgård og begynder udstykning af Fredensvang
1935Udstykning af villakvarteret Kildevang (nu "Slotskvarteret") påbegyndes
1935Alderdomshjemmet Borgvold oprettes og afløser den gamle fattiggård
1935En privat person opretter et spædbørnshjem, der lidt senere får navnet Vibyhus. Det afløses i 1964 af den første kommunale vuggestue med samme navn.
1935AGF køber 14 tønder land jord i Viby
1936Viby Anlæg mellem Viby Skole og Alderdomshjemmet Borgvold etableres
1938Viby Kommune køber Fredensgård. Købet bliver indledningen til Viby Kommunes jordpolitik med køb af alle gårde, der bliver til salg
1941AGFs fodboldbaner i Fredensvang tages i brug
1942Viby Andelsboligforening oprettes og bygger en karré på hjørnet af Grundtvigsvej og Rørdamsvej
1942Rensningsanlægget i Tyrseng færdigbygges
1944En af Vibys større virksomheder H.J.Lystagers madrasfabrik ødelægges ved schalburgtage
1944Vibys første børnehave oprettes
1945Befrielsen. Engelske tropper tilhyldes på vej gennem Viby.
195019. juli Vibyborger nr. 10.000 fødes
1952Vestergårdsskolen oprettes som Vibys 3. kommuneskole. Viby Skole skal nedlægges og alle skolens elever overflyttes til den nye skole, men allerede inden flytningen er man klar over, at der vil blive brug for begge skoler, så Viby Skole bliver renoveret
1954Viby Stadion etableres
1956Hammelbanen nedlægges
1956Viby Folkebibliotek flytter ind i den nye bygning på Kongevej (nu Skanderborgvej)
1956Et langvarigt vej- og broarbejde er færdigt. Broen etableres skråt over jernbanen, så vejen fra Kongsvang til Viby bliver rettet ud. Næsten alle huse på nordsiden af Skanderborgvej i Kongsvang er revet ned, så vejen bliver tresporet
1960Fredenskirken indvies og Fredens sogn oprettes
1961Der er store planer for Vibys fremtid med 50.000 beboere (Aarhus Amtstidende 10. juli)
1961Planmøbel-fabrikken Kongsvang nedbrænder
1964Jyllands Posten flytter til Viby
1964Gadegennembruddet er i gang. Alle huse på nordsiden af Skanderborgvej rives ned. Vejen gennem Viby bliver firesporet
1965Viby lokalhistoriske Samling etableres med kommunal godkendelse
19677. januar udslip fra FDB-fabrikkernes margarinefabrik, hvorved flere villaer i kvarteret Alderslyst oversvømmes med varm margarineolie
1967Viby Amtsgymnasium oprettes som landets første amtsgymnasium
1968Søndervangskolen, Vibys 4. kommuneskole, oprettes med 2 1.klasser på Viby Amtsgymnasium. Flytter året efter i egne bygninger
196816. december Vibyborger nr. 20.000 fødes. Viby er den største forstad uden for Københavnsområdet
1970Viby ophører som selvstændig kommune og inddrages sammen med 20 andre kommuner i Århus Kommune
1970Handelsgymnasiet begynder 1. april 1970. Det åbner som Aarhus Handelstandsforenings nye skole: Købmandsskolen.
1970Viby Centret indvies 22. oktober.
1972Odderbanen får trinbræt ved Øllegårdsvej
1972Bøgeskovhus med plejehjem og kollektivhus bygges af Århus Lærerforening
1974Plejehjemmet Rosenvang oprettes med værelser med eget bad og toilet
1975Odderbanen får trinbræt ved Gunnar Clausensvej
1976Ravnsbjergkirken indvies og Ravnsbjerg sogn oprettes
1977Odderbanen får trinbræt ved Rosenhøj
1977Interskolen (privatskole med stor vægt på fremmedsprog) oprettes. Adresse: Engtoften 22
1977Nord-sydmotorvejen gennem Vibys vestlige del til Viby Ringvej åbnes
1989Viby lokalhistoriske Forening stiftes
1990Viby Centret overdækkes og skifter fuldstændig karakter
1993FDBs fabrikker lukker ned efter 87 års drift i Viby
1994Odderbanen får trinbræt ved Kongsvang
1995Skulpturen "Stjernerne" ved Aarhus Tech er udført af Finn Varberg og opstillet i 1995.
1998Lavprisvarehuset "OBS" åbnes 2. marts i FDBs tidligere Centralafdelings bygninger. Det ændres senere til Kvickly Extra
1998FDBs fabrikker omdannes til "Sønderhøj"
2004Efter DSBs 136 års drift gennem Viby åbnes "Viby Station"
2005Superbrugsen i Viby Centret lukker. Superbrugsen var en videreførsel af Viby Brugsforening
2007Viby politistation lukker
2009Forberedelse til udbygning af motorvejen ved Åhavevej
2010Anlægsarbejdet af motorvej ved Åhavevej påbegyndes.
2011I oktober 2011 åbnede MEGA-SYD butikscentret på Ringvej Syd.
201214.-16. april 2012 kom den sidste af de nye jernbanebroer over Åhavevej på plads og klar til både biler og tog.
2012Helhedsplanen for Viby-Syd blev godkendt af beboerne.
201311.september nedlægges Viby Posthus og flyttes som postekspedition til Føtex i Viby Centret.
201316. september afholdes møde på Viby Bibliotek om dannelse af Viby Fællesråd.
20137. oktober indvies Ungdomscentret i Familier, Børn og Unge i Lystagers fabrik.
2014Hotel Merkur bygges om og bliver til Zleep Hotel.
2014Renoveringen af Rosenhøj påbegyndes.
2014Mega Syd udbygges med Erhvervs-Akademi, Fakta og McDonald's.
2014Efter 102 års selvstændighed gik Viby Elværk den 28. maj sammen med Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Lokalenergi og Østjysk Energi i et nyt fælles energiselskab AURA Energi.
2015Netto åbner på Lykkesholms Alle i samme bygning som Idé Møbler. Tidligere husede bygningen Anker Stålfjedre/Domo.
2015Weston Tæppefabrik, Enghavevej/Engtoften nedrives og giver plads til nye boliger.
2015I regi af Viby Fællesråd genopstår Viby-ugen efter 51 års fravær i uge 38.
2015Viby Bibliotek udvider åbningstiden med periodevis selvbetjening.
2016Den 23. januar 2016 opretter Ole Reif facebook gruppen Vores Viby. Medlemmer medio december 2016, 2094 personer.
2016Restaurant Asia har etableret sig i nederste etage på Hotel ZleepIn (tidl. Mercur).
2016Fitness.dk lejer det meste af 1. sal i Viby Centret.
2016Gartneriet Frydenslund på Bøgeskov Høvej ved Ravnsbjergbakken er solgt den 1. juli. Hermed er en lang æra med gartnerier i Viby slut.
2017Boligforeningen Aarhus Omegn har tilendebragt en meget omfattende renovering af bebyggelsen Rosenhøj. Et imponerende projekt der er tildelt RENOVER - Jubilæumsprisen 2017, stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.
2017Byens vel nok ældste forretning Viby Tapet & Farve lukkede i foråret 2017.
2017"Brender-passet" Endnu en markant bygning er borte. Ejendommen på toppen af Terpvej, hvor købmand Brender havde til huse, er nedrevet august/september 2017.
2018AGFs nye klubhus tages i brug
2018Ny AGF fodboldbane under opførelse mellem Vidtskuevej, Chri. X´s Vej og Balagervej. Der gøres vigtige arkæologiske fund under etableringen af banen.
2018Ungdomsboliger under opførelse ved Præstevangen, Kaj Munks Vej. En fortætning af boligområdet.
2018Letbanen gennem Viby til Odder tages endeligt i brug efter adskillige forsinkelser.
2019Vibys ældste gård Søgaard redder livet, bliver renoveret og får endog en pris for det.
2019Der er blevet fremlagt lokalplan forslag for området på Skanderborgvej mellem Bernstorffsvej og Grønnegården.
2019Renoveringen af Viby Kirke blev tilendebragt
2019Præstevangen: Her etableres ny Netto og nyt beboerhus.
2019Skanderborgvej fra Marselis Boulevard til Viby Torv og på længere sigt helt til Øllegårdsvej er udset til at være fortætningsakse i den kommende byfornyelse.
202023. februar 2020 Jyllands Posten flytter efter 56 år på ravnsbjerg Bakke til Mediebyen 2, 8000 Århus C.
202012. marts 2020 Samfundet lukker ned pga. Corona virus. Der lukkes delvis op i maj måned og senere på året lukkes igen.
2020Fotomatic i Viby Centret lukker. En af vibys ældste og markante forretninger lukker (tidligere Viby foto)
2020En filial af Marseligborg apotek er etableret i Mega Syd.
2020Viby Sognegård tilbygges med flere kontorer.
2020Fredenskirkens gårdhave (tårngården) overdækkes og udsmykkes med et vægtæppe, som hyldest til de engagerede frivillige.
2020Medeistorm. Skjult kamera fra TV2. Lokalcenter Kongsgården kommer en tur i vridemaskinen i forbindelse med upassende pleje af beboere på plejehjemmet
202122. marts var der stiftende generalforsamling for foreningen Kulturhuset Viby C. Foreningen vil omdanne den gamle præstegård til kultur- og medborgerhus.
20213. maj Eskelund indvies som byens nye bypark og eventplads.
2021Jernbanebroen på Skanderborgvej ændres for at give plads til elektrificerede tog.
2021Viby centret: Nye bænke etableres i det tidligere springvand.
2021Lejlighedskompleks på Chr. X. vej 64-66 og OK´s domicil på viby Ringvej udvides.