Litteratur om Viby gennem tiderne

Bøger og hæfter om Viby og lokaliteter i Viby

Viby generelt

VibyBogen 

– indholdsfortegnelse her

Årbogen er udkommet hvert år siden 1990. Den udgives i november, i den finder man mange artikler omhandlende Viby.

I 2009 udgav Viby lokalhistoriske Forening:

Viby – et tilbageblik

med udvalgte artikler fra de første 20 års årbøger

vibysognshistorie

Schmidt, August F. og Rasmussen, Poul:

Viby sogns historie.

Bind 1-2. 1942-1949. 278 + 309 sider.
Udg. Af Viby kommune.
En lokalhistorisk guldgrube…
Heri findes mange litteraturhenvisninger.

Viby gennem 1000 år

Henrik Søgaard Mikkelsen:

(sognepræst ved Viby Kirke)

Viby gennem 1000 år.

Palle Lykke Thumb

Lykke, Palle:

Billeder af Vibys historie.

1994. 46 sider. Aarhus Universitetsforlag.

Fredensvang thumb

HB Grafisk:

Fredensvang 

Fredensvang i ord og billeder, 1992, 49 sider. Eget forlag

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Keblovszki, Bent (red.):

Kongsvang – et dejligt sted at bo.

1994. 56 sider.

HB Grafisk

Kongsvang omkring Magdalenemøllen.

1995. 56 sider.

HB Grafisk.

Kongsvangbranden

1961. 1997. 56 sider.

Kongevej Thumb

Salomonsen, Ejlif:

Kongevej.

En samling af artikler i Viby sogns kirkeblad.
24 sider, udgivet i 1999 i anledning af Viby lokalhistoriske Forenings 10 års fødselsdag.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rasmussen, Tove Glud og Nørgaard, Steen S.:

Rosenvænget

Bag Den Røde Låge – Rosenvænget i 100 år 1896-1996. 1996. 71 sider.
Udgivet af Rosenvængets Grundejerforening

Afsnit i bøger

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Århus Amt. 5. bind, 24. hefte, side 2139-2150: Viby kirke. Side 2150: Fredens kirke. Ravnsbjerg kirke.

De danske kirker. Bind 14. Gad, 1969, side 328-331: Viby kirke. Fredenskirken.

La Cour, J . C . B .:

Danske gårde. 1906. 1. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 146-160: Viby sogn.

Danske gårde. 1914. II. samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 106-107: Viby sogn.

Danske gårde. 1915. III.samling, bind 1: Århus, Vejle, Ringkøbing og Ribe amter, side 129-133: Viby sogn.

Schmidt, August F.:

Viby sogn. Landbrugsejendomme under Viby sogn. (i: Aarhus Amt. Udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag, 1948, side 5-20).

Trap, J . P .:

Danmark. 5. udgave 1963. Bind 8,1: Århus Amt, side 270-274: Viby kommune. Viby er også omtalt i tidligere udgaver.


FDB

FDB fabrikkerne i Viby,FDB Thumb

Særtryk, udgivet af Viby lokalhistoriske Forening, april 2004. 16 sider. FDB (Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, København 1913
Voigt, Frederik (red.):

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger gennem 25 år. København 1921

Drejer, A. Axelsen (red.):

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1896-1946. Det Danske Forlag. København Fællesnyt for Viby fabrikker. 75 år – 5. oktober 1906-1981. 1982. 36 sider Vibyfabrikkerne, Et fabrikssamfunds udvikling og særpræg gennem tiderne. Udgivet af Ejendomsselskabet FDB A/S, 56 sider. København 1993


Skoler

frise-skoler-1000x120

Rosenvangskolen 20. april 1978, særnummer af ”Spektrum” (elevblad), upagineret Rosenvangskolen 75 år, 1928-2003. Udgivet af Rosenvangskolen 2003. 56 sider Søndervangskolen 25 år. 1994. 34 sider Vestergårdsskolen 25 år, 1977. 68 sider Vestergårdsskolen 1952-2002, upagineret Viby Amtsgymnasium 25 års jubilæum, 1965-1990. 32 sider Viby Skole 1906-1981. 46 sider


Øvrige bøger, artikler, årsberetninger.

Sådan bliver Jyllands-Posten til i Danmarks mest moderne bladhus. Jyllands-Posten, 1964. 12 sider, illustreret.

Velkommen til Viby. Udgivet årligt 1959-70.

Viby Andelsboligforening 1942-1982. Viby J. , 1982. 48 sider, illustreret.

Viby Brugsforening fejrer 75 års jubilæum. Århus, 1985. 8 sider, illustreret.

Viby El-værk 1912-1987: 75 år. Viby J. , 1987. 8 sider, illustreret.

Viby Idrætsforening. Jubilæumsskrift 1918-1968. Red.: Poul Fisker og Ejlif Salomonsen. 1968. 143 sider, illustreret.

Viby Idrætsforening. Jubilæumsskrift 1918-1978. Red. af Poul Fisker. 127 sider,, illustreret.

Viby J. Kommunes Gas- og Vandværk. Årsberetning og driftsregnskab 1961/62. Heri findes oversigt over Viby Gasværk 1912-62 og over Viby kommunes vandværk 1937-62.

Viby kommunale skolevæsen. Skoleplan, undervisningsplan, instruks for skoleinspektørerne, viceskoleinspektørerne, lærerpersonalet og skolebetjentene. Århus 1954. 58 sider.


Kirker i Viby

Clemmensen, Erik: Kirken fulgte med udflytningen. (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1977, årg. 15, s. 100-107, ill. ) . Heri: bl.a. om Ravnsbjerg kirke

Fisker Petersen, Kaj: Ravnsbjergkirken – Århus kommune. (Stiftets kirker,..). (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1977, årg. 15, s.45-49, ill. ).

Hansen, N. Chr. : Fredenskirken. Dens forhistorie og udvikling i årene 1960-80. Århus, 1980, 40 sider, ill.

Kristensen, Morten: Sidste patronatskirke overgået til selveje. (I: Meddelelser fra Århus Stift, 1975, årg. 13, s.20-28, ill.).


Lars Bjørnbak

lars-bjoernbak

Bjørnbak, Viggo: Lars Bjørnbak, hans liv og virken. Aarhus Amtstidende, 1880. 262 sider. Fotokopi af føljeton i Aarhus Amtstidende.

Jensen, Hans: Lars Bjørnbak og den bjørnbakske bevægelse. Gyldendal, 1919. 171 sider.

Lars Bjørnbak og Arbejderbevægelsen. Aarhus, 1891. 36 sider. Særtryk af Demokraten, september 1891. Fotokopi.

Rasmussen, Marius: Lars Bjørnbak. En levnedsskildring. Kbh., Prior, 1916. 59 sider.

Artikler:

Bjørn, Claus: Lars Nielsen Bjørnbak. ( I: Dansk biografisk leksikon. 3. udg., 1979, bd.2, s.199-201). Bjørnbak. (I: Skalk 1975 nr. 1, s.32, ill. ).

Hansen, Gunnar & Chr. Bønding: Lars Bjørnbak. (I: Jydsk Landbrug, 1964, årg. 46, s. 169, ill.). Optrykt i: Foregangsmænd i jydsk landbrug. Århus, 1965, s.26-27, ill.)

Jensen, Kirsten & C.H. Jensen: Lars Bjørnbak og hans skole. (I: Aarsskrift udg. af Elevforeningen i Aaby Højskole og Efterskole (ved Åbybro), 1944, s.26-31).

Try, Hans: Lars Bjørnbak og Søren Jaabæk. To politiske bondeleiarar i Skagerrak-Kattegat-området og rørslene dei stod i. ( I : Meddelelser/Kattegat-Skagerak-projektet, 15, s .179-223. Kristianssand, 1987).

Nielsen, A. Strang: Kundskab er magt. Fortsættelsesskolen i landbosamfundet. ( Viby højere Landboskab s. 42-48), især omtale af Lars Bjørnbak, Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1998.

Nielsen, Rasmus: Lars Bjørnbak. (I: Bavnen 1925, årg. 22, sp.1161-1176).

Bemærkninger af Kristian Nygård: L. Bjørnbak og Krigen 1864 (I: samme, sp.1209-1212), og af R. Nielsen (I: samme, sp.1211-1214).

Sneum, Axel: Lars Bjørnbak som skolemand (I: Folkeskolen, 1914, årg. 31, s.436-438, 448-450, 464-466 og 486-488, ill. ) .

Søndergaard, Chr.: L. Bjørnbak. ( I: Jydsk Maanedskrift 1911, 1. halvaar, s.77-83, ill.).

Thomsen, Sigurd: En Mindebog. Noveller og Hørespil. Fremad, 1944, 207 sider. Heri: Lars Bjørnbak (i samarbejde med Hans Kirk).

Aagaard, Frode: Lars Bjørnbak . (I: Hjem og skole, 1924, årg. 17, s. 31-39).

[/ezcol_3quarter_end]

Andre Bøger:

Larsen-Ledet, Lars: X, Gyldendal 1945-1957.

Sternberg, Richard: Erindringer om Jacob Sternberg (Sognepræst i Viby, 1830-1865), maskinskrevet 52 sider.

Andre Artikler:

Adrian, Cornelius: Vibypoeten (Peder Jensen ) ( i : Om Himmelbjergfesterne og St. St. Blicher. 1872, side 35-40).

Sejr, Emanuel: Jyllands Oehlenschläger (Peder Jensen ) ( i : Århus-mosaik, 1967, side 187-192).


Østjydsk Hjemstavn – artikler

Agger, Aage: Et sogn – tre sogne (i: 1981, side 65-89).

Barlach, Margrethe: En stræbsom degn i Viby 1781 (Rudolph Georg Schiøtz) (i: 1947, side 97-105).

Juul, Jens: Lidt historie om Viby som forstad til Århus (i: 1959, side 90-97).

Rasmussen, Th.: Brobygning i fortiden. Stilling Dams bro i Viby (i. 1952, side 50-51).

Salomonsen, Ejlif : Fhv. sognerådsformand Jens Juul (Viby sogn) (i: 1968, side 153).

Skov, Aksel: Viby kirkes restaurering (i: 1964, side 148-53).

Thomsen, J. S .: Bysmedien i Viby (i: 1987, side 51-57).

Østergaard, N.P. : Da Lars Bjørnbak oprettede Viby højskole (i. 1936, side 108-22).

Østergaard, N.P.: Lidt Bjørnbakiana (i: 1951, side 148-49).

Aagaard, Frode: Høvdingen fra Viby (Lars Bjørnbak) (i: 1965, side 5-25).


Århus Stifts Årbøger

Birkelund, Hans: Lidt fra Viby sognestyre 1842-1875 (i: 1933, side 178-182).

Birkelund, Hans: Træk af Viby Grandelavs historie 1856-1935 (i: 1941, side 42-48).

Haugsted, Ejler: Et middelalderligt fundament i Viby (i: 1917, side 139-145).

Larsen-Ledet, L.: Sognerådsmedlemmer i en omvæltningstid (i 1955, side 205-223).

Rud, Gustav: Oldtidsminder i Viby sogn (i: 1924, side 126-146).

J.S. Møller: Skolemesteren i Viby. En gammel degnevise (i: 1930 side 157-160)

Sørensen, Karen Margrethe: Store Ravnsbjerg præger Viby (i: 2004 side 39-44).