Indlevering af materiale

Indlevering af materiale

Viby lokalhistoriske Arkiv modtager med tak alt relevant materiale, som kan belyse Vibys historie.

 

Materialet kan afleveres til låns og kopiering eller til Arkivets ejendom.

Materialerne kan ligeledes klausuleres.

Vi lover så til gengæld at passe rigtigt godt på det indleverede arvegods!

 

Indlevering kan foretages på 3 måder:

 

1.
Afleveres direkte hos Viby lokalhistoriske Arkiv, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J. – mandage 15.30-17.30

2.
Ring til Arkivet Tlf. 8940 9565 – mandage 15.30-17.30

3.
Send en mail til: Kurt Boch Andersen
: kurtbocha@gmail.com

                    – eller Viby lokalhistoriske Arkiv: vibylok@gmail.com

 

Eksempler på materiale vi er meget interesserede i:

 

Foreningsmateriale:

 • Vedtægter
 • Forhandlingsbøger
 • Kassebøger og regnskaber
 • Medlemslister
 • Foreningsblade og meddelelser
 • Sagsmapper
 • Formands- og sekretærmateriale
 • Grundejerforeningsmateriale Personligt materiale:

 

Personligt materiale:

 • Billeder af veje, huse, kvarterer og det åbne land.
 • Portrætter med angivelse af navn
 • Skøder og kontrakter
 • Personbeskrivelser
 • Beretninger af hændelser/ oplevelser