Arne Petersens Scrapbøger

Viby kommune indsamlede alle artikler (ca. 2100 stk.), der på eller anden måde havde direkte og indirekte indflydelse på Viby kommune..
Navnet på scrapbøgerne kommer i al sin enkelthed fra, at den sidste periode før Viby kommune lukkede og slukkede som selvstændig kommune (fra 1959- 1970) var under ledelse af Sognerådsformand Arne Petersen. Overvejelser og beslutninger der blev taget i forbindelse med ophør af Viby kommune  som selvstændig kommune fylder en del.
Indenrigsministeriet trak en streg i sandet og tvang Viby kommune ind under storkommunen Århus (Aarhus).

Søgemetodik: Søgefeltet er progressivt, hvilket betyder at alle poster fremfindes efter søgeordet mens det bliver indskrevet.

Eks. Hvis du ønsker at se hvilke artikler der mon findes under emnet: Lokalhistorie, skriver du blot emnet i søgefeltet, hvorefter samtlige poster der indeholder det indtastede søgeord bliver fremfundet.

Herefter kan du på lokalarkivet relativt simpelt finde den omtalte Scrapbog og her læse artiklen.

Nederst under søgeresultatet ses hvor mange poster der indeholder det valgte søgeord.

IdScrapbog Sidenr.MedieÅrstalArtikeloverskriftHovedemnerUnderemneIndholdsord (5-10 stk)
1Scrapbog 1løsblad1954Viby's unge faar ønskehus til 300.000 kroner skænketKulturelle_emnerSport-Idrætindvielse Viby Stadion
2Scrapbog 121959Liv og død i Viby SognKulturelle_emnerKirkeStatistik kirkelige handlinger
3Scrapbog 121959Viby Skole er ikke stedbarn længerSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleViby Sogneråd, Walther Lund
4Scrapbog 121959Motel og service på Vestre KongevejBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKnud Friis, Chr. Aakjær, Skanderborgvej 118
5Scrapbog 12195915 øre pr. kilometer for komm.cyklingØkonomiske_emnerKommunal økonomiKørselsgodtgørelse
6Scrapbog 12Demokraten1959Hjemmesygepleje i Viby fra 1. aprilSundhedsmæssige_emnerSygekasseViby Sygeplejeforening, Karl Jacobsen, Walther Lund, Gunnar Clausen.
7Scrapbog 12Demokraten1959Urimelig forhøjelseBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerGrundejernes Byggeaktieselskab, Jub gratiale skoler
8Scrapbog 121959Materialebevilling til Viby SkoleSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleViby Skole, Rosenvang Skole
9Scrapbog 121959Ingen skattebog mereKommunal_PolitikSognerådLokal telefonbog
10Scrapbog 121959KoppevaccinationSundhedsmæssige_emnerLægerViby Skole, Rosenvang Skole
11Scrapbog 131959Stor kommune med smålige manererKommunal_PolitikGenereltViby Kommunekontor
12Scrapbog 131959Ingen mageskifter mellem forstæderneBoligmæssige_emnerBoligforeningerKollegiebyggeri, Holme-Tranbjerg, Hasle, Rundhøj
13Scrapbog 131959Appel til Vibys husejereBoligmæssige_emnerGenereltArne Petersen
14Scrapbog 131959Uge til UgeØkonomiske_emnerGenereltAndels-seminariet på Krogerup Højskole,Helge Holst
15Scrapbog 131959FDB´s tredje og største stor-afd.indvietBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFDB Viby, P. Nyboe Andersen
16Scrapbog 14Demokraten1959Skyskraberby med 6000 lejligheder i SkejbyBoligmæssige_emnerGenereltG.A.L Thorsen, Randersvej
17Scrapbog 14Demokraten1959Plads til 31.000 bind på reolerne i udlånetKulturelle_emnerBibliotekKommunebiblioteket i Vejlby-Risskov
18Scrapbog 141959Jubilæum på børnehjemmetPersonaliaSociale institutionerLarsen, Ingeborg "Vibyhus"
19Scrapbog 151959Anvendelse af tilbageh.folke-invalidepensionerSociale_emnerOmsorgSocialministeriets skrivelse af 9. dec. 1959
20Scrapbog 151959Udgiften til nattevagt på alderdomshjemSociale_emnerOmsorgSocialministeriets skrivelse af 16. okt. 1959
21Scrapbog 151959Aarhus amt og 5 sogneråd købes MoesgaardKulturelle_emnerLokalhistorieMoesgaard, professor Glob
22Scrapbog 161959Husleje-tilskud kun til lejereKommunal_PolitikSognerådKarl Jacobsen,, Arne Petersen, Knud Thiede
23Scrapbog 161959Forstæderne vil hjælpe kulturenKommunal_PolitikSognerådForstædernes sammenslutn.Arne Petersen, Hasle-Lisbjerg-Skejby Moesgaard-Nationalpark, 7 uger skolesommerf.Lokal-lufthavn Aarhus
24Scrapbog 16Demokraten1959Mårslet fastholdt sin protestKulturelle_emnerLokalhistorieAarhus kommune, Moesgaard
25Scrapbog 16Demokraten1959Viby Kommune har overskud Kommunal_PolitikSognerådArne Petersen
26Scrapbog 17Demokraten1959Viby Kommune har over 1 mill.kr i overskudKommunal_PolitikSognerådSkatter, De kommunale Værker
27Scrapbog 171959Ringe udsigt til enighed mellem aarhus og naboerneKommunal_PolitikSognerådHasle-Skejby-Lisbjerg, Brabrand-Årslev, Viby
28Scrapbog 171959Aarhus' ejendomskøb i Viby fordømmesKommunal_PolitikSognerådBernhardt Jensen, Arne Petersen, Viby Sogneråd
29Scrapbog 18Demokraten1959Århus og forstæder drøfter problemerKommunal_PolitikSognerådCentralkommune, Storårhus, Industriarealer Åby
30Scrapbog 18Demokraten1959Forstads-protest mod tidsskriftet "Byplan"Kommunal_PolitikSognerådArne Petersen
31Scrapbog 19Demokraten1959Nyt stærkt forstadsangreb på Århus byKommunal_PolitikSognerådBernhardt Jensen, Arne Petersen, Viby Sogneråd, ejendomskøb
32Scrapbog 191959Regionalkommune for hele Storårhus-områdetKommunal_PolitikSognerådRegionalkommune, Borgm.Ove Hansen, Ballerup
33Scrapbog 1101959Aarhus må bevare sin førerstillingKommunal_PolitikSognerådO.Kier, S.A. Fanger Stor-Aarhus
34Scrapbog 1101959Det nye kunstmuseum i Århus i farezonenKulturelle_emnerGenereltSogneråd, Museum, fællesopgaver, Bernhardt Jensen
35Scrapbog 1111959Debatten om det nye Stor-AarhusKommunal_PolitikSognerådAage Marcher, Arne Petersen, Chr. Olesen, Bernh.JensenMuseum
36Scrapbog 1111959Hver varetager sine interesser- og ingen fællesinteresserneKommunal_PolitikSognerådFabrikker, boliger, Storårhus området
37Scrapbog 112Demokraten1959Holme-Tranbjerg-ønsker om indlemmelse i 1938Kommunal_PolitikSognerådÅge Jedich, Bernhardt Jensen,
38Scrapbog 113Aarhus Stiftstidende1959Arne Petersen blev sogneraadsformandKommunal_PolitikSognerådK. Lustrup, Anker Lund, sportshal
39Scrapbog 113Demokraten1959Kommunen har lidt et smerteligt tabKommunal_PolitikSognerådK. Lustrup, Anker Lund, sportshal
40Scrapbog 114Demokraten1959Endnu ikke tilbud fra forstæderneKommunal_PolitikSognerådHolme-Tranbjerg, arealindlemmelse
41Scrapbog 114Demokraten1960Et tilskud til Nordbyvej og brobygning over åenTekniske_emnerTrafik og VejeArne Petersen, Viby Sogneråd, løn hjemmehjælpere
42Scrapbog 114Demokraten1960Bagsnak. Tak for sidstKommunal_PolitikSognerådHasle , Viby
43Scrapbog 115Demokraten1959BarselsstuenKulturelle_emnerLokalhistorieSognerådsformænd - karikatur
44Scrapbog 116Demokraten1960Usandsynlig Slendrian i CentraladministrationenKommunal_PolitikSognerådKøb af jord af DSB
45Scrapbog 116Demokraten1960Moesgård-afgørelse allerede på lørdag?Kommunal_PolitikSognerådMoesgård Museum, godsejer Dahl
46Scrapbog 117Demokraten1960Forstædernes tilbud til Århus Kommunal_PolitikSognerådIndlemmelsesnævnet, borgmester, sognerådsformænd
47Scrapbog 117Demokraten1960Topmøde i Arhus Kommunal_PolitikSognerådTopmøde på vers Matabele
48Scrapbog 118Demokraten1960Sekretærerne er kommet i søgelysetKommunal_PolitikSognerådIndlemmelsesnævnet, borgmester, sognerådsformænd
49Scrapbog 118Demokraten1960Århus yder 2,4mill. Forstæderne 214.000Kommunal_PolitikSognerådStatistik , tilskud til institutioner i Århus
50Scrapbog 119Demokraten1960Amtet må sikre godset for offentlighedenKommunal_PolitikSognerådMoesgård gods, professor Glob, nationalpark
51Scrapbog 120Demokraten1960For vore børns skyld er indlemmelse det rigtigeKommunal_PolitikSognerådIndlemmelsesmøde, Brabrand,Bernhardt Jensen,Arne Christensen, HugoSørensen
52Scrapbog 121Demokraten1960Århus blev afvist af indlemmelsesnævnetKommunal_PolitikSognerådindlemmelsesnævnet, Moesgård Gods, professor Glob
53Scrapbog 122Demokraten1960Rimeligt og naturligt udtaler borgmesterenKommunal_PolitikSognerådAmtet, forstæderne, Moesgård, professor Glob
54Scrapbog 122Demokraten1960Fast ordning for tilskud til kulturelle formålKommunal_PolitikSognerådÅrhus og forstæderne, Arne Petersen, udligningsskatten,
55Scrapbog 123Demokraten1960Ingen indlemmelse mod befolkningensviljeKommunal_PolitikForeningerViby socialdemokratiske Forening, Bernhardt Jensen,Indlemmelsesdiskussion
56Scrapbog 1231960Moesgård-kendelsenKommunal_PolitikSognerådprofessor Glob, naturpark, Mårslet,
57Scrapbog 124Demokraten1960Moesgård-udstykningen menes afsluttet i 1983Kommunal_PolitikSognerådÅrhus amtsråd, Brabrand-Årslev, Holme-Tranbjerg, Viby, Åby, Mårslet
58Scrapbog 124Forstadsavisen1960Byplanlægning i aktuel belysningBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerKnud Thiede, villakvarterer, forbud mod erhverv
59Scrapbog 125Demokraten1960Forstæderne betaler 2,4 mill kr.til ÅrhusKommunal_PolitikSognerådUdligningsskatten, fælleskulturelle formål
60Scrapbog 1251960Nu sætter vi os til forhandlingsbordetKommunal_PolitikSognerådHasle-Skejby-Lisbjerg, kommunesammenslutning
61Scrapbog 125Viby Ugeavis1960Læserbreve, Det økonomiske spørgsmålKommunal_PolitikGenereltskatteydernes penge
62Scrapbog 126Demokraten1960Viby Kommune skal udskrive 6,1 mill i personlige skatter Økonomiske_emnerKommunal økonomigas-og vand priser, sociale udgifter, Fredenskirken,
63Scrapbog 126Demokraten1960Forstædernes afslag til Århus byrådKommunal_PolitikSognerådKampmann-mødet Bernhardt Jensen, forstadssammenslutningen
64Scrapbog 127Demokraten1960Ikke en hel indlemmelse, men en mellemvej i stedetKommunal_PolitikSognerådBernhardt Jensen, Chr.A.Olesen, storkommune
65Scrapbog 1281960Skal søge at samordne salg af industrigrunde Kommunal_PolitikSogneråderhvervsråd, Storårhus, Hasle-Skejby-Lisbjerg
66Scrapbog 1281960Hasle afviser afstemningKommunal_PolitikSognerådHasle-Skejby-Lisbjerg, Arne Petersen, sammenslutning
67Scrapbog 1291960Erhvervsråd skal spænde over kommunegrænserneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervStorårhus, Knud Krøll, landsretssagfører Rønnov, Århus Håndværkerforening
68Scrapbog 1301960Store udvidelser i arbejde paa Århus Havn i dette årTekniske_emnerTransportto nye færgelejer, import, Kalundborgruten
69Scrapbog 1301960Århus indvier tre færgeruter i 1960Tekniske_emnerTransportNye ruter til Sverige og Norge, Kalundborgruten
70Scrapbog 1311960Århus vil få landets mest moderne strøggadeTekniske_emnerTrafik og Vejegadegennembrud, forretningsgade og trafikåre
71Scrapbog 1311960Århus også en undervisningsbyUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerkulturby, Aarhus Universitet
72Scrapbog 1311960Aarhus stagnerer - forstæderne vokserKommunal_PolitikSognerådStorkommune lejligheder, industri
73Scrapbog 132Aarhus Stiftstidende1960Viby har plads til 20.000 og udvidelsesmulighederKommunal_PolitikForeningerViby østre Grundejerforenings generalforsamling H.Arnum-Petersen
74Scrapbog 1321960En røst fra de genstridigeKommunal_PolitikSognerådNiels P. Knudsen ,Arne Petersen, Aarhus Stiftstidende
75Scrapbog 1321960Forstædernes svar er klar:Vi er rede til forhandling!Kommunal_PolitikSognerådAarhus forstæderne "Sognekongerige"
76Scrapbog 1321960Vil ikke kaldes "Sognekongeriger"Kommunal_PolitikSognerådBladet "Byplan" Bernhardt Jensen, Arne Petersen
77Scrapbog 133Demokraten1960Viby er klar til at huse 25000 beboere i 1980Boligmæssige_emnerGenereltByplan for Viby, Indlemmelsesplanerne, storkommune
78Scrapbog 133Demokraten19603000 lejligheder venter nu på opførelse i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerByplan for Viby, Indlemmelsesplanerne, storkommune
79Scrapbog 1341960Kommunalt bolig-tilskud efter heftig diskussionBoligmæssige_emnerGenereltÅrhus og Omegns boligforening, sognerådsmøde,
80Scrapbog 134Aarhus Stiftstidende1960Socialdemokraterne fik vedtaget byggeri i VibyBoligmæssige_emnerGenereltÅrhus og Omegns boligforening, sognerådsmøde,
81Scrapbog 135Demokraten1960Forkert at tro - at vi ikke står i første rækkeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFDB Viby, P. Nyboe Andersen Centrallager
82Scrapbog 135Demokraten1960Reinh. Pedersen vil ikke sammanslutningKommunal_PolitikSognerådSkejby til industri, storkommune
83Scrapbog 1361960Det sociale byggeris linje skal fortsættesBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening, Vestergårdsparken 2. afsnit. G.K.Gjerrild, Arne Petersen
84Scrapbog 1361960Hotelkøb skal sikre nyt rådhus i VibyKommunal_PolitikGenereltHotel Viby, Andelsbanken, Sognerådsmødet
85Scrapbog 1371960Regionalråd eller diktatKommunal_PolitikSognerådFælleskommunal overbygning, Ove Hansen, Viggo Kampmann
86Scrapbog 1371960Socialt boligbyggeri stadig langt billigstBoligmæssige_emnerGenereltBoligleje privat, socialt København. Provinsen
87Scrapbog 1381960Hotel-handelen slog kolbøtteKommunal_PolitikGenereltAndelsbanken, Hotel Viby, Rådhusplaner
88Scrapbog 1391960Mangel på byggegrunde og for høje grundpriserBoligmæssige_emnerGenereltforstæder, byggemodning, kolopnihaver, spekulationshandel
89Scrapbog 1401960Skal vi have mælk om morgenen?Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervdistribuerings-system Mejerier ,tidsbesparende ordning
90Scrapbog 1401960Klækkelig forhøjelse af Vibys teater-tilskudKommunal_PolitikSognerådValg, Arhus Teater, Hotel Viby, Viby Sparekasse, Viby Ungdoms- og Aftenskole.
91Scrapbog 140Aarhus Stiftstidende1960Rejsegilde på millionbyggeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAarhus Motor Compagni, Arne Petersen, Ejner Mikkelsen, Ole Mikkelsen, Jarl Hansen, Mogens Klinge
92Scrapbog 141Demokraten1960Ny flyveplads for Storårhus-området Tekniske_emnerTransportKirstinesminde flyveplads, byudvikling
93Scrapbog 141Demokraten1960Der er stadig mulighed for at foretage en indlemmelseKommunal_PolitikSognerådforstadssammenslutningen, Hasle-Skejby-Lisbjergjerg. 7 ugers sommerferie
94Scrapbog 1421960Viby skal nu bygge sit nye rådhusKommunal_PolitikSognerådViby Torv, Hotel Viby
95Scrapbog 142Viby Ugeavis1960Jeg har ladet mig fortælle - LæserbrevKommunal_PolitikSognerådRådhus
96Scrapbog 1431960400 Viby-børn hentede nye sparebøsser i gårØkonomiske_emnerGenereltViby Sparekasse, Arbejder Spare- og Lånekassen, Direktør Bækager
97Scrapbog 143Demokraten1960Byfornyelse i Viby og nedrivning af 40 huseKommunal_PolitikSognerådByfornyelse, vejudvidelse, Kongevej, Nordbyvej, Elværket, Kino
98Scrapbog 231961Millionerne ruller i Viby ved Nordbyvejs udvidelseKommunal_PolitikSognerådByfornyelse, vejudvidelse, Nordbyvej, Børneinstitutioner
99Scrapbog 231961Bygningsplan i Viby vedtagetKommunal_PolitikSognerådskattefri fradrag, Børnebibliotek, Turistforeningen, Byggeri ChrX's vej, Skanderb. Vej, Gl.Kongevej "Trekanten"
100Scrapbog 23Viby Ugeavis1961Sognerådsmødet 23. januar 1961Kommunal_PolitikSognerådÅrhus og Omegn, Statstjenestemændenes boligforening, Viby Kaffesalon, Høskovkvarteret
101Scrapbog 24Demokraten1961Byplanprojekteti Viby realiseresKommunal_PolitikSognerådNordbyvej, Kongevejen, Byplanlægning
102Scrapbog 241961En merudskrivning på en halv million i VibyØkonomiske_emnerKommunal økonomiBeskatningsprocenten, Sognerådsmøde, Arne Petersen
103Scrapbog 251961Stor succes på fest for de ældrei VibyForeningerPensionistforeningBibliotessalen, Socialdemokratisk Forening , Pensionistlejligheder Vestegårdsskolen
104Scrapbog 25Viby Ugeavis1961Sognerådsmødet 6.2.1961Kommunal_PolitikSognerådHorsensvej, Jernbanen, Kongsgårdsvej, Rosenvangskolens skolekøkken, ejendomsskat, Teknisk udvalg, ChrX's vej, Gl.Kongevej.
105Scrapbog 26Aarhus Stiftstidende1961Mod håndfæstning til grundkøbereBoligmæssige_emnerGenereltservitutter, grunde på Vidtskue, Sogneråd, Den socialdemokratiske og den borgerlige gruppe
106Scrapbog 26Demokraten1961Skanderborgvej bliver 4-sporetKommunal_PolitikSognerådnyt industrikvarter, Øllegården, linje 4 til Terp, Fredensvang, værkstedsbyggeri
107Scrapbog 26Viby Ugeavis1961Sognerådsmødet 20. februar Kommunal_PolitikSognerådBiografteater i Viby, Andelsbanken, "Århus Omegn", Viby Sygekasse, Fredensvang værkstedsbygning, 4 sporet Kongevej.
108Scrapbog 271961Viby savner lokaler til ungdomsarbejdetKulturelle_emnerSport-IdrætDUI Ungdomshjemmet, Arbejdernes Fællesorganisation
109Scrapbog 27Demokraten1961Viby savner lokaler til ungdomsarbejdetKommunal_PolitikValgOscar Nielsen, Arne Petersen, Walther Lund
110Scrapbog 27Demokraten1961Motel må lukke - opført ulovligtBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervMaria Høj, Fredensvang Runddel, cafeteria og motel, bageri "Jyterp"
111Scrapbog 27Demokraten1961Ligningen i Viby som i købstæderKommunal_PolitikSognerådforstædernes sammenslutn, Viby Kirke, skolekommissionen, Søndervangen
112Scrapbog 28Demokraten1961Vil Viby sogneråd ændre afgørelsen?Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervMaria Høj, Fredensvang Runddel, cafeteria og motel, bageri "Jyterp"
113Scrapbog 281961ÅrhusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndustrigrunde, Skanderborg Landevej
114Scrapbog 29Aarhus Amtstidende1961100 tdr. land i Viby gøres nu klar til nyt industricentrum Tekniske_emnerTrafik og Veje"Ny Hovedgade", Skanderborg Landevej, Ravnsbjerghuset,
115Scrapbog 29Aarhus Amtstidende1961Nyt butikscenterTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej, Ormslevvej, Stenkildevej, Hovedvejen, administrationsbygning, Øllegårdsvej,
116Scrapbog 29Aarhus Amtstidende19611800 nye lejlighederBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening, Byggeselskabet Aarhus og Omegn, Statstjenestemændenes Boligselskab, Lejerbo
117Scrapbog 29Aarhus Amtstidende1961Arealer i privateje Boligmæssige_emnerGenereltArne Petersen, Enghavejorden, Fredensvangsjorden, Vidtskuegaarden, Nicolaigaarden
118Scrapbog 2101961Debat om ændring af linie 4 i VibyTekniske_emnerTransportBuslinie 4, Viby Torv ,Walther Lund, Arne Petersen, Viby Kommune
119Scrapbog 210Viby Ugeavis1961Væk med tvangTekniske_emnerTransportBuslinie 4, Viby Torv ,"Kongevejens Sammenslutning"
120Scrapbog 210Demokraten1961Viby Kommune måtte bide i det sure æbleTekniske_emnerTransportBuslinie 4, Viby Torv, ChrX's vej Walther Lund, Arne Petersen
121Scrapbog 2101961Sogneråds-forslag om 50 km/t-grænseTekniske_emnerTrafik og VejeOrmslevvej, ChrX's vej, sognerådsmedlemmer
122Scrapbog 210Demokraten1961Skejby-projektet en fælles-opgave for forstæderne?Kommunal_PolitikSognerådøkonomisk støtte, Hasle-Skejby-Lisbjerg
123Scrapbog 2111961Jordhandel i Viby forhalet i 16 aarKommunal_PolitikSognerådHorsensvej, Jernbanen, Kongsgårdsvej,Viby-viadukten, Viby Sogneråd
124Scrapbog 212Viby Ugeavis1961Afslutningsfest i AOFUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Aftenskole, J.Hedegaard, Bibliotekssalen
125Scrapbog 212Demokraten1961Mulighed for at Viby får en helt ny biografKulturelle_emnerGenereltNy hotel, Nordbyvej og KongevejBiograf
126Scrapbog 213Aarhus AmtstidendeLøsblad 1961Viby åbner for mange nye industrierTekniske_emnerTrafik og VejeByudvikling, industri boligforeninger boliger
127Scrapbog 214Demokraten1961Sognerådsformand eller borgmester?Kommunal_PolitikSognerådArbejdstid, pensions m.v.
128Scrapbog 215Demokraten1961Indtil nu har 27 virksomheder ønsket at købe arealer i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervindustriområde, nye veje, parkering
129Scrapbog 2161961111 lejligheder i Viby påbegyndes om kort tidBoligmæssige_emnerBoligforeningerStatstjenestemændenes byggeri, Jyllands Alle ,Vidtskueskolen
130Scrapbog 2161961Modstand mod ny møbelfabrikBoligmæssige_emnerGenereltKongsvang, Moderne beboelsesejendom,Arne Petersen
131Scrapbog 2171961Stor anlægsvirksomhed i Viby -men ingen lånKommunal_PolitikSognerådregnskabsår 1960/61 stort lån til vandværk, Arne Petersen, N.P Knudsen
132Scrapbog 2171961Investeringsfond opvejer en skattereg.fondKommunal_PolitikSognerådregnskab, N.P Knudsen, Arne Petersen
133Scrapbog 2171961Pænt overskud i Viby og brug for pengeneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKirkestræde, bebyggelsesplan -senere Viby Centret
134Scrapbog 2181961Viby Kommunes tjenestemænd får halv fridag på 1.majKommunal_PolitikPersonaleArne Petersen,K.Lustrup, N.P. Knudsen
135Scrapbog 2181961Urimelig tandlægemangelSundhedsmæssige_emnerLægerSkoletandpleje, tandlægehøjskolerne Walther Lund, fjernvarmeanlæg
136Scrapbog 218Demokraten1961Sognerådet beklager frk.Højs situationBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfrk. Høj, Jyterp, Motel, landsretssagfører Lokdam
137Scrapbog 2191961Behovet for Viby-hallen er hævet over enhver tvivlKulturelle_emnerSport-IdrætViby IF, Arne Petersen, Charles Thomsen,
138Scrapbog 219Demokraten1961Det uofficielle blev officieltKulturelle_emnerSport-IdrætViby-hal Arne Petersen, Viby IF, HIF
139Scrapbog 2201961KFUM kunne også uden Mogens Olsen og WingeKulturelle_emnerSport-IdrætAGF, Viby IF,KFUM sognerådets vandrepokal Viby-hallen
140Scrapbog 2211961Århus-arkitekt projekterer millionbyggeri på SjællandKulturelle_emnerSport-IdrætJørgen Absalonsen, Viby-hallen, Helsingør, Roskilde
141Scrapbog 221Aarhus Stiftstidende1961Viby i støbeskeenTekniske_emnerOffentlige bygningerbycenter, hotel , forretningsgader, biograf
142Scrapbog 222Aarhus Stiftstidende1961Det gamle- og det nyeTekniske_emnerOffentlige bygningerbycenter, Nordbyvej, Kongevej
143Scrapbog 222Aarhus Stiftstidende1961Viby vil vokse til en by med 40-50.000 indbyggereTekniske_emnerOffentlige bygningerbycenter, forretninger, vejudvidelse
144Scrapbog 222Aarhus Stiftstidende1961Plads til villaer og små industrierBoligmæssige_emnerGenereltAbildgaard, gården Vesterlund
145Scrapbog 222-23Aarhus Stiftstidende1961Heldige med kun én bykerneTekniske_emnerOffentlige bygningerny moderne midtby, H. Arnum, lysregulering Kongevej
146Scrapbog 223Aarhus Stiftstidende1961Viby indvier sin nye idrætshalKulturelle_emnerSport-IdrætViby-hallen, Vestergårdsskolen, Viby Skole
147Scrapbog 223Aarhus Stiftstidende1961Snart behov for fem skolerUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerskole på ChrX's vej, Vidtskuegårds jorde
148Scrapbog 2241961Vibys centrum fornyes for 20 mill.kronerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVejudvidelse,højhus-hotel, forretninger,Viby Centrum
149Scrapbog 2251961Viby smider landsby-træskoeneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVejudvidelse,højhus-hotel, forretninger,Viby Centrum
150Scrapbog 226Demokraten1961Viby IF indviede den nye hal med 25-19 sejrKulturelle_emnerSport-IdrætCarsten Frederiksen,Egon Jensen,Bent Ryom, Erling Skov
151Scrapbog 2271961Må flytte til forstad for at kunne betjene kundernwBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAndelsbanken,Kongevej 3, bankbestyrer Bredahl
152Scrapbog 2281961Viby vil fortsætte en aktiv jordpoltikSociale_emnerSociale institutionerAlderdomshjem i Fredens sogn, børnehaver Kaj Munks vej, Øster Alle
153Scrapbog 228Demokraten1961Det omstridte motel i Viby er nu lukketBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervJyterp, fredensvang Runddel, frk.Høj
154Scrapbog 2281961Vibys ældre skal hjem til kommunenKommunal_PolitikSognerådalderdomshjemmet, udvidelse, nyt orgel, Jehovas Vidner
155Scrapbog 229Demokraten1961Tilflytter-stemmer kan afgøre sognerådsvalget i forstæderneKommunal_PolitikValgViby sogneråd, Arne Petersen, 21 års valgretsalder
156Scrapbog 2301961Kommunalt overblikSociale_emnerSociale institutionerAldersdomshjem i Fredens sogn, Børnehaver Kaj Munks Vej, Øster Alle
157Scrapbog 2301962Ved årsskiftetKommunal_PolitikSognerådArne Petersen, nytårshilsen, Socialdemokratisk forening
158Scrapbog 2311962Folkestyret til debatKommunal_PolitikForeningerViby socialdemokratiske Forening, Arne Petersen, Jens Juul,
159Scrapbog 2311962Forudser en række ulovlige strejkerKommunal_PolitikForeningerArbejdernes Fællesorganisation, børnehaver
160Scrapbog 2311962Stor pengegave til Århus museumKulturelle_emnerGenereltkunstmuseum Vennelystparken
161Scrapbog 232Demokraten1962Betænkelig ved FællesmarkedetsKommunal_PolitikForeningerFællesorg. Århus, Viby,Ungdomshjemmet ,Saksild sommerhuse, campingplads.
162Scrapbog 2321962Indstilling fra Viby til amtsrådslistenKommunal_PolitikValgSocialdemokratisk Vælgerforening
163Scrapbog 2321962Arbejdernes fællesorganisation kritiserer omsforligetSociale_emnerDaginstititionerFællesorg Viby , børnehaver, Saksild strand
164Scrapbog 2331962Nye kandidater på forstads-listerneKommunal_PolitikValgSocialdemokratiske opstillinger, Viby og Åbyhøj
165Scrapbog 2331962Debat om salgsbetingelserne for Vidtskue-grundeBoligmæssige_emnerGenereltByggegrunde til parcelhuse, Klausuler, Raundals jord, Øllegaarden, Rudolfsgaarden og Skovly. Kommunevalget.
166Scrapbog 234Demokraten1962Socialdemokraterne i Viby hindrer grund-spekulationBoligmæssige_emnerGenereltByggegrunde til parcelhuse, Klausuler, Raundals jord, Øllegaarden, Rudolfsgaarden og Skovly. Kommunevalget.
167Scrapbog 2341962Viby kommune kræver 0,8pct. mindre i skatKommunal_PolitikSognerådBeskatningsprocenten, Sognerådsmøde, Arne Petersen
168Scrapbog 2351962Avisen Socialdemokratiet i VibyKommunal_PolitikSognerådEt vigtig valg, Kandidater til Viby Sogneråd, effektiv indsats mod jord-spekulation, Viby Hallen,
169Scrapbog 2351962Avisen Socialdemokratiet i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerEn menneskeret: at have en bolig,
170Scrapbog 2351962Avisen Socialdemokratiet i VibySociale_emnerDaginstititionerStort behov for børneinstitutioner, kommunesns ældre,
171Scrapbog 2351962Avisen Socialdemokratiet i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervByfornyelse, vejudvidelse, Nordbyvej,
172Scrapbog 235Demokraten1962Orientering før kommunevalgetKommunal_PolitikValgAmtssygehuset, kandidater til amtsrådet
173Scrapbog 2361962Valgkampagne X ved AKommunal_PolitikValgTryghed hver dag. En overraskende kandidatliste
174Scrapbog 2371962Århus-forstæderneKommunal_PolitikValgÅby, Brabrand-Årslev, Hasle, Holme-Tranbjerg, Vejlby-Risskov, Viby
175Scrapbog 2371962Arne Petersen på 1. pladsen i VibyKommunal_PolitikValgSocialdemokratiet, spidskandidat
176Scrapbog 2371962Sognerådsvalget i Viby Kommunal_PolitikValgSocialdemokratiet 6, Konservative 5
177Scrapbog 238Demokraten196250 virksomheder interesseret i Vibys nye industri-arealerKommunal_PolitikSognerådAktiv jordpolitik, jordpriser, "Øllegården" og "Rudolfgården"
178Scrapbog 239Forstadsavisen1962Til valg! - hel avisKommunal_PolitikSognerådViby El-værk, Hvad gælder valget. Socialistisk Folkeparti
179Scrapbog 240Demokraten1962Socialdemokratiet holdt stillingerne i forstæderneKommunal_PolitikSognerådViby, Holme-Tranbjerg, Brabrand-Årslev,Hasle, Vejlby-Risskov, Åby
180Scrapbog 2421962Viby får flere nye parkerings-pladserTekniske_emnerTrafik og VejeBirkedalsvej, Byvangs Alle, Midtagervej, Jyllands Alle, vejanlæg
181Scrapbog 2431962Viby MarthaforbundUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAfslutningsfest, Viby Folkebibliotek, Gudrun Andersen, Arne Petersen m.fl.
182Scrapbog 243Demokraten1962Socialdemokratisk Forening VibyKommunal_PolitikForeningerGeneralforsamling, beretninger, regnskab, AOF, DSU,
183Scrapbog 2431962Udnævnes til brandinspektør for amtet udenfor Århus by ?Beskæftigelsesmæssige_emnerKommunal beskæftigelseForstædernes Sammenslutning, Arne Petersen
184Scrapbog 2431962Gymnasium i område med 2200 lejlighederUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerChrX's Vej, Gl.Horsensvej, istandsættelse af veje i Rosenvænget, Vejbelysning på Skanderborg landevej, nyt rensningsanlæg,
185Scrapbog 2431962Kommunale forfremmelserKommunal_PolitikSognerådÅge Hansen, Erik Madsen,Henning Munch, J.Hedegård Sørensen,G.Nyholm Jensen,A.Ellitsgård.
186Scrapbog 2441962Byggeafsnit nedskåret over hundrede procentBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB Søndervangen, første afsnit ved ChrX'svej. Vestergårdsparken udvidelse af alderdomshjemmet.
187Scrapbog 244Demokraten1962Ubebygget stribe efter Midtkrafts afvisningKommunal_PolitikForslagHøjspændingsledninger i kabler. Risdalsvej-Bjødstrupvej, Søndervangsskolen
188Scrapbog 2441962Mange industrier ønsker udvidelseBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAS Tempress, "Vitre" AS, Smedemester Børge Rasmussen, Arkitekterne Erik Andersen og Preben Hanberg, AS Risdalsparken.
189Scrapbog 244196250 - 70 meter fjernvarmeledning dagligBeskæftigelsesmæssige_emnerKommunal beskæftigelseØster Alle, Ormslevvej, Sv.E. Lind.,
190Scrapbog 2451962Viby har købt jord og ejendomme for 2,6 mill.Økonomiske_emnerKommunal økonomiViby kommunes regnskab 1961/62
191Scrapbog 2451962Viby El-værks 50 aars jubilæumTekniske_emnerForsyningViby El-værk, Hotel Viby,
192Scrapbog 2461962Grundkøb for over 2,5 millioner kr.Økonomiske_emnerKommunal økonomiArne Petersen, byudvikling, Fredensgaard
193Scrapbog 2471962Tilbagegangen blev vendt til fremgangTekniske_emnerForsyningViby Gasværk 50 år, Sv.E.Lind, Viby Vandværk 25 års jubilæum
194Scrapbog 2481962Nyt stort boligbyggeri - påbegyndes i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerHolme Møllevej, Chr.X's vej, Statstjenestem.Boligforening, Trekanten
195Scrapbog 2481962Kredsmøde i Viby (5. kreds)Boligmæssige_emnerBoligforeningerArne Petersen,Kaj Lustrup,
196Scrapbog 2491962Viby tilsluttes Dano-anlæggetTekniske_emnerForsyningrenovation, Papirsposer, Kaj Lustrup
197Scrapbog 2501962Murstensbyggeriet er alligevel billigstBoligmæssige_emnerBoligforeningerStatstjenestemændenes boligforening, Jyllands Alle
198Scrapbog 33Demokraten1963Må stadig slide minister-trapperSociale_emnerOmsorgDe gamles Hjem, udvidelse
199Scrapbog 331963Vil aarhus-parallel vil Vejle-undersøgelsenKommunal_PolitikSognerådStorkommune, Bernhard Jensen
200Scrapbog 331963Viby kommune andelshaver i Viby ElværkKommunal_PolitikSognerådMoesgård, Dronning Alexandrines Fond, beskæftigelsesudv. Nedlagt
201Scrapbog 331963Damerne med til rejsegildeBoligmæssige_emnerBoligforeningerLejerbo, Stampesvej, Walther Lund, Arne Petersen
202Scrapbog 341963Moesgaard-grunde sælges fra til institutionerKommunal_PolitikSognerådDronning Alexandrines fond, børnehjem, husholdningsskole, Weston
203Scrapbog 341963Henlæggelser og kapitaludgifter på 2,7 mill.krØkonomiske_emnerKommunal økonomiNyt gymnasium, Rosenvangsskolen,cykelstier Rosenvangs Alle
204Scrapbog 341963De nye arealer vil ikke berøre skattenØkonomiske_emnerKommunal økonomiArne Petersen, personlige skatter
205Scrapbog 351963300.000 kvm. Solgt til industri i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRudolfgårds og Øllegårds jorder, bilfirmaer
206Scrapbog 351963Viby fremmer projekt til svømmestadionKulturelle_emnerSport-IdrætSvømmehal, børnehave Øster Alle
207Scrapbog 351963Snart nyt svømmestadion og børnehave i VibyKommunal_PolitikSognerådSvømmestadion, børnehave, Søndervangsparken, De gamles Hjem,
208Scrapbog 36Demokraten1963Opfordrer bygherrer at indføre børnehaveKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening, Viby Stadion, børnehaver, rådhusbyggeri, nye skoler
209Scrapbog 361963Kommunalpolitisk møde i VibyKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening, Viby Stadion, børnehaver, rådhusbyggeri, nye skoler
210Scrapbog 361963VibyKommunal_PolitikSognerådVejbelysning, byggesager, Gymnasium, DSU
211Scrapbog 371963Fjernvarme-planer realiseres i VibyKommunal_PolitikSognerådGasværket, Gas-og vandværksudvalget, Fælleskulturelle udgifter, Århus
212Scrapbog 371963Skitseprojekt ventes frem om en måneds tidTekniske_emnerForsyningFjernvarmeplaner , olie som energikilde
213Scrapbog 371963Fra sognerådsmødet i mandagsKommunal_PolitikSognerådindenrigsministeriets cirkulærer, tilskud til vejarbejder, gymnasium, Viby strandgrund, Saxild
214Scrapbog 371963Vibys campingplads ved Asxild lukketKulturelle_emnerFritidovernatning, dagcamping, toiletforhold
215Scrapbog 381963Viby protesterer mod Saksild-Nølev kommuneKulturelle_emnerFritidViby Strandgrund, Saksild, parkeringsplads
216Scrapbog 381963Norsk besøg i VibyKulturelle_emnerSport-Idrætdelegation fra Nøtterøy, Viby idrætshal
217Scrapbog 381963Viby til forhandling med trafikministerenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervvejanlæg ved de nye industrigrunde
218Scrapbog 381963Lang debat om dispensationBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby bogtrykkeri, Kirkevej, Lykkesholms Alle, gadebelysning
219Scrapbog 391963Hel kommune ventes at få fjernvarmeTekniske_emnerForsyningVarmeværk, fjernvarme til offentlige bygninger, boligforeninger, by-centrum
220Scrapbog 391963Kampafstemning om Viby bogtrykkeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby bogtrykkeri, Kirkevej, Lykkesholms Alle, AKHO
221Scrapbog 39Aarhus Stiftstidende1963700 beboere bestemmer mill.projekts skæbneTekniske_emnerForsyningFjernvarme i Viby , parcelhuse-familier
222Scrapbog 310Demokraten1963Meget ulovligt sommerhusbyggeriKommunal_PolitikSognerådRude og Saksild strand, Viby kommunes grund
223Scrapbog 310Demokraten1963200 protesterer overfor Saksild-Nølev sognerådKommunal_PolitikSognerådViby kommunes grund, feriekoloni, campingplads
224Scrapbog 311Demokraten1963Planer om en ny skole til 700 børnKommunal_PolitikSognerådVidtskue, Viby kirkegård, Nordby, Hans Jansens Hjem, konfektionsfabrik, Weston tæppefabrik, fjernvarmeværk
225Scrapbog 311Aarhus Amtstidende1963Skole-byggeriet i aarhus amtUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerny skole i Viby, Elsted skole, Solbjerg centralskole
226Scrapbog 311Aarhus Amtstidende1963Byggegrund fulgte privat kollegieinitiativ opBoligmæssige_emnerBoligforeningerlejligheder for studerende ægtepar, Kaj munks Vej
227Scrapbog 312Demokraten1963Idyl på Århusegnen ødelagt af en iskioskNatur_og_MiljøSøer og vandløbGiber Å, Fiskerhuset, Moesgård
228Scrapbog 3131963Aarhus melder hus forbi om gymnasietUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerGymnasier i Aarhus og forstæderne
229Scrapbog 3131963Aarhus vil ikke være med i forstadsgymnasietKommunal_PolitikSognerådWeekendhytten Dakbjerg, Føroyska Studentafelagid, bunden opsparing, folkeafstemning
230Scrapbog 314Aarhus Stiftstidende1963Gasledning standsede fjernvarmen i VibyTekniske_emnerForsyningFjernvarme, Grundtvigsvej/Øster Alle,
231Scrapbog 3141963Gymnasiebyggeriet er ikke nogen fællessagUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerKatedralskolen, Marselisborg gymnasium, Statsgymnasiet
232Scrapbog 3151963Vidste det var noget griseriKulturelle_emnerFritidViby kommunes ferieplads, Saxild strand, ulovlig bebyggelse
233Scrapbog 315Aarhus Stiftstidende1963Fjernvarmen i Viby billigere end ventetKommunal_PolitikSognerådfjernvarme-udvalg, Viby Gymnasium, Fjernvarme til pensionister
234Scrapbog 315Demokraten1963Man kunne godt have givet længere fristKulturelle_emnerFritidViby campingplads Saksild Strand
235Scrapbog 316Viby Ugeavis1963Ikke gymnasium i Viby - før 1966Kommunal_PolitikSognerådViby gymnasium, Viby cempingplads, Viby alderdomshjem, Grundtvigsvej, Rørdamsvej,Varmecentral
236Scrapbog 3161963Ny bebyggelses-plan for grundene ved strandenKulturelle_emnerFritidSaxild og Rude strand, Nye sommerhuse, Amtsrådet
237Scrapbog 317Aarhus Stiftstidende1963Fjernvarme i hele Viby på fem årTekniske_emnerForsyningStor interesse for fjernvarme , fjernvarmecentral
238Scrapbog 317Demokraten1963Festligt jubilæum fra morgen til aftenTekniske_emnerForsyningÅby kommunale Værker, Østergades Hotel
239Scrapbog 317Aarhus Stiftstidende1963"Væverlund" i Viby til boligbyggeriBoligmæssige_emnerGenereltByggemodning, Ravndal, Øllegaard og Rudolfgaard
240Scrapbog 317Demokraten1963Ny skoleinspektør tiltrådt i VibyPersonaliaO-Å Efternavn,Fornavn Salomonsen, Ejlif, Vestergårdsskolen
241Scrapbog 318Aarhus Stiftstidende1963Skybrudskloakering nødvendig i VibyTekniske_emnerForsyningKloaker, skybrud, sognerådsmøde, Aarhus Byorkester, skoletilskud, Taxa
242Scrapbog 318Demokraten1963Viby Rådhus på trapperneKommunal_PolitikSognerådC.K.Gjerrild, Torvet, Grundtvigsvej
243Scrapbog 318Demokraten1963Kunst til Viby for 100.000 kr.Kulturelle_emnerBibliotekViby Folkebibliotek, Statens Kunstfond, Udsmykning, Vejvæsenet
244Scrapbog 318Aarhus Stiftstidende1963Har altid sejret i forhandlingerTekniske_emnerForsyningÅby kommunale Værker 50 års jubilæum, Østergades Hotel
245Scrapbog 319Demokraten1963Viby støtter udvidelse af Århus By-orkesterKulturelle_emnerGenereltorkester, autorisation af gas-,vand-, og klakmestre, hyrevognsbestingelser
246Scrapbog 319Demokraten1963Fjernvarme i Viby fra 1. decemberTekniske_emnerForsyningFjernvarmecentralen, 200 husstande, Øster Alle, Brorsonsvej, Hans Tausensvej, Poul Helgesens Vej, Kongevej til Ormslevvej.
247Scrapbog 319Demokraten1963Dagblad skyld i ringe samarbejdeKulturelle_emnerFritidAarhus Stiftstidende, Viby kommunes ferieplads, feriehuse
248Scrapbog 320Aarhus Stiftstidende1963Fjerde skole "færdigsyet"Uddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerBalagerskolen, Vidtskues arealer, montage-byggeri
249Scrapbog 320Aarhus Stiftstidende1963Planen om svømmestadion i modgangUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerUretfærdig fremgangsmåde, refusion vejfondet, Balagerskole
250Scrapbog 320Aarhus Stiftstidende1963Gymnasie-behovet bliver undersøgtSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumBehov, Gl.Horsens Landevej og ChrX's Vej, Marselisborg Gymnasium
251Scrapbog 321Aarhus Stiftstidende1963Forretningsfolk i Viby føler sig snigløbetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVejudvidelse, Centrum byggeri, Hotel, Biograf, forretninger, Karsten Nygaard, Arent Larsen, Skøtt Knudsen, Guldberg Jensen, N.P. Nielsen
252Scrapbog 322Aarhus Amtstidende1963Driftsoverskud paa 1,4 mill.kroner i Viby KommuneØkonomiske_emnerKommunal økonomiSognerådsmøde, henklæggelser, nyt gymnasium, Kollegie-byggeri, Plejehjem
253Scrapbog 322Aarhus Amtstidende1963To lejligheder pr. uge i et årBoligmæssige_emnerBoligforeningerÅrhus Omegn, Kaj Munks Vej, Rejsegilde, boligministeriet, byggerestriktioner
254Scrapbog 323Aarhus Stiftstidende1963Viby traf afgørelser om 1.4 millioner kr.Økonomiske_emnerKommunal økonomiSognerådsmøde, henklæggelser, nyt gymnasium, Kollegie-byggeri, Plejehjem
255Scrapbog 323Demokraten1963Ingen bemærkninger til mollionoverskuddetØkonomiske_emnerKommunal økonomiSognerådsmøde, henklæggelser, nyt gymnasium, Kollegie-byggeri, Plejehjem
256Scrapbog 323Demokraten1963Ombygning af Viby-hallenKulturelle_emnerSport-IdrætTilskuerpladser, scene,
257Scrapbog 323Aarhus Amtstidende1963Rejsegilde på 90 lejligheder efter søjledrage-systemetBoligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus Omegn, Kaj Munks Vej, E. Lind, Arne Petersen, K. Krøll
258Scrapbog 324Aarhus Stiftstidende1963Stop for 216 lejlighederBoligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus Omegn, Kaj Munks Vej, E. Lind, Arne Petersen, K. Krøll
259Scrapbog 324Demokraten1963Viby køber 3 ejendommeBoligmæssige_emnerGenereltJordkøb, Viby Mark, "Kirstinesminde", "Engelund"
260Scrapbog 3241963Fremtidens VibyKommunal_PolitikForslagAdministrationsbygning, Rådhus, Viby Centrum
261Scrapbog 3251963Skitseprojekt til Vibys nye rådhus indsendes nu Kommunal_PolitikForslagAdministrationsbygning, Rådhus, Viby Centrum, p plads, Grundtvigsvej
262Scrapbog 325Aarhus Stiftstidende1963Viby har halvdelen af de 4 millioner til et raadhusKommunal_PolitikForslagAdministrationsbygning, Rådhus, Viby Centrum, p plads, Grundtvigsvej
263Scrapbog 3261963Den kommende udvikling i VibyKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening, nye skoler, børnehaver, vandforsyningen, ny kirke,
264Scrapbog 326Demokraten1963Ny mælkeordning for Viby kommuneSundhedsmæssige_emnerGenereltFaste levenrandører, inddeling af områder
265Scrapbog 327Aarhus Amtstidende1963Viby har raadhusplaner til fire millioner kr. paratKommunal_PolitikSognerådBygning, indretning, materialer
266Scrapbog 328Aarhus Amtstidende1963Mælken billig-gøres i alle Aarhus-forstæderSundhedsmæssige_emnerGenereltFaste levenrandører, inddeling af områder
267Scrapbog 3281963Forstædernes deles i mælke-distrikterSundhedsmæssige_emnerGenereltFaste levenrandører, inddeling af områder
268Scrapbog 328Demokraten1963Mælkeordning, men billigere mælk?Sundhedsmæssige_emnerGenereltFaste levenrandører, inddeling af områder
269Scrapbog 3291963Mærkelig mælkeordningSundhedsmæssige_emnerGenereltLæserbrev, Viby-Terp
270Scrapbog 329196316.515 indbyggere i Viby pr. 1.juliKommunal_PolitikSognerådOrmslevvej, Engtoften, Viby Fritidsklub, Sporvjenes køreplan
271Scrapbog 329Demokraten1963Viby sogneråd søger beværterbevillingKommunal_PolitikSognerådViby Idrætspark, udskænkning af stærke drikke
272Scrapbog 3301963Foreløbig ikke enighed om Vibys mælkeordningSundhedsmæssige_emnerGenereltSognerådsmøde, Faste leverandører, Inddeling i områder, Monopol
273Scrapbog 330Aarhus Amtstidende1963Mejerirationalisering til drøftelse i VibyKommunal_PolitikSognerådSognerådsmøde. Mælkelevering,Spiritusbevilling til Viby Idrætspark
274Scrapbog 330Aarhus Stiftstidende1963Spiritus til idræts-klubhusKommunal_PolitikSognerådSognerådsmøde. Beværterbevilling, Tilskud til børnehave og fritidshjem Holme Møllevej.
275Scrapbog 3301963Ny formand for arbejdsmændeneKommunal_PolitikForeningerDansk arbejdsmands-og Specialarbejder Forbund, Arne Petersen, Walther Lund,
276Scrapbog 3301963Kvindeudvalg med aktualitetssansKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk forening. Mælkeordning, Arne Petersen
277Scrapbog 331Aarhus Stiftstidende1963Viby bliver delt i mælkedistrikterKommunal_PolitikSognerådSognerådsmøde. Faste leverandører. Inddeling i områder.Monopol
278Scrapbog 331Aarhus Stiftstidende1963Frygt for monopolKommunal_PolitikSognerådSognerådsmøde. Faste leverandører. Inddeling i områder.Monopol
279Scrapbog 331Demokraten1963Vibys mælkeordning er blevet vedtaget.Kommunal_PolitikSognerådSognerådsmøde. Faste leverandører. Inddeling i områder.Monopol
280Scrapbog 332Demokraten1963Sognerådet tilfreds med Vibys regnskabKommunal_PolitikSognerådDriftsregnskab. Veje. Ejendomserhvervelser m.v.
281Scrapbog 332Aarhus Stiftstidende1963Viby-lærerne ængstelige for børnene i trafikkenTekniske_emnerTrafik og VejeViby Skole, lysregulering, Kongevej. Kommunens regnskab
282Scrapbog 333Demokraten1963Viby kan nu også fågas fra ÅrhusTekniske_emnerForsyningViby Gasværk, Århus-værker, Oluf Nielsen,, gasværksbestyrer Lind, Arne Petersen
283Scrapbog 333Aarhus Stiftstidende1963Viby skal have gas fra ÅrhusTekniske_emnerForsyningViby Gasværk, Århus-værker, Oluf Nielsen,, gasværksbestyrer Lind, Arne Petersen
284Scrapbog 334Aarhus Amtstidende1963Aarhus-gas til VibyTekniske_emnerForsyningViby Gasværk, Århus-værker, Oluf Nielsen,, gasværksbestyrer Lind, Arne Petersen
285Scrapbog 334Aarhus Amtstidende1963Forstæderne skal fortsat betale afløsningstilsvarKommunal_PolitikSognerådForstadskommunerne, Centralkommunen, erhvervsskat
286Scrapbog 334Demokraten1963Uheldigt udslag af lærermanglenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleRosenvangskolen, J.Georg Larsen, Charles Thomsen, skolevej
287Scrapbog 335Viby Ugeavis1963Viby kommunes regnskab for 1962-63 godkendtKommunal_PolitikSognerådDriftsoverskud, Viby Skole, lysregulering af Kongevej
288Scrapbog 336Demokraten1963Flytter åenTekniske_emnerTrafik og VejeNye broer, Nordbyvej, Vibyvej
289Scrapbog 336Demokraten1963Ved Nordbyvej i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej
290Scrapbog 3371963Kom arbejdsløs til Viby - er i dag dens førstemandKommunal_PolitikSognerådArne Petersen, arbejdet i sognerådet, vejen til sognerådet.
291Scrapbog 338Aarhus Amtstidende1963Viby kommune vokser og får parkeringsforbudTekniske_emnerTrafik og VejeParkeringsforbud, Overenskomst med Falck-Zonen godkendt.
292Scrapbog 338Demokraten1963Så kommer varmenTekniske_emnerForsyningfjernvarmeanlæg, Øster Alle
293Scrapbog 3391963Viby J har rådhusplaner til fire millioner kr.paratTekniske_emnerKommunale bygningerByggetilladelse til rådhus, 50 enmandskontorer, indretning
294Scrapbog 3391963Den nye Nordbybro - bygges nuKommunal_PolitikSognerådSognerådsmøde, ny bro, parkerings-indskrænkninger,De danske Redningskorps, retshjælp, Jyllands Alle
295Scrapbog 3401963Festaften i Socialdemokratisk ForeningKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening. Skuespiller Arne Hilbert, Hotel Viby
296Scrapbog 3401963Vanskeligheder for anlægsvirksomhedenKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening. Arne Petersen, Bente Fischer Christensen, Jens Juul, Holger Christensen
297Scrapbog 340Demokraten1963Bedre belysning på Viby-vejeKommunal_PolitikSognerådJyllands Alle/Chr.X'svej, Holmegårdsvej, Bøgeskov Høvej, FDB, Bjørnbaksvej 1, Bjørbaks gamle højskole.
298Scrapbog 340Aarhus Amtstidende1963Viby fik fjernvarme paa kun fire månederTekniske_emnerForsyningFjernvarmeanlæg, Øster Alle, Arne Petersen,Hecht-Petersen, Olaf Lind, Sv.E. Lind
299Scrapbog 3411963Viby har fået sin første fjernvarmeTekniske_emnerForsyningFjernvarmeanlæg, Øster Alle, Arne Petersen,Hecht-Petersen,Olaf Lind, Sv.E. Lind
300Scrapbog 3411963Nu fjernvarme i de første huse i VibyTekniske_emnerForsyningFjernvarmeanlæg, Øster Alle, Arne Petersen, Hecht-Petersen,Olaf Lind, Sv.E.Lind
301Scrapbog 342Demokraten1963Fantastisk rejsegilde på ny kartonnage-fabrikBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervCartolit, Viby Industrikvarter, Jens Juuls Vej , Nordbyvej, Poul Nielsen,Jens Juul,Arne Petersen
302Scrapbog 3421963Viby købte ejendomme for 1,4 mill.kronerKommunal_PolitikSognerådRegnskab 1962-63, fjernvarmecentral, indbyggerantal
303Scrapbog 3421963Vi giver ikke op i gymnasie-sagenUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerForstadsgymnasium, ChrX's Vej. Arne Petersen
304Scrapbog 3431963Fabriks-byggeri i rekord-tempoBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervCartolit, Viby Industrikvarter, Jens Juuls Vej , Nordbyvej, Poul Nielsen,Jens Juul,Arne Petersen
305Scrapbog 3431964Aarhus betaler mest,men vi har de færreste eleverUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerBorgmester Bernhard Jensen, forstadsgymnasium, ChrX'sVej
306Scrapbog 3431963Pensionistboliger får fjernvarmeTekniske_emnerForsyningGrundtvigsvej, Rørdamsvej, Viby Alderdomshjem, benzinservicestation Holme Møllevej
307Scrapbog 3441963Børnehjemmet "Vibyhus" købt af Viby kommuneSociale_emnerDaginstititionervuggestue, Bjørnbaksvej, Ingeborg Hansen
308Scrapbog 344Demokraten1964Vibys Nordbyvej-projekt er godkendtTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej, Mellemvej, Viby Torv, ekspropriering , bycenter
309Scrapbog 345Demokraten1964Godt år for de seks århusianske forstæderKommunal_PolitikSognerådLempelse med hensyn til byggeriet, Nordbyvej, bycenter, alderdomshjem, Vidtskue, Arne Petersen
310Scrapbog 3461964Viby skal bruge 800.000kr. mereKommunal_PolitikSognerådBeskatningsprocenten, Regnskaber, Kultur, Nordbyvej
311Scrapbog 346Demokraten1964Viby vil udskrive 10,5 mill. Kroner i kommunale skatterKommunal_PolitikSognerådBeskatningsprocenten, Regnskaber, Kultur, Nordbyvej
312Scrapbog 347Demokraten1964Forældre kræver deres børn sikret i trafikkenTekniske_emnerTrafik og VejeSikring af Kongsvang gåfelter, lysregulering, helleanlæg, belysning
313Scrapbog 347Aarhus Stiftstidende1964Forældre spørger: Hvor mange skal der dræbesTekniske_emnerTrafik og VejeSikring af Kongsvang gåfelter, lysregulering, helleanlæg, belysning
314Scrapbog 348Demokraten1964Viby går ind for Moesgård-skødetNatur_og_MiljøFredede områderForhistorisk Museum, skoven, Skovmøllen
315Scrapbog 348Demokraten1964Bebyggelsesplan godkendtBoligmæssige_emnerGenereltboligblokke, butikshus, Nordbobro, Kantsten på Brorsonsvej
316Scrapbog 348Aarhus Amtstidende1964Moesgaard-planen gennemføres nuNatur_og_MiljøFredede områderForhistorisk Museum, skoven, udgravningsresultater, oldtidsbeboelse
317Scrapbog 348Demokraten1964Borgermøde i VibyKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk forening, Borgermøde, kommunens byplanmæssige planer, Linje 5 og 10 til industrikavrteret.
318Scrapbog 348Aarhus Stiftstidende1964450 lejligheder bygges i VibyBoligmæssige_emnerGenereltForskellige bygherrer, 14 fire etagers boligblokke og en butiksblok
319Scrapbog 349Demokraten1964Viby Kommune køber 12 tdr.l.Boligmæssige_emnerGenereltOtto Mikkelsens gård, Chr X's vej, Horsensvej, etagebyggeri, villaer
320Scrapbog 349Aarhus Amtstidende196460 lejligheder kan nu sættes i gang i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus og Omegns Byggeselskab, Kaj Munks Vej
321Scrapbog 3491964I 1984 har Viby 35.000 indbyggereKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening, Borgermøde, Det har Viby levet op til, Børnehaver, fjernvarme
322Scrapbog 349Aarhus Amtstidende1964Viby køber 12 tdr.land til skoler og boligerBoligmæssige_emnerGenereltOtto Mikkelsens gård, Chr X's vej, Horsensvej, etagebyggeri, villaer
323Scrapbog 3501963Synes, at sognerådet handlede uanstændigtKommunal_PolitikSognerådkapitalvindingsskat. Mathildelund, Karensminde,
324Scrapbog 3501963Amtsrådet godkendte Vibys køb af Karensminde og MathildelundKommunal_PolitikForslagAmtsrådsmøde, Køb af Mathildelund og Karensminde, Hans Pedersen
325Scrapbog 3501963Den konservative gruppe gik imod de nye grundkøbKommunal_PolitikForslagKarensminde, Mathildelund, Hans Pedersen
326Scrapbog 43Aarhus Stiftstidende1964Viby omgik skattelovenKommunal_PolitikForeningerViby konservative Vælgerforening. Mathildelund, Karensminde, kapitalvindingsskat.
327Scrapbog 43Demokraten1964Nyt forsøg på trafiksikring af skolebørnTekniske_emnerTrafik og VejeSkanderborgvej, Chr.X's Vej, Vilh.Becksvej Sikring nu
328Scrapbog 44Aarhus Amtstidende1964Den farlige skolevej til debat i Viby sogneraadKommunal_PolitikSogneråd3.real til sognerådsmøde, farlig skolevej, Mødrekollegie i "Søndervangsparken"
329Scrapbog 44Demokraten1964Gik af efter 25 år som formandForeningerFællesrådArbejdernes Fællesorganisation, Arne Petersen, Walther Lund
330Scrapbog 45Demokraten1964Intet forkert i Vibys jordpolitikKommunal_PolitikSognerådFællesorganisationens fællesbestyrelsesmøde, jordkøb Mathildelund, Karensminde
331Scrapbog 45Aarhus Stiftstidende1964Kongevej lysreguleres sidst paa sommerenTekniske_emnerTrafik og VejeSkanderborgvej, N.Chr.Hansen, særlig belysning, Mødrekollegie i "Søndervangsparken"
332Scrapbog 46Aarhus Stiftstidende1964Fastholder Viby omgik skattelovKommunal_PolitikSognerådN.P.Knudsen, Arne Petersen, Mathildelund, Karensminde
333Scrapbog 46Demokraten1964Viby i gang med bycenter 1. januarTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej, ekspropriation, bycenter
334Scrapbog 46Aarhus Stiftstidende1964Eksproprierer til den nye ringvejTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej , Kongevej, Kirkevej, Chr X's vej, Terp Skovvej
335Scrapbog 46Demokraten1964Øvelsesbørnehave med småbørnsstue i VibySociale_emnerDaginstititionerChrX's vej, Kongevej, Fritidshjem Holme Møllevej
336Scrapbog 47Demokraten1964Vil konservativ ikke erkende sit nederlag?Kommunal_PolitikSognerådN.P.Knudsen, Arne Petersen, Mathildelund, Karensminde
337Scrapbog 47Aarhus Stiftstidende1964Gave på 45.000 kr. til skulptur i VibyKulturelle_emnerGenerelt"Liggende pige" Viby Bibliotek, Gerhard Henning
338Scrapbog 48Demokraten1964Flere Viby-firmaer lukker 1. oktoberTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej, forretningsdrivende, Arent Larsen, Johs.Lomholt, I.Boisen
339Scrapbog 48Demokraten1964Ja fra kommunen - nej fra amtetKommunal_PolitikSognerådbyggesag frontspids Arbejdernes Andelsforening Øster Alle, Bjørnbaksvej
340Scrapbog 49Aarhus Stiftstidende1964Husejere gaar til sagfører i deres vredeTekniske_emnerTrafik og Vejeekspropriation Nordbyvej, Johs. Lomholt, Lauritz Jensen
341Scrapbog 49Aarhus Amtstidende1964Øvelses-børnehave med smaabørns-stue i VibySociale_emnerDaginstititionerChr X's Vej, Kongevej, Fritidshjem Holme Møllevej, Boliger, Skulptur "Liggende pige"
342Scrapbog 491964Udsigt til ny børnehave i VibySociale_emnerDaginstititionerChr X's Vej, Kongevej, 2 bestyrelsesmedlemmer A.Baunsgård, A. Wolthers
343Scrapbog 410Viby Ugeavis1964Stor børnehave i VibySociale_emnerDaginstititionerChr X's vej, Skanderborgvej, Fritidshjem Holme Møllevej, "liggende Pige" Arbejdernes Andelsboligforening, Øster Alle, Bjørnbaksvej, byggesag frontspids
344Scrapbog 410Viby Ugeavis1964Viby tekniske udvalg blottet for menneskelige og humane følelserTekniske_emnerTrafik og Vejeekspropriation Nordbyvej,købmand Arent Larsen, , I boisen, , K.O.Nielsen, Murermester N.Chr. Hansen, H.Buhl, N.V. Elgaard, Johs. Lomholt, Lauritz Jensen
345Scrapbog 411Aarhus Stiftstidende1964Firesporet vej gennem VibyTekniske_emnerTrafik og VejeHovedvej A10 Ravnsbjergbakken, Viby Torv, Kongsvang, Ormslevvej
346Scrapbog 411Aarhus Amtstidende1964Va' mæ' kulturen i VibyKulturelle_emnerLokalhistorieKulturugen i Viby
347Scrapbog 411Aarhus Stiftstidende1964Viby kommune vil hjælpe grundejereTekniske_emnerTrafik og VejeArne Petersen, eksprpriation Nordbyvej, vejdirektorat
348Scrapbog 4111964Viby har godkendt mødre-institutionenSociale_emnerOmsorgMødrehjælpen, børnehave, vuggestue,mødrekollegium, ungdomspension, Søndervangsparken
349Scrapbog 412Demokraten1964Forlig med 25 af de 32 implicerede grundejereTekniske_emnerTrafik og Vejeekspropriation Nordbyvej,
350Scrapbog 4121964Genvalg i forstæderneKommunal_PolitikSognerådArne Petersen, Kaj Lustrup
351Scrapbog 413Aarhus Amtstidende1964Det nye mødrekollegium i Viby blev godkendtSociale_emnerSociale institutionerSøndervangsparken, børnehave, vuggestue,
352Scrapbog 413Aarhus Amtstidende1964Ny fabrik til kommunenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervmaskinsnedkeri Markvangen, konfektionsfabrik Bjørnholms Alle
353Scrapbog 414Aarhus Stiftstidende1964Holme-Tranbjerg har laveste skatteprocentKommunal_PolitikSognerådHolme-Tranbjerg, Viby, Brabrand,Aaby, Vejlby-Risskov, Hasle og Aarhus.
354Scrapbog 414Demokraten1964Syv Nordbyvejejendomme taksres i aprilTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej, ekspropriation
355Scrapbog 4151964Ny børnehave til 55 børnSociale_emnerDaginstititionerØvelsesbørnehave, småbørnsstue, Chr.X's Vej, Skanderborgvej
356Scrapbog 415Demokraten1964Nedgang i Vibys beskatningsprocentKommunal_PolitikSognerådKommuneskat, kirkeskat,
357Scrapbog 415Aarhus Amtstidende1964Procenten faldt i VibyKommunal_PolitikSognerådBeskatningsprocenten
358Scrapbog 415Aarhus Amtstidende1964Færdselsfyrene i VibyKommunal_PolitikSognerådBelysningsanlæg hiovedvej A, aarhus Amtsråd, færdselsfyr
359Scrapbog 415Aarhus Amtstidende1964Vil ikke give et højere tilskud til HandelsskolenKommunal_PolitikSognerådArbejdshjemmet Høskovgaard, Forstadssammenslutningen, Branddam, lyssignaler, Rosenvængets Grundejerforening
360Scrapbog 416Demokraten1964Viby sogneråd mødes nu i HandelsbankenKommunal_PolitikSognerådHandelsbankens konferencelokale, Rådhus
361Scrapbog 416Aarhus Stiftstidende1964Farlig branddam i Viby forsvinderKommunal_PolitikSognerådHandelsskole, Høskovgaard, Forstadssammenslutningen, skolegang
362Scrapbog 416Aarhus Stiftstidende1964Lysregulering gennem VibyTekniske_emnerTrafik og VejeViby Torv, Skolevej, Rosenvangs Alle, Chr.X's Vej, Bernstorffsvej
363Scrapbog 416Demokraten1964Lyssignaler er på vejTekniske_emnerTrafik og VejeHovedvej A10, Skolevej,
364Scrapbog 416Demokraten1964Et positivt resultat af gymnasieforhandlingerneUddannelsesmæssige emnerSkoler og uddannelsesmæssige institutionerSigurd Højby, Eiler Mogensen, Gl.Horsensvej, Chr.X's Vej
365Scrapbog 4171964Viby SognerådsmødeKommunal_PolitikSognerådkæmnerkontoret, Lysregulering , Søndervangsparken, 15.000 kr. til idrætsanlæg og -hal, Århus Renholdningsselskab.
366Scrapbog 417Viby Ugeavis1964Viby sogneråd mødes nu i HandelsbankenKommunal_PolitikSognerådHandelsbankens konferencelokale, Høskovgård, Branddammen Nordbyvej, Lysregulering, Aarhus Sporveje sommerkøreplan, FDF , Handelsskole, Mødrehjælpen 25 år.
367Scrapbog 418Aarhus Stiftstidende1964Det fjerde gymnasium i Aarhus "færdigsyet"Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiummontagebyggeri, skole på Vidtskuearealerne
368Scrapbog 418196414 dage til at finde gymnasie-projektetSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumutraditionelle byggerier, eksempler Odense og Vejle
369Scrapbog 419Demokraten1964Ønsker ikke at drive nogen handlende bortBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVibys bycenter og ekspropiationerne, Kongevej, Nødløsninger, Århus Omegn
370Scrapbog 420Aarhus Stiftstidende196410 butiks-ejendomme skal bygges i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeVejudvidelse, Nordbyvej, Kongevej, Boble-huse, forretninger
371Scrapbog 420Demokraten1964Snart grønt lys for nyt gymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumK.Helveg Petersen, Gymnasium i Viby
372Scrapbog 4211964Er Grundloven overholdt, naar Skattevæsenet har været der?Tekniske_emnerTrafik og VejeVejudvidelse, forretningscenter, de forretsningsdrivende, erstatning
373Scrapbog 422Aarhus Stiftstidende1964Tilladelse til Viby-gymnasiet om et aarSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumK.Helveg Petersen, Gymnasium i Viby
374Scrapbog 422Jyllands-Posten1964Ekspropriation og ErstatningTekniske_emnerTrafik og VejeErstatning til forretningsdrivende Hovedvej 10
375Scrapbog 423Jyllands-Posten1964Urimelig SkattelovTekniske_emnerTrafik og VejeSkat af erstatning til forretningsdrivende
376Scrapbog 423Viby Ugeavis1964Nye butiksejendomme skal bygges i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeNyt forretningscenter, Arne Petersen , Arnum , frtisørmester Kessel, Fru Kaj Nielsen
377Scrapbog 4241964Viby Folkepensionistforenings jubilæumForeningerPensionistforeningH.B.Hansen, Malling, Ebbe Andersen, Hørning, Viby Aldersrenteforening
378Scrapbog 4241964Århus kan nu få gymnasium nr. 4Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumUndervisningsministeriet, Arne Petersen, manglende lokaler
379Scrapbog 425Aarhus Stiftstidende1964Hastemøde i Viby om det fjerde gymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumEiler Mogensen, Sigurd Højby, Arne Petersen, Tidsfaktor, Elever
380Scrapbog 425Demokraten1964Venter nyt Århusgymnasium fra 65Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumUndervisningsministeriets byggetilladelse, Århus Katedralskole, Århus Statsgymnasium, Marselisborg Gymnasium
381Scrapbog 425Aarhus Amtstidende1964Viby-gymnasium i 1965 ?Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumByggetilladelse, undervisning i midlertidige lokaler
382Scrapbog 426Aarhus Stiftstidende1964I dag drøftes Viby-gymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumEiler Mogensen, Sigurd Højby, Arne Petersen, midlertidige lokaler, rektor og lærere
383Scrapbog 426Aarhus Stiftstidende1964Ny formand for kunstmuseetKulturelle_emnerGenereltH. Bach, Arne Petersen
384Scrapbog 4261964Forskelligt fra sognerådsmødetTekniske_emnerForsyningFjernvarme, Offentlige biveje , Karl Krøyer
385Scrapbog 4261964Uenighed om tidspunktetKulturelle_emnerGenereltKulturugen i Viby , Jørgen Hedegård Sørensen, Degn Christensen, H. Christiansen Repræsentantskab
386Scrapbog 427Aarhus Amtstidende1964Mulighed for lynopførelse af det ny Viby-gymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumArkitekter på Gymnasierne i Odense, Svendborg og Vejle, Eiler Mogensen, Sigurd Højby, Arne Petersen
387Scrapbog 427Aarhus Stiftstidende1964Hovedvejsbelysningen i Viby KommuneKommunal_PolitikSognerådBelysning i f m vejregulering Hovedvej A10, Konfektionsfabrik Orionsvej 3. S.Kimose
388Scrapbog 427Demokraten1964Ingen penge til lys på hovedvejenKommunal_PolitikSognerådBelysning i f m vejregulering Hovedvej A10, Konfektionsfabrik Orionsvej 3. S.Kimose
389Scrapbog 427Demokraten1964Handicappede på Stor-Århus-turKommunal_PolitikGenereltHandicappede og gangbesværede, Viby Kommune, Arbejdernes Samaritterforbund. Ny kommunal sagfører, Chr. Krag, Knud Thiede.
390Scrapbog 427Jyllands-Posten1964En kommune anmelder en anden til PolitietTekniske_emnerKommunale bygningerSommerhus, Saxild Strand, Saxild-Nølev kommune,
391Scrapbog 428Jyllands-Posten1964Viby-ekspropriationerne vil få flere EfterspilTekniske_emnerTrafik og VejeBogtrykker Johs.Lomholt, Nordbyvej, sagen til Højesteret, Købmand Arent Larsen, Kongevej, taksationskommissionen , særlig indkomstskat
392Scrapbog 4281964Forberedelser til kultur-uge i VibyKulturelle_emnerGenereltForberedende møde, 50 repræsentanter
393Scrapbog 428Aarhus Amtstidende1964Viby skal nu have Føtex-supermarkedBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervJysk Supermarked, købt grund på hjørnet af hovedgaden og Nordbyvej, Herman Salling.
394Scrapbog 429Demokraten1964Føtex har købt grund i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTvivl om byggetilladelse, Hjørnet af Kongevej og Nordbyvej.To supermarkeder i det nye bycenter.
395Scrapbog 429Aarhus Stiftstidende1964Ungdommens Teater muligvis til VibyKulturelle_emnerGenereltViby Kultur-uge, Aarhus Teater, Byorkestret, Viby blandede Kor, Viby Folkebibliotek
396Scrapbog 429Aarhus Amtstidende1964Fjerde gymnasium vil koste mindst i mill.Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumArne Petersen,Arkitekter: H. Lorenzen, Gravers og Richter, C.F. Møller, Aarhus, Stærmose, Odense
397Scrapbog 429Demokraten1964Klager over renovationen i Viby KommuneKommunal_PolitikGenereltÅrhus Renholdningsselskab, skarnkassetømning,
398Scrapbog 429Demokraten1964Snarlig afgørelse om gymnasie-projektetSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumFormandsmøde i forstadssammenslutningen, H. Lorentzen
399Scrapbog 430Demokraten1964Viby kommune får landets første arbejds-plejehjemSociale_emnerDøgninstitutionerHøskovgård, plejehjem for yngre invaliderede, værksteder, lejligheder, værelser
400Scrapbog 430Jyllands-Posten1964Byggeudvalget nu klar med Moesgaard-PlanenKulturelle_emnerGenereltKulturministeriet, Museumsplaner, restaurering af Moesgaard, herregårdspark
401Scrapbog 430Aarhus Amtstidende1964Ministeriet har nedsat Moesgaard-byggeudvalgKulturelle_emnerGenereltByggeudvalg: W.Munch, G.Lorentzen, Bernhardt Jensen,Arne Petersen,Peter Jørgensen, E.Løkkegaard, H.Herschend, O. Klindt-Jensen
402Scrapbog 430Aarhus Stiftstidende1964Maaske et andet gymnasie-projektSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumFejlagtig meddelelse om, at Odense-gymnasiet som forbillede
403Scrapbog 430Aarhus Stiftstidende1964Dyrere begravelserKulturelle_emnerKirkeKirke- og kirkegårdsudvalget Jydsk Musikakademi og Folkemusikskolen
404Scrapbog 431Demokraten1964Viby gymnasiet måske efter Odense-forbilledeSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumbeslutningen udsættes, Bernstorffsvej, Højdevej, Fredensvej Byvangsalle "Det jyske Kunstakademi"
405Scrapbog 431Viby Ugeavis1964Viby-gymnasiet - måske kopi fra OdenseSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumbeslutningen udsættes, Bernstorffsvej, Højdevej, Fredensvej Byvangsalle "Det jyske Kunstakademi"
406Scrapbog 432Aarhus Stiftstidende1964Viby har tilbudt Toldi kontraktKulturelle_emnerSport-IdrætGeza Toldi, Viby Idrætsforening, fodbold, træner, instruktør for lærere, inspektør
407Scrapbog 432Demokraten1964Toldi lærer-instruktør og stadioninspektør ?Kulturelle_emnerSport-IdrætGeza Toldi, Viby Idrætsforening, fodbold, træner, instruktør for lærere, inspektør
408Scrapbog 432Demokraten1964Skole til 700 elever på VidtskuearealerneUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerplanlagt til 3-sporet skole, 28 normalklasser, særlokaler, 2 gymnastiksale, og svømmehal. Balagerskolen
409Scrapbog 433Jyllands-Posten1964Nu dannes Erhvervsrådet for Stor-Aarhus OmrådetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervindre samarbejde, Bernhardt Jensen, Olaf P.Christensen,W.reenberg,A.Petersen, J.G. Hansen, S.A.Fanger, G.Valentin-Hjorth og K.Krøyer-
410Scrapbog 433Aarhus Amtstidende1964Aarhus - erhvervsraad med særlige opgaverBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervnedsat et arbejdsudvalg, fremme samarbejdet mellem by, forstæder og opland.
411Scrapbog 433Aarhus Stiftstidende1964Stor-Aarhus har fået erhvervsraadBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKoordinering er hovedtemaet - forts.næste side
412Scrapbog 434Aarhus Stiftstidende1964Erhvervsraad i Stor-AarhusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervGodt klima for samarbejdet, Repræsentantskab, ingen chef
413Scrapbog 434Demokraten1964Erhvervsraad skal ikke "sælge Århus"Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSkal ikke kapre virksomheder, konstituerer sig i den kommende uge.
414Scrapbog 434Demokraten1964Odense-projekt model for det 4. gymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumJørgen Stærmose, C.F.Møller, Rundhøjskolen i Holme
415Scrapbog 435Aarhus Stiftstidende1964Trafiklys efter nye forældre-protesterTekniske_emnerTrafik og VejeN.P Knudsen, Skanderborgvej, Kongevej, Chr.X's Vej Holme Møllevej
416Scrapbog 435Demokraten1964Fodgængerovergang på Chr.X's vejTekniske_emnerTrafik og VejeN.P.Knudsen, Viby Skole, Fodgængerovergang Balagervej, Holme Møllevej.
417Scrapbog 435Aarhus Amtstidende1964Initiativtager valgtes til formands-postenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervErhvervsraadet for Stor-Aarhus, Karl Krøyer, Jørgen G.Hansen, Olaf P.Christensen, Bernhardt Jensen, W.Reenberg, Arne Petersen
418Scrapbog 436Aarhus Stiftstidende1964Hovedvejene 10 og 15 faar ny forbindelse ved AarhusTekniske_emnerTrafik og VejeYdre Ringgade i Stor-Aarhus. Viby og aaby kommuner, 25 huse i Viby rives ned. Viby Torv
419Scrapbog 437Demokraten1964Store Viby Projekter i gang midt i oktoberTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvejprojektet, rensningsanlæg, Ydre Ringgade, Hovedvej A 10 til Hammelbanen, Kommuneingeniør Arnum.
420Scrapbog 4371964Alle fra Nordbyvej har fået lejlighedTekniske_emnerTrafik og VejeSikret lejligheder til Kongevej-nedrivningen. Århus Omegns byggeri Kaj Munksvej.De gule spejdere areal Bjørnbaksvej 5a, folketingsvalg
421Scrapbog 437Demokraten1964Noter fra sognerådetKommunal_PolitikGenereltÅrhus By-orkester, Per Drejer, Biblioteksudvalget, spillefilm om Viby, Viby Folkebibliotek nye gardiner.
422Scrapbog 438Aarhus Stiftstidende1964Optager farvefilm af Vibys udviklingKommunal_PolitikGenereltNordbyvej, Hammerschmidt, Viby Hallen, koncertsal, Viby Folkebibliotek, nye gardiner, Viby Trop og Flok, Bjørnbaksvej, E. Svendsen, Poul Sloths Vej
423Scrapbog 438Aarhus Amtstidende1964Anlægsarbejder 19 mill kr.godkendt i VibyKommunal_PolitikGenereltNordbyvej, Ydre Ringgade, kloakrensningsanlæg, farvefilm,
424Scrapbog 43819641200 skoledrenge faar kendt FodboldtrænerKulturelle_emnerSport-IdrætGeza Toldi, Viby Idrætsforening, fodbold, træner, skolevæsenet
425Scrapbog 439Aarhus Amtstidende1964Viby - skolebørn er daarlige cyklisterTekniske_emnerTrafik og VejeViby Skole, Rosenvangsskolen, Vestergårdsskolen, Politiet må ikke undervise.
426Scrapbog 439Aarhus Amtstidende1964Toldi knyttes til Viby kommuneKulturelle_emnerSport-IdrætGeza Toldi, Viby IF, Charles Thomsen
427Scrapbog 440Demokraten1964Tiden er inde til, at Viby får en ungdomsgårdSociale_emnerDaginstititionerArbejdsmarkedets Fælles Organisation, Fjernvarme-udgravninger, Walther Lund, Arne Petersen, Grundtvigsvej- Øster Alle , sportsungdommen
428Scrapbog 441Demokraten1964Vil også se på jyske badeKulturelle_emnerSport-IdrætFriluftsbad, udspringstårn, driftsomkostninger
429Scrapbog 441Forstadsavisen1964Nu kommer udvidelsen af NordbyvejKommunal_PolitikGenereltNordbyvej, kloakrensningsanlæg, Århus Byorkester, Viby Hallen , spillefilm, Kaj Munksvej, gardiner, Bjørnbaksvej 5a,
430Scrapbog 441Demokraten1964Det nye bycenter i Viby kommer nuBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHotel, biograf, forretningsgade i to etager, Byggeselskabet "Århus Omegn", klubværelser,
431Scrapbog 442Demokraten1964Valget i Storårhus - billedeKommunal_PolitikValgArne Petersen, Th,Mikkelsen, Chr. Olesen, Borgm.Bernhardt Jensen, Kai Holm
432Scrapbog 4421964Ønsker vinterarbejdet holdt i gangKommunal_PolitikSognerådGunnar Klostergaard bygninger ved Rugholm, Specialarbejderskolen, Rosenvangskolens aula, offentlige biveje
433Scrapbog 442Demokraten1964Skatterådet finder jordkøbet i ordenKommunal_PolitikSognerådMathildelund, Karensminde, udstykning, parcelhuse, N.P. Knudsen, Arne Petersen
434Scrapbog 443Aarhus Stiftstidende1964Million-overskud i Viby KommuneKommunal_PolitikSognerådfriluftsbad, adminiatrationsbygning, Moesgaard, Gaardsalg, Mathildelund, Karensminde, gaafelter Enghavevej, ChrX'svej
435Scrapbog 443Jyllands-Posten1964Elverskud i VibyhallenKulturelle_emnerGenereltAarhus Byorkester, Per Dreier, Niels W. Gade,
436Scrapbog 443Aarhus Stiftstidende1964Pæn succes i Viby-HallenKulturelle_emnerGenereltAarhus Byorkester, Per Dreier, Niels W. Gade, Elverskud
437Scrapbog 444Aarhus Amtstidende1964Ny fabrik i Viby i 1965Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAarhus Flæskehal, konservesfabrik, opskæringsfabrik, kølerum
438Scrapbog 444Demokraten1964Fabrik til 4 mill.kr. opføres i Viby i 1965Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAarhus Flæskehal, konservesfabrik, opskæringsfabrik, kølerum, Gunnar Clausens Vej
439Scrapbog 444Aarhus Stiftstidende1964Stor-butikker nødvendige i Vibys nye by-centerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBrugsforeningsbutik samt andet supermarked, småbutikker, hotel, Klubværelser, Biograf.
440Scrapbog 445Aarhus Stiftstidende1964Fornuftig planlægning og en sund økonomiBoligmæssige_emnerGenereltGrunde til parcelhusbyggeri, nyt gymnasium, Nikolajgaard, Ravnsbjergbakken, Øllegaard, Rudolfgaard, by-center.
441Scrapbog 445Aarhus Stiftstidende1964Bro flyttesTekniske_emnerTrafik og VejeAabybroen Aarhus Aa, Nordbyvej
442Scrapbog 445Aarhus Stiftstidende1964Satellit-central for fjernvarmeTekniske_emnerForsyningFjernvarme, Høskov-kvarteret, Vidtskuevej, 22 vilaer
443Scrapbog 446Demokraten1964Ens gymnasier i Viby, Odense og SvendborgSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOdense først, midlertidigt Rundhøjskolen, Holme
444Scrapbog 446Aarhus Stiftstidende1964Aarhus sælger grund i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBruun og Sørensen. Lager og produktion
445Scrapbog 446Demokraten1964Bruun & Sørensen bygger fabrik i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv"Bjergely" moderne fabrik, Åboulevarden
446Scrapbog 447Demokraten1964De har ordet, "Forstads-koncerterne"Kulturelle_emnerGenereltÅrhus byorkester, Viby, stort publikum
447Scrapbog 447Demokraten1964Viby vokser, VinterkøreplanKommunal_PolitikSognerådÅrhus Sporveje. Linje 5, 10 og 4
448Scrapbog 447Viby Ugeavis1964Nu kommer trafiklyset endeligTekniske_emnerTrafik og VejeKongsvang, Kongevej, "Aarhusegnens flyveplads"
449Scrapbog 4471964Tyve pladser mere på De gamles Hjem i VibySociale_emnerSociale institutionerrejsegilde, Arne Petersen, Tage Nielsen, Herman Hager,H. Arnum,alderdomshjem
450Scrapbog 4481964Aarhus laver festivalKulturelle_emnerGenereltBernhard Jensen, "Festuge i Aarhus", udstillinger, amatørorkestre, Tivoli, Tonica, aarhus Teater, Den gamle Bys teater
451Scrapbog 448-49Jyllands-Posten1964Skarp konkurrence om plads ved nyt butikstorv i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFøtex, Brugsforening Supermarked,Tempo, Viby Torv, Vibys handlende fortrinsret, hotel, biograf, forretninger, kontorer
452Scrapbog 4501964Varehus-kæderne erobrerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTempo,Føtex, store grundkøb, Fra by til by
453Scrapbog 450Aarhus Amtstidende1964Kolonihaver eller grønt omraade i Viby kommune?Natur_og_MiljøGenerelt"Norringholm", "Sølyst", "Mosevang", "Engvang", "Rugholm", "1940". "1941" motorvejen , Køreplan Aarhus Sporveje.
454Scrapbog 450Demokraten1964For 10.000 kroner kultur i VibyKulturelle_emnerGenereltKulturugen 1. - 8. nov.Folkebibliotekets foredragssal, Rosenvangskolens aula, Viby Kirke og Fredenskirken, Viby blandede Kor.
455Scrapbog 53Jyllands-Posten1964Kulturfremstød i VibyKulturelle_emnerGenereltSvalegangen, Brendstrup-kvartetten, gæstespil
456Scrapbog 53Aarhus Stiftstidende1964Langtidsaftale om kolonihaverKulturelle_emnerFritidNorringholm, Sølyst, Mosevang, Engvang, Rugholm 1940, 1941
457Scrapbog 53Aarhus Amtstidende1964Forhøjet kirkelig ligningUddannelsesmæssige_emnerGenereltfjernvarme, Viby kommunale Værker, Viby Fritidsklub, Menighedsrådet
458Scrapbog 53Aarhus Stiftstidende1964Aandssvageforsorgen vil bygge skoleSociale_emnerOmsorgThyrasgade, Bygholms Alle, montageskole Ravnsdals arealer, Aarhus Sporveje vinterkøreplan
459Scrapbog 53Demokraten1964Sognerådet i Viby vil bevare kolonihaverneKulturelle_emnerFritid"Norringholm", "Sølyst" køreplan Aarhus Sporveje, Bygholms Alle, Viby Fritidsklub
460Scrapbog 54Demokraten1964Viby har behov for 10 præster i stedet for 2Kulturelle_emnerKirkesognepræst J.Gaarn Larsen, Anker Nyvang, Fredenskirken, Ny kirke på Ravnsbjerg, Præstens job. Sjælesorg, konfirmandundervisning, mødevirksomhed.
461Scrapbog 55Aarhus Stiftstidende1964Viby kom førstKulturelle_emnerGenereltViby-ugen, kirkekoncert, udstillinger, filmforestillinger, musik, sang, jazzkoncert, foredrag , teater.
462Scrapbog 55Aarhus Amtstidende1964Kulturuge skal vise, at Viby ikker en "soveby"Kulturelle_emnerGenereltKulturuge, kunstneriske oplevelser, kirkemusikaften, Kunstnersammenslutningen GRY, John Sparre Christensen, Ruth Brejnholm,
463Scrapbog 56Forstadsavisen1964Kulturuge i VibyKulturelle_emnerGenereltViby-ugen, kirkekoncert, udstillinger, filmforestillinger, musik, sang, jazzkoncert, foredrag , teater.
464Scrapbog 56Aarhus Stiftstidende1964Gerne en aarlig Viby-kulturugeKulturelle_emnerGenereltkirkemusikaften stort fremmøde. Åbning af ugen. Arne Petersen, Kunstnergruppen Gry, og Ruth Brejnholm.
465Scrapbog 56Aarhus Amtstidende1964Viby-virksomhed udskriver konkurrenceKulturelle_emnerGenereltNordisk Textiltrykkeri, Kunstværkerskolen i København,
466Scrapbog 57Demokraten1964Kirkekoncerter, film og maleriudstillingKulturelle_emnerGenereltViby-ugen, kirkekoncert, udstillinger, filmforestillinger, musik, sang, jazzkoncert, foredrag , teater.
467Scrapbog 57Demokraten1964Viby-kulturugen er officielt åbnetKulturelle_emnerGenereltViby-ugen,Arne Petersen, Kunstnergruppen Gry, Viby Folkebibliotek
468Scrapbog 58Aarhus Amtstidende1964Ikke søvn - men kultur siger forstaden VibyKulturelle_emnerGenereltViby-ugen, billedside
469Scrapbog 510Aarhus Amtstidende1964At undlade jordopkøb er den største fejl begaaet i Storaarhus-omraadetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervsoveby ? Moderne butikstorv, højhushotel, biograf, storindustri, servicestation, Brugsforeningen, Børnehaveseminarium, trafikfyr, skolebespisning.
470Scrapbog 512Aarhus Amtstidende1964Gymnasiebyggeri i Viby til september næste aarUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerGymnasiet,hvilehjem over for Fredenskirken, badmintonhal, friluftsbad,
471Scrapbog 512Aarhus Amtstidende1964Kulturugen skal være en årlig begivenhedKulturelle_emnerGenereltKunstnersammenslutningen "Gry 64", Viby Folkebibliotek, "Vinter og Vaar" Aage Bruun Jespersen, Byparken,
472Scrapbog 514Aarhus Stiftstidende1964Viby-kulturugen har succes hos børneneKulturelle_emnerGenereltTegnekonkurrence, Jysk Aften, Rosenvangsskolen, forfatteren Hans Povlsen, Erik Lund, Viby Manndskor. Filmen Bæverdalen.
473Scrapbog 514Demokraten1964Jysk aften i VibyKulturelle_emnerGenereltRosenvangsskolen, Hans Povlsen, Erik Lund, Viby Mandskor, Brendstrup Kvartetten, Viby Folkebibliotek, Fredenskirken, Bent Frederiksen, Musikstuderendes Kammerkor, filmen Bæverdalen.
474Scrapbog 514Demokraten1964Gry udstiller i VibyKulturelle_emnerGenereltViby Folkebibliotek, Ib S. Østergaard, Erik Gottlieb Sørensen, Jørgen S. Basse, Freddy Eriksen, Jesper Østerby
475Scrapbog 514Aarhus Amtstidende1964Trestjernet jazzkoncert på kulturugens programKulturelle_emnerGenereltKenny Drew, Viby Folkebibliotek, Bent Eriksen, to film, Rosenvangsskolens aula, Domprovst Jørgen Bøgh
476Scrapbog 514Demokraten1964OperaopførelseKulturelle_emnerGenereltViby-kulturugen, koncert Rosenvangsskolens aula, Viby Mandskor, Eske Nielsen, Århus Privatorkester, Inga Hulgård, Lisbeth Norskov, Jens Bundgård, Svalegangen,
477Scrapbog 514Demokraten1964Kammermusik og arierKulturelle_emnerGenereltBrendstrup-kvartettens koncert i Viby's kulturuge
478Scrapbog 515Aarhus Stiftstidende1964Lun jysk aften med fin oplæsningskunstKulturelle_emnerGenereltHans Povlsen, Viby mandskor,Viby aften med filmpremiere, Viby filmen
479Scrapbog 515Demokraten1964Nyt og gammelt om Viby kommuneKulturelle_emnerLokalhistorieViby aften, Jens Juul, kommuneingeniør H. Arnum, Viby filmen, Jørgen Bøgh, Rosenvangskolens aula
480Scrapbog 515Demokraten1964Kirkekoncert i aftes i VibyKulturelle_emnerKirkeViby kulturuge, Fredenskirken, Bent Frederiksen, Musikstudedrendes kammerkor, Århus.
481Scrapbog 515Aarhus Stiftstidende1964Ungt gry i VibyKulturelle_emnerGenereltKulturugen i Viby, malerisammenslutningen Gry, Viby Folkebiblioteks sal.
482Scrapbog 516Jyllands-Posten1964Ny ringvej om Aarhus forbinder ForstæderneTekniske_emnerTrafik og VejeOddervej til Grenåvej , Viby Torv, Nordbyvej,
483Scrapbog 516Aarhus Stiftstidende1964Vi lever i skyggen af paddehatteskyggenKulturelle_emnerGenereltDomprovst Jørgen Bøgh, Vibys kulturuge, Robert Jacobsen
484Scrapbog 517Aarhus Amtstidende1964Et frisk initiativ har muliggjort kulturugenKulturelle_emnerGenereltViby kulturuge, kunstnersammenslutningen Gry, film "Bæverdalen",Fredenskirken, Bent Frederiksen, Jysk aften, Hans Povlsen, Erik Lund, Viby mandskor, Brendstrup-kvartetten.
485Scrapbog 517Aarhus Stiftstidende1964Stor Viby-aften i kultur-ugenKulturelle_emnerGenereltEilif Salomonsen, Viby i fortid, nutid og fremtid, Viby Film, Knud Hansen,Jens Juul
486Scrapbog 517Aarhus Amtstidende1964Opera og tester skal afslutte kulturugenKulturelle_emnerGenereltViby blandede kor, Rosenvangskolen, Aarhus privatorkester, Inga Hulgaard,Lisbeth Norskov, Jens Bundgaard. Svalegangen
487Scrapbog 518Jyllands-Posten1964Ringvejen om Aarhus faar to ForgreningerTekniske_emnerTrafik og VejeViby Torv, Aabyhøj, Aaby, Kirkevej, ChrX'sVej, Terp Skovvej, Fredensvang Runddel, Revnsbjergvej,
488Scrapbog 518Aarhus Stiftstidende1964Vil bygge højhus i "Søndervangen"Boligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening, Viby, 112 lejligheder, børnehave, fritidshjem, selskabslokaler, garageanlæg
489Scrapbog 519Demokraten1964Kunsten er at få¨folk til at være glade ved at kommeSociale_emnerGenereltKaren Sonne, De yngre, De ældre, Besøg på arbejdspladser
490Scrapbog 520Aarhus Amtstidende1964Viby's serie 1.-hold kommer i MesterrækkenKulturelle_emnerSport-IdrætGeza Toldi, VIF, Hinnerup
491Scrapbog 520Aarhus Stiftstidende1964Viby-ugen fik en straalende afslutningKulturelle_emnerGenereltKulturugen i Viby, Viby Folkebiblioteks sal.Svalegangen,
492Scrapbog 520Aarhus Amtstidende19641,32 mill. I overskud hos Viby KommuneTekniske_emnerTrafik og VejeViby Sogneråd, driftsregnskab, konsollidering, Nordbyvej, Vestergårdsvej
493Scrapbog 520Demokraten1964Nyt højhus skal bygges i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening, Viby, 112 lejligheder, Søndervangen garageanlæg.
494Scrapbog 520Demokraten1964Hyggeaften for mænd og kvinderForeningerPensionistforeningKvindeudvalg, Stenkildeparken.
495Scrapbog 520Demokraten1964Sammenkomst i præsegårdssalenKulturelle_emnerKirkeÆldre i Viby, sognepræst N. Thun, Åbyhøj
496Scrapbog 520Demokraten1964Viby-kulturugen blev en ubetinget succes.Kulturelle_emnerGenereltViby-aftenen, børnearrangementer, kirkekoncerter
497Scrapbog 521Demokraten1964Møllen blev indviet på møllerens fødselsdagKulturelle_emnerLokalhistorieMoesgård Skovmølle, Sven Hansen, P.V. Glob
498Scrapbog 521Aarhus Stiftstidende1964Forældre i aktion om trafik-problemTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej, Vestergaardsvej, Skolevej,Søndervangen, Horsensvej
499Scrapbog 522Aarhus Stiftstidende1964Viby-arkitekter fik patent på trappeTekniske_emnerGenereltJørgen og Kaj Schmidt, arbejdstrappe
500Scrapbog 522Demokraten1964Et magert resultatTekniske_emnerTrafik og Vejeadvokatudgifter fjerkræslagter A. Grosser, Hovedvej 10, erstatning
501Scrapbog 522Aarhus Stiftstidende1964Jord og byggemodning kostede tre mill. Kr.Tekniske_emnerGenereltViby Sogneråd, driftsregnskab 1964-65, konsolidering, fjernvarme
502Scrapbog 523Demokraten1964Betydelige udgifter til opkøb af jorderTekniske_emnerGenereltViby Sogneråd, driftsregnskab 1964-65, konsolidering, fjernvarme
503Scrapbog 523Aarhus Stiftstidende1964Kultur-regning paa 6000 kronerKulturelle_emnerGenereltKultur-uge stor succes, Viby-borgerne, Arne Petersen
504Scrapbog 523Jyllands-Posten1964Bilfirmaer bygger i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervbilforhandlere, fabrikker, virksomheder, jord for 6 mill.kr.
505Scrapbog 523Demokraten1964Århus-forstæderne skal nu filmesKulturelle_emnerLokalhistorieViby-filmen, film om Brabrand-Årslev og Åby kommune
506Scrapbog 524Demokraten1964Viby får nyt stort syge-og plejehjemSociale_emnerSociale institutionerarkitekt Knud Krøll, Rosenvangs Alle, Vidtskuevej, moderne byggeri
507Scrapbog 5241964Optimisme om vanføre-hjem i VibySociale_emnerDøgninstitutioneryngre vanføre, socialminister Kaj Bundvad, Vanføreforeningen
508Scrapbog 524Forstadsavisen1964Kulturugen i Viby fik etsærdels vellykket forløbKulturelle_emnerGenereltViby aftenen,kirkekoncert, filmforevisning, Ruth Brejnholm, Gry, Hans Povlsen, Viby Mandskor, Erik Lund,
509Scrapbog 5251964Falck-Zonen bygger i Viby for 2,5 Mill.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervdirektør Arno Andersson, Nordbyvej , Brandslukningsmateriel.
510Scrapbog 525Aarhus Amtstidende1964Falck flytter til Viby i 1966Beskæftigelsesmæssige_emnerErhverv Arno Andersson, Nordbyvej , Entreprenørtjeneste, Værkstedstjeneste, Brandtjeneste, Handelsvirksomhed
511Scrapbog 5251964Falck til VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArno Andersen, Nordbyvej, Sophus Falck
512Scrapbog 526Jyllands-Posten1964Viby planlægger for 100 Millioner KronerKommunal_PolitikSognerådvejudvidelse, Viby Torv, inderzone, yderzone og mellemzone, Arne Petersen, A.Arnum
513Scrapbog 527Aarhus Stiftstidende1964800 mill.skal se skibshævning i TVTekniske_emnerTransportKarl Krøyer, polyestyren, Kuwait Havn, Anders And
514Scrapbog 527Aarhus Stiftstidende1964Bod på 15.000 kr. for ulovligt byggeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
515Scrapbog 527Jyllands-Posten1964Adlød kommunen, men fik Bøde på 15.000Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
516Scrapbog 527Aarhus Amtstidende1964Sogneraadet fik næse fabrikant 15.000 i bodBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
517Scrapbog 527Demokraten1964Bod på 15.000 kr. for ulovligt byggeri i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
518Scrapbog 528Aarhus Amtstidende1964Fabrikanten vil sagsøge Viby Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
519Scrapbog 528Demokraten1964Sagsanlæg mod Viby KommuneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
520Scrapbog 528Demokraten1964Gerne penge - ellers rager det ikke jerKulturelle_emnerLokalhistorieMoesgaard Skovmølle, Aarhus Amtsraad, Nationalmuseets Mølleudvalg
521Scrapbog 528Demokraten1964Statsgaranti til nyt plejehjem i VibySociale_emnerOmsorgHøskovgaard, Damagervej og Stensagervej, Vedtægtsændring Viby kommunale kirkegårde
522Scrapbog 529Demokraten1964Jeg betaler ikke for fejl, kommunen har begåetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervfabrikant C.T.Holm, Aarhus Amtsraad, Viby Sogneraad, Chr.X Vej
523Scrapbog 529Aarhus Stiftstidende1964Gymnasiet i Viby paa vejUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerUndervisningsministeriet Viby Gymnasium
524Scrapbog 529Demokraten19642 mill kr. til Moesgård på finanslovsforslagetKulturelle_emnerLokalhistorieÅrhus Kunstmuseum Viby Gymnasium, Moesgårdprojektet
525Scrapbog 530Demokraten1964Stort boligbyggeri i Viby godkendt af sognerådetBoligmæssige_emnerGenereltBebyggelsesplan Ravnsbjerg, Vedtægtsændring Viby kommunale kirkegårde FDF barak flyttes
526Scrapbog 530Aarhus Stiftstidende1964Viby vil bygge 16 etagers huseBoligmæssige_emnerBoligforeningerflere hundrede boliger på Ravnsbjerg,.Bro over Ringvejen
527Scrapbog 530Aarhus Amtstidende1964Forstædernes formand er i aar fra vejlby-RisskovKommunal_PolitikGenereltForstadssammenslutningen, Ingemann Schmidt, Jens Juul, Aage Jedich
528Scrapbog 531Demokraten1964Viby Brugsforening med i FDB kædenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSammenslutning af flere Brugsforeninger. Forberedelse til supermarked, Viby Bycenter
529Scrapbog 531Jyllands-Posten1964Viby har snart fjernvarmeTekniske_emnerForsyningRejsegilde på første halvdel af projektet.
530Scrapbog 531Aarhus Stiftstidende1964Ny formand for forstadssammenslutningenKommunal_PolitikGenereltForstadssammenslutningen, Ingemann Schmidt, Jens Juul, Aage Jedich, Karl Krøyer
531Scrapbog 532Demokraten1964Formandsskifte i forstæderne i gårKommunal_PolitikGenereltIngemann Schmidt , Jens Juul, Aage Jedich, Viby gymnasium, Karl Krøyer
532Scrapbog 532Demokraten1964Millionbesparelse på Viby FjernvarmeanlægTekniske_emnerForsyningViby Fjernvarmecentral, Viby Centrum 449 ejendomme
533Scrapbog 533Aarhus Stiftstidende1964Skal give varme til 1000 i VibyTekniske_emnerForsyningRejsegilde på første etape.Bygholms Alle , Erik Hecht-Petersen, Olaf Lind
534Scrapbog 533Aarhus Amtstidende19641,4 mill.kroner sparet paa fjernvarme i VibyTekniske_emnerForsyningRejsegilde på varmecentralens hovedbygning.
535Scrapbog 534Forstadsavisen1964Viby kommunale fjernvarmecentralTekniske_emnerForsyningRejsegilde på fjernvarmecentralen, Viby Centrum, 449 ejendomme
536Scrapbog 534Forstadsavisen1964Fra SogeraadetKommunal_PolitikSognerådVedtægtsændring Viby kommunale kirkegaarde. Poppeltræer Skolevej, Bebyggelse Store Ravnsbjerg, FDF;s træbarak Høskovkvarteret.
537Scrapbog 534Aarhus Stiftstidende1964Har brug for hjælp til at hjælpeSociale_emnerOmsorgKontaktservice for ældre og ensomme. Henriette Nielsen
538Scrapbog 535Jyllands-Posten1964Føtex rykker ind på Viby TorvBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAarhus og Omegn, Supermarked, Viby Brugsforening, Hotel, biograf,
539Scrapbog 535Jyllands-Posten1964Kvæstede Piger endnu i LivsfareTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby. Ingelise Jensen, Lis Dalgaard Christiansen, Manglende lys ved gåfelter.
540Scrapbog 536Aarhus Stiftstidende1964Politiet efter nyt fodgængerdrab:Amtsvejdirektoratet må handleTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby. Ingelise Jensen, Lis Dalgaard Christiansen, Manglende lys ved gåfelter.
541Scrapbog 536Aarhus Stiftstidende1964Død efter ulykken i fodgængerfeltetTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby. Ingelise Jensen, Lis Dalgaard Christiansen, Manglende lys ved gåfelter.
542Scrapbog 537Aarhus Amtstidende1964Viby sogneraad kræver nu flere færdselspatruljerTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby Viby Sogneraad, flere betjente til færdselspatruljer.
543Scrapbog 537Jyllands-Posten1964Viby-Forældre bebuder Skole-StrejkeTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby Ingelise Jensen, Lis Dalgaard Christiansen, Charles Thomsen, Toronto-systemet
544Scrapbog 538Demokraten1964Vi må gøre alt for at skabe trafik-tryghedTekniske_emnerTrafik og VejeSognerådsmøde. Ulykken i Viby. Stopforbud ved Rosenvangsskolen, Civilforsvaret.
545Scrapbog 538Demokraten1964Vil holde børnene hjemme fra skoleTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby. Mere lys. Farlig og lang skolevej
546Scrapbog 538Aarhus Stiftstidende1964Børnene holdes hjemme hvis krydset ikke sikresTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby. Mere lys. Helst lysregulering. Arne Petersen imod skolepatrulje på stedet.
547Scrapbog 53819643. dødsoffer for ulykke i gåfeltTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby. Ingelise Jensen, Lis Dalgaard Christiansen Kenneth Ringgård
548Scrapbog 539Aarhus Amtstidende1964Trafiksikkerhed i Viby SogneraadTekniske_emnerTrafik og VejeSkolepatruljerne ved Rosenvangskolen, Gå-felster på ChrX's Vej. Kulturugen i Viby. Flyveplads, Civilforsvaret.
549Scrapbog 539Jyllands-Posten1964Forældre-Appellen hjalpTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby Vilh.Bechs Vej, ChrX's Vej, lysregulering, trafiktælling, fartgrænser.
550Scrapbog 540Aarhus Stiftstidende1964161 fodgængerfelter til fare for trafikanterneTekniske_emnerTrafik og VejeFodgængere, Toronto-typen. Bedre belysning
551Scrapbog 540Demokraten1964Gymnasieundervisning i midlertidige lokalerSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumViby gymnasium, Rundhøjskolen,
552Scrapbog 5411964Omgående i gang med at hindre nye ulykkerTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby ChrX'svej, Vilh.Bechs Vej Rosenvangs Alle lysregulering
553Scrapbog 541Aarhus Stiftstidende1964Hurtig handling efter ulykkerneTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke i Viby-fodgængerfelter, Viby Sogneråd, ensartethed over hele landet.
554Scrapbog 541Demokraten1964Kommunalarbejdere hjælper børnene over farligt krydsTekniske_emnerTrafik og VejeChr.X's Vej, Vilh.Bechs Vej, voksen-patrulje, Holme Møllevej, Enghavevej, færdselsfyr
555Scrapbog 542Aarhus Amtstidende1964Viby sogneraad vil straks ofre flere penge på lysTekniske_emnerTrafik og VejeUlykke Chr.X's Vej, sikring af fodgængerfelter mere lys
556Scrapbog 542Jyllands-Posten1964Laaner Lamper til Gaa-FeltTekniske_emnerTrafik og VejeB.Rouglund, Viby El-Værk, Chr.X's Vej
557Scrapbog 542Jyllands-Posten1964Nyt Millionbyggeri i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKonsortiet Vibyhus, Viby Torv, V.Kongevej, Horsensvej, glas og beton
558Scrapbog 543Jyllands-Posten1964Syv foreslaaet til Aarets ByKulturelle_emnerGenereltBillund, Herning, Aarhus, Viby, Randers, Otterup og Vejle, Jyllands-Postens konkurrence
559Scrapbog 543Demokraten1964Bycenter i forgrundenKommunal_PolitikGenereltBycenter, gymnasium, fabriksbyggeri, mange projekter.
560Scrapbog 544 og 45Jyllands-Posten1965Byers Aktivitet,prist i Poesi og ProsaKommunal_PolitikSognerådGod Planlægning, Sogneråd, Aarets By 1965
561Scrapbog 546Aarhus Stiftstidende1965Million-projekter klar i forstæderneKommunal_PolitikSognerådViby Bycenter, gymnasium,Nordbyvej 4 spore, Arne Petersen
562Scrapbog 546Aarhus Stiftstidende19656o lejligheder til 3 mill kr.Boligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus og Omegn, Kaj Munks Vej, 2 blokke med 60 lejligheder
563Scrapbog 547Aarhus Amtstidende1965Amtsvejvæsenet klar til handling i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeChrX's vej ulykke. Ekstra forholdsregler, Trafiktælling
564Scrapbog 547Demokraten1965Mødrene var gladeTekniske_emnerTrafik og VejeChrX's vej ulykke voksen-patruljer kommunalarbejdere
565Scrapbog 548Demokraten196516-kls. Eksternat-skole bygges i Viby inden 1969Uddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerStatens Åndsvageforsorg. Eksternatskole.moderne "bindingsværk"
566Scrapbog 548Aarhus Amtstidende1965Rejsegilde ugen før lejerne flytter indBoligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus og Omegn, Kaj Munks Vej,
567Scrapbog 548Aarhus Stiftstidende1965Tak for godt initiativBoligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus og Omegn, Kaj Munks Vej,
568Scrapbog 549Demokraten1965Kaj Munksvej- kvarteret fuldt udbygget om 2 årBoligmæssige_emnerBoligforeningerAarhus og Omegn, Kaj Munks Vej, kommende byggeri lejligheder og børnehave
569Scrapbog 549Aarhus Stiftstidende1965Mere plads til Krøyer i VibyKommunal_PolitikSognerådTidligere mejeri Vestre Kongevej 34, Karl Krøyer, Den jydske Opera, Dansk Esso
570Scrapbog 549Aarhus Amtstidende1965Nyt Krøyer-laboratorium skal indrettes i VibyKommunal_PolitikSognerådTidligere mejeri Vestre Kongevej 34, Karl Krøyer, Den jydske Opera, Dansk Esso.Walther rasmussen, Abildskou
571Scrapbog 550Aarhus Amtstidende1965Opkøber villaer i Viby til 5 gange vurderingenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBenzinfirma, Horsensvej 4,6,og 8, servicestation og forretningsejendom. Horsensvej, Borgvold ,Kongsgaardsvej, boliger.
572Scrapbog 550Demokraten1965Beboer-tak for trafiksikringenKommunal_PolitikSognerådTidligere mejeri Vestre Kongevej 34, Karl Krøyer, Den jydske Opera, Dansk Esso Initiativ ved trafiksikringen ChrX'sVej, Vilh.Bechs Vej
573Scrapbog 550Aarhus Stiftstidende1965"Hvis man bare ikke hæver skibe derude" Kommunal_PolitikSognerådTidligere mejeri Vestre Kongevej 34, Karl Krøyer, Den jydske Opera, Dansk Esso Initiativ ved trafiksikringen ChrX'sVej, Vilh.Bechs Vej
574Scrapbog 550Viby Ugeavis1965Viby hjælper operaenKommunal_PolitikSognerådTidligere mejeri Vestre Kongevej 34, Karl Krøyer, Den jydske Opera, Dansk Esso.Walther rasmussen, Abildskou
575Scrapbog 63Aarhus Stiftstidende1965Tyveri-tal mere end fordoblet paa et aarRetslige_emnerKriminalitetbrugstyveri, ratlaas, Charles Thomsen, stort område.
576Scrapbog 63Demokraten1965Øget antal indbrud i Viby-virksomhederRetslige_emnerKriminalitetbrugstyveri,
577Scrapbog 63Forstadsavisen1965Fra sognerådetTekniske_emnerTrafik og VejeChrX'sVej, ulykke, Arne Petersen
578Scrapbog 63Jyllands-Posten1965Ny industri nu til VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervN.Purup, Gunnar Clausens vej og Skanderborgvej
579Scrapbog 64Aarhus Stiftstidende1965116 drenge deltager i fritids-træningenKulturelle_emnerFritidGeza Toldi, Rosenvangskolen, Vestergårdsskolen, Viby skole, fodbold-træning.
580Scrapbog 64Aarhus Stiftstidende1965Ny gåfelt-påkørsel i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeKongevej, Wilhelm Quade Nielsen, Helle Quade Nielsen, Hans J. von Qualen
581Scrapbog 64Aarhus Amtstidende1965Protest mod skole fra 150 forældreUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Skole, manglende lokaler, undervisning på Vestergårdsskolen, Rosenvangskolen, trafikerede veje. Peter Jensen
582Scrapbog 65Aarhus Amtstidende1965Utidssvarende, siger 150 forældrepar om Viby SkoleUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerProtestskrivelse til sognerådet. Viby Skole, Trafikerede veje, Peter Jensen, Arne Petersen
583Scrapbog 65Jyllands-Posten1965Ny ulykke i gå-felt i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeKongevej, Wilhelm Quade Nielsen, Helle Quade Nielsen
584Scrapbog 65Demokraten1965Tredje ulykke i et Viby-gåfeltTekniske_emnerTrafik og VejeKongevej, Wilhelm Quade Nielsen, Helle Quade Nielsen, Hans J. von Qualen
585Scrapbog 66Demokraten1965Forældre protesterer mod forholdene på Viby SkoleUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Skole, manglende lokaler, undervisning på Vestergårdsskolen, Rosenvangskolen, trafikerede veje. Peter Jensen
586Scrapbog 66Demokraten1965Protesten mod Viby Skole i sognerådetUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Skole, manglende lokaler, undervisning på Vestergårdsskolen, Rosenvangskolen, trafikerede veje.
587Scrapbog 66Demokraten1965Bedst, hvis børnene kunne blive på skolenUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerPeter Jensen, sognerådet, manglende faglokaler, ønsker udbygning
588Scrapbog 66Aarhus Stiftstidende1965Kongsvang får fjernvarmeTekniske_emnerForsyningVilh.Becks Vej, Rosenvangs Alle og bygrænsen mod Aarhus fjernvarme inden 15.sept.
589Scrapbog 66Jyllands-Posten1965En djævelsk KomedieTekniske_emnerTrafik og VejeTV spil om et farligt vejsving, parallel til fodgængerovergang mm Viby
590Scrapbog 67Jyllands-Posten1965Olieraffinaderi til seks Millioner kroner i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFDB margarineproduktion, vegetabilsk Olie, silde- og hvalolie
591Scrapbog 67Demokraten1965Død efter gåfelt-ulykken i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeKongevej, Wilhelm Quade Nielsen, Helle Quade Nielsen
592Scrapbog 67Aarhus Amtstidende19651,3 mill kr. mere i skati Viby KommuneKommunal_PolitikSognerådDriftsoverslag 1965-66, sognerådsmødet
593Scrapbog 67Demokraten1965146 forældrepar i Viby fik "næse" af sognerådsformandenUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Skole, manglende lokaler, undervisning på Vestergårdsskolen, Rosenvangskolen, trafikerede veje.
594Scrapbog 68Demokraten1965Viby-forældrenes protest behandlet i sognerådetUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerForældre til pressen før sognerådet. Gennemlyste tavler ved gå-felter Lyskryds
595Scrapbog 68Aarhus Stiftstidende1965Viby skal bruge 1,3 mill. MereKommunal_PolitikSognerådDriftsoverslag 1965-66, sognerådsmødet
596Scrapbog 68Demokraten1965Skatteudskrivningen i Viby op med 12 pct.Kommunal_PolitikSognerådDriftsoverslag 1965-66, sognerådsmødet
597Scrapbog 68Aarhus Stiftstidende1965Forældre,skole og lærere i VibyUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerKaj Lustrup, Viby Skole, skoleudvidelse 1960-61
598Scrapbog 69Aarhus Stiftstidende1965Forældre irettesat - skolebørn lyttedeUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerSognerådsmøde, deltagelse af elever, Pressen
599Scrapbog 69Aarhus Amtstidende1965Sognerådsformandens "næse" returneret af Viby-borgereUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerOffentliggørelsen, Sognerådsformanden orienteret, Viby Ugeavis
600Scrapbog 69Demokraten1965Forældre kvitterer for "næse" fra sognerådeUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Skole, Viby Ugeavis, sognerådsformanden
601Scrapbog 610Aarhus Stiftstidende1965Det passer ikke at skolen er forsømtUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Skole, Kaj Lustrup, "urigtigt indtryk"
602Scrapbog 610Aarhus Stiftstidende1965Gymnasie-byggeriet begynder i augustUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerefteråret 1967, Arne Petersen, Viby Gymnasium
603Scrapbog 610Demokraten1965Gymnasiebyggeriet udbydes i licitation i augustUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Gymnasium, færdig sommeren 1967
604Scrapbog 611Aarhus Stiftstidende1965Flere Unge i GymnasierneUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAntallet af unge, der vil i gymnasiet. Manglende plas, få lærere, klassekvotienten
605Scrapbog 611Aarhus Stiftstidende1965Seks kommuner leder spuildevandet udenomNatur_og_MiljøSøer og vandløbBrabrand Sø, rensningsanlæg, Viby, Ormslev-Kolt og Holme-Tranbjerg
606Scrapbog 611Aarhus Stiftstidende1965Medlems-rekord hos Viby konservativeKommunal_PolitikForeningerDen konservative vælgerforening, Nic.Larsen
607Scrapbog 612Demokraten1965Elektrikerens fejl blev dyr for elværkTekniske_emnerForsyningViby Elværk, Nordisk Textiltrykkeri, Vestre Landsret
608Scrapbog 612Forstadsavisen1965Byggeselskabet Aarhus og OmegnBoligmæssige_emnerBoligforeningerPræstemarken, bebygget ca 9 år, lejligheder, butikker, børnehave
609Scrapbog 613Forstadsavisen1965Viby AftenKulturelle_emnerLokalhistorieE.Salomonsen, Jens Juul, Vibyfilm, Knud Hansen, Bente Fischer Christensen
610Scrapbog 613Aarhus Stiftstidende1965Fuld fart på de to nye Aarhus-museerKulturelle_emnerGenereltHans Sølvhøj, Det nye Kunstmuseum, Vennelystparken, Moesgaard-museet, Stakladen
611Scrapbog 614Aarhus Stiftstidende1965Fodgængerne har kun kørebanen til laansTekniske_emnerTrafik og VejeKnud Mogensen, ældre medborgere, trafiksikkerhed
612Scrapbog 614Aarhus Stiftstidende1965Betænkelig over ny styrelsesformSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumGymnasieskolernes lærerforening, forbundsgymnasium i Viby
613Scrapbog 615Jyllands-Posten1965Hypothekforening til VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKongsgaarden, Hjørnet af Horsensvej og Kongaardsvej, H.-F.Jensen
614Scrapbog 615Aarhus Amtstidende1965Hypothekforening flytter til VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKongsgaarden, Hjørnet af Horsensvej og Kongaardsvej
615Scrapbog 615Demokraten1965Kommunalt grundsalg med ulovlig klaususBoligmæssige_emnerGenereltubebyggede grunde, klausul om salg, spekulation
616Scrapbog 615Aarhus Stiftstidende1965Formodninger om Toldi og Viby kaldes unfair.Kulturelle_emnerSport-IdrætFritidsbeskæftigelse efter skoletid
617Scrapbog 615Aarhus Stiftstidende1965Vibys budget til anden behandlingKommunal_PolitikSognerådgrundskyldspromillen, Spejderhytte på Bjørnbaksvej
618Scrapbog 616Aarhus Stiftstidende1965Amtet mødte med konkret forslagSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumforbundsgymnasium, Ministeriet havde betænkeligheder, til efteråret.
619Scrapbog 616Demokraten1965Et nyt forslag til administrationen af Viby-gymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumforbundsgymnasium,
620Scrapbog 616Demokraten1965BorgermødeKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk Forening offentlig møde
621Scrapbog 616Aarhus Amtstidende1965Megen "pølsesnak"paa Vibys sogneraadsmødeKommunal_PolitikSognerådEmnet en tredje pølsevogn. Driftsoverskudet vedtaget.
622Scrapbog 617Demokraten1965Amtet frafalder bøde på 15.000 kr.Såfremt Viby kommune anlægger sag Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant C.T.Holm, byggesag, kontorbygning
623Scrapbog 617Demokraten1965Vibys regnskab og budget godkendtKommunal_PolitikSognerådGrundskyldspromillen, Byplanvedtægt, butiksbarakker på Torvet, Viby Motor Co,Lejrskole 8.9. og 10. klasse, Spejderhytte på Bjørnbaksvej
624Scrapbog 618Aarhus Stiftstidende1965Amtsraad opfordrer til politianmeldelseBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant C.T.Holm, byggesag, kontorbygning
625Scrapbog 618Aarhus Stiftstidende1965Viby vil støtte ungdomsarbejdetKommunal_PolitikSognerådSpejderhytte Bjørnbaksvej, Viby Pensionistforening, Viby søndagsskole,Cevilforsvaret, Butiksbarakker på torvet.
626Scrapbog 618Aarhus Stiftstidende1965Forbudstavle skal bliveTekniske_emnerTrafik og VejeJyllands Alle, ChrX'sVej, Aarhus Gl.Horsens landevej
627Scrapbog 619Demokraten1965Kun få mødte op til borgermøde i VibyKommunal_PolitikSognerådUdvidelse af Nordbyvej og fortsættelse af vejen til Fredensvang, Behov for børnehaver, værelsesudlejning, Udvidelse af stadion Kommunens økonomi
628Scrapbog 619Demokraten1965Gå-felt vagten ophæves nuTekniske_emnerTrafik og VejeVilh.Becks Vej, Chr X'sVej, Balagervej - ChrX'sVej færdselsfyr .
629Scrapbog 619Aarhus Amtstidende1965Aarhus Amt frafaldt bødekrav på 15.000 kr. Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant C.T.Holm, byggesag, kontorbygning
630Scrapbog 620Aarhus Stiftstidende1965Minister-interesse for Viby -gymnasietUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Gymnasium , Rundhøjskolen,
631Scrapbog 620Aarhus Stiftstidende1965Ringe interesse for oplysninger om VibyKommunal_PolitikSognerådNy skole på Vidtskuearealerne, Nordbyvej, Fredensvang, Udlejning af kælderlokaler, Viby Stadion
632Scrapbog 6201965Ny kasserer i Viby VenstreforeningKommunal_PolitikForeningerViby Venstreforening, Degn Christensen,F. Frandsen,Otto Mikkelsen, Søren Loft, Poul Steensen
633Scrapbog 621Aarhus Stiftstidende1965Kun vandre-klasser i amtsgymnasiet i VibySkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumAlt er nu parat til opslag af rtektor-embedet.
634Scrapbog 622Demokraten1965Opslag af rektor-embedet i Viby ventes om få dageSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumadministration, Rundhøjskolen, 24 elevklasser
635Scrapbog 622Aarhus Stiftstidende1965Gymnasielærer-aktion mod gymnasiet i VibySkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRepræsentantion i byggeudvalget, forbehold til stillinger, krav om realafdeling i 2 spor, gode arbejdspladser for lærerne m.v.
636Scrapbog 623Aarhus Amtstidende1965Farligt kryds lyssikretTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej - Hovedvej 10
637Scrapbog 623Demokraten1965Lyskurve ved Viby Torv taget i brugTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej - Hovedvej 10
638Scrapbog 623Demokraten1965Gymnasieudvalget vil forhandle med gymnasielærerforeningenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumKrav om realafdeling ved nyt gymnasium
639Scrapbog 623Aarhus Amtstidende1965Protest mod nyt gynmasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumKrav om realafdeling ved nyt gymnasium
640Scrapbog 623Aarhus Stiftstidende1965Lysregulering i Viby udsættesTekniske_emnerTrafik og VejeLysregulering krydset Rosenvangs Alle, Vilh. Becks Vej. Fuld Stop skilt
641Scrapbog 624Aarhus Stiftstidende1965Aktionen mod amtsgymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRepræsentantion i byggeudvalget, forbehold til stillinger, krav om realafdeling i 2 spor, gode arbejdspladser for lærerne m.v.
642Scrapbog 624Jyllands-Posten1965Først biograf og hotel på det ny Viby TorvBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervByggeselskabet Århus og Omegn. 10 etagers hotel og biograf, butikker til de ramte forretningsdrivende.
643Scrapbog 625Aarhus Amtstidende1965Sag om trafiklys i Viby udsat indtil videreTekniske_emnerTrafik og VejeKrydset Rosenvangs Alle - Vilh.Becks Vej Fuld stop skilt. Grund til tropshus, Pigespejderne Kongsvang Trop og Flok Mejeriudsalget Rosenvangs Alle, H.C.Ørsteds Vej.
644Scrapbog 625Demokraten1965Købte hus - tjente tre uger efter 23.000 kr.Kommunal_PolitikSognerådEjendom Kildevangs Alle. Mælkeforsyning Rosenvangs Alle -Kaj Munks Vej.Vandværksbeholder Jyllands Alle Etablering af trafiksignaler udsættes Rosenvangs Alle, Vilh.Becks Vej. Fuld Stop Skilt. Spejderhytte. Diverse bevillinger
645Scrapbog 626Aarhus Stiftstidende1965Tjente 23.000 paa tre ugerKommunal_PolitikSognerådEjendoms Kildevangs Alle.
646Scrapbog 6261965Vedstår ikke StatslånKommunal_PolitikSognerådEjendom Kildevangs Alle
647Scrapbog 627Aarhus Stiftstidende1965Ingen konflikt om AmtsgymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOpnåede enighed på nogle punkter.Midlertidig skolekommission udpeget.
648Scrapbog 627Demokraten1965Striden om Viby gymnasium endt Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumForhandling hindrede blokade af rektorembedet i kommende gymnasium.
649Scrapbog 627Aarhus Amtstidende1965Lærerkonflikten om Viby-gymnasiet afblæst.Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumSkolekommissionsformand for amtsgymnasiet vælges. Tilsagn om realafdeling.
650Scrapbog 628Viby Ugeavis1965Protest mod flytning af mejeriudsalgKommunal_PolitikSognerådMejeriudsalg, Vandbeholderen Jyllands Alle.Krydset rosenvangs Alle, Vilh.Becks Vej, Fuld Stop skilt. Ansøgning om parkeringsplads Bjørnholms Alle Diverse bevillinger
651Scrapbog 628Aarhus Stiftstidende1965Vanførerhjemmet i VibySociale_institutionerHøskovkollegietPlejehjem for 36 yngre stærkt handicappede beboere med værksteder til aktiviteter
652Scrapbog 628Aarhus Stiftstidende1965Tilfreds med RundhøjskolenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumSigurd Højby, Rundhøjskolen lokaler til gymnasiet
653Scrapbog 628Demokraten1965Rundhøjskolen godkendt til gymnasieundervisningSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumSigurd Højby, Rundhøjskolen lokaler til gymnasiet
654Scrapbog 629Aarhus Stiftstidende1965Efter stormen om gymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumViby Amtsgymnasium og Gymnasieskolernes lærerforening
655Scrapbog 629Aarhus Stiftstidende1965Ikke raad til at bo i forenings-byggeriBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening i Viby. Daarligt haandværk, Kaj Lustrup, Sønder-vang projektet.
656Scrapbog 630Aarhus Stiftstidende1965Studenterby til 400 i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerkollegieværelser,lejligheder Ravnsbjerg Bakke
657Scrapbog 631Aarhus Amtstidende1965Grønt lys for statsplejehjem ved VibySociale_institutionerHøskovkollegietPlejehjem for 36 yngre stærkt handicappede beboere med værksteder til aktiviteter
658Scrapbog 631Demokraten1965Forslag om nyt navn til boligforening nedstemtBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening i Viby. Daarligt haandværk, Kaj Lustrup, Sønder-vang projektet. Familiepolitik.
659Scrapbog 632Jyllands-Posten1965Rejsegilde på 4000 kvadratmeter trykkeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervN.Purups Trykker. Gunnar Clausens Vej
660Scrapbog 632Demokraten1965Århus firma bygger i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervN.Purups Trykker. Gunnar Clausens Vej
661Scrapbog 632Aarhus Stiftstidende1965Typefabrik i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervN.Purups Trykker. Gunnar Clausens Vej, trambus til rådighed morgen og aften.
662Scrapbog 632Demokraten1965Snart indstilling til rektor-embedet i VibySkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumSkolekommissionen, 9 ansøgere, udvælges 5 til samtaler
663Scrapbog 632Demokraten1965Glaserede facader, af synopalBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervByggeelementer med glaserede overflader, Karl Krøyer
664Scrapbog 632Demokraten1965Gasarter udviklede mindre eksplosionBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅrhus Glasimport, eksplosion i spånsilo
665Scrapbog 632Demokraten1965Der søges lærere til Viby-gymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRektor-embedet, skolekommission, lærerstillinger opslås i Statstidende.
666Scrapbog 633Demokraten1965Mulighed for at udvide med yderligere 200pct.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervN.Purups Trykker. Gunnar Clausens Vej. Rejsegilde på ny trykkeribygning
667Scrapbog 634Aarhus Amtstidende1965Vibys bycenter blev paabegyndt i aftesBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervuændret skatteprocent 12,4. Arne Petersen første spadestik. Gravko fra Aage Eriksen
668Scrapbog 634Demokraten1965Første spadestik til Vibys nye bycenterBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervuændret skatteprocent 12,4. Arne Petersen første spadestik. Gravko fra Aage Eriksen
669Scrapbog 635Aarhus Stiftstidende1965Første afsnit af million-byggeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervuændret skatteprocent 12,4. Arne Petersen første spadestik. Gravko fra Aage Eriksen
670Scrapbog 636Demokraten1965En af de fem bliver rektorSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumJens Ahm, Henrik Hertig, Tage Kaarsted, Just Vange, Kaj Vetter, undervisningsministeriet
671Scrapbog 636Aarhus Stiftstidende1965Fem indstillet til nyt rektor-embedeSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumJens Ahm, Henrik Hertig, Tage Kaarsted, Just Vange, Kaj Vetter, undervisningsministeriet
672Scrapbog 636Demokraten1965Viby-boligforening bygger 76 værelserBoligmæssige_emnerBoligforeningerTagetage i 19 ejendomme, Kongevej, Rørdamsvej , Birkedalsvej,
673Scrapbog 636Aarhus Stiftstidende1965Kommunale penge til ungdommenKulturelle_emnerUniformerede korpsDet danske Pigekorps, Viby-Kongsvang Trop, Det danske Spejderkorps, FDF, FPF. Viby Sygekasse, Kongevejens Sammenslutning.
674Scrapbog 636Aarhus Amtstidende1965Først nu grønt lys for ny Falck-stationBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEndelig løsning på kloakproblem . Redningsstation Nordbyvej.
675Scrapbog 637Demokraten1965AAB i Viby indretter 76 nye tag-værelserBoligmæssige_emnerBoligforeningerTagetage i 19 ejendomme, Kongevej, Rørdamsvej , Birkedalsvej, tilskud til ungdomskorpsene, Tilskud til Sygekassen, Herrefrisørsalon Holme Møllevej 39
676Scrapbog 637Aarhus Stiftstidende1965Skal selv bygge rensnings-anlægTekniske_emnerOffentlige bygningerFalck-Zonen, ny station på Nordbyvej, rensningsanlæg
677Scrapbog 638Demokraten1965Bilisten svagtsynet og meget urutineretTekniske_emnerTrafik og VejeChrX'sVej, ulykke, Henning Christiansen, forsvareren appellerede dommen. Vidner
678Scrapbog 638Aarhus Amtstidende1965Bilisten fra Viby dømt for uagtsomt manddrabTekniske_emnerTrafik og VejeChrX'sVej, ulykke, Henning Christiansen.
679Scrapbog 639Demokraten1965En fire-sporet vej gennem bycentretTekniske_emnerTrafik og VejeGadegennembrud, Hovedvej 10, fire spor med midterrabat
680Scrapbog 640Aarhus Stiftstidende1965"Det kan blive nødvendigt at bryde med gamle traditioner"Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRektor Jens Ahm,Bevare realafdeigen, Studenter og erthvervsliv, Gymnasieelevers arbejdstid
681Scrapbog 641Demokraten1965Rektor Ahm til Viby-gymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRektor Jens Ahm . Tilbage til Århus
682Scrapbog 642Aarhus Stiftstidende1965Industrien rykker endnu længere udBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervØllegaarden,Rudolfgaarden, Viby Industrikvarter, Flere bilfirmaer,
683Scrapbog 644Aarhus Stiftstidende1965Byggestop sinker gymnasiet i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby Gymnasium, Teknisk skole, Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet.
684Scrapbog 644Aarhus Stiftstidende1965Rektor Jens Ahms udnævnelse er nu officielSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRundhøjskolen, gymnasiets byggeudvalg, gymnasienævn
685Scrapbog 644Demokraten1965Rektor Jens Ahm officielt udnævntSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRundhøjskolen
686Scrapbog 644Aarhus Amtstidende1965Gymnasierektoren må vente på sin skoleSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumByggestop, Jens Ahm, Rundhøjskolen,
687Scrapbog 645Jyllands-Posten1965De handlende er blevet hjemløseBoligmæssige_emnerGenereltViby Torv, Hotel, Ny Jydsk Land-Hypotekforening, Kollegier til 800, Vibyhus, Sparekassen, ekspropriere,
688Scrapbog 645Aarhus Stiftstidende1965Kommunen køber ejendomme ved Vibys strøggadeTekniske_emnerTrafik og VejeViby Torv, Skolevej, Byplanvedtægt, hovedvejsudvidelse,ekspropriation, ingen erstatning til lejerne. Ungdomsnævnet.Havekolonier
689Scrapbog 646Demokraten1965Ingen erstatning til lejerne i ejendomme som skal rives ned.Tekniske_emnerTrafik og VejeViby Torv, Skolevej, Byplanvedtægt, hovedvejsudvidelse,ekspropriation, ingen erstatning til lejerne. Ungdomsnævnet.Havekolonier
690Scrapbog 646Viby Ugeavis1965Ingen erstatning til lejerne Tekniske_emnerTrafik og VejeViby Torv, Skolevej, Byplanvedtægt, hovedvejsudvidelse,ekspropriation,Holme Møllepark,ejendom Horsensvej, Havekolonier, Amtsungdomsnævnet,Viby Pensionistforening
691Scrapbog 646Jyllands-Posten1965Mest fra IsraelKulturelle_emnerGenereltViby Folkebiblioteks festsal, træsnit, sortkridttegninger, Jørn Bie.
692Scrapbog 647Demokraten1965Også plads til de handicappde børnSociale_emnerDaginstititionerFritidshjem, Red barnet Holme Møllevej, E. Brønnum
693Scrapbog 6481965Retter nu henvendelse til Kommunallov-kommisionenKommunal_PolitikSognerådForstadskommunerne, Henning Strøm, Lokalbefolkning
694Scrapbog 648Demokraten1965Chr.X's Vej spærres i ti timerTekniske_emnerForsyningfjernvarme, afbrudt lysregulering ChrX'sVej Skanderborgvej
695Scrapbog 648Aarhus Stiftstidende1965Chr.X's Vej spærret en aften og en nat Tekniske_emnerForsyningfjernvarme, afbrudt lysregulering ChrX'sVej Skanderborgvej
696Scrapbog 648Aarhus Stiftstidende1965Forstads-protest mod tvangsindlemmelserKommunal_PolitikSognerådForstadskommunerne, Henning Strøm, Lokalbefolkning
697Scrapbog 649Aarhus Amtstidende1965forstæderne protestererKommunal_PolitikSognerådForstadskommunerne Lokalbefolkning
698Scrapbog 649Jyllands-Posten1965Forstæderne fornærmedeKommunal_PolitikSognerådForstadskommunerne Lokalbefolkning
699Scrapbog 649Demokraten1965Festdag på det nye fritidshjem i VibySociale_emnerDaginstititionerFritidshjem, Red barnet Holme Møllevej, E. Brønnum
700Scrapbog 650Aarhus Stiftstidende1965Viby har indviet sit første fritidshjemSociale_emnerDaginstititionerFritidshjem, Red barnet Holme Møllevej, E. Brønnum
701Scrapbog 650Aarhus Stiftstidende1965Plan for bedre lys på Grenaavej klarTekniske_emnerTrafik og VejeChrX's Vej fodgængerulykker
702Scrapbog 73Forstadsavisen1965Lidt historie om Vestre Kongevej 6-12, der jo også må vige for udviklingenTekniske_emnerTrafik og VejeNedrivning af hus, vejudvidelse
703Scrapbog 74Demokraten1965Aftenskolen i Viby har fået ny lederSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerØvrige - aftenskoler mm.AOF, Knud Rasmussen, Charles Fischer Christensen
704Scrapbog 74Aarhus Stiftstidende1965Byggeri med pligt til nedrivningKommunal_PolitikSognerådAutomobilhandler Niels Andersen, Jens Juuls Vej, Privat dagpleje,Den kommunale adm. Dyrere husleje.
705Scrapbog 74Demokraten1965Undgår ikke at anbringe børn i privat dagplejeKommunal_PolitikSognerådAutomobilhandler Niels Andersen, Jens Juuls Vej, Privat dagple, Arbejdernes Andelsboligforening , Ch, Gjerrild, H.Hager
706Scrapbog 75Aarhus Amtstidende1965Børnehaveraadet beder Viby kommune om hjælpSociale_emnerDaginstititionerBørneforsorgsloven, privat dagpleje,daginstitutioner
707Scrapbog 75Demokraten1965Undgpr ikke at anbringe børn i privat dagplejeSociale_emnerDaginstititionerPrivat dagpleje, social-pædagogisk behov,daginstitutioner,
708Scrapbog 75Aarhus Amtstidende1965Amtsgymnasiet gør alt klar til startUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerByggetilladelse, lærerkollegium indstillet.
709Scrapbog 75Demokraten1965Søger dispensation fra byggestoppetUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerByggetilladelse, lærerkollegium indstillet., Rundhøjskolen
710Scrapbog 76Demokraten1965Koncert i Viby ParkKulturelle_emnerUniformerede korpsFDF 3.kreds, , delingsfører Knud Rasmussen
711Scrapbog 76Aarhus Amtstidende1965Delegation fra Viby på slamstudier i TysklandNatur_og_MiljøForureningRensningsanlæg, forbrænding, Høskoven
712Scrapbog 76Demokraten1965Falsk-station i Viby til to millioner kronerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFalck-Zonen, byggegrund i Viby ved planlagt Ydre Ringgade
713Scrapbog 76Aarhus Stiftstidende1965Fjernvarme og tøjsnoreTekniske_emnerForsyningVesterbo, Uffesvej
714Scrapbog 77Demokraten1965Delegation fra Viby på studietur til TysklandNatur_og_MiljøForureningRensningsanlæg i vesttyske byer, forbrænding,
715Scrapbog 78Jyllands-Posten1965Hundreder af venner kom på Jyllands-Postens festdagBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndvielse af nybygget bladhus. Gratulanter fra alle samfundslag.
716Scrapbog 710Jyllands-Posten1965Skal lede hoteller i tre forstæderBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHenning Irgart Hotel i Viby, cafeteria, sal,restaurant, selskabslokaler
717Scrapbog 710Aarhus Amtstidende1965Engelsk pub i NørregadeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervOlaf Gram, Hotel Viby rives ned. Nyt hotel på 10 etager i Viby
718Scrapbog 7111965Et rensningsanlæg til 14 mill.kr.Natur_og_MiljøForureningRensningsanlæg centrifugering, slam, affaldsprodukt til gødning
719Scrapbog 711Demokraten1965Vibys bycenter for boligministerenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervErstatningsbutikker, byggetilladelse fra Nordbyvej og udefter
720Scrapbog 712Aarhus Stiftstidende19656000 kr pr. m vejTekniske_emnerTrafik og VejeViby-vejen og andre store vejbaner Hovedvej 10 motorvejsproject.
721Scrapbog 712Demokraten1965Trafikale sager i sognerådetKommunal_PolitikSognerådParkering på Jyllands Alle, Carl Jensens Vej og Vilh.Becksvej,Viby Gymnasium, Søndervangskvarteret, Søndervangsskolen
722Scrapbog 713Jyllands-Posten1965Nyt Viby-kvarter til 7000 beboereBoligmæssige_emnerBoligforeningerModel af området Søndervang, Søndervangsskolen, Egtmontkollegiet m.v.
723Scrapbog 713Forstadsavisen1965Ny sognepræst i VibyKulturelle_emnerKirkePoul Ivar Lange, Fredenskirken. Ingen biograf på Viby Torv
724Scrapbog 714Aarhus Stiftstidende1965Nyt trafiklys-systemTekniske_emnerTrafik og VejeFaseindicerende signaler, Demonstration for indbudte
725Scrapbog 715Demokraten1965Viby får butikscenter i stedet for en biografBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFlere butikker, Kongevej, Nordbyvej, Stenkildevej
726Scrapbog 715Aarhus Stiftstidende1965Krøyer udvider for 3 mill.kr.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervtilbygninger i forskudt plan, automatisering. Synopalfabrikken, vejbelægning
727Scrapbog 716Aarhus Stiftstidende1965Overvejer P-forbud på Jyllands AlleTekniske_emnerTrafik og VejeP-forbud Jyllands Alle, Carl Jensens Vej, Vilhelm Becks Vej, store arrangementer
728Scrapbog 716Demokraten1965Sportslig SankthansaftenKulturelle_emnerSport-IdrætCharles Thomsen, Arne Petersen,Sportskampe, gymnastikopvisning, stafetløb m.m
729Scrapbog 716Aarhus Stiftstidende1965Vibys fjernvarme standses måskeTekniske_emnerForsyningSv.E Lind, Større fjernvarmecentral Kreditstramning, Bygholms Alle
730Scrapbog 716Aarhus Stiftstidende1965P-forbud i Viby efter en ulykkeTekniske_emnerTrafik og VejeKaj Munksvej, legegade, Spejderhytte, Tale- og høre læge ved skolerne
731Scrapbog 717Demokraten1965Børnenes sikkerhed er det vigtigsteTekniske_emnerTrafik og VejeKaj Munksvej, legegade, Spejderhytte,
732Scrapbog 717Demokraten1965Viby løser boligproblem for 450 studerendeBoligmæssige_emnerBoligforeningerKollegiebyggeri, Boligforeningen "Ringgården", Moltkesvej,Risdalsvej, Ravnsbjergvej
733Scrapbog 717Aarhus Amtstidende1965Forsinket udbygning af Viby fjernvarme?Tekniske_emnerForsyningSv.E Lind, Større fjernvarmecentral Kreditstramning, Bygholms Alle
734Scrapbog 718Demokraten1965Hele Viby snart fjernvarmedækketTekniske_emnerForsyningSv.E Lind, Større fjernvarmecentral Kreditstramning, Bygholms Alle, rejsegilde
735Scrapbog 718Aarhus Stiftstidende19652 mill kr, i sidste øjeblikTekniske_emnerForsyningSv.E Lind, Større fjernvarmecentral Kreditstramning, Bygholms Alle, rejsegilde
736Scrapbog 719Demokraten1965Viby bycenter fik en servicestationTekniske_emnerForsyningÅrhus Brændsels Compagni,ORA servicestation, Ormslevvej
737Scrapbog 719Demokraten1965Storbrand i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅrhus Flæskehal, Gunnar Clausens Vej
738Scrapbog 719Aarhus Stiftstidende1965Stor brandskade på nybyggeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅrhus Flæskehal, Gunnar Clausens Vej
739Scrapbog 720Aarhus Amtstidende1965Amtsgymnasiet starter nu paa RundhøjskolenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumFærdigt om to år rektor Jens Ahm , ca 100 elever
740Scrapbog 720Demokraten1965Amtsgymnasiets første elever møder i morgenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasium Færdigt om to år rektor Jens Ahm , ca 100 elever
741Scrapbog 720Jyllands-Posten1965Århus Flæskehals nybyggeri brandskadet for 500.000 kr.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅrhus Flæskehal, Gunnar Clausens Vej
742Scrapbog 721Demokraten1965Gymnasium nr 4 startetSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRundhøjskolen, Jens Ahm
743Scrapbog 722Aarhus Stiftstidende1965102 elever på det ny amtsgymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRundhøjskolen, Jens Ahm, Peder Petersen, Arne Petersen, Aage Jedich
744Scrapbog 722Jyllands-Posten1965Gymnasiet i Viby åbnet i HolmeSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRundhøjskolen, Jens Ahm, Peder Petersen, Arne Petersen,
745Scrapbog 722Demokraten1965Amtsgymnasieeleverne mødt på RundhøjskolenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasium102 elever, Rundhøjskolen, Jens Ahm, Peder Petersen, Arne Petersen, Aage Jedich
746Scrapbog 723Aarhus Stiftstidende1965Gymnasium i lånte lokalerSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasium Rundhøjskolen, Jens Ahm, Peder Petersen, Arne Petersen, Aage Jedich
747Scrapbog 723Demokraten1965Nyt byggemønster fro fremtidens gymnasierSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOdense, Svendborg, Viby. Kreditstramning, Nyt byggemønster
748Scrapbog 723Aarhus Stiftstidende1965Dejligt hus til 200 Viby-spejdereKulturelle_emnerUniformerede korpsBjørnbaksvej, Frivillig arbejdskraft, Det danske Spejderkorps
749Scrapbog 724Aarhus Stiftstidende1965Nye P-forbudTekniske_emnerTrafik og VejeJyllands Alle, Carl Jensens Vej, Vilh.Becks Vej, Kaj Munks Vej legegade
750Scrapbog 724Aarhus Stiftstidende1965Kommunal garanti og tilskudBoligmæssige_emnerBoligforeningertretten 3 etagers huse ved Horsensvej, ChrX's Vej og Gunnar Clausensvej, Red Barnets Fritidshjem "Møllevænget"
751Scrapbog 724Demokraten1965Stort etagebyggeri forberedes i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdernes Andelsboligforening, Horsensvej, Chr.X's Vej, Gunnar Clausens Vej, Århus og Omegn Vidtskuevej, boligblokke og en børnehave
752Scrapbog 7241965Gasprisen opTekniske_emnerForsyningVærkudvalget forslag om forhøjet gaspris. Tuilskud til Fritidshjem "Møllevænget"
753Scrapbog 724Demokraten1965Lystager køber mere jord i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeBagermester Bernhardt Andersen,Grenå. Grund til evt. parkeringsplads. Præsteindsættelse Poul Ivar Lange, Fredenskirken.
754Scrapbog 725Demokraten1965Bange for at sende børnene i skoleTekniske_emnerTrafik og VejeOrmslevvej, Nordbyvej. Farligt vejkryds
755Scrapbog 7261965Ny kommuneinddelingKommunal_PolitikGenereltAmtet, forstæderne . Nye amtskommuner
756Scrapbog 728Aarhus Stiftstidende1965Nyt fællesskab over bygrænserKommunal_PolitikGenereltAmtet, forstæderne . Fælles opgaver, kulturelle opgaver, vejanlæg, centerbebyggelse, plejehjem
757Scrapbog 729Demokraten1965Århus vil først orientere sig.Kommunal_PolitikGenereltKommunallovskommision, amtet, forstæderne, Købstadforeningen
758Scrapbog 730Aarhus Stiftstidende1965Byråds-uenighed om forstads-forslagetKommunal_PolitikGenereltKommunallovskommision, amtet, forstæderne, Købstadforeningen
759Scrapbog 731Aarhus Stiftstidende1965Samarbejde trods altKommunal_PolitikGenereltKommunallovskommision, amtet, forstæderne, Købstadforeningen
760Scrapbog 731Demokraten1965Bilcenter i Viby til 4 mill.kronerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSkandinavisk Motor Compagni, Gunnar Clausens Vej, Jens Juuls Vej
761Scrapbog 732Demokraten1965Ny præst i Fredens sognKulturelle_emnerKirkePoul Ivar Lange, Fredenskirken.
762Scrapbog 732Demokraten1965Indsamling efter nye principperKulturelle_emnerUniformerede korpsDet danske Pigespejderkorps. Spejderhytte
763Scrapbog 732Demokraten1965Kun 50 pct. Belægning på fritidshjemmetSociale_emnerDaginstititionerHolme Møllevej , beboernes mgl. Kendskab til institutionen
764Scrapbog 732Demokraten1965AOF støtter planer om nye børnehaver i VibySociale_emnerDaginstititioner"Fri Børnehaver",Walther Lund,Borgvold, nyt plejehjem i Fredensvang
765Scrapbog 733Aarhus Stiftstidende1965Far, mor og søn laver dametøjBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervdamefrakker, dragter, Henning,Ruth og Peter Steffensen
766Scrapbog 733Aarhus Stiftstidende1965Hovedkontoret er i Viby fra mandagBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKorn- og Foderstof Kompagniet i Århus, Grøndalsvej
767Scrapbog 734Aarhus Stiftstidende1965Bolig-byggeri i Viby til 100 mill kr.Boligmæssige_emnerGenereltetage-lejligheder og eenfamilieshuse, kirke, dagligvareforretning, daginstitutioner
768Scrapbog 735Demokraten1965AOF i Viby er imod sammenlægningsplanerUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerOrmslev-Kolt afdeling under Viby afdeling. 35 års jubilæum, Knud Rasmussen
769Scrapbog 736Demokraten1965Ubetinget vigepligt i farligt krydsTekniske_emnerTrafik og VejeOrmslevvej-Nordbyvej, lyskurve, skolebørnene
770Scrapbog 736Aarhus Stiftstidende1965Skitseprojekt til svømmebad i VibyKulturelle_emnerSport-IdrætSkitse-projekt til svæmmebad, Viby Idrætspark.
771Scrapbog 736Aarhus Stiftstidende1965Højspænding ændrer bebyggelsesplanenBoligmæssige_emnerBoligforeningerSøndervang i Viby.3 etager i stedet for 4 etager. Viby-Svømmebad
772Scrapbog 736Aarhus Stiftstidende1965Ønsker Viby-kryds sikret med lyskurvTekniske_emnerTrafik og VejeOrmslevvej-Nordbyvej, Skolebørnene
773Scrapbog 737Demokraten19653 svømmebassinger i VibyKulturelle_emnerSport-IdrætViby idrætepark, Bassin til udspring, svømmebassin og soppebassin
774Scrapbog 737Demokraten1965Fuldt stop ikke nokTekniske_emnerTrafik og VejeOrmslevvej-Nordbyvej, Skolebørnene
775Scrapbog 737Demokraten1965Beboerønske om at få trambuslinje ændrerTekniske_emnerTransportlinje 5 og 10 Bernstorffsvej-Højdevej.Regnskab Civilforsvaret. Viby El-værk ny bestyrerbolig
776Scrapbog 737Aarhus Stiftstidende1965Gymnasie-samarbejde kan ikke realiseresSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOdense mangler penge til opførelse af gymnasium i samkøring med Viby og Svendborg.
777Scrapbog 738Aarhus Amtstidende1965Vejkryds med lyskurvTekniske_emnerTrafik og VejeOrmslevvej-Nordbyvej skolebørnene
778Scrapbog 738Jyllands-Posten1965Ny naboBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKorn- og Foderstof Kompagniet Ravnsbjerg Bakke
779Scrapbog 739Demokraten1965VW-værkstedet i Viby er det første i en kædeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSkandinavisk Motor Compagni, Gunnar Clausens Vej, Jens Juuls Vej
780Scrapbog 740Demokraten1965Kniplekunst i moderne håndarbejds-uførelseKulturelle_emnerFritidUdstilling af elevarbejder AOF.
781Scrapbog 740Demokraten1965Gå på ægteskabsskoleUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAOF Tuilbud til unge, der påtænker ægteskab.
782Scrapbog 741Demokraten1965Ti dage til at redde gymnasie-trekantplanenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumFælleslicitationen for Amtsgymnasiet i Viby, Odenses 3. gymnasium og Svendborg Statsgymnasium
783Scrapbog 742Demokraten1965Et par tusinde børn på Viby Stadion i dagKulturelle_emnerSport-IdrætViby-skolernes idrætsdag
784Scrapbog 742Aarhus Stiftstidende1965Vellykket idrætsstævne for Vibys skolebørnKulturelle_emnerSport-IdrætViby-skolernes idrætsdag
785Scrapbog 744Viby Ugeavis1965Skred i svømmebadsplanerneKulturelle_emnerSport-IdrætBassin til udspring, svømmebassin og soppebassin Ormslevvej-Nordbyvej, Skolebørnene
786Scrapbog 744Viby Ugeavis1965Beboer-ønske om ændring af trambuslinjeTekniske_emnerTransportlinje 5 og 10 Bernstorffsvej-Højdevej.Regnskab Civilforsvaret. Viby El-værk ny bestyrerbolig
787Scrapbog 744Demokraten1965Åbyhøj får måske ligningskommission Kommunal_PolitikSognerådViby kommune forbillede, sammenlægning af udvalg.
788Scrapbog 744Demokraten1965Fynske kommunalfolk besøger VibyKommunal_PolitikSognerådRinge. Gestelev kommune ledelse af storkommune Arne Petersen
789Scrapbog 744Demokraten1965Skolebyggeri i gang til en kvart milliardUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby gymnasium
790Scrapbog 745Jyllands-Posten1965Nyt forsøg på at redde gymnasie-trekantsplanUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby gymnasium
791Scrapbog 745Aarhus Stiftstidende1965Århus skal forhandleKommunal_PolitikSognerådSogne-kommuner, centralkommune, fordele, amtsråd
792Scrapbog 746Aarhus Stiftstidende1965Udviklingen arbejder imod sammenlægningKommunal_PolitikSognerådForstæder, centralkommune
793Scrapbog 746Demokraten1965Amtsgymnasiets skolekommissionUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby gymnasium skolekommission
794Scrapbog 747Demokraten1965Amtsgymnasiet har vakt stor interesse rundt omUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAmtsgymnasiets forældreforening Rundhøjskolen K.B.Andersen
795Scrapbog 747Demokraten1965Syv millioner kroner henlægges i VibyKommunal_PolitikSognerådkulturelle formål Viby Kirke, pensionistboliger
796Scrapbog 748Aarhus Stiftstidende1965Amtsgymnasiet vil blive et forbilledeUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAmtsgymnasiet, Rundhøjskolen KB Andersen
797Scrapbog 749Demokraten1965Læger går sammen om praksis-lokalerSundhedsmæssige_emnerLægerH.Legarth Iversen Claus Bang Statstjenestem.Boligforening Neptunvej Parkeringsforbud Viby Torv Viby Taxa
798Scrapbog 750Aarhus Stiftstidende1965P-forbud i Viby Tekniske_emnerTrafik og VejeViby Torv, Fredensvej ,Kirkevej Viby Skole
799Scrapbog 750Aarhus Stiftstidende1965Viby-overskud på over halv millionØkonomiske_emnerKommunal økonomiSognerådet fordeling fælleskulturelle anliggenderregnskab 64 -65
800Scrapbog 750Demokraten1965Overskuddet fordeltØkonomiske_emnerKommunal økonomiRegnskab 1964-65
801Scrapbog 750Aarhus Stiftstidende1965Tre muligheder for Stor-Århus fremtidKommunal_PolitikSognerådPolitik Centralkommunen Stor-Århus forstæder
802Scrapbog 83Demokraten1965Gymnasiet i Viby opføres som selvstændigt byggeriUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerbyggeriet forsinket. Trekantplanen Odense
803Scrapbog 83Aarhus Amtstidende1965Amtsgymnasiet i Viby vil bygge for sig selvUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerbyggeriet forsinket. Trekantplanen Odense
804Scrapbog 83Jyllands-Posten1965Gymnasietrekant blev brudt, måske lærerblokade i OdenseUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerbyggeriet forsinket. Trekantplanen Odense
805Scrapbog 84Jyllands-Posten1965Forstæderne vil sikres mod indlemmelserKommunal_PolitikSognerådKøbstadforeningen folkeafstemning
806Scrapbog 84Demokraten1965Forstæderne fastholder kommuneafstemningerKommunal_PolitikSognerådkøbstadforeningen
807Scrapbog 85Demokraten1965Folkevalgte amtmænd i by- og lans-amtsrådKommunal_PolitikSognerådAmtmændene ny status, Købstadforeningen
808Scrapbog 86Jyllands-Posten1965Føtex ind på Viby TorvBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNybyggeri ,Nordbyvejs udvidelse, Skanderborgvej
809Scrapbog 86Aarhus Stiftstidende1965Alligevel forhandling mellem Århus og amtetKommunal_PolitikSognerådKøbstadsforeningen
810Scrapbog 87Demokraten1965Århus foreslår fast udvalgKommunal_PolitikSognerådamtsrådet og forstæderne Købstadsforeningen
811Scrapbog 87Jyllands-Posten1965Århus vil ikke forhandle om kommunestruktur endnuKommunal_PolitikSognerådKøbstadsforeningen
812Scrapbog 88Demokraten1965Enigt byråd står bag magistratens skrivelseKommunal_PolitikSognerådKøbstadforeningen strukturændring
813Scrapbog 88Demokraten1965Litografisk udstilling i Viby Kulturelle_emnerGenereltHans Ludvig Larsen udstilling på Viby Folkebibliotek
814Scrapbog 88Aarhus Stiftstidende1965Samarbejde i ventetidenKommunal_PolitikSognerådAmt og forstæder Købstadforeningen
815Scrapbog 88Jyllands-Posten1965Århus-firma udvider for 5 mill i Viby og HørningBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKorn-og foderstofkompagniet Revnsbjergbakken Viby, laboratoriet
816Scrapbog 88Jyllands-Posten1965Århus ønsker et godt forhold til naboerneKommunal_PolitikSognerådAmt forstæderne
817Scrapbog 89Demokraten1965Nye IndbyggereKommunal_PolitikSognerådBefolkningstilgangen Økonomiske sager på sognerådsmødet
818Scrapbog 89Demokraten1965Børnehaverne i Viby har lange ventelisterKommunal_PolitikSognerådInstitution på Vidtskuevej, Økonomiske sager på sognerådsmødet
819Scrapbog 89Aarhus Stiftstidende1965Forstads-støtte til oplands-analysenKommunal_PolitikSognerådforstadssammenslutnuingen Erhvervsrådet for Stor-Århus
820Scrapbog 810Demokraten1965Her skal gymnasiet liggeUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAmtsgymnasiet trekantsplan
821Scrapbog 812Demokraten1965Ideerne skal have mere plads i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKarl Krøyer Instrumentfabrik på Rudolfgårds jorder
822Scrapbog 812Demokraten1965Sodplage i VibyTekniske_emnerForsyningsod fra Fjernvarmecentralen
823Scrapbog 813Aarhus Stiftstidende1965Soden måtte skovles væk i villakvarterTekniske_emnerForsyningBygholms Alle Lykkesholms Alle Fjernvarmecentralens skorsten
824Scrapbog 813Demokraten196548 års socialdemokratisk styre i Viby må fortsætteForeningerPolitiske foreningerViby Socialdemokratiske Forening
825Scrapbog 814Aarhus Stiftstidende1965Tusinder bor ulovligtBoligmæssige_emnerGenereltKælderværelser, studerende Kollegier
826Scrapbog 816Aarhus Stiftstidende1965Badmintonhal i Viby til en halv millionKulturelle_emnerSport-Idrætved Viby Stadion frivillig arbejdskraft
827Scrapbog 816Demokraten1965Viby Børnefilmklub åbner sæsonenKulturelle_emnerFritidAOF Viby Folkebibliotek medlemskort
828Scrapbog 817Demokraten1965Det er skam ikke bare kærlighed og kildevandUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAOF Viby Folkebibliotek, budgetter husbyggeri
829Scrapbog 818Aarhus Amtstidende1965Dygtig indsats af Viby-politietTekniske_emnerTrafik og Vejeafmærkning af vejarbejde elektrisk lys koblet på lysnettet
830Scrapbog 818Aarhus Stiftstidende1965Forstads-våben officielle byvåbenKommunal_PolitikSognerådEn krukke og et reb udkast til godkendelse
831Scrapbog 819Aarhus Stiftstidende1965Forstadskommunerne vil bevare selvstændighedenKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen, Arne Petersen Viby Kommune
832Scrapbog 820Aarhus Stiftstidende1965Viby tærede på egne pengeKommunal_PolitikSognerådFjernvarmeinstallationen rensningsanlæg Søndervang
833Scrapbog 820Aarhus Stiftstidende1965Personale-skole for forsorgsfolk oprettes i Viby Uddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerDen sociale Højskole Åndsvageforsorgen
834Scrapbog 821Demokraten1965Stabil økonomi i Viby Kommune Kommunal_PolitikSognerådRegnskab 1964-65, Vestervang Øllegård, Høgereden Kellerminde Nordbyvej
835Scrapbog 822Jyllands-Posten1965Abstrakt kirkerudeKulturelle_emnerKirkeFredenskirken udsmykning Mogens Jørgensen
836Scrapbog 823Demokraten1965Fornem glasmosaik over alteret i FredenskirkenKulturelle_emnerKirkeFredenskirken udsmykning Mogens Jørgensen
837Scrapbog 823Demokraten1965Karl Krøyer støtter teatret i VestergadeKulturelle_emnerGenereltVestergade 58 café teater børneteater
838Scrapbog 823Aarhus Stiftstidende1965Ny forstander for ungdomshjem i VibySociale_institutionerBøgholtJens Leo Mosegaard souschef
839Scrapbog 823Demokraten1965Borgmester og stiftamtmand drøfter kommunestrukturenKommunal_PolitikSognerådBernhard Jensen H.Lorentzen Arne Petersen Købstadforeningen
840Scrapbog 824Demokraten1965Skøjtebane åbnes i Viby IdrætsparkKulturelle_emnerSport-IdrætViby kommune skøjtebane eftermiddag og aften
841Scrapbog 8241965Højspænding over 300 lejlighederBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbjedernes Andelsblgforening 400 lejligheder 300 lejligheder parkeringsplads
842Scrapbog 8241965Nye byvåbenKommunal_PolitikSognerådEn krukke og et reb udkast til godkendelse
843Scrapbog 824Demokraten1965By og amt i eet fællesskabKommunal_PolitikSognerådÅrhus kommune forstæderne H.Lorentzen, Bernhardt Jensen Arne Petersen
844Scrapbog 826Demokraten1965Skal vi nu have en overkommunal amtskommuneKommunal_PolitikSognerådKommunesammenlægning, forstæderne, fælles amtskommune
845Scrapbog 827Aarhus Stiftstidende1965Flytter fra Århus og Viby til BrabrandBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervC.Hofman & Co. Sønder Alle og Nordbyvej Edwin Rahrs Vej
846Scrapbog 828Jyllands-Posten1965Skarp debat om Århus og forstæderKommunal_PolitikSognerådEt bysamfund , en kommune
847Scrapbog 828Demokraten1965Forslag om byplanvedtægtBeskæftigelsesmæssige_emnerGenereltVestre Kongevej, Horsensvej Rewentlowsvej Borup Bolighus
848Scrapbog 829Aarhus Stiftstidende1965Ingen ønsker at være Vibys fodboldformandKulturelle_emnerSport-IdrætViby IF, Toldi, Charles Thomsen
849Scrapbog 829Demokraten1965Byggeri i Viby til næsten 17 mill.krBoligmæssige_emnerBoligforeningerSøndervangen,
850Scrapbog 829Demokraten1965Én by - én kommuneKommunal_PolitikSognerådÅrhus kommune, forstæderne, Bernhard Jensen
851Scrapbog 830Demokraten1965Ingen udvidelse af sognerådet i VibyKommunal_PolitikSognerådsognerådsmøde, 11 medlemmer, Vuggestuen Bjørnbaksvej
852Scrapbog 830Demokraten1965Ny formand for menighedsrådKulturelle_emnerMenighedsrådAage Agger, Vagn Nielsen
853Scrapbog 830Demokraten1965Politisk møde med utraditionel formForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk Forening Viby Folkebibliotek
854Scrapbog 830Demokraten1965StorÅrhus på 350.000Kommunal_PolitikSognerådkommunesammenlægning, forstæderne, fælles amtskommune
855Scrapbog 830Aarhus Stiftstidende1965Formandsskifte hos forstæderneKommunal_PolitikSognerådØstergades Hotel. Ingemann Schmidt Arne Petersen
856Scrapbog 831Aarhus Stiftstidende1965Købstædernes store kravKommunal_PolitikSognerådkommunesammenlægning, forstæderne, fælles amtskommune
857Scrapbog 831Demokraten1965Udendørs rejsegilde i blæst og kuldeBoligmæssige_emnerBoligforeningerSøndervangen Kaj Lustrup,
858Scrapbog 832Jyllands-Posten1965Kun én af 16 kommuner synes om Århus-skitsenKommunal_PolitikSognerådkommunesammenlægning, forstæderne, fælles amtskommune
859Scrapbog 832Demokraten1965Ny formand for forstæderneKommunal_PolitikSognerådØstergades Hotel. Ingemann Schmidt Arne Petersen
860Scrapbog 832Aarhus Stiftstidende1965Står fast på nejKommunal_PolitikSognerådForstæderne "venskabsbyer" Tilskud til kulturen
861Scrapbog 833Demokraten1965Forstæderne og Århus Kommunal_PolitikSognerådÈn by - èn kommune .Den ydre ring af forstæder 70.000 mennesker
862Scrapbog 834Aarhus Stiftstidende1965Århus forærer sit museum til de ungeKulturelle_emnerFællesrådUngdommens Fællesråd, lokale til ungdomsorganisationer
863Scrapbog 834Demokraten1965Er skolebyggeriet ikke fritidsegnet ?Kulturelle_emnerFællesrådUngdommens Fællesråd, lokale til ungdomsorganisationer
864Scrapbog 835Jyllands-Posten1965Ungdomsråd drøftede lokalemangelKulturelle_emnerFællesrådUngdommens Fællesråd, lokale til ungdomsorganisationer
865Scrapbog 835Demokraten1965Det mægtige vejarbejde i Viby må vente et årTekniske_emnerTrafik og VejeUdvidelse af hovedvejen gennem Viby ekspropriationskommissionen
866Scrapbog 836Jyllands-Posten1965Husejer i strid med Viby om ekspropriationTekniske_emnerTrafik og VejeMarinus Geertsen, Viby Torv
867Scrapbog 836Aarhus Stiftstidende1965Særordning for de største byerKommunal_PolitikSognerådkøbstadmødet, sammenlægning omegnskommuner
868Scrapbog 837Demokraten1965I gang med supermarked i Viby bycenter om et årBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby Brugsforening Hotel forretningsgade
869Scrapbog 837Aarhus Stiftstidende1965Mødrehjælpen i Århus bygger kollektivhusSociale_institutionerEgmontgårdenEnlige mødre, ungdomspension for unge piger , Mødrehjælpen
870Scrapbog 838Aarhus Stiftstidende1965Smukkest i Stor-Århus 1965Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKorn-og Foderstof Kompagniet, Ravnsbjerg Bakke
871Scrapbog 839Demokraten1965Årets smukkeste Århus-byggeriBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKorn-og Foderstof Kompagniet, Ravnsbjerg Bakke
872Scrapbog 839Aarhus Stiftstidende1965Skarpe replikker om forstæderne og ÅrhusSociale_emnerDaginstititionerÅrhus Kommunehospital , Knud Kildsgaard, Eva Hemmer Hansen, børnehaver
873Scrapbog 840Demokraten19652 sjældne mønter i Viby KirkeKulturelle_emnerKirkeen mønt fra Svend Grathes tid og en fra Valdmar den Store
874Scrapbog 8401965Viby føler sig ikke truffetSociale_emnerDaginstititionerBørnehaver Viby Andelsboligforening, Vidtskue, Neptunvej, Ormslevvej, Øster Alle
875Scrapbog 840Aarhus Stiftstidende1965Viby bliver en gigantTekniske_emnerTrafik og VejeKongevej, udvidelse, gymnasie-projekter, nyt bycenter, Plejehjem
876Scrapbog 841Demokraten1965Otte børnehaver og vuggestuer er nu projekteret i VibySociale_emnerDaginstititionerNeptunvej, ChrX'sVej, Ormslevvej Øster Alle Søndervangen
877Scrapbog 841Demokraten1965ParkeringsforbudKommunal_PolitikSognerådHelgesgade, Skjoldsgade Øster Alle Kirkevej, Pigespejderne lokaleudgifter, hynder til Viby Kirke, dagrenovation, Kollegiebyggeri i Søndervangen.
878Scrapbog 842Demokraten1965Første amtsgymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumRundhøjskolen, Jens Ahm, ChjrX's Vej
879Scrapbog 842Demokraten1965Mange opgaver skal løses i det nye årKommunal_PolitikGenereltboligbyggeri, bycenter, hotel, Kongevej, gymnasiebyggeri, De gamles Hjem
880Scrapbog 843Viby Ugeavis1966Byfornyelsen i VibyTekniske_emnerTrafik og Vejevejudvidelse, Øllegård Rudolfgård, parkering, ekspropriation Nordbyvej Torvet, Lystager
881Scrapbog 844Viby Ugeavis1966Angående byfornyelsen i VibyTekniske_emnerTrafik og Vejehotelbyggeri, vuggestue, børnehave,svømmebassin benzin-servicestationer
882Scrapbog 844Viby Ugeavis1966Hellig tre KongersfestenKulturelle_emnerKirkeHotel Viby, sognepræst Gaarn-Larsen, Arne Petersen, Axel Pedersen, Baunsgaard
883Scrapbog 845Demokraten1966Chauffør oplevede i sekunder et mareridtTekniske_emnerTrafik og Vejelastvognschauffør Erland Nielsen,Skinnebussen fra Odder, Gunnar Clausensvej . Ambulancer, kranvogne
884Scrapbog 846Jyllands-Posten1966Politiet vil have fjernes træer og en jordvoldTekniske_emnerTrafik og VejeTogulykke i Viby Gunner Clausensvej, Lastbil, skinnebus fra Odder
885Scrapbog 846Aarhus Stiftstidende1966Dødsfælden i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeTogulykke i Viby Gunner Clausensvej, Lastbil, skinnebus fra Odder
886Scrapbog 847Demokraten1966Medlems - fremgangForeningerPolitiske foreningerSøren Jørgensen, Randers Viby Folkebibliotek, Jørgen Hedegård Sørensen
887Scrapbog 848Demokraten1966Selvangivelserne behandles på mødeForeningerPolitiske foreningerPoul O. Gissel selvangivelsens udfyldning
888Scrapbog 93Jyllands-Posten196612.000 idrætsfolk mødes til landsstævne i ÅrhusKulturelle_emnerSport-IdrætDanmark, Norge og Sverige, Århus Stadion, Viby Stadion
889Scrapbog 93Aarhus Stiftstidende1966Kollegium til 80 på Chr.X's VejBoligmæssige_emnerBoligforeningerDe Unges Boligaktion Arbejdernes Andelsboligforening Viby
890Scrapbog 93Aarhus Stiftstidende1966Viby sogneråd vil kræve erstatningKommunal_PolitikSognerådSaxild - Nølev Viby's planer om ny strandgrund
891Scrapbog 93Demokraten196615,62 kr pr, indbygger til kulturelle formålKommunal_PolitikSognerådnyt forhistorisk museum, Turistforeningen, Udfyldning af selvangivelsen
892Scrapbog 94Demokraten1966Lokalhistorisk samling skal nu skabes i VibyKulturelle_emnerLokalhistorieStyrelse nedsat. Vedtægter godkendt af sognerådet
893Scrapbog 94Demokraten1966Vibys strandgrund ved Saxild kan ikke reddesKommunal_PolitikSognerådSaxild - Nølev Viby's planer om ny strandgrund
894Scrapbog 94Demokraten1966Tre gymnasiebyggerier udbydes i licitationUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby, Odense og Svendborg ,gymnasieskolerne , adgangskrav mm
895Scrapbog 94Demokraten1966Opstillingsmøde i VibyForeningerPolitiske foreningerekstraordinær generalforsamling, kommunalvalg, Socialdemokratisk forening
896Scrapbog 95Viby Ugeavis1966Samvittighedsspørgsmål til kommunerneSociale_emnerDaginstititioneransøgning om børnehaveplads. Ventetid enlige mødre
897Scrapbog 95Demokraten1966Overtager Århus brandtjenesten i forstæderne?Tekniske_emnerTransportbrandslukningsberedskab, ambulancetjenesten
898Scrapbog 95Demokraten1966Arne Petersen bliver atter spidskandidatForeningerPolitiske foreningerViby socialdemokratiske Forening
899Scrapbog 96Demokraten1966Socialdemokraterne i Viby vil fortsætte 49 års styreKommunal_PolitikSogneråd"De gamles Hjem" Daginstitutioner, Rensningsanlæg ,skoler badmintonhal
900Scrapbog 97Demokraten1966Diskussion om industrielt demokratiForeningerPolitiske foreningerViby socialdemokratiske Forening
901Scrapbog 98Demokraten1966Viby-skolerne mister måske en førsteklasseUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerStadsskoleinspektør N.Chr. Hansen
902Scrapbog 98Viby Ugeavis1966Sognerådsformanden genopstiller som spidskandidatForeningerPolitiske foreninger"De gamles Hjem" Daginstitutioner, Rensningsanlæg ,skoler badmintonhal
903Scrapbog 98Viby Ugeavis1966UrafstemningForeningerPolitiske foreningerViby socialdemokratiske Forening
904Scrapbog 99Aarhus Stiftstidende1966Kun et nyt navn på de sikre pladserKommunal_PolitikValgDen socialdemokratiske liste Sognerådsvalg
905Scrapbog 99Demokraten1966Pastor A. Baunsgård ud af Viby sognerådKommunal_PolitikValgDen socialdemokratiske liste Sognerådsvalg
906Scrapbog 910Jyllands-Posten1966Skatten i Viby ventes at stige med én procentKommunal_PolitikSognerådBudgettet godkendt, Socialdemokratiet i Viby ét nyt navn på listen
907Scrapbog 910Aarhus Stiftstidende1966Skatten i Viby 1,7 mill.kr. opKommunal_PolitikSognerådStigning på næsten alle poster
908Scrapbog 910Jyllands-Posten1966De konservative i VibyKommunal_PolitikValgDen konservative liste Sogenrådsvalg
909Scrapbog 910Demokraten1966Går ind for generel hastighedsbegrænsningKommunal_PolitikSognerådBymæssige kommuner, Viby Ringvej, Kirkegårdsdige, Viby Kirke
910Scrapbog 911Demokraten1966Skatteudskrivningen i Viby op med 13,8pctKommunal_PolitikSognerådBudgetlægning, Store arbejder i fare, fjernvarme, rensningsanlæg
911Scrapbog 911Aarhus Stiftstidende1966Forstæderne vil have en generel farbegrænsningKommunal_PolitikSognerådBymæssige kommuner, Viby Ringvej, camping-parkering
912Scrapbog 912Aarhus Stiftstidende1966Fire fortsætter i Viby SognerådKommunal_PolitikValgKonservativ kandidatliste,
913Scrapbog 912Jyllands-Posten19661050 nye vælgere og SF øger spændingen i VibyKommunal_PolitikValgSocialdemokratiet, SF
914Scrapbog 912Aarhus Stiftstidende1966SF opstiller i Århus og VibyKommunal_PolitikValgSF kandidatliste
915Scrapbog 912Demokraten1966Et konservativt medlem forlader sognerådet.Kommunal_PolitikValgKonservativ kandidatliste, SF opstiller i Viby
916Scrapbog 913Demokraten1966Radikal opstilling til Århus AmtsrådKommunal_PolitikValgDe Radikales kandidatliste til Viby Sogneråd
917Scrapbog 913Viby Ugeavis1966Fire fortsætter i Viby sognerådKommunal_PolitikValgKonservativ kandidatliste
918Scrapbog 913Viby Ugeavis1966LæserbreveKommunal_PolitikSognerådGrundskyld, fjernvarme Vejnavne
919Scrapbog 914Viby Ugeavis1966Annonce Viby Badminton KlubKulturelle_emnerSport-IdrætReklame -Show, socialdemokraterne, De konservative,
920Scrapbog 914Viby Ugeavis1966Politisk møderækkeKommunal_PolitikValgArne Petersen, Socialdemokratiet
921Scrapbog 914Viby Ugeavis1966Kryds-ildKommunal_PolitikValgArne Petersen, Socialdemokratiet annonce
922Scrapbog 914Viby Ugeavis1966Politisk møderækkeKommunal_PolitikValgArne Petersen, Socialdemokratiet
923Scrapbog 914Viby Ugeavis1966Den kommunale grundskyldKommunal_PolitikSognerådN.P. Knudsen Th.Christensen
924Scrapbog 915Demokraten1966Grundejerne millionærerKommunal_PolitikSognerådboligmarkedets normalisering Grundejerne, Socialdemokratiet
925Scrapbog 915Viby Ugeavis1966Mange gode årSociale_emnerOmsorgmøderække ældre medborgere, Arne Petersen
926Scrapbog 9151966Foran kommunevalgetKommunal_PolitikValgSocialdemokratiet, SF
927Scrapbog 915Viby Ugeavis1966Valgmøderne begyndtKommunal_PolitikValgArne Petersen, Socialdemokratiet
928Scrapbog 916Demokraten1966Møderækkens første arrangementKommunal_PolitikValgArne Petersen Socialdemokratiet
929Scrapbog 916Demokraten1966Venstreliste med syv kandidaterKommunal_PolitikValgVenstre Radikale
930Scrapbog 916Demokraten1966Jubilæum i DASF-afdelingenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv60 års jubilæum Hotel Viby, Jens Als, Poul Bundgård
931Scrapbog 916Aarhus Stiftstidende1966Kurator-ordning forViby-børnUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerhjælpeskoleelever m.v. specialundervisning
932Scrapbog 916Demokraten1966Sidste arrangement i den politiske møderækkeKommunal_PolitikValgArne Petersen Socialdemokratiet
933Scrapbog 917Aarhus Stiftstidende1966Pige på 22 år kandidat i VibyKommunal_PolitikValgKirsten Therkildsen, venstre kandidatliste
934Scrapbog 917Demokraten196627 lister til valget i Århus-forstæderneKommunal_PolitikValgViby anmeldt seks lister ca. 60 kandidater
935Scrapbog 917Demokraten1966Første licitation over tre gymnasiebyggerierUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerbetonelement-leverancen til gymnasier i Viby, Odense og Svendborg
936Scrapbog 918Aarhus Stiftstidende1966Viby kommune er i rivende udviklingKommunal_PolitikValgArne Petersen, N.P.Knudsen,L.Degn-Christensen, Kaj Kullberg, Jørgen Absalon
937Scrapbog 919Demokraten1966Vibys budget vedtaget ved anden behandlingKommunal_PolitikSognerådTandpleje, Jyllands Alle, Vejbelysning småbørnsbørnehave
938Scrapbog 919Demokraten1966Kurator-ordning i Viby og OdderUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerKuratorvirksomhed, specialundervisning, Starten på erhvervslivet.
939Scrapbog 920Demokraten1966Liste A-kandidater i VibyKommunal_PolitikValgArne Petersen, Jørgen Hedegård Sørensen, Jørgen V.Christiansen, Charles Thomsen, Karen Sonne, Kaj Lustrup, Walther Lund, Knud Rasmussen, Hans Nielsen, Marie Svendsen,Villy Andersen, Erna Hansen, Erk Andersen og Åge Andersen
940Scrapbog 920Demokraten1966Liste A-kandidater til amtsrådsvalgetKommunal_PolitikValgChr.Robert Sørensen, Hugo Sørensen, Harry Nielsen, Arne Petersen, Gunnar Madsen, Sv.Pedersen, Svend Jacobsen, Niels Sandersen, Sørensen,Frede Mortensen, Holger Jacobsen, Arne Christensen, Anna Tanggård
941Scrapbog 921Demokraten196698 kandidater bejler om vælgernes gunstKommunal_PolitikValgSocialdemokratiet liste på 12 personer,
942Scrapbog 921Demokraten1966Store planer i VibySociale_emnerDaginstititionerbørnehave, Vestergårdsparken, Fritidshjem, Knud Rasmussen, Karen Sonne
943Scrapbog 922Demokraten1966Udbygningen af Vibys bycenter i faste rammerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHøjhus med hotel og 1 og 1½ vær.lejligheder, butiksbyggeri,"Aarhus og Omegn"
944Scrapbog 922Jyllands-Posten1966Viby-butikscenter til 30 mill.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHøjhus med hotel og 1 og 1½ vær.lejligheder, butiksbyggeri,"Aarhus og Omegn"
945Scrapbog 923Aarhus Stiftstidende1966EDB planlægger Vibys nye center-bebyggelseBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHøjhus butiks-og kontorhus, Klinikcenter, privatbyggeri
946Scrapbog 9241966Viby kommune er i rivende udviklingKommunal_PolitikValgValgliste Viby Kommune
947Scrapbog 924Demokraten1966Mangler kendskab til de faktiske forholdKommunal_PolitikForeningerSF's spidskandidat Kaj Kullberg, Kommunale Værker, Daginstitutioner, lejligheder
948Scrapbog 925Aarhus Stiftstidende1966Borgerligt flertal i Viby SognerådKommunal_PolitikValgSocialdemokraterne mistede et mandat
949Scrapbog 925Jyllands-Posten1966Venstre vandt mandat i VibyKommunal_PolitikValgkøbmand L. Degn-Christensen
950Scrapbog 926Demokraten1966Halvt århundredes flertal over styrKommunal_PolitikValgSocialdemokratis mandattab. Fabrikant Knudsen sognerådsformand.
951Scrapbog 926Demokraten1966ForstæderneKommunal_PolitikValgÅby,Brabrand-Årslev, Hasle,Holme-Tranbjerg Vejlby-Risskov, Viby
952Scrapbog 927Demokraten1966En femøre årsag til DASFs start i VibyForeningerPolitiske foreninger60 års jubilæum Hotel Viby, Jens Als, Poul Bundgård
953Scrapbog 928Demokraten1966Intet valg til sygekassenSociale_emnerSociale institutionerValget bortfalder
954Scrapbog 928Demokraten1966Strøm af tilbud ved gymnasielicitationUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerSidste licitationer
955Scrapbog 929Demokraten196660 års jubilæum fejret med manerForeningerPolitiske foreninger60 års jubilæum Hotel Viby, Jens Als, Poul Bundgård
956Scrapbog 929Demokraten1966Kæmpebyggeri i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB Viby Vestergårdsparken. Søndervangen
957Scrapbog 929Demokraten1966Formandsskifte i DSUs Viby-afdelingForeningerPolitiske foreningerformandsskifte Hans Nielsen Ny formand Bjarne Nielsen
958Scrapbog 930Demokraten1966Ikke studerende på loftet foreløbigBoligmæssige_emnerBoligforeningerVærelser til studerende i AAB Viby afd.1,2,3,4
959Scrapbog 930Aarhus Stiftstidende1966Boligplan i Viby til 50 mill.kronerBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB Viby Vestergårdsparken. Søndervangen, børnehaver, Egtmontkollegiet
960Scrapbog 930Demokraten1966Intet motel ved Saxild uden udvidet offentlig strand og mere P-pladsKommunal_PolitikForslagViby kommunes grund til offentlig areal
961Scrapbog 931Demokraten1966Børnehave og vuggestue kommer nu i Øster AlleSociale_emnerDaginstititionerAAB Viby, Øster Alle, Egtmontgården" Den sociale skole
962Scrapbog 932Jyllands-Posten1966N.P.Knudsen bliver formand i VibyKommunal_PolitikValgSogneråd. Venstre, Konservative, L. Degn Christensen
963Scrapbog 9321966Kampvalg på to skoler i Viby Uddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerForældrerepræsentanter Viby Skole og Vestergåtdsskolen, Rosenvangskolen
964Scrapbog 932Demokraten1966Afstemning om skolenævnUddannelsesmæssige_emnerGenereltViby kommunes skoler, skolenævn
965Scrapbog 932Demokraten1966Oppisitionslisterne spillede ingen rolleUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerSkolekommisionen, Vestergårdsskolen, Viby Skole Rosenvangskolen
966Scrapbog 932Demokraten1966Store forventninger til nyt bygge-projektBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB Viby, Kjærslund, Kaj Lustrup
967Scrapbog 933Aarhus Stiftstidende1966"Desværre. Jeg er lidt skuffet"Kulturelle_emnerSport-IdrætGeza Toldi, Viby Idrætsforening.
968Scrapbog 933Demokraten196614 firmaer med til at opføre AmtsgymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumLavestbydende entreprenører fra Århus og Viby
969Scrapbog 933Forstadsavisen1966DalgasKulturelle_emnerLokalhistorieHedeselskabet 100år. Blomster ved Dalgasstatuen. Arne Petersen
970Scrapbog 933Demokraten1966Ikke Petersen men KnudsenKulturelle_emnerLokalhistorieHedeselskabet 100år. Blomster ved Dalgasstatuen. N.P.Knudsen
971Scrapbog 934Demokraten1966Århus må over åen for at hente vandetTekniske_emnerForsyningKommunale Værker, vandforsyning, Viby Holme Tranbjerg
972Scrapbog 934Demokraten1966Fabrikant N.P. Knudsen sognerådsformand i VibyKommunal_PolitikSognerådDegn-Christensen, Arne Petersen,
973Scrapbog 934Demokraten1966Kommunalpolitikere fra Svejts besøger VibyKommunal_PolitikSognerådkommunalpolitikere, vejnettet, offentlig transport,Boligbyggeri
974Scrapbog 934Demokraten1966Skatteprocenten i Viby hæves fra 12,4 til 13,3Kommunal_PolitikSognerådKirkeskatprocent, grundskyldspromille,
975Scrapbog 934Viby Ugeavis1966Læserbrev til teknisk forvaltningBeskæftigelsesmæssige_emnerKommunal beskæftigelseRisdalsvej-Moltkesvej, nybyggeri, renholdelse af kommunens områder.
976Scrapbog 934Viby Ugeavis1966Arne Petersen,æresmedlemForeningerPolitiske foreningerDASF's Viby afdeling generalforsamling, Walther Lund
977Scrapbog 935Demokraten1966Et arbejdsplejehjem som skal danne skole Sociale_emnerSociale institutionerHøskovgård, Kaj Bundvad, yngre handicappede, beskyttet værksted.
978Scrapbog 935Demokraten1966Grundstensnedlæggelse på Høskovgård i Viby Sociale_emnerSociale institutionerHøskovgård, Kaj Bundvad, yngre handicappede, beskyttet værksted.
979Scrapbog 936Demokraten1966Viby og Åby udvider skoletandplejenSundhedsmæssige_emnerLægertandplejen udvides for elever i 8. 9. 10.klasse real og gymnasium
980Scrapbog 936Demokraten1966Arne Petersen blev æresmedlem i DASF ForeningerPolitiske foreningerDASF's Viby afdeling generalforsamling, Walther Lund, Kildeskat
981Scrapbog 936Demokraten1966Svejtsiske kommunalpolitikere på besøg.Kommunal_PolitikSognerådkommunalpolitikere, vejnettet, offentlig transport,Boligbyggeri
982Scrapbog 937Demokraten1966Det borgerlige flertal i Viby er ikke stærktForeningerPolitiske foreningerArne Petersen, Jens Juul, Hedegård Sørensen, N.P.Knudsen
983Scrapbog 937Demokraten196665.000 kroner til kloaksystem i VibyKommunal_PolitikSognerådSøndervangs-kvarteret, Århusegnens flyveplads, Viby Stadion, landsstævne
984Scrapbog 937Demokraten1966Sct. Georgsgildet bygger for 200.000Kulturelle_emnerUniformerede korpsBjælkehus på 320 kvadratmeter. Rudolfgård
985Scrapbog 938Demokraten1966Regionalkommune med amtet som overkommuneKommunal_PolitikSognerådOmegnskommuner,
986Scrapbog 938Demokraten1966Kampen imod indlemmelsefrotsætterKommunal_PolitikSognerådForstadskommunerne, Købstadforeningen, èn by,èn kommune
987Scrapbog 939Viby Ugeavis1966Viby indfører "rullende"4-årig investeringsplanerKommunal_PolitikSognerådNy Børnehave, Vestergårdsparken, Fritidshjem, Kollegiebyggeri, Gasprisen, Dakbjerg
988Scrapbog 939Demokraten1966Viby indfører rullende investerings-planerKommunal_PolitikSognerådNy Børnehave, Vestergårdsparken, Fritidshjem, Kollegiebyggeri, Gasprisen, Dakbjerg
989Scrapbog 940Demokraten1966Store byggeplaner i Risskov og VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerOrmslevvej Ny børnehave, Neptunvej boligblokke, lægecenter, børnehave
990Scrapbog 940Demokraten1966Forstæderne ikke med i boligfondenBoligmæssige_emnerGenereltBoligfonden for unge under uddannelse. Studerende, lærlinge
991Scrapbog 940Demokraten1966Fjernvarmerør pulverisoleresTekniske_emnerForsyningprøvestrækning Marconivej
992Scrapbog 941Aarhus Stiftstidende1966Forstæder vil have amt som overkommuneKommunal_PolitikSognerådÅrhus storkommune, De enkelste kommuner selvstændige
993Scrapbog 941Aarhus Stiftstidende1966Første villakollegiumBoligmæssige_emnerGenereltBernstorffsvej 111 en villa og et tidl. Trykkeri
994Scrapbog 941Demokraten1966Nu 200 kollegieboliger frigivet i ÅrhusBoligmæssige_emnerBoligforeningerRavnsbjergprojekt, Boligforeningen "Ringgården"værelser og lejligheder
995Scrapbog 942Demokraten1966Bjørnbak-aften i VibyKulturelle_emnerLokalhistorieFrode Ågård, Viby lokalhistoriske Samling
996Scrapbog 942Demokraten1966Gymnasium, handelshøjskole, seminariumUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerSocial højskole, børnehaveseminarium,boligbyggeri, børneinstitutioner
997Scrapbog 943Aarhus Stiftstidende1966Viby får seks nye forretningerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAarhus Discontobank, Data-Inform,Caltex, "Vibyhus"
998Scrapbog 943Demokraten1966Amtsvejinspektøren måske til "Vibyhus"Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAarhus Discontobank, Data-Inform,Caltex, "Vibyhus"
999Scrapbog 943Viby Ugeavis1966Socialdemokratisk foreningForeningerPolitiske foreningergeneralforsamling,konservative, Viby Sogneråd, AOF, Karen Sonne
1000Scrapbog 944Aarhus Stiftstidende1966Studenterrådet får ike 20.000 kr. til villakollegierBoligmæssige_emnerGenereltBernstorffsvej 111 en villa og et tidl. Trykkeri, gassen dyrere, Vestergårdsparken, børnehave
1001Scrapbog 944Viby Ugeavis1966Større tilskud til "Den jyske Opera"Økonomiske_emnerKommunal økonomiN.P.Knudsen, Den gamle By, Arne Petersen, indbyggertal
1002Scrapbog 944Demokraten1966Viby-striden skal måske for rettenTekniske_emnerTrafik og VejeVejudvidelse A 10, kompensation for mindre indtægt for de handlende. Slagtermester Chr.Rasmussen.
1003Scrapbog 945Demokraten1966Militærnægtere, Nato, kampmoral og disciplinForeningerPolitiske foreningerVærnepligtsdebat, "Skovhugger eller soldat" Viby DSU
1004Scrapbog 945Demokraten1966DSU-Viby holder værnepligt-debatForeningerPolitiske foreningerVærnepligtsdebat, "Skovhugger eller soldat" Viby DSU
1005Scrapbog 945Demokraten1966De unges muligheder for at dyrke idræt må ikke forringesKommunal_PolitikSognerådAGF. Vejarbejde Kongevej og Horsensvej, Arbejdstidsnedsættelse
1006Scrapbog 946Aarhus Stiftstidende1966Viby kan anlægge sagTekniske_emnerTrafik og VejeButiksfolk ved Kongevej, amtsvejinspektøren, Kongevejen
1007Scrapbog 946Demokraten1966Viby har nu 8 mill.kr. i investeringsfondenØkonomiske_emnerKommunal økonomiRegnskabsresultat. Administrationsbygning, svømmebad
1008Scrapbog 946Aarhus Stiftstidende1966Million-overskud i Viby KommuneØkonomiske_emnerKommunal økonomiRegnskabsresultat. Administrationsbygning, svømmebad
1009Scrapbog 947Jyllands-Posten1966De handlende i Viby må anlægge sag mod amtetTekniske_emnerTrafik og VejeHandlende ved Hovedvej 10, omsætnings-tab, fodgængerfelter, grøn bølge
1010Scrapbog 947Aarhus Stiftstidende1966Forstæderne får ikke ensartet fartgrænseTekniske_emnerTrafik og VejeJustitsministeriet, ChrX's Vej
1011Scrapbog 948Demokraten1966Nyt amatørteater startes nu i VibyKulturelle_emnerFritid"Tespiskærren" amatørteater, Greta Sørensen, AOF, Viby Folkebibliotek
1012Scrapbog 948Demokraten1966Ønske om kildeskat uden fradragsretØkonomiske_emnerGenereltSkattereform, boligforlig og dyrtidsregulering
1013Scrapbog 948Viby Ugeavis1966Faglige og politiske problemer drøftet i fællesorganisationen i VibyØkonomiske_emnerGenereltSkattereform, boligforlig og dyrtidsregulering, Vejarbejde,
1014Scrapbog 948Demokraten1966Tillidsmandsskole i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAOF Tillidsmandsskole Viby Skole uddannelse over tre sæsoner
1015Scrapbog 949Aarhus Stiftstidende1966Pølsevogn kan skabe premiereBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv Viby Sogneråd, partsoffentlighed, Gl.Kongevej, Kongevejen Fru Finderup Jensen
1016Scrapbog 949Aarhus Stiftstidende1966Pølsevogns-sagen til ny behandlingBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby Sogneråd, sympati fra kunder, Gl. Kongevej, Kongevejen, klager fra beboer
1017Scrapbog 949Aarhus Stiftstidende1966Amtet har lejet ud Sognerådet vil afslåBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPølsevogn, Kongevej, Gl. Kongevej Fru Finderup Jensen,
1018Scrapbog 949Aarhus Stiftstidende1966Amtets vejvæsen vil bygge eget husKommunal_PolitikGenereltVibyhus ved Kongevejen, I.P. Larsens vej, Brabrand
1019Scrapbog 950Demokraten1966Brug for mange nye plejehjem for de yngre handicappedeSociale_emnerSociale institutionerArbejdsplejehjemmet "Høskovgård" , Danner mønster for lignende byggeri
1020Scrapbog 950Viby Ugeavis1966Investeringsfond på 8 mill.kr. Viby kommuneØkonomiske_emnerKommunal økonomiRegnskabsresultat. Administrationsbygning, svømmebad
1021Scrapbog 9501966Diverse sognerådssagerKommunal_PolitikSognerådPølsevogn, Frode Pedersen,teknisk udvalg, Kolonihaver, Viby pensionistforening
1022Scrapbog 951Demokraten1966Forstadsfolk hjem fra studierejseKommunal_PolitikSognerådArne Petersen, Svejts, Demokrati, Børnehaver , forskelle i levefod.
1023Scrapbog 102Aarhus Stiftstidende1966Forstadsfolk ser på samarbejde i SchweizKommunal_PolitikSogneråd17 kommunalfolk fra Århus-forstæderne på studierejse i Schweiz (billede
1024Scrapbog 103Aarhus Stiftstidende1966Men en sammenlægning af Århus og forstæder kan gåForeningerPolitiske foreningerEt Storårhus med 16 kommuner er idealet
1025Scrapbog 105Aarhus Stiftstidende1966Forstadsteater i Viby af amatørerKulturelle_emnerFritidGreta Sørensen starter forstadsteater i Viby J. Premiere påsken 1967
1026Scrapbog 105Jyllands-Posten1966Viby over til EDB-anlægKommunal_PolitikSognerådViby kommunes regnskab vil fra 1. april 1967 føres ved hjælp af elekktronisk data-behandlingsanlæg
1027Scrapbog 106Demokraten1966Startede som tre-årig med at synge børnesangeKulturelle_emnerFritidForestilling af Viby amatørteater "Tespiskærren"
1028Scrapbog 106Aarhus Stiftstidende1966Ekspropriationerne i Viby stærkt forsinketTekniske_emnerTrafik og VejeUdvidelsen af Kongevejen Viby og ekspropriation af 25 ejendomme forsinket til januar
1029Scrapbog 107Jyllands-Posten1966Veje og viderværdighederTekniske_emnerTrafik og VejeUdvidelsen af Kongevejen Viby og ekspropriation af 25 ejendomme forsinket til januar
1030Scrapbog 107Jyllands-Posten1966Forsinkelsen i vejarbejdet i Viby kunne være undgåetTekniske_emnerTrafik og VejeUdvidelsen af Kongevejen Viby og ekspropriation af 25 ejendomme forsinket til januar
1031Scrapbog 108Aarhus Stiftstidende1966Farlig skolevej i Viby afløses af ny ringvejTekniske_emnerTrafik og VejeBillede (tunnelen hvorigennem Kirkevej føres under jernbanen er kun 6 meter bred og giver for lidt plads til gående
1032Scrapbog 108Demokraten1966Større tilskud til Den Jyske OperaKommunal_PolitikSognerådEkstra tilskud til Den Jyske opera fra Viby kommune beløber sig til kr. 4.554
1033Scrapbog 109Demokraten1966Viby optager lån på 2,1 millioner kronerKommunal_PolitikSogneråd2,1 millioner lån Viby kommune til delvis finanisering af anlægsudgifterne vedrørende Viby rensningsanlæg
1034Scrapbog 109Demokraten1966800 boliger planlægges på Viby MarkKommunal_PolitikSognerådGrøfthøjparken planlægges samt en kirke og en skole
1035Scrapbog 109Aarhus Stiftstidende1966Kritik af merudgift på 40 pct.Kommunal_PolitikSognerådViby kommunes merudgift til Århus Kunstmuseum 40 pct. Budgeteret 3,5 millioner. Faktiske udgift 5 millioner
1036Scrapbog 109Demokraten1966Generalforsamling i Socialdemokratisk ForeningForeningerPolitiske foreninger Ordinær generalforsamling Socialdemokratisk Forening. Kræver udmeldelse af NATO. For skattereform med kildeskat uden fradrag.
1037Scrapbog 1010Demokraten1966Landsholdspiller måtte opgive håndboldspilletKulturelle_emnerSport-IdrætCenter half Egon Jensen fra Viby håndbold stopper. Kørte fra bopæl Djursland Ålsø til Viby for at spille håndbold. Men en nyresygdom har nu sat en stopper for det.
1038Scrapbog 1010Demokraten1966Kommunalstrukturen endnu ikke afklaretForeningerPolitiske foreningerKommunalstrukturen for stor Århus endnu ikke afklaret
1039Scrapbog 1010Demokraten1966Viby Børnefilmklub indleder nu sæsonen Kulturelle_emnerFritidTo gange fire film for børn mellem 6 år og 12 år
1040Scrapbog 1011Demokraten1966Socialdemokratisk forening i Viby foran 60 års jubilæumForeningerPolitiske foreninger60 års jubilæum Socialdemokratisk forening 10. december på Hotel Viby. Formand Jørgen Hedegaard Sørensen
1041Scrapbog 1011Aarhus Stiftstidende1966140 ængstelige beboere kræver fartbegrænsningKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd vil straks imødekomme beboer-ønske om fartbegrænsning og fodgængerfelt på Jyllands Alle
1042Scrapbog 1011Demokraten1966De taler ikke på lejernes vegneKommunal_PolitikForeningerLejerforeningernes Fællesråd er en lille SF-præget sammenslutning
1043Scrapbog 1011Demokraten1966Teknikkerne flytter udTekniske_emnerForsyningViby kommunes tekniske afdeling ind i Viby Kontorhus omkring 1. december
1044Scrapbog 1011Demokraten1966Pluk fra sognerådsmødetKommunal_PolitikSogneråd1. oktober er indbyggertallet opgjort til 17.958 indbyggere
1045Scrapbog 1012Demokraten1966Overskuddet svarer til rente-indtægterneKommunal_PolitikSognerådViby kommunes driftsoverskud på knap 1,2 mill. Anvendes til konsolidering
1046Scrapbog 1012Demokraten1966Dreng påkørt før sognerådet vedtog fartbegrænsningKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd vil straks imødekomme beboer-ønske om fartbegrænsning og fodgængerfelt på Jyllands Alle
1047Scrapbog 1012Aarhus Stiftstidende1966Ikke pengekrise i Viby kommuneKommunal_PolitikSognerådViby kommunes driftsoverskud på knap 1,2 mill. Anvendes til konsolidering
1048Scrapbog 1012Aarhus Stiftstidende1966Sogneråd enig om bedre sikringKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd vil straks imødekomme beboer-ønske om fartbegrænsning og fodgængerfelt på Jyllands Alle
1049Scrapbog 1013Demokraten1966NSU-forhandleren indvier nu i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv1500 kvadratmeter under tag i industrikvarteret på Jens Juuls Vej
1050Scrapbog 1014Demokraten1966NSU i nye omgivelserBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv1500 kvadratmeter under tag i industrikvarteret på Jens Juuls Vej
1051Scrapbog 1014Demokraten1966Strøm af tilbud på stort boligbyggeriBoligmæssige_emnerBoligforeningerKærslund byggeri godt 400 lejligheder
1052Scrapbog 1014Aarhus Stiftstidende1966Ny "Velkommen til Viby"Kommunal_PolitikSognerådEn ny og revideret udgave af den lille bog "Velkommen til Viby"
1053Scrapbog 1014Demokraten1966Utraditionel propaganda metodeForeningerPolitiske foreningerKonservativ ungdom satte valgplakat på holdende bils bagrude i lyskryds
1054Scrapbog 1014Demokraten1966Hærværk mod valgplakaterForeningerPolitiske foreningerValgplakater er revet ned
1055Scrapbog 1015Demokraten1966Mener, 50 procent af landets virksomheder burde nedlæggesBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKarl Krøyer foreslår at firmaer ansætter idèspejdere til at læse patentlitteratur samt at man herhjemme udnytter mulighederne for firmatilslutninger
1056Scrapbog 1015Aarhus Stiftstidende1966"liggende pige" skulptur til Viby FolkebibliotekKulturelle_emnerBibliotekGerhard Hennings skulptur "liggende pige" til Viby Folkebibliotek
1057Scrapbog 1015Viby Ugeavis1966Børnehaven på MyrholmsvejSociale_emnerDaginstititionerDe frie børnehaver har fået tilladelse til at opstille indsamlingsbøsser ved valgstederne til børnehaven Myrholmsvej ved Knud Rasmussen
1058Scrapbog 1016Viby Ugeavis1966SognerådsmødetKommunal_PolitikSognerådTrejde ulykke på Jyllandsalle. En motorcyklist påkører 8-årig. Sognerådet behandler 100 beboers henvendelse
1059Scrapbog 1016Demokraten1966Skulptur afsløretKulturelle_emnerBibliotekGerhard Hennings skulptur "liggende pige" til Viby Folkebibliotek
1060Scrapbog 1017Aarhus Stiftstidende1966Vil overveje at holde børn hjemme fra skoleKommunal_PolitikSognerådTrejde ulykke på Jyllandsalle. En motorcyklist påkører 8-årig. Sognerådet behandler 100 beboers henvendelse
1061Scrapbog 1017Aarhus Stiftstidende1966Levende vælgermøde, men med ringe tilslutningKommunal_PolitikValgKun mødt 80 af Viby`s 18.000 borgere
1062Scrapbog 1018Demokraten1966Strøm af tilbud på stort boligbyggeriBoligmæssige_emnerBoligforeningerKærslund byggeri godt 400 lejligheder
1063Scrapbog 1018Jyllands-Posten1966Valg-propagande i valglokale i Viby - vælger-utilfredshedKommunal_PolitikValgValgpropaganda i valglokale . Viby-borger er utilfreds
1064Scrapbog 1018Demokraten1966Kræver nu erstatning på 1 mill. Af Viby-firmaBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDirektør Iver Clausen Kornimporten vil forsøge sit erstatningskrav bl.a. mod Viby Korn- og Foderstofkompagniet
1065Scrapbog 1018Demokraten1966Kræver 225.000 af Korn- og Foderstofkompagniet i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDirektør Iver Clausen Kornimporten vil forsøge sit erstatningskrav bl.a. mod Viby Korn- og Foderstofkompagniet
1066Scrapbog 1019Demokraten1966Toldi bliver "Viby diktator"Kulturelle_emnerSport-IdrætToldi får nu det fulde ansvar for Viby-spillere
1067Scrapbog 1019Aarhus Stiftstidende1966Små fabrikker i klemmeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervOpsigelsen af margarineaftalen varsler skærpet konkurrence siger FDB`s direktør Thorkild T. Bie
1068Scrapbog 1019Demokraten1966Amtsgymnasiet i Viby bliver forsinketSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumViby Amtsgymnasium bliver ikke færdig til august 1967
1069Scrapbog 1020Aarhus Stiftstidende1966Gymnasieelever står uden lokaleSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumViby Amtsgymnasium bliver ikke færdig til august 1967
1070Scrapbog 1020Aarhus Stiftstidende1966Sag om nyt lys i VibyKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd har vedtaget at forlange moderne belysning på Jyllands Allè samtidig med at Århus Amt overtager den meget befærdede vej som 1. klasses landevej
1071Scrapbog 1020Demokraten1966Ingeniørens hustru efterlyses af sin morRetslige_emnerPolitiFru Givskud Jensen, Bygholmsallè 10 Viby J efterlyser sin datter som er sammen med en "falsk ingeniør". Ingeniørparret er ikke set i to uger og har efterladt sig regninger og dækningsløse checks for kr. 83.000
1072Scrapbog 1020Demokraten1966Forstæderne modsætter sig tvangs-indlemmelseKommunal_PolitikSognerådKan 75.000 tvangsforflyttes i Århus området spurgte sognerådsformand
1073Scrapbog 1021Demokraten1966Forstædernes mindretal ønsker mere indflydelseKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen er nuværende forstæder er borgerligt repræsenteret. Tidligere blev den repræsenteret nogenlunde tværpolitisk. Kr. Nielsen
1074Scrapbog 1021Aarhus Stiftstidende1966Forstads-mindretal føler sig ikke trygKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen er nuværende forstæder er borgerligt repræsenteret. Tidligere blev den repræsenteret nogenlunde tværpolitisk. Kr. Nielsen
1075Scrapbog 1021Aarhus Stiftstidende1966Forstæderne vil forhandle om brandslukningKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen vil forhandle med Århus Kommune om Århus Brandvæsens betjening af forstæderne, fordi Falck Zonen har hævet priserne
1076Scrapbog 1021Jyllands-Posten1966250 gymnasiaster måske på gadenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumÅrhus Amtsgymnasiums elever husvilde på grund af byggeriets forsinkelse
1077Scrapbog 1022Demokraten196624 tanke med spise-olieBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFDB indvier i dag raffinaderi til 6 mill. Kr.
1078Scrapbog 1022Demokraten1966Amtsgymnasiet beder om husly endnu et årSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumÅrhus Amtsgymnasiums elever husvilde på grund af byggeriets forsinkelse. Sognerådsformand Åge Jedich tør ikke love , at gymnasiet kan blive på Rundhøjskolen indtil 1968
1079Scrapbog 1023Aarhus Stiftstidende1966Egtmontgården i Viby nær færdiggørelseSociale_institutionerEgmontgårdenBliver plads til 48 enlige mødre under uddannelse. Godt billede af byggeriet
1080Scrapbog 1023Aarhus Stiftstidende1966Schweizisk næring til selvstændighedstankenKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen hørte foredrag om kommunalt selvstyre i Schweiz
1081Scrapbog 1023Aarhus Stiftstidende1966Forsinket bogføring på kommunalt kontorTekniske_emnerForsyningDe kommunale værker i Viby bagefter med kontokort
1082Scrapbog 1024Demokraten196660 år siden Viby fik en socialdemokratisk foreningForeningerPolitiske foreningerJubilæumsfest ned finansminister Henry Grünbaum for Socialdemokratisk forening i Viby J
1083Scrapbog 1024Aarhus Stiftstidende1966Al julepost fra Østjylland sorteres i Viby-hallenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPostvæsnet i Århus klar til den store juletravlhed
1084Scrapbog 1025Aarhus Stiftstidende1966Klar til det store ryk indBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPostvæsnet i Århus klar til den store juletravlhed. Stort billede
1085Scrapbog 1025Aarhus Stiftstidende1966Kloakledningen fri for margarine-olieBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArbejdet med at rense den flere hundrede meter lange kloakledning ved Bernstorffsvej i Viby for størknet margarine-olie er nu tilendebragt
1086Scrapbog 1025Jyllands-Posten1966250 gymnasiaters skoleproblem ventes først løst fem dage før julSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumÅrhus Amtsgymnasiums elever husvilde på grund af byggeriets forsinkelse
1087Scrapbog 1026Aarhus Stiftstidende1966Efter jul kører Jette i egen bil til skolenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervJette Hansen fra Båstrups trængsler. Pga hjertesygdom kunne Jette ikke cykle fra Båstrup frem til nærmeste offentlige transportmiddel og kunne samtidig ikke få tilskud til sine transportomkostninger fra det offentlige. Dette udløste et tilbud fra direktør Knud Tholstrup, Kosangas
1088Scrapbog 1026Demokraten1966Jette bestod køreprøvenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervJette Hansen fra Båstrups trængsler. Pga hjertesygdom kunne Jette ikke cykle fra Båstrup frem til nærmeste offentlige transportmiddel og kunne samtidig ikke få tilskud til sine transportomkostninger fra det offentlige. Dette udløste et tilbud fra direktør Knud Tholstrup, Kosangas
1089Scrapbog 1026Aarhus Stiftstidende1966Fodgængere sikresKommunal_PolitikSognerådPolitiet går med til fartgrænse på Jyllandsalle og Rosenvangsalle og samtidig søges i Viby Sogneråd om penge til gåfelter
1090Scrapbog 1026Demokraten1966Ekstra bevilling til trafiksikring i VibyKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd har godkendt en tillægsbevilling på 40.000 til trafiksikring af kommunes veje
1091Scrapbog 1027Aarhus Stiftstidende1966Bykvarter til 6-7000 i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerSocailt byggeri af et par tusinde boliger i Søndervangen
1092Scrapbog 1027Demokraten1967Margarine-syndflodBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArbejdet med at rense den flere hundrede meter lange kloakledning ved Bernstorffsvej i Viby for størknet margarine-olie er nu tilendebragt
1093Scrapbog 1027Demokraten1967Margarineskaderne mere besværlige end bekostligeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArbejdet med at rense den flere hundrede meter lange kloakledning ved Bernstorffsvej i Viby for størknet margarine-olie er nu tilendebragt
1094Scrapbog 1027Demokraten1967Århusianere, som kører Jalta, føler sig snydtBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEjendomshandler Åge Hee har sat sig i spidsen for en aktion fra utilfredse ejere af den nye russiske Jaltavogne
1095Scrapbog 1027Demokraten1967Viby-børn kan komme tidligere i skoleKommunal_PolitikGenereltSkolekommisionen i Viby går ind for at børn som fylder 7 år i sidste del af skoleåret også optages
1096Scrapbog 1028Demokraten1967Krøyer-papir som afløser for tekstilerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVand unødvendig i papir-fremstilling Viby-fabrikanten klar med tørmetode. Godt billede
1097Scrapbog 1028Demokraten1967Ungdomsgård i Viby skal til debatSociale_emnerGenereltOverlærer ved Vestergårdsskolen og daglig leder af Viby kommunale Fritidsklub Charles Fischer Christensener initiativtager til en ungdomsgård i Viby J
1098Scrapbog 1028Demokraten1967Amatørteater i VibyKulturelle_emnerFritidViby Amatørteater opfører "Thespiskærren"
1099Scrapbog 1028Aarhus Stiftstidende1967Seks mill. Kr. for 600 meterBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArbejdet med at rense den flere hundrede meter lange kloakledning ved Bernstorffsvej i Viby for størknet margarine-olie er nu tilendebragt
1100Scrapbog 1028Demokraten1967Anlægsopgaver i Viby til 54 mill.Kommunal_PolitikForslagViby kommunal ønskeseddel for de kommende 4 år
1101Scrapbog 1028Aarhus Stiftstidende1967Viby skal bruge 53 mill. KronerKommunal_PolitikSognerådSognerådets overslag over anlægsudgifterne i de kommende 4 år. Viby skal bruge 53. mill.
1102Scrapbog 1029Demokraten1967Røg og rådBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant Karl Krøyer citat; På spørgsmålet, om det er muligt at lave en ny form for cigaretpapir svarer Krøyer. Nogle siger, at papiret er det farligste ved cigaretterne, jeg ved det ikke, for jeg ryger ikke selv - for så havde jeg ikke haft råd til at eksperimentere med papirfremstilling.
1103Scrapbog 1029Demokraten1967Krøyer afviser en finsk metodeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKarl Krøyer indrømmer, at tørfremstilling af papir beror på den finske magister Heikki Hjelt
1104Scrapbog 1029Aarhus Stiftstidende1967Opførelsen af det nye Viby TorvBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervStort billede af opførelsen af Viby Torv - Hotel Mercur er nået til 4. etage
1105Scrapbog 1029Demokraten1967Viby uden strømTekniske_emnerForsyning1/2 times strømafbrydelse 12. januar 1967
1106Scrapbog 1030Demokraten1967Farlige raketter ned i huse nytårsaftenRetslige_emnerPolitiViby Politi troede i første omgang, at der var tale om militære øvelses raketter - de var elsvejst
1107Scrapbog 1030Aarhus Stiftstidende1967Viby Amatørscene præsenterer sigKulturelle_emnerBibliotek"Kalkmaleriet" af Ingmar Bergman opføres på Viby Folkebibliotek
1108Scrapbog 1030Demokraten1967Elleve boligblokke i Viby i gang om et årKommunal_PolitikSognerådRegaranti for statsgaranti ved Århus og Omegn af Søndervangs Alle
1109Scrapbog 1030Demokraten1967Ingen prioritering af anlægsopgaverneKommunal_PolitikSognerådLangtidsplanen for de kommende anlæg i Viby indtil 1971 godkendt af sognerådet
1110Scrapbog 1031Demokraten1967Ungdomsgård i Viby til krydsilds - debatSociale_emnerGenereltOverlærer ved Vestergårdsskolen og daglig leder af Viby kommunale Fritidsklub Charles Fischer Christensener initiativtager til en ungdomsgård i Viby J
1111Scrapbog 1031Viby Ugeavis1967Ny hal i Viby til 900.000Kulturelle_emnerSport-IdrætViby Badminton klub er nu klar til at gå i gang med hal byggeri til april
1112Scrapbog 1031Demokraten196716 etagers højhus i Grøfthøj-parken Boligmæssige_emnerBoligforeningerKæmpebygningen bliver vartegn for ny bydel til 5000 mennesker i Viby. Arkitekt er Herbert Jensen.
1113Scrapbog 1031Jyllands-Posten1967Højhus på 16 etager i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerKæmpebygningen bliver vartegn for ny bydel til 5000 mennesker i Viby. Arkitekt er Herbert Jensen.
1114Scrapbog 1032Jyllands-Posten196717 ejendomme i Viby eksproprieres til A 10Tekniske_emnerTrafik og Veje17 ejendomme i Viby eksproprieres til A 10. Kommissarius F.J. Boas
1115Scrapbog 1032Jyllands-Posten196718 beboere fik Viby sogneråd til at skifte mening om kroBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervForpagter af Hotel Viby Olaf Gram har købt ejendommen Horsensvej 9 i Viby og fået forhåndssagn på at kunne drive kro, men 18 beboere har protesteret og Sognerådet har afslået at anbefale kroen
1116Scrapbog 1032Demokraten1967Ekspropriationer i Viby 2. - 3. februar Tekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1117Scrapbog 1032Aarhus Stiftstidende1967Dødsfælde Jyllands Alle Kommunal_PolitikSognerådViby sogneråd vil indføre hastighedsbegrænsning Jyllands Alle og oprette flere fodgængerfelter
1118Scrapbog 1032Jyllands-Posten1967"Har De et spørgsmål" - spørg VibyKulturelle_emnerGenereltFjernsynets største succes "spørg Århus" bliver taget op af Jyllandsposten - som Spørg Viby. Spørgsmål indsendes i kuvert til Jyllandsposten
1119Scrapbog 1033Aarhus Stiftstidende1967Måske villaer i Viby i stedet for ny skoleSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenViby kommune vil flytte skoleprojekt fra Vidtskuearealerne til Søndervangen
1120Scrapbog 1033Aarhus Stiftstidende1967Viby badmintonhal kommer til at koste 900.000 kroner Kulturelle_emnerSport-IdrætIgangsætningstilladelse sendt til Boligministeriet via Viby kommune
1121Scrapbog 1033Demokraten1967Budget-behandling og tilskud til kulturenKulturelle_emnerGenereltViby yder 37,64 kr. pr. indbygger til kulturelt formål
1122Scrapbog 1033Demokraten1967Viby ny badmintonhal vil koste 900.000 kronerKulturelle_emnerSport-IdrætViby Badminton klub er nu klar til at gå i gang med hal byggeri til april
1123Scrapbog 1033Jyllands-Posten1967Forlig om ekspropriation til hovedvejsudvidelsen i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeOpnåelse af forlig for Ekspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1124Scrapbog 1034Demokraten1967Energisk Viby-forening ansøger om ny børnehaveSociale_emnerDaginstititionerAnsøgning om børnehave Vestergårdsparken fra Frie Børnehaver og Fritidshjem
1125Scrapbog 1034Demokraten1967Budgetstigning i Viby på godt 2,6 millioner kr.Kommunal_PolitikSognerådI personlige skatter forventes udskrevet 17.543.000 - godt 2,4 mill. Mere end i indeværende regnskaber
1126Scrapbog 1035Aarhus Stiftstidende1967Betaling også for at hælde vand i kloakken Tekniske_emnerForsyningViby og Holme-Tranbjerg indfører ny spildevandsafgift og de andre forstæder forhøjer afgifterne. Billede af det nye rensningsanlæg
1127Scrapbog 1035Demokraten1967Dyrere gas i VibyTekniske_emnerForsyningBudgetteres med salg af 1.690.000 kubikmeter som skal indbringe kr. 639.700
1128Scrapbog 1035Demokraten1967Skatteprocenten op med højst enKommunal_PolitikSognerådStigningen på skattekontoen fra kr. 17.543.000 sidste år til kr. 15.055.500
1129Scrapbog 10351967De blå busser ønsker rute ændretKommunal_PolitikSognerådRute tilbagevist til fornyet forhandling af sognerådet rejst af J. E. Abildskou
1130Scrapbog 10351967Farvehandler skifter ejerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndehaveren af Viby Tapet- og farvehandel skifter har overdraget sin forretning til disponent Søren Larsen pr. 6. februar
1131Scrapbog 10351967Udskrivning af kirkeskat i Viby kommuneKommunal_PolitikSognerådStigning af kirkeskat fra kr. 521.492 til kr. 559.000
1132Scrapbog 1038Aarhus Stiftstidende1967Viby kommune ønsker 17,5 mill. Kr. i skatKommunal_PolitikSognerådKommunalt driftsbudget på 18,5 mill. Kr. vedtaget af Viby Sogneråd
1133Scrapbog 1038Jyllands-Posten1967Vanskelige forhandlinger med handlende i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1134Scrapbog 1038Aarhus Stiftstidende1967Meget dyrere at få indlagt vand i VibyTekniske_emnerForsyningTilslutningsafgift for parcel og rækkehuse kr. 600. Etageejendomme kr. 600 pr. blok og kr. 300 pr. lejlighed
1135Scrapbog 1038Jyllands-Posten1967Viby skal have 2,5 mill. Kroner mere ind i skatKommunal_PolitikSognerådBudgetforslaget balancerer med kr. 1019 pr. indbygger sendes til 2.behandling
1136Scrapbog 1039Demokraten1967Landents næststørste kollegium godkendtBoligmæssige_emnerBoligforeningerRavnsbjerg kollegiet er blevet godkendt af Undervisningsministeriet. Det næststørste i landet med 384 værelser og 54 lejligheder. Opførelses summen er anslået til kr. 15,5 mill.
1137Scrapbog 1039Aarhus Stiftstidende1967Århus-kollegium bliver landets næststørsteBoligmæssige_emnerBoligforeningerRavnsbjerg kollegiet er blevet godkendt af Undervisningsministeriet. Det næststørste i landet med 384 værelser og 54 lejligheder. Opførelses summen er anslået til kr. 15,5 mill.
1138Scrapbog 1039Jyllands-Posten1967650 meter af Viby koster 6 mill. Kr i ekspropriationTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1139Scrapbog 10391967Foden under eget bord i Århus AmtsvæsenTekniske_emnerOffentlige bygningerÅrhus Amts vej- og vandinspektorat har planer om at bygge et kontorhus i Viby J
1140Scrapbog 1039Aarhus Stiftstidende1967Viby Skattevæsen blev underkendtBoligmæssige_emnerGenereltHøjesteret flertal dommere Lorentzen, H.A. Sørensen, Vetli le Maire og Schaumburg gav tømrermester Jens Rohde medhold i, at salg af eget hus ikke var spekulation
1141Scrapbog 1040Aarhus Stiftstidende1967Århus-forstæderne til møde med FolketingetForeningerFællesrådÅrhus forstæderne vil sende en deputation til København for at fremlægge forstædernes argumenter for fortsat kommunal selvstændighed overfor folketingsudvalget
1142Scrapbog 1040Jyllands-Posten1967Læserstøtte til Viby, Vejle, Silkeborg og FrederikshavnKulturelle_emnerLokalhistorie40 kandidater til Årets By. Tegning af Viby Torv og hotel under opførelse tegnet af J. Skjødsholm
1143Scrapbog 1041Aarhus Stiftstidende1967Billed af Boller op - boller nedKulturelle_emnerFritidKæmpe fastelavnsfest i Viby Hallen inviteret af AAB Viby
1144Scrapbog 1041Aarhus Stiftstidende1967Billed af model af RavnsbjergkollegietBoligmæssige_emnerBoligforeningerBilled af model af Ravnsbjerg kollegiet og vuggestue og butikscenter
1145Scrapbog 1042Demokraten1967Forstæderne ønsker en regionalkommuneForeningerFællesrådÅrhus forstæderne vil sende en deputation til København for at fremlægge forstædernes argumenter for fortsat kommunal selvstændighed overfor folketingsudvalget
1146Scrapbog 1042Demokraten1967To arrangementer i Socialdemokratisk ForeningForeningerPolitiske foreninger2 x fest for Socialdemokratisk Forenings ældre medlemmer og og for børn
1147Scrapbog 1042Aarhus Stiftstidende196751 i ny børnehaveBoligmæssige_emnerBoligforeningerÅrhus og Omegns Byggeselskabs nye byggeri Vidtskuevej rejsegilde 17. februar 1967
1148Scrapbog 1043Demokraten1967Ny børnehave i Viby til sommerBoligmæssige_emnerBoligforeningerÅrhus og Omegns Byggeselskabs nye byggeri Vidtskuevej rejsegilde 17. februar 1967
1149Scrapbog 1043Aarhus Stiftstidende1967Købstæderne advarer mod Schweiz-forholdForeningerFællesrådKøbstadforening mener, at det der tiltaler de danske forstæder, er de schweiziske kommunalpolitikers uvilje mod kommunalreformer, der vil lægge byer og forstæder sammen
1150Scrapbog 1043Demokraten1967Skal kommunen nu holde vejene reneKommunal_PolitikSognerådNæppe sansynligt, at Viby kommune overtager grundejernes renholdningspligt, men en lettelse overvejes
1151Scrapbog 1043Aarhus Stiftstidende1967Nyt cafeteria i VibyhusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDirektør A. Graabæk har lejet sig ind i Vibyhus og vil have cafeteria hvor 15 damer vil betjene kunderne
1152Scrapbog 1043Demokraten1967Nu kommer den ny badmintonhal i VibyKulturelle_emnerSport-IdrætIgangsætningstilladelse til byggeriet af badmintonhal, skal udføres af frivillige
1153Scrapbog 1044Demokraten1967En overkommune for Århus-områdetKommunal_PolitikGenerelt"Vi mener"… Befolkningsudviklingen er løbet fra den kommunale struktur, der er bygget op på den gamle sognerådsinddeling
1154Scrapbog 1044Demokraten1967Forstæderne peger på en byamts-løsningForeningerFællesrådÅrhus forstæderne vil sende en deputation til København for at fremlægge forstædernes argumenter for fortsat kommunal selvstændighed overfor folketingsudvalget
1155Scrapbog 1045Aarhus Stiftstidende1967Trænger til arbejdsroForeningerFællesrådÅrhus forstæderne vil sende en deputation til København for at fremlægge forstædernes argumenter for fortsat kommunal selvstændighed overfor folketingsudvalget
1156Scrapbog 1045Demokraten1967Kommunens teknikere får nu nye lokalerTekniske_emnerOffentlige bygningerÅrhus Amts- og vandinspektorat har planer om at bygge et kontorhus i Viby J
1157Scrapbog 1045Demokraten1967Mange grundejere får ekspropiatons tilbudTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1158Scrapbog 1045Aarhus Stiftstidende1967Dyrere brandslukning i Viby jTekniske_emnerGenereltKontrakt med Falck-zonen udløber marts måned 1967.
1159Scrapbog 1046Demokraten1967Kontor-landskaber i det nye Viby rådhusKommunal_PolitikSognerådKommunens økonomiudvalg har under studietur til Vesttyskland fået positiv indstilling til moderne kontorindretning
1160Scrapbog 1046Aarhus Stiftstidende1967Første mål er nåetKommunal_PolitikSognerådIndenrigsminister Hans Hækkerup vil lade et ændringsforslag udarbejde, så Århus og forstæder skal holdes ude fra det hidtige kommunallovforslag princip om, at et byområde skal sammenlægges til en kommune
1161Scrapbog 1046Aarhus Stiftstidende1967Rådhus med runde sten på væggeneKommunal_PolitikSognerådKommunens økonomiudvalg har under studietur til Vesttyskland fået positiv indstilling til moderne kontorindretning
1162Scrapbog 1047Aarhus Stiftstidende1967Hver femte Vib-borger er boligforenings-lejerBoligmæssige_emnerBoligforeningerI 1942 kostede en to-vær. 55 kr, samme lejlighed koster i dag kr 177,
1163Scrapbog 1047Viby Ugeavis1967Badmintonhal i Viby JKulturelle_emnerSport-IdrætNæstformand Viby Badminton Klub Arne Johansen vil gerne i forbindelse med alle kommend medlemmer til frivillig arbejde
1164Scrapbog 1047Aarhus Stiftstidende1967Vil prøve at sikre skolevej i VibyKommunal_PolitikSognerådLærerrådet Rosenvangsalle har ønsket om lysregulering af Rosenvangsalle og Vilh. Bechsvej
1165Scrapbog 1048Jyllands-Posten1967Forlig med Viby-grundejere om ekspropriationer til hovedvejTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1166Scrapbog 1048Demokraten1967Følger udvalget Århus eller forstæderneTekniske_emnerForsyningForslag om fælles vandforsyning ventileres
1167Scrapbog 1048Demokraten19671. marts 1967 flytter Teknisk Forvaltning til Viby kontorhusTekniske_emnerKommunale bygninger1. marts flytter Teknisk Forvaltning til Viby kontorhus
1168Scrapbog 1049Demokraten1967Viby-børnenes vej til skole skal nu sikresTekniske_emnerTrafik og VejeTrafiktællinger ved Rosenvangsskolen og Viby skole
1169Scrapbog 1049Demokraten196713 boligblokke til 26 mill. Kr.Kommunal_PolitikSognerådViby kommune giver garanti for lån til opførelsen af parkbebyggelsen "Kjærslund"
1170Scrapbog 10491967Tegnestuer i Viby i stedet for kroBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEjer af Horsensvej 9 Olaf Gram ville have åbnet en kro, men pga naboernes protester afslog kommunen. Adressen blev i stedet for solgt til havearkitekt Arevad Jacobsen.
1171Scrapbog 1050Demokraten1967Det borgerlige flertal i Viby en engangsforetelseKommunal_PolitikSognerådFra sidste møde for de ældre foredragsholder Arne Petersen. Udtalelse fra Arne Petersen; "Vibys struktur er ikke for et borgerligt sognerådsflertal, og jeg tror ikke de socialdemokratiske vælgere tillader et borgerligt flertal igen"
1172Scrapbog 1050Jyllands-Posten1967650 meter af Viby koster 10 mill. Kr i ekspropriationTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1173Scrapbog 1050Demokraten196771 ekspropriationer på 650 m vej ji VibyTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1174Scrapbog 1050Aarhus Stiftstidende1967Samarbejde uden sammenlægningForeningerPolitiske foreningerPå Viby konservative vælgerforenings generalforsamling spurgte et medlem om det ikke kunne være en god ide, at Ormslev-Kolt blev lagt sammen med Viby, da der snart ikke vil være mere ubebygget jord i Viby
1175Scrapbog 1050Aarhus Stiftstidende1967For 7,3 mill. Kr eksproprieret i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1176Scrapbog 1051Aarhus Stiftstidende196725 ejendomme gik for godt 6 mill. KrTekniske_emnerTrafik og VejeEkspropriation for strækningen Viby Torv og Ormslevvej
1177Scrapbog 1051Demokraten1967Strid om vej mellem Viby og Århus AmtTekniske_emnerTrafik og VejeFodgængerovergang over Jyllands Alle er etablere på ret kort tid af kommunen, da der har været mange uheld.
1178Scrapbog 1051Demokraten1967Vurderingsmændende blev genvalgtKommunal_PolitikSognerådValg af ejendomsskyldsvurderingsmænd for kommunens tre distrikter
1179Scrapbog 1051Demokraten1967Kendt århusiansk bokseskikkelse er dødKulturelle_emnerSport-IdrætEjner Balle Viby blev 58 år. Blev både jysk og dansk meser i boksning
1180Scrapbog 1051Aarhus Stiftstidende1967Viby får et bilfirma-kvarter Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSkandinavisk Motor Co. Og Motordepotet er kommet til Viby
1181Scrapbog 112Demokraten1967Amtsvejvæsenet søger om byggetilladelse til kontorbygning i VibyTekniske_emnerKommunale bygningerKontorbygningen kommer til at lægge Hovedvej 10
1182Scrapbog 112Jyllands-Posten1967Viby sluttede sin sæson i 2. division i opvisningsstilKulturelle_emnerSport-IdrætViby IF håndbold sejrede 28 - 13 over Schneekloth - 11 mål af Karsten Frederiksen
1183Scrapbog 112Demokraten1967Vi skal i 1. division Kulturelle_emnerSport-IdrætViby IF håndbold sejrede 28 - 13 over Schneekloth - 11 mål af Karsten Frederiksen, Georg Sass, Jørgen Sønderholm, Erling Lauritzen, Poul Gedde, Preben Johansen,Olaf Michelsen, Ole Andersen, Viggo Østergård, Allan Bauer, Bent Ryom, John Robdrup
1184Scrapbog 113Aarhus Stiftstidende1967Kold krig mellem Viby og Århus Amt om vej-sagTekniske_emnerTrafik og VejeStrid mellem Århus Amt og Vejinspektorat. Fartbegrænsning på Jyllands Alle
1185Scrapbog 113Aarhus Stiftstidende1967Viby afviser Århus AmtTekniske_emnerTrafik og VejeStrid mellem Århus Amt og Vejinspektorat. Fartbegrænsning på Jyllands Alle
1186Scrapbog 113Demokraten1967Tectum udvider i Nørresundby og VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTectum udvidelse i Viby J
1187Scrapbog 113Demokraten1967Dansk-tysk teaterKulturelle_emnerBibliotekTeater Tespiskærren på Viby folkebibliotek
1188Scrapbog 114Aarhus Stiftstidende1967Lejligheder til enlige mødreSociale_institutionerEgmontgårdenEgtmontgården har plads til 48 enlige smødre og deres børn'
1189Scrapbog 114Demokraten1967Fest for ældre medbogereKulturelle_emnerBibliotekViby mandskor holder årlig arrangement for folke- og invalidepensionister
1190Scrapbog 115Demokraten1967Høskovens sø forsvinder nu Natur_og_MiljøSøer og vandløbGrønt område erstatter skovsøen i Høskoven, som de omkringboende er kede af at miste
1191Scrapbog 115Aarhus Stiftstidende1967Lærere vil bygge hvilehjem i VibyKommunal_PolitikSognerådPå Viby mark har Århus lærerforening opført et hvile- og plejehjem og pensionistboliger
1192Scrapbog 115Aarhus Stiftstidende1967Skovsø fyldes op Kommunal_PolitikSognerådSognerådet i Viby har opgivet at bevare søen i Høskoven
1193Scrapbog 115Viby Ugeavis1967Gasprisen sættes op i VibyKommunal_PolitikSognerådGasprisen fastsættes til 52 øre pr. m + fast årlig afgift på 8 kr. Dette er en forhøjelse på 4 øre
1194Scrapbog 116Aarhus Stiftstidende1967Udgifterne i forstæderne steg mere end indkomsterneKommunal_PolitikSognerådForhøjelse af beskatningsprocenten forhøjet med 1,2 til 14,5. 242 flere skatteydere og en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på kr. 18.042
1195Scrapbog 116Demokraten1967Kommunegaranti til badmintonhallen Kommunal_PolitikSognerådTil godkendelse kommunegaranti af anskaffelsessummen til badmintonhal i Viby
1196Scrapbog 116Demokraten1967Nedrivning af ejendomme langs Kongevej i VibyKommunal_PolitikSognerådUdvidelse af Kongevej skal en lang række af ejendomme nedrives på strækningen fra Viby Torv til Ormslevvej
1197Scrapbog 116Demokraten1967Hvem skal betale din lønForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk forening i Viby månedens møde
1198Scrapbog 117Demokraten1967Viby 15Kommunal_PolitikSognerådForhøjelse af beskatningsprocenten forhøjet med 1,2 til 14,5. 242 flere skatteydere og en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på kr. 18.042
1199Scrapbog 117Aarhus Stiftstidende1967Viby-borgere vil bygge sportshalKulturelle_emnerSport-IdrætBadmintonhal i Viby skal opføres af frivillig arbejdskraft i 7500 timer
1200Scrapbog 118Demokraten1967Det politiske og det faglige hører sammen ForeningerPolitiske foreningerArbejdernes Fællesorganisation ved Walter Lund
1201Scrapbog 118Aarhus Stiftstidende1967Vil skabe 5-års plan for kollegiebyggeriBoligmæssige_emnerGenereltBoligfonden for unge under uddannelse i Århus venter tilslutning fra alle storårhusianske kommuner
1202Scrapbog 118Demokraten1967Frivillig arbejdskraft for 75.000 kr. på halKulturelle_emnerSport-IdrætBadmintonhal i Viby skal opføres af frivillig arbejdskraft i 7500 timer
1203Scrapbog 118Viby Ugeavis1967Viby bl. Kor`s 60 års jubilæumKulturelle_emnerLokalhistorieViby er et af de ældste kor under Danske Folkekor kan fejre 60 års jubilæum
1204Scrapbog 119Aarhus Stiftstidende196727 bygninger skal rives ned Kommunal_PolitikSogneråd"fint billede af de huse, som skal nedrives" Huse til nedrivning på Vestergårdsvej og Kongevejen til opførelse af Viby Torv
1205Scrapbog 119Demokraten1967Ny afgift på vand kom for hurtigtTekniske_emnerForsyningRegninger kom 3 måneder for tidligt i Viby fra den kommunale vandforsyning
1206Scrapbog 119Demokraten1967SF`s ungdom ikke enige med partietForeningerPolitiske foreningerSF ungdom holder kongres i Viby i pinsen
1207Scrapbog 1191967Ny formand for Viby-skakkenKulturelle_emnerFritidGeneralforsamling ved formand J. Almskov
1208Scrapbog 1191967Viby må sige nej tak til en biografKommunal_PolitikSognerådDa der ikke pt. Findes en biografbygning
1209Scrapbog 1110Jyllands-Posten1967Et nyt hjem for unge piger og enlige mødreSociale_institutionerEgmontgårdenEgtmontgården har plads til 48 enlige smødre og deres børn'
1210Scrapbog 1111Aarhus Stiftstidende1967Værelser stænges, nye åbnesBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv"fint billede af Hotel Merkur"
1211Scrapbog 1111Demokraten1967Vi tager kampen op mod kritikkenSundhedsmæssige_emnerSygekasseForretningsfører b. Hede med kodebånd og hulkort for nyordningen af kontigentindbetalingen Sygekassen
1212Scrapbog 1111Aarhus Stiftstidende1967Trods Reginas lukning maj kommer Århus ud af 1967 med øget hotelkapacitetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNår Regina fungerer indtil 1. maj har Århus 1402 hotelsenge. Når Regina lukker er der 1288 hotelsenge tilbage. Men så kommer tilvæksten i hurtig rækkefølge bla. Hotel Mercur med i alt 1648 hotelsenge
1213Scrapbog 1112Demokraten1967Sygdoms-forebyggelse med under sygekassenSundhedsmæssige_emnerSygekasseOvergang til nye indbetalingssystem. Udvidelse af rekovaleshjemmet i Saksild med 14 værelser
1214Scrapbog 1112Aarhus Stiftstidende1967Betaler sygekasse på posthusSundhedsmæssige_emnerSygekasseKvartalsvis indbetaling i stedet for månedlig indbetaling af kontigent til sygekassen. Viby først med ny sygekasseservice
1215Scrapbog 1112Aarhus Stiftstidende1967Endnu to forstæder med i boligfonden Boligmæssige_emnerBoligforeningerViby J og Holme-Tranbjerg repræsenteret i Boligfonden for Unge under uddannelse
1216Scrapbog 11131967Basar på biblioteket for børnehaver i VibySociale_emnerDaginstititionerFrie børnehaver og fritidshjem i Viby har taget initiativet til et stort basar arrangement
1217Scrapbog 1113Viby Ugeavis1967Stigning på 1,2 pct. I skatten til Viby kommuneKommunal_PolitikSognerådIflg. Budgettet skal hovedligningen indbringe kr. 16.295.000
1218Scrapbog 1113Jyllands-Posten1967Amtsgymnasiet i Viby forsinkesSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumByggeriet vil formentlig stå klar 1968
1219Scrapbog 1113Demokraten1967Viby kvindeudvalg på udflugtForeningerPolitiske foreningerDet socialdemokratiske kvindeudvalg holder udflugt til Langsø Løgpark på Fyn
1220Scrapbog 1114Demokraten1967Jeg føler mig tilsidesat Boligmæssige_emnerBoligforeningersiger Walter Lund Viby
1221Scrapbog 1114Demokraten1967Vietnam-resolution tiltrådtForeningerPolitiske foreningerViby socialdemokratiske forenings generalforsamling vedtog en udtalelse, som tilsigter støtte til regeringens bestræbelser for at tilvejebringe fred i Vietnam
1222Scrapbog 1114Demokraten1967Nyordningen i VibySundhedsmæssige_emnerSygekasseOvergang til nye indbetalingssystem. Udvidelse af rekovaleshjemmet i Saksild med 14 værelser
1223Scrapbog 1115Aarhus Stiftstidende1967Maskine med snabel renser Brabrand søNatur_og_MiljøSøer og vandløbTysk slamsuger med universale oprensningsaggregater skal rense hvor Døde å fra Viby skal overkomme alt spildevand (flot billede)
1224Scrapbog 1115Aarhus Stiftstidende1967Nyt kontorcenter bag Viby TorvKommunal_PolitikSognerådLandhypotekforeningen vil bygge kontorhus ved Horsensvej i Viby
1225Scrapbog 1115Demokraten1967Geza Toldi til B1913Kulturelle_emnerSport-IdrætSkal den tidligere ungarnske træner for AGF til B1913
1226Scrapbog 1116Demokraten1967Jubilæumsår med stor mødeaktivitetForeningerPolitiske foreningerViby Socialdemokratiske forenings generalforsamling om det sociale aktivitetsniveau især jubilæumsfesten
1227Scrapbog 1116Aarhus Stiftstidende1967Kritik ventes af forsinkelserSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOpførelsen af Viby Amtsgynasium er langt bagefter byggeplanen og det skal afklares med entreprenører med mindst mulig forsinkelse
1228Scrapbog 1116Demokraten1967Dyrere varme i VibyKommunal_PolitikSognerådAfgiften sættes op fra 3,6 øre til 4,4 øre
1229Scrapbog 1116Demokraten1967Toldi til HvidovreKulturelle_emnerSport-IdrætSkal den tidligere ungarnske træner for AGF til Hvidovre
1230Scrapbog 1116Demokraten1967Byggemodner kvarter til 500 Viby-lejlighederKommunal_PolitikSognerådSøndervangen godkendelse af kloakering
1231Scrapbog 1116Demokraten1967Forfatter formand for Viby-forældreforeningSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleViby skole
1232Scrapbog 1117Demokraten1967Kvinder tvinges til cølibatSociale_institutionerEgmontgårdenUacceptable betingelser på kollektivhuset for enlige mødre i Viby J. Kun kvindelige gæster må overnatte
1233Scrapbog 1117Demokraten1967Toldi forlader Viby JKulturelle_emnerSport-IdrætToldi forlader Viby IF når kontraken udløber 31. december (godt billede af Geza Toldi)
1234Scrapbog 1117Viby Ugeavis1967Ny formand for AOF i Viby JKulturelle_emnerFritidNy formand for AOF i Viby J bliver Erik Bo Andersen afløser Knud Rasmussen
1235Scrapbog 1117Demokraten1967Formandsskifte i AOF`s Viby-afdelingKulturelle_emnerFritidNy formand for AOF i Viby J bliver Erik Bo Andersen afløser Knud Rasmussen (godt billede af Knud Rasmussen)
1236Scrapbog 1118Aarhus Stiftstidende1967Viby har grund og bevilling til bio og søger bygherreKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd anbefaler at en biografbevilling opslås ledig, og så håber man at nogen har lyst til at bygge en biograf
1237Scrapbog 1118Demokraten1967Antændte ild fire steder på fabrikRetslige_emnerKriminalitetViby kriminalpoliti søger gerningsmanden som har antændt ild 4 steder på fabrikken Radexi`s, Skanderborgvej 130 i Viby J
1238Scrapbog 1118Demokraten1967Viby rykker for nyt frilufts-badKommunal_PolitikSognerådDen kommunale badeanstalt i Viby J sjal ikke nedlægges før et nyt frilufts-bad opføres
1239Scrapbog 1118Aarhus Stiftstidende1967Ny handelsskole bygges i Viby JSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby KøbmandsskolePris 250.000 kr. 32 kr. pr. kvadratmeter
1240Scrapbog 1118Aarhus Stiftstidende1967Viby rykker for frilufts-badKommunal_PolitikSognerådHullet mellem Vestergårdsskolen og Viby Stadion til Viby Friluftsbad blev gravet for 17 år siden og 1,8 mill. Er opsparet
1241Scrapbog 1118Aarhus Stiftstidende1967Jyllands Alle er nu landevejKommunal_PolitikSognerådViby Sogneråd har taget til efterretning at Jyllands Alle fra 1. april er blevet en landevej af 1. klasse og sorterer under Amtet
1242Scrapbog 1119Aarhus Stiftstidende1967Krøyer eksporterer sukker-fabrikkerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNyt sukkerprodukt med stor international interesse fra Krøyer. En videreudvikling af glykose og udvundet uden brug af sukkerroer og sukkerrør og med råvarer af majs, hvede, ris og kartofler
1243Scrapbog 1119Aarhus Stiftstidende1967Viby kor synger på 60. år Kulturelle_emnerBibliotek60 års jubilæum på Viby Folkebibliotek
1244Scrapbog 1119Aarhus Stiftstidende1967Fjernvarme skal måske betales kontant i Viby JTekniske_emnerForsyningMulighed for indbetaling af anlægsgæld overvejes for at undgå moms på faste afgifter som kontantbeløb. 2700 fjernvarme brugere i Viby J
1245Scrapbog 1119Aarhus Stiftstidende1967Nyt blinklys i Viby JTekniske_emnerTrafik og VejeNordbyvej - Ormslevvej
1246Scrapbog 1120Demokraten1967De kommer på uanmeldt besøg hos enlige mødre Sociale_institutionerEgmontgårdenUacceptable betingelser på kollektivhuset for enlige mødre i Viby J. Kun kvindelige gæster må overnatte.
1247Scrapbog 1121Demokraten1967Tages i brug efter ferienSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumViby Amtsgymnasium under opførelse (godt billede)
1248Scrapbog 1121Aarhus Stiftstidende1967Viby-fabrikant blev årets tekstileksport-pionerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant Knud Hansen får tekstileksport-prisen overrakt af formanden for tekstilfabrikantforeningen direktør Jørgen G. Hansen
1249Scrapbog 1121Demokraten1967Så så vi det med!Sociale_institutionerEgmontgårdenlæserbrev forundret læserinde… indlede samarbejde med københavnsk journalist så Egtmontgården kan fylde de lejligheder, der åbenbart nu står tomme
1250Scrapbog 1121Demokraten1967Mindre brand på FDB`s centrallager Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIlden var opstået i nogle baller med affald på FDB`s centrallager i Viby J
1251Scrapbog 1122Aarhus Stiftstidende1967Toldi skal være træner i B1909Kulturelle_emnerSport-IdrætToldi forlader Viby IF når kontraken udløber 31. december (godt billede af Geza Toldi)
1252Scrapbog 1122Demokraten1967Geza Toldi til B1909Kulturelle_emnerSport-IdrætToldi forlader Viby IF når kontraken udløber 31. december (godt billede af Geza Toldi)
1253Scrapbog 1122Jyllands-Posten1967Kirks telefonfabrikker flytter sin afdeling i Århus ud til Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv2 jubilæumer 6. juni Horsens afd. 50 års jubilæum og 25 års jubilæum i Århus. 750 medarbejdere.
1254Scrapbog 1122Jyllands-Posten1967Bøgevejs klagesangBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndenrigsministeriet har afvist en klage over støjplage fra fuglene hos en fuglehandler på Bøgevej i Viby. Bøgevejs klagesang af Rimus
1255Scrapbog 1122Demokraten1967Stor trafikåre lukkes delvisTekniske_emnerTrafik og VejeHovedvej A 10 mellem Viby Torv og Ravnsbjerg bliver nu delvis lukket
1256Scrapbog 1123Demokraten1967Kirks telefon-fabrik flytter nu ud til VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv2 jubilæumer 6. juni Horsens afd. 50 års jubilæum og 25 års jubilæum i Århus. 750 medarbejdere. Fru E. Mikkelsen og fru M. Stephan
1257Scrapbog 1123Aarhus Stiftstidende1967Forbud mod fugle i Viby J er ophævetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndenrigsministeriet ophæver Sundhedskommissionens forbud mod fuglehandel Bøgevej i Viby J
1258Scrapbog 1123Jyllands-Posten1967Fuglehandler må blive. Støjen ikke for stærkBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndenrigsministeriet ophæver Sundhedskommissionens forbud mod fuglehandel Bøgevej i Viby J
1259Scrapbog 1123Demokraten1967Kommuneskel ændres Tekniske_emnerTrafik og VejeGunnar Clausensvej fremtidige skillelinie mellem Viby og Holme-Tranbjerg
1260Scrapbog 1124Jyllands-Posten1967Kommunegrænse hindrer lille pige i at få en færselssikkervej til skoleKommunal_PolitikSognerådPolitibetjent Børge B. Thomsen Viby J vil gerne have sin datter Annette til at få på Rundhøjskolen fremfor Rosenvangsskolen, da vejen bliver kortere og mere sikker
1261Scrapbog 1124Jyllands-Posten1967Annette skal blive i Viby og følger farlig vej til skoleKommunal_PolitikSognerådPolitibetjent Børge B. Thomsen Viby J vil gerne have sin datter Annette til at få på Rundhøjskolen fremfor Rosenvangsskolen, da vejen bliver kortere og mere sikker. Sognerådet sagde nej
1262Scrapbog 1124Demokraten1967Viby sogneråd afviser udensogns skolegangTekniske_emnerTrafik og VejeJyllands Allè farlig at passere for skolebørn mener beboer
1263Scrapbog 1125Demokraten1967Kan ikke tage hensyn til trafik-sikkerhed Kommunal_PolitikSognerådIngen skolegang på tværs af Vibys og Holme-Tranbjergs kommunegrænser
1264Scrapbog 1125Aarhus Stiftstidende1967Administration forud for børnenes sikringKommunal_PolitikSognerådBørn kan ikke få love at vælge den korteste vej til skole - på tværs af kommunegrænser
1265Scrapbog 1125Aarhus Stiftstidende1967Virksomhed i Viby J standserBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBeklædningsfirma Henning Steffensen i Viby J lukker 1. oktober - 100 opsagt
1266Scrapbog 1125Jyllands-Posten1967Spare-køb før momsenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervMomsen kommer fra 3. juli og det mangler ikke på opfordringer til at gøre indkøb inden (billede fra Viby Brugsforening)
1267Scrapbog 1126Jyllands-Posten1967Affald fjernes under jorden i Århus-områdetTekniske_emnerForsyningÅrhus Renholdnings stiller med standard-plan for kommende storcentres billigst mulige affaldstømning
1268Scrapbog 1126Jyllands-Posten1967Barn dræbt på ulykkes-vejenTekniske_emnerTrafik og VejeStatstjenestemændenes Boligforening ved Jyllands Allé - Neptunvej i Viby. Forældrene har mundtlig som skriftlig appelleret til kommunen, politi og boligforening om at få betryggede forhold omkring boligkomplekset. En 5 årig dreng Michael, søn af Anny og Finn Benn
1269Scrapbog 1126Demokraten1967Kommunegaranti for 512 boliger i Viby J Kommunal_PolitikSogneråd2. afdeling af Rosenhøj
1270Scrapbog 1127Jyllands-Posten1967Badmintonspillere i Viby J bygger halKulturelle_emnerSport-Idræt7500 frivillige arbejdstimer medvirker til byggeri til 1,3 millioner
1271Scrapbog 1127Aarhus Stiftstidende1967Indsamling i Viby J til en lille parkKommunal_PolitikSognerådIndsamling til udsmykning af åben plads ved Kongevejen foran højhushotellet Viby centret
1272Scrapbog 1127Viby Ugeavis1967Kommunegaranti for stort boligbyggeri i Viby JKommunal_PolitikSogneråd2. afdeling af Rosenhøj
1273Scrapbog 1127Jyllands-Posten1967Seks etager på forstads-hotel klublejlighederBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVi skal først se behovet for hotelværelser vokse, så kan klublejlighederne inddrages
1274Scrapbog 1127Jyllands-Posten1967Kvarter til 5000 i Viby J påbegyndesBoligmæssige_emnerBoligforeningerGrøfthøjparken begyndes
1275Scrapbog 1128Demokraten1967Enlige mødres hus i Viby J er nu indvietSociale_institutionerEgmontgårdenUnge mødre kan bo på Egtmontgården i 2 år
1276Scrapbog 1128Demokraten1967Falck har skrinlagt byggeplaner i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv15. august flyttes Falchs administration til Falck gården på Søren Frichs Vej. 15.juli fylder Falck 40 år. Falck startede 15. juli 1927 ned direktør H. Falck som leder med 6 mand under sig. 7. januar 1943 flyttede Falck til Kystvejen. Nuværende er 125 mand ansat
1277Scrapbog 1128Demokraten1967Rejsegilde på kollegium i Viby JUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerBoligfonden for unge under uddannelse i Århus står bag byggeriet Søndervangskollegiet
1278Scrapbog 1128Viby Ugeavis1967Vibys El-forbrug er steget med 14,4 pct.Tekniske_emnerForsyningViby Elværks næstformand Jens Juul forlagde 54.driftsår for Viby El-værk
1279Scrapbog 1128Demokraten1967UNESCO-seminar på Århus-besøgBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSeminar-deltagerne skal bl.a. besøge FDB-fabrikkerne i Viby J
1280Scrapbog 1129Demokraten1967Ungdommens eget kollegiebyggeriUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerViby Andelsboligforening og DUB havde i går rejsegilde på første kolleigie for alle under uddannelse. Formanden for kollegiebestyrelsen erhvervsleder Heinrich Holm, formanden for boligforeningen Kaj Lustrup, formanden for DUB, Knud Erik Lindbjerg og repræsentanten fra Vanførefonden Kurt Hougård
1281Scrapbog 1129Demokraten1967Viby Stadion får nu en ny indgangKommunal_PolitikSognerådPå grund af omlægningen af hovedvejen gennem Viby J har man måttet sløjfe Viby stadions indgang. Nu har sognerådet frigivet et beløb, så man kan få opført en ny indgang
1282Scrapbog 1129Demokraten1967Besøg på det endnu ufærdige HøskovgårdSociale_institutionerHøskovkollegiet25 bevægelseshæmmende besøgte arbejdsplejehjemmet Høskovgård, der indvies til oktober
1283Scrapbog 1129Demokraten1967Viby støtter boligfondens kampagneKommunal_PolitikSognerådDe unges boligfond DBU har sendt Viby sogneråd en anmodning om at husstandsomdele en opfordring til udlejning af værelser til de uddannelsessøgende
1284Scrapbog 1130Aarhus Stiftstidende1967Gildeborgen i Viby J står for indvielseKulturelle_emnerFritidDen næsten færdige Gildeborg i Viby J er et tre-længet bjælkehus med græstørv på taget. Det er Sct. Georggildernes drøm engang at udvide med en fjerde længe.
1285Scrapbog 1130Demokraten1967Ventilationsfabrik i Viby udviderBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBardram Luftteknik, Engtoften3 i Viby J holder rejsegilde på ny administrationsbygning. (Billede af Bardram-cheferne W. Knudsen
1286Scrapbog 1130Demokraten1967Medbragte sodklatter til sognerådsmødeKommunal_PolitikSognerådKlage fra grundejere og beboere over sodplage fra fjernvarmeskorstenen
1287Scrapbog 1130Viby Ugeavis1967ForældreforeningSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleFørste forældre arrangement med titlen "Vil de vide besked?"
1288Scrapbog 1131Aarhus Stiftstidende1967Sodklatter med i sogneråds-lokaleKommunal_PolitikSognerådTo store sodklatter forelagt som bevis, da Viby sogneråd behandlede klage fra beboere i Kongsvang
1289Scrapbog 1131Demokraten1967Stort værksted for entreprenørmaskinerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTo haller indviet for entreprenørmaskiner Fa. H. Meisner-Jensen
1290Scrapbog 1131Aarhus Stiftstidende1967Vil ikke tilskynde til ulovlig værelsesudlejeKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd hjælper Boligfonden for Unge under Uddannelse med annonce, der opfordrer Viby borgere til at udleje værelser
1291Scrapbog 1131Aarhus Stiftstidende1967Sognefoged fra Viby kvæstetRetslige_emnerPolitiJens Peter Jensen, sognefoged kvæstet i bilulykke
1292Scrapbog 1131Aarhus Stiftstidende1967Jyllands Alle er blevet landevejTekniske_emnerTrafik og VejeUenighed om overdragelse af Jyllands Alle fra Viby kommune til
1293Scrapbog 1132Aarhus Stiftstidende1967Under et tagSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumMed 6 klasser er Viby Amtsgymnasium endelig rykket ind i egne lokaler
1294Scrapbog 1132Demokraten1967Kan bruges til andet end gilderKulturelle_emnerFritidSct.Georgs gildernes nye træhus ved Rudolfgårdsvej i Viby J stilles til rådighed for velgørende formål. Stadsgildeskatmester Hans Brask og stadsgildekansler Hans Hanberg og stadsgildemester Erik Falkenberg og landsgildemester Eigil Mouritzen og divisionsassistent Edel Schulz
1295Scrapbog 1132Jyllands-Posten1967Under et tagKulturelle_emnerFritidSct.Georgs gildernes nye træhus ved Rudolfgårdsvej i Viby J stilles til rådighed for velgørende formål. Stadsgildeskatmester Hans Brask og stadsgildekansler Hans Hanberg og stadsgildemester Erik Falkenberg og landsgildemester Eigil Mouritzen og divisions
1296Scrapbog 1132Demokraten1967Forhandling om motorvejskontor på Viby TorvTekniske_emnerTrafik og VejeLokalitetet på Viby Torv til motorvejskontor er kun blevet fremlagt, så Jyllandsposter tager munden lidt for fuld
1297Scrapbog 1133Demokraten1967Tekstiltrykkeriet i Viby J udvider for 1,5 mill.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNordisk Textiltrykkeri i Vib J udvider med 1,5 mill og investerer yderligere i maskiner 3 mill. I alt 6000 kvadratmeter. Direktør Ove Brandes og direktør Knud P. Brockdorff og arkitekt Jørgen Eigsing og ingeniør Knud Christensen og drifts ingeniør J. Steen Knudsen (billede)
1298Scrapbog 1133Demokraten1967Den Sociale Højskole i Viby J i rejsehøjdeSociale_institutionerRejsegilde Den Sociale Højskole Viby J
1299Scrapbog 1133Aarhus Stiftstidende1967Ny børnehave indvies i Viby JSociale_emnerDaginstititionerVidtskue Børnehave af Red Barnet kan indvies. Vidtskue er allerede fuldt belagt og har venteliste 67 børn. Børnehaven er nomineret til 51 børn. Landssekretær Børge Thøfner, Edvard Berg og børnehaveleder Anna Gretha Jensen (billede)
1300Scrapbog 1134Demokraten1967Nye produkter udvikles i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNordisk Textiltrykkeri i Vib J udvider med 1,5 mill og investerer yderligere i maskiner 3 mill. I alt 6000 kvadratmeter
1301Scrapbog 1135Demokraten1967Børnehave til 51 indviet i Viby JSociale_emnerDaginstititionerVidtskue Børnehave af Red Barnet kan indvies. Vidtskue er allerede fuldt belagt og har venteliste 67 børn. Børnehaven er nomineret til 51 børn
1302Scrapbog 1135Aarhus Stiftstidende1967Alle burde i børnehaveSociale_emnerDaginstititionerVidtskue Børnehave af Red Barnet kan indvies. Vidtskue er allerede fuldt belagt og har venteliste 67 børn. Børnehaven er nomineret til 51 børn
1303Scrapbog 1137Demokraten1967Krøyers synopal i produktion i USABeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby fabrikanten Krøyer har underskrevet licenskontrakt med fabrikker i USA for 3 1/" milliarder kroner
1304Scrapbog 1137Demokraten1967Aftenskolesæsonen i Viby J forberedesKulturelle_emnerFritidEt semester system, dvs. både før og efter nytår er et semester og inskrivningsgebyret nedsættes til kr. 16
1305Scrapbog 1137Aarhus Stiftstidende1967Lettere betaling tilbydes i Viby JSundhedsmæssige_emnerSygekasseViby Sygekasse klar til at starte ny form for indbetaling af kontigent med "hulrikker"
1306Scrapbog 1138Aarhus Stiftstidende1967Vej vælter huseTekniske_emnerTrafik og VejeI Viby J og Hasselager fjernes 50 ejendomme for at give plads til Århus`s største indfaldsvej
1307Scrapbog 1138Demokraten1967Rejsegilde på Viby AmtsgymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumMed 6 klasser er Viby Amtsgymnasium endelig rykket ind i egne lokaler
1308Scrapbog 1138Demokraten1967Ny formand for "Frie børnehaver"Sociale_emnerDaginstititionerNy formand for "Frie børnehaver er Arne Petersen
1309Scrapbog 1138Demokraten1967AOF udstilling i Viby JKulturelle_emnerFritidI optakt til kommende AOF sæson laves udstilling af elevarbejder (billede AOF leder Henning Stehr Nielsen)
1310Scrapbog 1139Aarhus Stiftstidende1967Den Sociale Højskole i Viby J forsinket 4 månederSociale_institutionerMangel på arbejdskraft har gjort det umuligt at fremskynde på byggeriet af Den Sociale Højskole i Vib J
1311Scrapbog 1139Aarhus Stiftstidende1967Sådan bliver Viby`s "Rosenhøj"Boligmæssige_emnerBoligforeningerRosenhøj en bebyggelse efter Sydjyllandsplanen og det første sted gået i 4 etager for at skaffe så meget luftsom muligt mellem blokkene
1312Scrapbog 1139Aarhus Stiftstidende1967Slut med oversvømmelserTekniske_emnerForsyningNye kloakledninger til 2,5 mill. Kr. skal nedlægges i Viby j
1313Scrapbog 1140Demokraten1967Hele Amtsgymnasiet i anvenldelse til nytårSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumHellere undervisning i en ufærdig bygning end på forskellige steder mener rektor Jens Ahm. (billede fra rejsegilde; Arne Petersen, N.P. Knudsen, Jens Ahm og elevrådsformand Anne Work og proffessor C.F. Møller)
1314Scrapbog 1140Demokraten1967Har byggefirmaerne for meget at bestilleSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumEn bitter-mandel ved rejsegildet på Viby Amtsgymnasie
1315Scrapbog 1140Demokraten1967Ønsker flere lyskurve på to veje i Viby JTekniske_emnerTrafik og VejeSognerådet utilfreds med at hastigheden sættet op på Jyllands Alle og Chr. X`s Vej
1316Scrapbog 1140Demokraten1967Tillidsmandsskolen begynder i aftenKulturelle_emnerFritidTillidsmandsskolen under AOF
1317Scrapbog 1141Jyllands-Posten1967Usikkerhed om Århus-egnens lystbådehavnKulturelle_emnerFritidKnas omkring den kommunale bevilling til de samvirkende søsportsklubbers projektering af en ny lystbådehavn ved Egåens udløb nord for Århus. Idet Viby sogneråde har vedtaget ikke umiddelbart at ville give sin part
1318Scrapbog 1141Jyllands-Posten1967Gymnasium nr. 5 på vej. Nr. 4 stærkt forsinketSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumViby Gymnasium er et år forsinket
1319Scrapbog 1141Demokraten1967Skoleidræt på Viby StadionKulturelle_emnerSport-Idræt(billeder)
1320Scrapbog 1141Demokraten1967Viby Hotel er nået 10. etageBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRejsegilde på Viby hotel. J.Christiansen, arkitekt Inge Ehlers, arkitekt K. Krøll, bankdirektør V. Christophersen, varmemester P. A. Petersen og sognerådsformand N.P. Knudsen
1321Scrapbog 1142Aarhus Stiftstidende1967Kransen på 10. etageBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRejsegilde på Viby hotel. J.Christiansen, arkitekt Inge Ehlers, arkitekt K. Krøll, bankdirektør V. Christophersen, varmemester P. A. Petersen og sognerådsformand N.P. Knudsen
1322Scrapbog 1143Demokraten1967Viby tøver i sagen om ny lystbådehavnKulturelle_emnerFritidSagen skal drøftes påny inden Viby Sogneråd tager stilling til ny lystbådehavn
1323Scrapbog 1143Aarhus Stiftstidende1967Dødsensfarlige kryds ønskes lysreguleredeTekniske_emnerTrafik og VejeViby sogneråd vil presse amtet for indførelse af "grøn bølge" på Chr. X`s Vej
1324Scrapbog 1143Aarhus Stiftstidende1967Viby-overskud på 609.000Kommunal_PolitikSognerådEn halvering af driftsoverskud på kr. 609.000 i forhold til året før for Viby kommune. Sognerådet skal tage stilling til, hvordan overskudet skal anvendes
1325Scrapbog 1143Jyllands-Posten1967Ekspropriationer som aldrig førTekniske_emnerTrafik og VejeMotorvejen vil kræve jord svarende til 50 mellemstore landbrug
1326Scrapbog 1144Aarhus Stiftstidende1967Ny skrammellegepladsKulturelle_emnerFritid20 huse opført af børn i Viby under ledelse af fire "borgmestre" i 14-15 års alderen. Formålet er at holde børnene væk fra byggepladsen ved siden af. Og materialerne er hentet fra byggepladsen
1327Scrapbog 1146Demokraten1967TillidsmandsskolerKulturelle_emnerFritidartikel belysning af tillidsskolen i Viby J af Orla Nielsen
1328Scrapbog 1147Demokraten1967Drastisk P-forbud er indført i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeParkeringsproblemerne trænger sig på overalt. Ved AAB forretningsfører Th. Jensen
1329Scrapbog 1147Demokraten1967Hypotekforening bygger kontorhus i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervLandhypotekforeningen vil bygge kontorhus ved Horsensvej i Viby. "Kongsgården"
1330Scrapbog 1148Aarhus Stiftstidende196720-årig fra Viby frygtes druknetRetslige_emnerPolitiSteffen Gertsbøll, Stenkildevej 32 i Viby frygtes druknet på Århus-Kalundborgfærgen. Hans kuffert fundet ombord
1331Scrapbog 1148Demokraten1967Viby for plan om ny lystbådehavnKulturelle_emnerFritidSagen skal drøftes påny inden Viby Sogneråd tager stilling til ny lystbådehavn
1332Scrapbog 1148Demokraten1967Ide fra Skotland kan bruges i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeArne Petersen tidl. Sognerådsformand ide fra Skotland kan bruges i Viby, når det drejer sig om bedre sikring af skoleveje
1333Scrapbog 1149Jyllands-Posten1967Grunden graves væk under kunderneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDer er udsigt til at forretningsfolk i Viby centrum for fjerde gang skal lide økonomiske tag pga. kommunale udgravninger
1334Scrapbog 1149Aarhus Stiftstidende1967Slutter op om lystbådehavnenKulturelle_emnerFritidViby Sogneråd slutter op om lystbådehavn
1335Scrapbog 1149Viby Ugeavis1967Opførelse af Søndervanggskolen fremmesKommunal_PolitikSognerådNy skole Balagervej søges ændres til Søndervangsskolen
1336Scrapbog 1149Aarhus Stiftstidende1967Imod rækkehuseKommunal_PolitikSognerådAfslag på ansøgning af tømmermester til opførelse af rækkehuse ved Brinken og Bækvej
1337Scrapbog 1149Demokraten1967Nyt skolebyggeri i Viby som hastesagKommunal_PolitikSognerådNy skole Balagervej søges ændres til Søndervangsskolen
1338Scrapbog 1149Aarhus Stiftstidende1967Kommunale værker ikke særlig afdelingTekniske_emnerForsyningDe kommunale værker i Viby lægges ind under tekninsk og økonomisk forvaltning
1339Scrapbog 1150Aarhus Stiftstidende1967Viby fremmer skoleplanerKommunal_PolitikSognerådSøndervangens skole- og trafikproblemer drøftet i sognerådet
1340Scrapbog 1150Aarhus Stiftstidende1967Foreslår husmødre som trafikvagterTekniske_emnerTrafik og VejeArne Petersen tidl. Sognerådsformand ide fra Skotland kan bruges i Viby, når det drejer sig om bedre sikring af skoleveje
1341Scrapbog 1150Viby Ugeavis1967Skal husmødre eller pensionister lede børnene til skoleKommunal_PolitikSognerådArne Petersen tidl. Sognerådsformand ide fra Skotland kan bruges i Viby, når det drejer sig om bedre sikring af skoleveje
1342Scrapbog 11501967Ny skole flyttesKommunal_PolitikSognerådNy skole Balagervej søges ændres til Søndervangsskolen
1343Scrapbog 1150Aarhus Stiftstidende1967The Lollipops i Viby- hallenKulturelle_emnerFritidLollipops og Moonspinners optræder i Viby hallen
1344Scrapbog 1150Demokraten1967Til Viby sognerådKommunal_PolitikSognerådLæserbrev fra en kommende beboer i Kjærslund med skolesøgende børn. Opråb til Viby sogneråd om meget hurtigt at få busforbindelser til børn og ny skole
1345Scrapbog 1151Demokraten1967Statue på to meter opstilles i VibyKulturelle_emnerGenereltDet nye kollegiums skulptur
1346Scrapbog 1151Jyllands-Posten1967To kvinder med barn opstilles i VibyKulturelle_emnerGenereltDet nye kollegiums skulptur
1347Scrapbog 1151Demokraten1967Sidste dæk i søgelysetRetslige_emnerPolitiKom politiet i forkøbet - slidte dæk kampagne
1348Scrapbog 1151Demokraten1967Karl Krøyer bliver japansk konsulPersonaliaK-N Efternavn,Fornavn Den japanske ambassade har udpeget Karl Krøyer til konsul og udenrigsministeriet har anderkendt udnævnelsen
1349Scrapbog 122Jyllands-Posten1967Roderi foran butikkerne sker nu niende gang på en halv snes årTekniske_emnerForsyningTelefonvæsen, kloakfolk, fjernevarmefolk og vejarbejdere er for niende gang til gene for installatør Sv. E. Wiborg og slagtermester Chr. Rasmussen, Horsensvej i Viby J
1350Scrapbog 122Demokraten1967Store biblioteksopgaver i stærkt voksende kommuneKulturelle_emnerBibliotekÅrsberetning fra Viby Bibliotek ved Erik Svendsen
1351Scrapbog 122Aarhus Stiftstidende1967Formandsskiftet i Viby JKulturelle_emnerSport-IdrætFormand for Viby IF Eilif Salomsen afløser Charles Thomsen
1352Scrapbog 122Aarhus Stiftstidende1967P-forbud i Viby udvidetKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd indfører parkeringsforbud på to veje Neptunvej og Hydravej
1353Scrapbog 122Demokraten1967Axel Larsen taler i Viby JKulturelle_emnerBibliotekAxel Larsen socialistisk folkeparti taler 17. november på Viby Folkebibliotek
1354Scrapbog 122Demokraten1967Kvindernes stilling i det politiske livForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk kvindeudvalg ved Bent Overgård
1355Scrapbog 122Demokraten1967Fællesorganisationen med i børnehavearbejdetForeningerFællesrådFællesbestyrelsen for Arbejdernes Fællesorganisation i Viby besluttede at indlemme organisationene i Viby afdelingen af Frie børnehaver og fritidshjem
1356Scrapbog 122Demokraten1967Ny formand for feriekolonien i Saksild Kulturelle_emnerFritidViby feriekolonis formand Arne Pedersen bliver afløst af Laurits Christiansen
1357Scrapbog 123Demokraten1967Stærk kritik af Viby sogneråds dispositionerForeningerFællesrådVed Arbejdernes Fællesorganisations halvårlige møde blev forvaltningen af de kommunale værker debatteret i fællesorganisationen
1358Scrapbog 123Demokraten1967Livlig aktivitet hos Socialdemokratiet i VibyForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk Forening afholder banko og Socialdemokratisk kvindeudvalg holder foredrag ved Bent Overgård og ordinære generalforsamling
1359Scrapbog 123Jyllands-Posten1967Udestuer afløser altanerBoligmæssige_emnerBoligforeninger21. november arrangerers en fælles udstilling i Åbyhøjgården. Dette er en del af Sydjyllandsplanen
1360Scrapbog 123Demokraten1967Man må håbe at SF kommer til fornuftBoligmæssige_emnerBoligforeningerFællesorganisationsformand Walter Lund om aktuelle problemer
1361Scrapbog 123Aarhus Stiftstidende196740 år Århus FDFs 6. kredsKulturelle_emnerUniformerede korpsOver 200 deltagereFører lokomotivfører T. Bøtker Nielsen - kredsfører Poul Børge Graversen - kredsens formand disponent T. Vestergaard Jensen
1362Scrapbog 124Demokraten1967Mange handicappede søger optagelse på Høskovgård i Viby Sociale_institutionerHøskovkollegietDet nye arbejdsplejehjem ventes taget i brug om kort tid med 38 beboer
1363Scrapbog 124Demokraten1967Nødvendigt samarbejdeForeningerPolitiske foreningerFormanden for DSU ved stud. Scient. Pol Bjarne Nielsen
1364Scrapbog 124Demokraten196740 timers uge ved lov ForeningerPolitiske foreningerFormanden for Socialistisk Folkeparti Aksel Larsen sagde på møde, at de vil gennemføre 40-timers-ugen
1365Scrapbog 124Demokraten1967Hærværk på badmintonhallen Kulturelle_emnerSport-IdrætBadmintonhallen som er under opførelse har været udsat for groft hærværk. Dette betyder forsinkelse på byggeriet
1366Scrapbog 124Jyllands-Posten1967100 sider ris og ros til Århus fra 3000 af opland-kunderneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPå Erhvervsrådets møde for stor Århus er der 100 sider ris og ros i Oplangs-analyse
1367Scrapbog 124Viby Ugeavis1967Aksel Larsen i VibyKulturelle_emnerBibliotekAxel Larsen socialistisk folkeparti taler 17. november på Viby Folkebibliotek
1368Scrapbog 124Demokraten1967Opfordrer til samarbejde om tillidsmandsuddannelsenKulturelle_emnerFritidForedragsrækken "Mange gode år" i AOF regi er ved at sprænge alle rammer, da der er over 200 deltagere hver gang oplyser forvalter Erik Andersen
1369Scrapbog 125Aarhus Stiftstidende1967Husejere forskrækket på grund af opmålingTekniske_emnerTrafik og VejeAmtets vejvæsen forbereder udvidelsen af hovedvej 0a10 Skanderborgvej på den sidste strækning i Vibu til Århus
1370Scrapbog 125Aarhus Stiftstidende1967SF i Århus er reelt sprængtForeningerPolitiske foreningerSocialistisk Folkeparti er blevet sprængt. Der er oprettet en særlig Aksel Larsen-afdeling camoufleret som en forstadsforening
1371Scrapbog 125Aarhus Stiftstidende1967Ønsker ikke flere pølsevogne i VibyKommunal_PolitikSognerådAfslag på ansøgning af pølsevogn på P-plads ved Ormslevvej-Nordbyvej
1372Scrapbog 125Demokraten1967Større produktion på tekstiltrykkerietBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv2 nye maskiner sat i drift på A/S Nordisk Textiltrykkeri oplyser direktør Knud P. Brockdorff
1373Scrapbog 125Aarhus Stiftstidende1967Sognerådsdebat om foromtaler Kommunal_PolitikSognerådUenighed mellem sognerådsmedlemmer om pressens adgang til på forhånd at omtale sognerådsmøderne
1374Scrapbog 126Demokraten1967Arbejdsløshedsstigningen vurderes ikke sagligtForeningerPolitiske foreningerDen politiske situation til debat i Viby socialdemokratiske Forening
1375Scrapbog 126Demokraten1967Færre indbetalinger for varmeforbrugTekniske_emnerForsyningFra 1. april skal forbrugerne foretage 8 indbetalinger i stedet for 10
1376Scrapbog 126Aarhus Stiftstidende1967Heller ikke Viby må bygge et rådhus nuKommunal_PolitikSognerådForbud fra Indenrigsministeriet ang.kommunale administrationsbygninger stilles i bero, indtil afklaring af kommunesammenlægninger
1377Scrapbog 126Demokraten1967Et år efter valgetForeningerPolitiske foreningerOffentlig politisk møde under overskriften "Et år efter valget" ved Socialdemokratiske Forening
1378Scrapbog 126Aarhus Stiftstidende1967Svært at få et byvåbenKommunal_PolitikSognerådViby kommunes byvåben - en 4500 års gammel Spidskrukke fra Brabrand fundet (fundet gjort i Viby kommunes del af Brabrand søbred ved Rugholm)
1379Scrapbog 126Demokraten1967Nej til forlængelse af linie 5 og 10Kommunal_PolitikSognerådSøndervangen
1380Scrapbog 127Demokraten1967Svømmebade i Viby i gang til næste årKommunal_PolitikSognerådBoligministeriet har givet igangsætningstilladelse til omklædnigs- og indgangsbygning
1381Scrapbog 127Aarhus Stiftstidende1967Viby rykker for større viaduktKommunal_PolitikSognerådTil Vejdirektoratet for at få penge til udvidelsen af Kirkevejs-tunnelen under jernbanen
1382Scrapbog 127Aarhus Stiftstidende1967Ønsker mere politiKommunal_PolitikSognerådForslag i Forstadssammenslutningen om fælles krav om flere politipatruljer på vejene
1383Scrapbog 12719671000 parkeringspladser midt i VibyKommunal_PolitikSogneråd1000 parkeringspladser midt i Viby
1384Scrapbog 127Demokraten1967Krav til forstæderne om struktur-møderForeningerFællesrådHenvendelse til forstadssammenslutningen fra borgere i forstæderne
1385Scrapbog 128Aarhus Stiftstidende1967Ny Viby-bydel uden skoleKommunal_PolitikSognerådManglende koordination mellem ministerier skyld i, at Søndervangskvarteret må vente på skole- Får heller ikke busser og kirke
1386Scrapbog 128Jyllands-Posten1967Mejeriernes konkurrenceevne gik forud for lav mælkeprisForeningerFællesrådForstadssammenslutningen fra brune flasker mælk til papkartoner
1387Scrapbog 128Aarhus Stiftstidende1967Behov for mange brancher i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervByggeselskabet Århus og Omegn som er byggeherrer for centerbebyggelsen vil have mange brancher
1388Scrapbog 128Jyllands-Posten1967Beboerne i Århus-forstæderne ønsker lejlighed til debat om indlemmelseKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen rettede henvendelse til 70.000 borgere i spørgsmålet vedrørende indlemmelse i stor Århus
1389Scrapbog 128Jyllands-Posten1967Århus Amt får valgfrihed i skolebyggerietUddannelsesmæssige_emnerGenereltÅrhus Amt må selv bestemme om de vil bygge efter Midtjyllandsplanen eller Fynsplanen
1390Scrapbog 128Jyllands-Posten1967Mere politi på vejene i stedet for lavere fartbegrænsningKommunal_PolitikSognerådSammenslutningen for forstæderne omkring Århus ønsker mere politi på vejene istedet for at ophæve eller mildne hastighederne
1391Scrapbog 129Demokraten1967Samlet optræden om fartbegrænsningKommunal_PolitikSognerådSammenslutningen for forstæderne omkring Århus ønsker mere politi på vejene istedet for at ophæve eller mildne hastighederne
1392Scrapbog 129Aarhus Stiftstidende1967Interesse for at udsmykke ny pladsBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPrivat indsamling i Viby af penge til udsmykning af lille torv i Viby centrum går fint
1393Scrapbog 129Demokraten1967Friluftsbadet detailprojekteresKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd vil sandsynligvis sætte en detailprojektering af planlagte friluftsbad i gang
1394Scrapbog 1210Aarhus Stiftstidende1967Delte meninger om forstads-aktionKommunal_PolitikSognerådIkke enighed i sammenslutningen om, hvad forstæderne skal foretage sig i spørgsmålet om ny kommunefordeling
1395Scrapbog 1210Aarhus Stiftstidende1967Krøyer-fabrik til et af de nordiske landeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKarl Krøyer i Viby vil afslutte en licensaftale om fremstilling af vejbelægnings- og byggematerialet Synopal med Skandinavien og udvide med en fabrik i Norden
1396Scrapbog 1210Demokraten1967Viby Brugsforening har planer om nye butikkerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBrugsen har i det sidste år haft omsætningstigning på 9 procent og en tilgang på 340 nye medlemmer, så man nu er oppe på medlemstal på 2500.
1397Scrapbog 1210Demokraten1967Krøyer afholder verdenskongresBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKrøyer vil sammenkalde til verdenskongres i London. Krøyer mener, at anvendelse af glykose i stedet for sukker vil kunne reducere blodpropper og forkalkninger, ligesom vi vil få bedre tænder
1398Scrapbog 1211Aarhus Stiftstidende1967Analyse af behov for forretninger i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervByggeselskabet Århus og Omegn som er byggeherrer for centerbebyggelsen vil have mange brancher
1399Scrapbog 1211Demokraten1967Ansøgning til SøndervangskollegietSociale_emnerSociale institutioner60 værelser bliver indflytningsklare specielt til handicappede
1400Scrapbog 1211Aarhus Stiftstidende1967Derfor fik vi papmælkenKommunal_PolitikSognerådBegrundelse for indføring af engangsemballage er sket af hensyn til mejeriernes konkurenceevne
1401Scrapbog 1212Demokraten1967Darellirellarellirel lal la la Kulturelle_emnerLokalhistorieTegnet billede af Digter og husmand Peder Jensen fra Viby Mark. Beskrivelse lavet af overbibliotekar Emanuel Sejr fra hans nye bog Århus Mosaik
1402Scrapbog 1212Demokraten1967Samtlige elever under samme tag efter julSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumDe sidste gymnasieelever flytter fra Rundhøjskolen til Viby Amtsgymnasium
1403Scrapbog 1212Demokraten1967Midtjyllands pakkepost skal sorteres i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervLejet Viby hallen til postsortering
1404Scrapbog 1213Demokraten1968137 villa-grunde i Søndervangen sælgesBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerParcellerne kan erhverves hos Viby kommune for 42 kr. pr. kvadratmeter
1405Scrapbog 1213Demokraten1968Viby administrerer fælles projekter til 33 millioner kronerKommunal_PolitikGenereltTo fælles projekter er Viby Amtsgymnasium og renseanlægget
1406Scrapbog 1213Demokraten1968Indtægter og udgifter større end budgetteretKommunal_PolitikGenereltSkatterne i Viby kommune gav ca. 1 million kroner mere end ventet
1407Scrapbog 1213Aarhus Stiftstidende1968Viby sælger grundeBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerParcellerne kan erhverves hos Viby kommune for 42 kr. pr. kvadratmeter
1408Scrapbog 1214Aarhus Stiftstidende1968Et uventet stort behov for socialhjælp i VibyKommunal_PolitikGenereltViby kommunes overslag for sociale udgifter i 1966-67 har været underbudgetteret
1409Scrapbog 1214Jyllands-Posten1968Handelscenter med 1000 p-pladserKommunal_PolitikSognerådViby kommune vil afdække behovet for p-pladser i forbindelse med det nye handelscenter
1410Scrapbog 1214Aarhus Stiftstidende1968Viby konsoliderer Kommunal_PolitikSognerådViby kommune har kapitaler på 26,5 millioner kroner og det svarer næsten til kommunens lånegæld
1411Scrapbog 1214Aarhus Stiftstidende1968Indflyning i hjem til 10 mill.Sociale_institutionerHøskovkollegietIb Jensen fra Nakskov blev første beboer på Høskovkollegiet modtaget af forstander Aksel Gregersen
1412Scrapbog 1214Demokraten1968Bygger relæfabrik til 4 millionerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTempres i Viby har store planer i Ålborg
1413Scrapbog 1214Demokraten1968Klara Dupont taler i VibyKulturelle_emnerBibliotekI foredragsrækken "Mange gode år"
1414Scrapbog 1214Jyllands-Posten1968Ravnbjerg bakke får villakvarterBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerGårdejer Søren Loft, Ravsbjerg vil udstykke grunde til et halvt hundrede eenfamilieshuse
1415Scrapbog 1214Aarhus Stiftstidende1968Ønsker konsulenter ved skolerne i VibyKommunal_PolitikSognerådViceskoleinspektørne ønsker administrations timer mod en nedsættelse af deres pligtige undervisningstimeantal
1416Scrapbog 1215Aarhus Stiftstidende1968Frie forhold på nyt plejehjemSociale_institutionerHøskovkollegietIb Jensen fra Nakskov blev første beboer på Høskovkollegiet modtaget af forstander Aksel Gregersen
1417Scrapbog 1215Aarhus Stiftstidende1968Århus-Stilling førstTekniske_emnerTrafik og VejeForprojektet af den 17 kilometer lange strækning fra Stilling til Ringgadebroen skal danne grundlag for den videre skitseprojektering som skal foretaget fra Motorkontoret Viby
1418Scrapbog 1215Forstadsavisen1968"Mange gode år"Kulturelle_emnerBibliotekOplæsning af Marius Severinsen FDB
1419Scrapbog 1215Demokraten1968Kommunegrænse ændresKommunal_PolitikSognerådGrænseændring vil bevirke at Kjærslund forbliver indenfor Viby kommune
1420Scrapbog 1215Demokraten1968Parkeringsforbud på Ormslevvej Kommunal_PolitikSognerådPolitimestrene i Odder og Viby sogneråds tekniske udvalg er enige om, at der bør indføres parkeringsforbud på Ormslevvejs nordside på strækningen fra Viby Ringvej til Skolevej
1421Scrapbog 1216Demokraten1968Viby kommunes overskud anvendes til konsolideringKommunal_PolitikSognerådDriftoverskud er anvendt til konsolidering
1422Scrapbog 1216Jyllands-Posten1968Opstillet som folketingskandidatKommunal_PolitikSognerådFuldmægtig og formand for Viby socialdemokratiske forening Jørgen Hedegaard Sørensen opstilles som afløser for skatterådsformand borgmester Peter Kjærsgård til folketingsvalg
1423Scrapbog 1216Aarhus Stiftstidende1968Kvinderne ser på kommunenForeningerPolitiske foreningerFormand Marianne Dahl Jacobsen
1424Scrapbog 1216Jyllands-Posten1968Århus-forstæderne opfordret til at gå mod sammenlægningerKommunal_PolitikSognerådPer Bendix brev til forstæderne
1425Scrapbog 1216Aarhus Stiftstidende1968Viby en hustomtBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNedrivning af 20-30 huse i Viby centrum ved at være afsluttet. Giver plads til Viby Torv
1426Scrapbog 1217Demokraten196838 handicappede får hjem i Århus til 10 mill. KronerSociale_institutionerHøskovkollegietIb Jensen fra Nakskov blev første beboer på Høskovkollegiet modtaget af forstander Aksel Gregersen
1427Scrapbog 1217Aarhus Stiftstidende1968Viby inviterer dygtige tyskereKulturelle_emnerSport-IdrætI anledning af 50 års jubilæum Viby IF til næste sommer er håndboldforeningen i færd med at arrangere et internationalt stævne. Viby IF forhandler med de tidligere vesttyske mestre fra Frisch auf Göppingen. Oslo-studenterne og HG og Århus KFUM er inviteret
1428Scrapbog 1218Demokraten1968Unge narkomaner stjal stof på Viby ApotekRetslige_emnerKriminalitet20 årig fik fængsel i 10 mdr.
1429Scrapbog 1218Demokraten1968Hotellet i Viby tages nu i brugBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHotelkapaciteten i Stor-Århus øges derved med 54 værelser
1430Scrapbog 1218Aarhus Stiftstidende1968Store pengebeløb bag små procenterKommunal_PolitikSognerådViby Sogneråd søger godkendelse af kommunegaranti til 2. afsnit af butikscenter Viby Torv
1431Scrapbog 1218Aarhus Stiftstidende1968Lejere må betale større indskudKommunal_PolitikSognerådÅrhus Amtsråd reducerer Viby Kommunes garanti for 3. prioritetslån til butikscenter
1432Scrapbog 1219Demokraten1968Hård retskurs overfor bevidste skattesnydereRetslige_emnerKriminalitet30 dages ubetinget fængsel til repræsentant, der forfalskede hotelregninger for at dokumentere fradrag på selvangivelsen
1433Scrapbog 1219Demokraten1968Kriminaliteten gik 20 procent op i VibyRetslige_emnerKriminalitetKriminalpolitiet i Viby har behandlet 1594 sager i 1967 og har en opklaringsprocent på 35,1 procent
1434Scrapbog 1219Demokraten1968Planer om tre nye børnehaver i VibyKommunal_PolitikSognerådGiver mulighed for mere forsvarlig afvikling af trafikken til og fra det lysregulrede kryds ved Viby Ringvej
1435Scrapbog 1219Aarhus Stiftstidende1968Fik million-ordre før produktionen er i gangBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSikret ordrer på et seks-cifret tal til et nyt dansk-jugoslavisk selskab, som er blevet dannet med aktieselskabet Tempress i Viby
1436Scrapbog 1220Demokraten1968Vi er fremtidenKommunal_PolitikGenereltAfsluttende valgmøde Århus stadionhal med statsminister Jens Otto Kragh. Prologen læst af Helle Virkner i bringes i hel form til bladets læsere. Skrevet af Carl Th. Jørgensen
1437Scrapbog 1220Demokraten1968Grundejer-brochure god som gratis udmeldelsesblanketBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerGrundejernes landsforbund påstår at være upolitisk, men samtidig betegner et socialistisk flertal som en fare for ejendomsrettetn
1438Scrapbog 1221Aarhus Stiftstidende1968Hotel Mercur åbner med 105 værelser i reserveBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv108 klublejligheder vil blive udlejet til unge under uddannelse, disse klublejligheder skal efter behov kunne inddrages i hotel Mercur med 18 ad gangen
1439Scrapbog 1221Demokraten1968Strejke hos Plumrose i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv42 mand har nedlagt arbejdet som følge af utilfredshed med akkorderne og tonen på virksomheden
1440Scrapbog 1222Demokraten1968Fredag den 2. februar 1968 åbner Hotel MercurBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIvan Leth`s radioorkester og Otto Leisner underholder, menu er 1/2 hummer, gåseleverpostej med portvinsgele, 1/2 moseand - salat Waldorf, trifili Mercur
1441Scrapbog 1223Jyllands-Posten1968Enlige i kø for at bo fast på nyt hotel i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervInteresse for enlige for at komme til at bo i klublejligheder
1442Scrapbog 1223Aarhus Stiftstidende1968Fest i flere dage for Vibys ny hotelBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDirektør Henning Irgart har samarbejdet med arkitekt Knud Krøll om venlig og hyggelig atmosfære i Hotel Mercurs smukt udstyrede rum
1443Scrapbog 1223Demokraten1968Foredrag for ældre blev en stor succesKulturelle_emnerBibliotekArrangement nr. 50 "Mange gode år i Viby"
1444Scrapbog 1224Jyllands-Posten1968Værelse i nyeste hotel ca. 40 kr.Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKlubværelser fra 18 kvm til 36 kvm
1445Scrapbog 1225Demokraten1968Højhus-hotellet er klar til at modtage gæsterBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅbner med 54 værelser og 108 klublejligheder står klar til inddragelse
1446Scrapbog 1225Jyllands-Posten196843 på fabrik gik fra deres arbejdeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅrhus Flæskehal som ejes af Plumrose nedlagde 43 slagteriarbejdere arbejdet
1447Scrapbog 1225Demokraten1968Megen ros til det nye hotel i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEkstra tæt isolerede vinduer holder motorstøjen ude. Opvarmning foregår fra strålevarme fra aluminiumsplader i loftet. Bjørn Winblad pryder de røde vægge
1448Scrapbog 1226Aarhus Stiftstidende1968Hyldest og afskedBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervVarme ord til det nye Viby-hotels direktør-par fra Brabrand-Årslev
1449Scrapbog 1226Demokraten1968Stor skatte-regning til beboerne i VibyKommunal_PolitikSognerådDen borgelige sognerådsgruppe vil ikke hæve grundskyldspromillen, så de personlige skatter alene må dække de stigende udgifter
1450Scrapbog 1226Demokraten1968Den sociale højskoles udflytning er begyndtSociale_institutioner24 socialrådgiver-elever og et kursus i familievejledning startede 29. januar 1968
1451Scrapbog 1227Aarhus Stiftstidende1968Den sociale højskole flytter i eget husSociale_institutioner24 socialrådgiver-elever og et kursus i familievejledning startede 29. januar 1968
1452Scrapbog 1227Aarhus Stiftstidende1968Likviditeten svækkes i Viby kommuneKommunal_PolitikSognerådDen borgelige sognerådsgruppe vil ikke hæve grundskyldspromillen, så de personlige skatter alene må dække de stigende udgifter
1453Scrapbog 1227Demokraten1968Viby udskriver over 4 millioner mere i skatKommunal_PolitikSognerådKommunens budget for det kommende ¨år stiger fra 19 til 23 millioner kroner
1454Scrapbog 1227Demokraten1968Teknisk Forvaltning i Viby får nye lokalerKommunal_PolitikSogneråd100.000 afsættes til ombygning af Teknisk Forvaltnings lokaler - det gamle gasværksbestyrer
1455Scrapbog 1228Forstadsavisen1968Stor regning til skatteyderneKommunal_PolitikSognerådBudgettet for 1968/1969 viser øgede udgifter på 4,2 millioner kroner svarer til 23,3 procent
1456Scrapbog 1228Jyllands-Posten1968Med særtog fra Kolding for at se bladhusetBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKolding Salgs- og Reklameforening på besøg på Jyllandsposten
1457Scrapbog 1228Forstadsavisen1968Andre sager fra sognerådetKommunal_PolitikSognerådIndbyggertal pr. 1. januar 1968 er 18.127
1458Scrapbog 1229Demokraten1968Barakskole til børn i nyt byggeri i VibyKommunal_PolitikSognerådEfter forgæves at have søgt om byggetilladelse til en skole i Søndervangen Viby, vil der i nær fremtid blive oprettet en nødbarakskole
1459Scrapbog 1229Viby Ugeavis1968De tre små kinesereBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKaj Munksgade 1 ved Inger og Wagn Dahlstrøm
1460Scrapbog 1229Viby Ugeavis1968Det skete i 1868Kommunal_PolitikGenereltViby og Tiset sogne adskilles, sognerådet lejer lokale hos stenhugger Peter Poulsen, der indskrives 16 børn i 1. klasse på Viby skole, Viby begynder højere landboskole for unge piger af bondestanden, Hovedbygningen på St. Ravnsbjerg opføres, folkemøde afholdes i Viby Høskov, Kommunekassen må betale 16 rd. 40 sk. for begravelse af ukendt person, som var funden hængende i Marselisborg skov, Thor Rasmussen ansættes som vejmand, Jernbanen mellem Århus og Fredericia fandt sted,
1461Scrapbog 1229Aarhus Stiftstidende1968Præcision og akkuratessePersonaliaK-N Efternavn,Fornavn Forhenværende gartner Laurits Kjær, Møgelmosevej Viby har malet et billede af Viby Torv
1462Scrapbog 1229Demokraten1968Frækt indbrud hos forfatterRetslige_emnerKriminalitetTyv har været på spil hos forfatter J.J. Bech Nygård, Kongsgårdsvej 3 Viby mens de spiste og luftede ud for stegeos
1463Scrapbog 1229Jyllands-Posten1968Boligselskaber vil være både børnevenlige og bilvenligeBoligmæssige_emnerBoligforeningerAutogårde med smøregrav, plads til vask og støvsugning, samt reperationsværksted bliver bilisternes næste landvinding
1464Scrapbog 1230Viby Ugeavis1968GrundskyldspromillenKommunal_PolitikSognerådLæserbrev af Thomas Christensen
1465Scrapbog 1230Demokraten1968Børnehaver i VibySociale_emnerDaginstititionerForeningen Frie børnehaver i Viby holder sin første generalforsamling
1466Scrapbog 1230Viby Ugeavis1968Ekstra skat på parcelhuse i VibyKommunal_PolitikSognerådLæserbrev af C.E.Rømhild
1467Scrapbog 1230Demokraten1968Arbejdet genoptaget hos Plumrose i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArbejdsnedlæggelsen behandles i Arbejdsretten og uoverensstemmelserne ved et mæglingsmøde
1468Scrapbog 1230Demokraten1968En kommune kan blive ruineret af for mange etage-boligerKommunal_PolitikSognerådSognerådsformand kritiserer boligsikring
1469Scrapbog 1231Jyllands-Posten1968Viby lokalhistoriske samlingKulturelle_emnerLokalhistorieVoksende intéresse for lokalhistorisk samlings arbejde formand E. Salomonsen
1470Scrapbog 1231Jyllands-Posten1968Børnehaveforening i Viby reetableretSociale_emnerDaginstititionerForeningen Frie børnehaver i Viby holder sin første generalforsamling
1471Scrapbog 1231Jyllands-Posten1968Søren Gammelgård og Grûnbaum om økonomiKommunal_PolitikForeningerForeningen af danske civiløkonomer holder foredrag på Hotel Mercur ved finansminister Henry Grünbaum
1472Scrapbog 1231Demokraten1968Skatten steg med 1 pct.og ikke 0,2 pct.Kommunal_PolitikSognerådFejl i sogneråds referat
1473Scrapbog 1232Viby Ugeavis1968Skatten på jordenKommunal_PolitikForslagLæserbrev ved Thomas Christensen
1474Scrapbog 1232Demokraten1968Rejsegilde på stor varmecentral i VibyTekniske_emnerForsyningFørste etape af varmecentral skal dække industri og to store boligkarreer
1475Scrapbog 1232Demokraten1968Nu får vi en opfinderforeningBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDanske opfindere vil nu organisere sig i en opfinderforening, opfinder nr. 1 Karl Krøyer. Opfinderforeningen skal tale opfindernes sag overfor myndigheder.
1476Scrapbog 1232Demokraten1968Ny handelsskole i Viby inden udgangen af 1970Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby KøbmandsskoleByggeriet af den nye handelsskole i Viby kommer i gang inden april oplyser forstander Ejner Schmidt. Skolen er nomineret til 23 klasser, fire særklasser.
1477Scrapbog 1232Demokraten196816 etages boligblok skal opføres i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerOpføres på Grøndalsvej indeholdende 255 lejligheder
1478Scrapbog 1232Demokraten1968Samarbejde mellem Århus og forstæderTekniske_emnerForsyningNår Viby pr. 1. april nedlægger sit gasværk leveres gassen fra Århus og distribueres via Vibys nye varmeværk
1479Scrapbog 1232Aarhus Stiftstidende196814 dages løn ved Viby kommuneKommunal_PolitikPersonale14 dages lønudbetaling til kommunens ikke-tjenestemandsansatte
1480Scrapbog 1233Viby Ugeavis1968Det frivillige børnehavearbejdeSociale_emnerDaginstititionerForeningen Frie børnehaver i Viby holder sin første generalforsamling
1481Scrapbog 1233Demokraten1968Varmecentral Syd færdig til sommerTekniske_emnerForsyningVarmecentral Syd skal levere varme til omkring 25000 indbyggere
1482Scrapbog 1233Aarhus Stiftstidende1968Reserverer plads til skole og boldbanerBoligmæssige_emnerBoligforeningerAnlægget kører indtil videre med små faste olietanke og foreløbige rørtilslutninger
1483Scrapbog 1233Aarhus Stiftstidende1968Nyt medlem af Viby sognerådKommunal_PolitikSognerådIngeniør H. Balle Christensen, Løvenholmsalle 7
1484Scrapbog 1233Aarhus Stiftstidende1968Vej bliver offentligKommunal_PolitikSognerådDen private vej Magnolievej optages som offentlig vej
1485Scrapbog 1233Aarhus Stiftstidende1968Halv milion fra Viby til kulturKommunal_PolitikSognerådViby giver kr. 496.111 kr til kultur. 12 institutioner får tilskudende
1486Scrapbog 1234Demokraten1968Århus gas til Viby allerede 1. aprilTekniske_emnerForsyningVarmecentral Syd skal levere varme til omkring 25000 indbyggere
1487Scrapbog 1234Demokraten1968Fik tvKulturelle_emnerFællesrådViby Radio og Fjernsynsklub overrakte pensionist Pauline Sørensen, Viby Alderdomshjem et tv i anledning af deres 40 års jubilæum
1488Scrapbog 1234Aarhus Stiftstidende1968Mangler tid til sognerådsarbejdeKommunal_PolitikSognerådPoul D. Laursen forlader sognerådet og i stedet kommer H. Balle Christensen
1489Scrapbog 1234Aarhus Stiftstidende1968Beskatningsprocent fastsat til 12 i VibyKommunal_PolitikSognerådSognerådet forbavset over stigning i beskatningsgrundlaget på 19 pct
1490Scrapbog 1234Demokraten1968Tilladelse til højhus i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerOpføres på Grøndalsvej indeholdende 255 lejligheder
1491Scrapbog 1235Aarhus Stiftstidende1968Der prismærkes med ekstramomsenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKøbmand L.Degn Christensen
1492Scrapbog 1235Aarhus Stiftstidende1968Stor indtægtsfremgangKommunal_PolitikGenereltForstædernes skatteborgere har haft mere end 10 pct indtægtsstigninger. Indtægtsstigningerne svarer dog ikke til de budgetterede kommunale udgifter.
1493Scrapbog 1235Demokraten1968Viby gik ind for 11,6 i beskatningsprocentKommunal_PolitikSogneråd11,6 procent beskatning indbringer kr. 20.918.871. Gennemsnitsindkomsten for kommunens skatteydere er kr. 26.455
1494Scrapbog 1235Aarhus Stiftstidende1968Viby pigen i TvKulturelle_emnerLokalhistorieMerete Metzc Mørch med på TV serie" Ansigt blandt unge"
1495Scrapbog 1235Aarhus Stiftstidende1968Udvalgsændringer i Viby sognerådKommunal_PolitikSognerådUdtræder af sogneråd direktør Poul D. Laursen og afløses af ingeniør H. Balle Christensen
1496Scrapbog 1236Demokraten1968Aldrig er løfter brudt så hurtigtKommunal_PolitikSognerådWalter Lund udtalelse
1497Scrapbog 1236Aarhus Stiftstidende1968Hotel Mercurs arrangementer Kommunal_PolitikSognerådIndslag af Viby borger Har vi fået et hotel, der mere skal varetage de udenbys interesser end Viby-borgernes
1498Scrapbog 1236Demokraten1968Klublejligheder til lejeBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKlubværelser fra 18 kvm til 36 kvm
1499Scrapbog 1236Demokraten1968Mange gode årKulturelle_emnerBibliotekForedragsrækken "Mange gode år" i AOF regi ved journalist Truels Albertsen
1500Scrapbog 1236Viby Ugeavis1968Studiekreds om valget har afsluttende mødeKulturelle_emnerBibliotekStudiekreds under AOF "Efter valget" diskussion på grundlag af foredrag af redaktør og folketingsmand Anker Jørgensen
1501Scrapbog 1236Aarhus Stiftstidende1968Blev overbevistKommunal_PolitikSognerådProtokol overbeviste Arne Petersen
1502Scrapbog 1236Viby-Posten1968Den nye badmintonhalKulturelle_emnerSport-Idræt Appel til læseren fra Finn Warhuus om aktiegavebreve kr. 50, tømrer timer mangler. "Meld dig omgående"
1503Scrapbog 1237Viby-Posten1968Socialpolitik er et uartigt ord i PeruSociale_emnerGenereltfortæller en ny indbygger i Viby, den 28-årige ingeniør Victor Claudet, der opholder sig o Danmark for at studere mejeridrift. Og hvor adgangen til en højere uddannelse er forbeholdt de få udvalgte
1504Scrapbog 1237Demokraten1968Andelsboligforeninger standser for tilgangBoligmæssige_emnerBoligforeninger2663 lejemål i 1969,mens der i 1967 var 1694. I 1967 har der været en tilgang i nye indmeldelser på 898, så bestyrelsen har besluttet for at stoppe tilgangen af nye medlemmer i den udstrækning som vedtægterne gør det muligt.
1505Scrapbog 1237Demokraten1968Beskatningen Kommunal_PolitikSognerådViby 11,6 procent
1506Scrapbog 1237Aarhus Stiftstidende1968Behov for 1700 nye boliger om åretBoligmæssige_emnerBoligforeningerBehovet for kollegieboliger
1507Scrapbog 1237Jyllands-Posten1968Kravet om større lejligheder skal opfyldes i Viby Boligmæssige_emnerBoligforeningerInteresse for bedre boliger i befolkningen og væksten i børnetal stiller krav om større lejligheder
1508Scrapbog 1237Aarhus Stiftstidende1968U-landsaften i Viby Kulturelle_emnerBibliotekSkræppenborg Nielsens film "Som jeg så U-landene
1509Scrapbog 1237Aarhus Stiftstidende1968Kollegium i Viby indvies snartBoligmæssige_emnerBoligforeninger20. april indvies det nye kollegium ved Søndervangen
1510Scrapbog 1238Demokraten1968Rejsesygeforsikring nu vedtaget af alleSundhedsmæssige_emnerSygekasseViby sygekasse er den sidste i rækken af kommuner, som har vedtaget rejsesygekasse.
1511Scrapbog 1238Aarhus Stiftstidende1968Jordhandler kan blive annulleretBoligmæssige_emnerGenereltViby vil ikke tillade udsættelse af byggeri i industrikvarteret
1512Scrapbog 1238Viby Ugeavis1968Viby kommune optager lån på 1,7 mill. Kr. Kommunal_PolitikSognerådTil oprettelse af det nye rensningsanlæg har Viby kommune anmodet Boligministeriet om lån hertil
1513Scrapbog 1238Viby Ugeavis1968Røde Kors arrangementet på Vestergårdsskolen Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerVestergårdsskolenRøde kors uge til formål at hjælpe 2 mill flygtninge fra Nord- og Sydkorea arrangeret af elevrådet Vestergårdsskolen
1514Scrapbog 1238Demokraten1968Debat om forlængelse af linie 10 i VibyKommunal_PolitikSognerådLinie 10 til afhjælpning af Søndervangskvarteret
1515Scrapbog 1239Viby Ugeavis1968Hvad er der i vejen med bl.a. KirkevejTekniske_emnerTrafik og VejeLæserbrev Færdselslist
1516Scrapbog 1239Aarhus Stiftstidende1968Forlæng ruterne og slip for underskudKommunal_PolitikSognerådRåd fra Viby sogneråd til Århus sporveje ang. Det nye boligområde Søndervangen
1517Scrapbog 1239Viby Ugeavis1968Mange gode årKulturelle_emnerBibliotekTruels Albertsens farvefilmsforedrag
1518Scrapbog 1239Viby Ugeavis1968Viby Bl. KorKulturelle_emnerBibliotekForårskoncert Viby bibliotek af Viby koret, som er udpeget af Danske Folkekor til at repræsentere Danmark ved et internationalt sangstævne i Stuttgart i Tyskland til sommer
1519Scrapbog 1239Viby Ugeavis1968Undervisningsministeren taler i VibyKulturelle_emnerBibliotekÅrhus Radikale vælgerforening møde på Viby Folkebibliotek ved undervisningsminister Helge Larsen
1520Scrapbog 1239Demokraten196870 år N.H. KrogPersonaliaK-N Efternavn,Fornavn 70 år N.H.Krog, Balagervej 8
1521Scrapbog 1240Aarhus Stiftstidende1968Lærlinge og studerende dør om dørBoligmæssige_emnerBoligforeningerSøndervang Kollegiet Viby med plads til 80 unge indviet
1522Scrapbog 1240Demokraten1968SF i Viby protestererForeningerPolitiske foreningerGeneralforsamling ved Anton Jensen
1523Scrapbog 1240Demokraten1968Alle uddannelses-søgende på nyt kollegium i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerIndvielse af Søndervangskollegiet der har 80 værelser fordelt på 10 opgange
1524Scrapbog 1240Aarhus Stiftstidende1968Ny vej kommer og to veje lukkesTekniske_emnerTrafik og VejeGunnar Clausensvej videreføres for 300.000 fra Chr. X Vej til Søndervangsalle
1525Scrapbog 1240Aarhus Stiftstidende1968Aab i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerFormand K. Lustrup og formand for kollegiebestyrelsen Heinrich Holm på besøg hos nogle af kollegianerne Finn Schou, Francis Ratjen og Åse Himmerslev
1526Scrapbog 1241Aarhus Stiftstidende1968Ikke flere medlemmerBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB vil fraråde nye indmeldelser
1527Scrapbog 1241Aarhus Stiftstidende1968Ny hovedvej koster 14.000 kr. pr. meterTekniske_emnerTrafik og VejeTilbud på udvidelsen af Kongevejen gennem Viby
1528Scrapbog 1241Demokraten1968Administrationen bliver overtaget af sygekassenSundhedsmæssige_emnerSygekasseViby sygekasse har tilbudt kommunen at overtage administrationen af barselsdagpenge i henhold til loven
1529Scrapbog 12411968Kontigent fordobletBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerViby Østre Grundejerforening forhøjede på generalforsamling det årlige kontigent fra 5 til 10 kroner
1530Scrapbog 1241Aarhus Stiftstidende1968Afblæser køb af skolebarakSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenViby venter ny tilladelse til at bygge ny skole i Søndervangen
1531Scrapbog 1241Demokraten1968Anden etape af vej udvidelsen i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeTil maj vil arbejdet på hovedvej 10 påbegyndes fra Viby Torv til Ormslevvej
1532Scrapbog 12411968Film i vælgerforeningenForeningerPolitiske foreningerDen socialdemokratiske vælgerforening har film arrangement i selskabslokalerne Birkevej 11." Europa på sporet" "Med tronfølgeren i Canada"
1533Scrapbog 12411968DASF i Viby flytter ind i ny ejendomKulturelle_emnerFællesrådDansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbunds afdeling i Viby flytter til Holme Ringvej 129
1534Scrapbog 12411968Lån på 1,7 mill kr. til nyt rensningsanlægTekniske_emnerForsyningDet nye rensningsanlæg ved Høskoven
1535Scrapbog 1242Aarhus Stiftstidende1968Med en effektiv ligning kunne momsen undgåsKommunal_PolitikGenereltForskelel i effektivitet af skattevæsenets revisionsarbejde fra kommune til kommune - "nogle kommuner ser ikke kritisk på selvangivelser" siger skatteinspektør Børge Andersen
1536Scrapbog 1242Demokraten1968Karl Krøyer holder kongres om sukkerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant Karl Krøyers virksomhed i Viby er i gang med forsøg med glykosesukker i levnsmidler
1537Scrapbog 12421968Krøyers kugler ønskes i brug ved New ZealandBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant Karl Krøyers verdensberømte kuglemetode til hævning af sunkne skibe kan måske bruges til bjærning af den 9000 tons færge Wahine, der sank i orkan 10. april
1538Scrapbog 1242Aarhus Stiftstidende1968Billede af Karl Krøyers flydekran "Cessnock"Beskæftigelsesmæssige_emnerErhverv…Billede af flydekran "Cessnock"
1539Scrapbog 1242Viby Ugeavis1968Lotterispil på Hotel VibyKulturelle_emnerLokalhistorieFredag den 26. dec.nedlægges Hotel Viby. Alle arrangementer flyttes til Viby hallens selskabslokaler
1540Scrapbog 1242Demokraten1968Presser på for at få viadukt udvidetTekniske_emnerTrafik og VejeEnsretning af Kirkevej
1541Scrapbog 1242Demokraten1968Indbyggertallet steg med 172 på et kvartalKommunal_PolitikGenereltPr. 1. april er indbyggertallet opgjort til 18.299
1542Scrapbog 1242Aarhus Stiftstidende1968Viby Sogneråd vil ikke venteTekniske_emnerTrafik og VejeKørsel med tunge køretøjer forbydes indtil ny jernbanetunnel på Kirkevej i Viby etableres
1543Scrapbog 1242Aarhus Stiftstidende1968Forårskoncert i VibyKulturelle_emnerLokalhistorieViby blandede kor med skoleinspektør Eske Nielsen
1544Scrapbog 1242Aarhus Stiftstidende1968Venstre i VibyForeningerPolitiske foreningerDegn Christensen, Søren Loft, Poul Steensen
1545Scrapbog 1243Viby Ugeavis1968Hidtil største byggeaktivitet i AAB i VibyBoligmæssige_emnerBoligforeningerFærdiggjorte projekter Egtmontgården, Den Sociale højskole, Søndervangskollegiet, Vestergårdsparken, Kjærslund,
1546Scrapbog 1243Demokraten1968Kochum-datterselskab har værksted i Viby Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEt datterselskab til den svenske Kochum-koncern har overtaget et værkstedsanlæg i Viby. Værkstedet er købt af smedemester V.R. Rasmussen Viby og ledes af Bent Overbye.
1547Scrapbog 1243Demokraten1968Flugt fra pigehjem stoppet ved ulykkeRetslige_emnerPolitiTo 17-årige pigers flugt fra Behandlingshjemmet Bøgholt i Viby endte i en trafikulykke på hovedvej 10 ved Kruså
1548Scrapbog 1243Viby-Posten1968Viby vokserKommunal_PolitikGenereltPr. 1. april er indbyggertallet opgjort til 18.299
1549Scrapbog 1244Demokraten1968Kjærslund-byggeriet - et led i etagetypehus-planenBoligmæssige_emnerBoligforeningerI Kjærslund-byggeriet i Viby har opbygningen af råhuset til de enkelte blokke kun varet 22-23 dage
1550Scrapbog 1244Aarhus Stiftstidende1968Rejsegilde med røde tulipanerBoligmæssige_emnerBoligforeningerHåndværkere havde selv plukket blomster og grene til udsmykning ved rejsegildet på Kjærslund. Chefarkitekt C.H. Bechmann
1551Scrapbog 1245Aarhus Stiftstidende1968Præstevangen klar om halvt årBoligmæssige_emnerBoligforeningerByggeriet Præstevangen blev startet 1955 af Aarhus og Omegns Boligforening. Arkitekt Knud Krøll
1552Scrapbog 1245Demokraten1968Der uddannes for få socialrådgivereUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutioner3. maj indvies Den Sociale Højskole i Viby ved talere socialminister Nathalia Lind og Henning Friis, Socialforskningsinstitutet
1553Scrapbog 1245Demokraten1968Måske afgørelse om "Høskovgård" onsdagSociale_institutionerHøskovkollegietNy refussionsordning er på trapperne
1554Scrapbog 1245Demokraten1968300 til FDB-møde i VibyBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervÅrhus kredsmøde ved forstander Knud Povlsen og formand Lars P. Jensen
1555Scrapbog 1245Demokraten1968Kvindeudvalgenes turForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk kvindeudvalgs udflugt til fjerkræsslagteri i Randers. Tilmelding til Karen Sonne
1556Scrapbog 1246Demokraten1968Handicappede sælges til billigste dagsprisSociale_institutionerHøskovkollegiet10 kommuner vil ikke betale for unges ophold pp "Høskovgård". Leder Aksel Gregersen udtaler "den handicappede føler, at det handler om ham"
1557Scrapbog 1246Jyllands-Posten1968Ledige pladser på hårdt savnet hjem for unge handicappedeSociale_institutionerHøskovkollegietEfter 5 måneder er der kun halv belægningsprocent. Hjemkommunerne vil ikke betale hvad det koster for denne patientgruppe. Robert Svane Hansen og Frederik Knudsen vil foreslå socialministiet , at Høskovgård enten kommer under forsorgen eller at statens tilskud til svært handicappedes anbringelse sættes op.
1558Scrapbog 1246Demokraten1968Kommunalt tilskud til en ny børnehaveKommunal_PolitikSognerådDet blev besluttet at yde etabliserings udgift på 29.400 til børnehaven Vestergårdsparken
1559Scrapbog 1246Aarhus Stiftstidende1968Vil bevare små forretningerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHusmødre i Viby vil have mere end supermarkeder i centrum. "Det er et strøg vi mangler" udtaler en af deltagerne
1560Scrapbog 1247Jyllands-Posten1968Handicappet tvangs-flyttet fra specialhjem til alderdomshjemSociale_institutionerHøskovkollegietForstander Aksel Gregersen udtaler "selv de svært handicappede har tro på fremtiden
1561Scrapbog 12471968Høskovgård kan fyldesSociale_institutionerHøskovkollegietSocialminister Nathalia Lind har godkendt at hjemkommuner får refunderet 80 procent. Så nu er der ingen hindring for at Høskovgård kan blive fyldt
1562Scrapbog 1247Aarhus Stiftstidende1968Sælger dyre grundeBoligmæssige_emnerGenerelt162 kr pr kvadratmeter for grunde i Viby J`s centrum
1563Scrapbog 1248Demokraten1968Høskovgård ventes snart fuldt belagtSociale_institutionerHøskovkollegietKommunerne skal kun betale kr. 32 om dagen
1564Scrapbog 1248Aarhus Stiftstidende1968Måske bremse på vejarbejdet i Viby Tekniske_emnerForsyningSamlede bevillinger 8,4 millioner til eksproriationer og vej- og kloakarbejde kan vise sig nødvendig at skære ned på en beviling på 1,4 millioner
1565Scrapbog 1248Demokraten1968Kollektivbebyggelse og plejehjem i VibySociale_institutionerBøgeskovgårdBøgeskovhus venter på igangsættelsestilladelse
1566Scrapbog 1248Demokraten1968Fast teaterordning for de ældre i VibyKulturelle_emnerBibliotekMange gode år arrengementer 50 arrangementer
1567Scrapbog 1248Demokraten1968Da Viby ikke kunne få solgt jord til byggeriKommunal_PolitikSognerådBedste tilbud gav kommunen indtægt på arealerne omkring Bøgeskov Høvej
1568Scrapbog 1248Aarhus Stiftstidende196825 år i Viby sognerådKommunal_PolitikSognerådArne Petersen mindes sit 25 års jubilæum i sognerådet den stille periode i Viby i kontrast til den senere udvikling
1569Scrapbog 132Viby Ugeavis1968Arne Petersen har været 25 år i Viby sognerådKommunal_PolitikSognerådReception 25 års jubilæum Arne Petersen sognerådsmedlem
1570Scrapbog 132Viby Ugeavis196825 års jubilæumKommunal_PolitikSognerådReception 25 års jubilæum Arne Petersen sognerådsmedlem
1571Scrapbog 132Demokraten1968DaSF I Viby har haft en fin beskæftigelseBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervGod beskæftigelse i Viby
1572Scrapbog 132Jyllands-Posten1968Kollektivhus til 100 pensionerede lærere skal opføres i VibyForeningerPensionistforeningPlejehjem for pensionerede lærere - arkitekt Olav Lind
1573Scrapbog 132Aarhus Stiftstidende1968Hyldest og pengegaveSociale_emnerOmsorgHøskovgård et arbejdshjem for yngre handicapede. Rønde Rotary kvinder besøgte høskovgård.
1574Scrapbog 132Aarhus Stiftstidende1968Dødsfald fhv. farvehandler J.P. JensenPersonaliaG-J Efternavn,Fornavn J.P. Jensen dødsannonce
1575Scrapbog 132Aarhus Stiftstidende1968Grundejere til møde i Viby Boligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerCentralforening af grundejerforening udenfor købstæderne
1576Scrapbog 132Demokraten1968Hyldest fra mangeKommunal_PolitikSognerådArne Petersens 25 års jubilæum
1577Scrapbog 133Demokraten1968Høskopvgård ved Århus ingen fiaskoSociale_emnerOmsorgHøskovgård et arbejdshjem for yngre handicapede. Besøg af Viggo Kampmann - formand for vanførerfonden
1578Scrapbog 133Viby-Posten1968Set fra et pædagogisk synspunktKulturelle_emnerFritidAOF repræsentantskabsmøde ved formand Erik Andersen
1579Scrapbog 133Aarhus Stiftstidende1968Grøn bølge på Chr. X's VejTekniske_emnerTrafik og VejeEtablering af lysregulering af 8 kryds
1580Scrapbog 133Viby-Posten1968Feriekolonien ved Saksild strand moderniseretKulturelle_emnerFritidFeriekoloni Saksild strand. Modernisering af feriekoloni ved Saksild strand. Ansat lejrchef Søren Foged. Udnyttet til det yderste
1581Scrapbog 133Demokraten1968Afgift på 1000 kr for spilleautomatKulturelle_emnerFritidRestaurant Tre små kinesere bliver krævet afgift for automaten af Viby kommune på 1000 kr
1582Scrapbog 133Demokraten1968Søger om tilskud til en ny børnehave i VibyKommunal_PolitikSognerådVestergårdsparken ansøgning til Viby sogneråd om indskudsbeløb 39.000
1583Scrapbog 133Demokraten1968Biografbevillingen i Viby opslået ledigKommunal_PolitikSognerådNy biografbygning må forventes opført, da der efter nedlægning af tidligere biograf mangler lokaler
1584Scrapbog 133Demokraten1968Jens Juul dødsfaldPersonaliaG-J Efternavn,Fornavn Fhv. sognerådsformand Jens Juul er død
1585Scrapbog 133Demokraten1968Fhv. sognerådsformand Jens Juul, Viby J er dødPersonaliaG-J Efternavn,Fornavn Fhv. sognerådsformand Jens Juul er død
1586Scrapbog 133Aarhus Stiftstidende1968Viby pioner er dødPersonaliaG-J Efternavn,Fornavn Fhv. sognerådsformand Jens Juul er død
1587Scrapbog 133Demokraten1968Træffestævne i SaksildKulturelle_emnerFritidFeriekoloni Saksild strand. Træffestævne for DSUér i Feriekoloni Saksild strand
1588Scrapbog 133Aarhus Stiftstidende1968Afsked med idylBoligmæssige_emnerGenereltMidt mellem højhuse og nybyggeri ligger bindingsværkshus tilhørende havekonsulent og planteskoleejer J.P. Dalgart og hustru
1589Scrapbog 134Viby Ugeavis1968Viby Idrætsforening holder 50 års jubilæumKulturelle_emnerSport-IdrætViby Idrætsforening holder 50 års jubilæum
1590Scrapbog 134Demokraten1968Kloak-udgifter for grundejerne i Viby JBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerEkstra beløb på skattebiletten for udbygning og forstærkning af byens kloaknet
1591Scrapbog 134Demokraten1968Børnehaven NeptunSociale_emnerDaginstititionerBørnehaven Neptun åbner august 1968
1592Scrapbog 135Demokraten1968Jubilæums gaver til Viby IFKulturelle_emnerSport-Idræt50 års jubilæum
1593Scrapbog 135Viby Ugeavis1968Oplysningsarbejdet i Viby JKulturelle_emnerFritidMå vente en sæson mere, før end vedtagelse af ny lov om fritidsundervisning
1594Scrapbog 135Demokraten1968Viby sparekasse får nye lokalerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby Sparekasse får nye lokaler
1595Scrapbog 135Viby Ugeavis1968Skal Viby atter have biografKulturelle_emnerFritidmøde med ansøgeren til den ledige bevilling
1596Scrapbog 135Aarhus Stiftstidende1968Ny biograf i Viby JKulturelle_emnerFritidmøde med ansøgeren til den ledige bevilling
1597Scrapbog 135Viby Ugeavis1968Vi forfølger ikke et firmaBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRita konsumforretningen af stærke drikke, Skanderborg
1598Scrapbog 136Viby Ugeavis196850 års jubilæumKulturelle_emnerSport-Idræt50 års jubilæum
1599Scrapbog 136Aarhus Stiftstidende1968Søger efter grund til biografKulturelle_emnerFritidAnsøger leder efter grund til opførelse af Århus 10. biograf ved Viby J´s bymidte
1600Scrapbog 136Aarhus Stiftstidende1968Privat børnhave med plads til 30Kommunal_PolitikSognerådAnsøger børnehavelærerinde Karen Knage søger om tilladelse til at oprette privat børnehave for to halvdagshold i villaen Brorsonsvej 10
1601Scrapbog 136Demokraten1968Stor ejendom på vej i det centrale Viby Beskæftigelsesmæssige_emnerErhverv125 m lang bygning ud mod Kongevej mellem Viby Ringvej og skolevej
1602Scrapbog 136Aarhus Stiftstidende1968Søger at få startet ekspropriationerneTekniske_emnerTrafik og Vejegennemførelse af ydre Ringvej til Fredensvang Runddel
1603Scrapbog 136Demokraten1968Endnu håb om tilskud til ringvejsarbejdeTekniske_emnerTrafik og VejeNy henvendelse til Trafikministeriet om tilskud til anlæggelse af ydre ringvej fra Viby torv til Fredensvang runddel
1604Scrapbog 137Viby-Posten1968Aarhus og omegns bankBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNy afdeling af Aarhus og omegns bank, Viby Ringvej 5
1605Scrapbog 137Aarhus Stiftstidende1968Krøyer har solgt sit verdensberømte systemBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKarl Krøyer, Viby J`s opfindelse af polyester kuglesystem er solgt til Hollands bjærgningsselskab W.A. Van den Tak. Bruges føreste gang ved bjærgning af trawler ved Trinidad
1606Scrapbog 137Demokraten1968Unge narkomaner staj 50 recepter og morfin ved indbrud i Viby J i natSundhedsmæssige_emnerLægerLægetaske stjålet hos læge Rigmor Vinge Madsen
1607Scrapbog 137Demokraten1968Åbner restaurant efter et halvt års ventetidBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervOlaf Gram åbner Røde Kro
1608Scrapbog 137Demokraten1968Garanti til i alt 684 lejlighederKommunal_PolitikSognerådVed sognerådsmøde forligger ansøgning om statsgaranti til henholdsvis 2. afsnit Søndervangen og 2. afsnit af Rosenhøj
1609Scrapbog 137Demokraten1968Intet tilskud nu til Ydre RingvejTekniske_emnerTrafik og VejeIntet tilskud til anlæggelse af ydre ringvej fra Viby Torv til Fredensvang runddel
1610Scrapbog 137Demokraten1968Bank flytter ind i Viby Beskæftigelsesmæssige_emnerErhverv7. afdeling af Aarhus og Omegns Bank åbner i Viby J
1611Scrapbog 138Aarhus Stiftstidende1968Til ny endevægSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumErik Lagoni Jacobsen skal udsmykke Viby Amtsgymnasium
1612Scrapbog 138Aarhus Stiftstidende1968Vil indføre nye P-regler Kommunal_PolitikSognerådForslaget er anbefalet af Viby Politi. P-forbud for lastbiler og busser i begge sider af Øster Alle fra Grundtvigsvej til Poul Helgesens vej
1613Scrapbog 138Demokraten1968Boligforening bag 100 nye gårdhuseBoligmæssige_emnerBoligforeninger100 gårdhuse Bøgeskov-Høvej AAB Viby J
1614Scrapbog 138Demokraten1968Ikke interersseret i små lejlighederKommunal_PolitikSognerådArne Petersen udtaler betænkligheder ved udbygning af mange små lejligheder med tilhørende bilparkeringspladser
1615Scrapbog 138Demokraten1968Hotel sommerudsalg i den stille månedBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHotel Mercur. Sommerudsalg af værelser
1616Scrapbog 139Demokraten1968Byggeri blev ikke dyrere trods den bedre standardBoligmæssige_emnerBoligforeningerSelvom standarden hæves ved socialt boligbyggeri, kan det lade sig gøre at begrænse stigningerne ved nybyggeri
1617Scrapbog 139Aarhus Amtstidende1968Læge i Viby frastjålet narkotikaSundhedsmæssige_emnerLægerLægetaske stjålet hos læge Rigmor Vinge Madsen
1618Scrapbog 1310Aarhus Stiftstidende1968Nye boliger i tusindvisTekniske_emnerTrafik og Veje"Musefælden" tunnelen der fører Kirkevej under jernbanen
1619Scrapbog 1310Aarhus Stiftstidende1968Nye boliger i tusindvisTekniske_emnerTrafik og Veje25 ejendomme er revet ned langs hovedvej A 10`s nordside fra torvet og 600 m længere ind mod Århus til Ormslevvej
1620Scrapbog 1311Aarhus Stiftstidende1968Nye boliger i tusindvisTekniske_emnerForsyningNyt rensningsanlæg Ormslevvej i Viby J
1621Scrapbog 1312Demokraten1968Viby er rede til nyt skolebyggeriSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenEtablering af Søndervangsskolen om et års tid
1622Scrapbog 1312Demokraten196816 boligblokke mere i Rosenhøj projektetBoligmæssige_emnerBoligforeningerArbejdet påbegyndes af 2.etape
1623Scrapbog 1312Aarhus Stiftstidende1968Venter fordoblet medlemstalKulturelle_emnerSport-IdrætViby Badmintonhal tages i brug 1. september
1624Scrapbog 1312Aarhus Stiftstidende1968Forfatter vil bo hos "negerfamilie"PersonaliaK-N Efternavn,Fornavn Forfatter J.Bech Nygaard på 4 måneders ophold i Liberia til sin nye bog
1625Scrapbog 1313Demokraten1968Horsens-området til ÅrhusKommunal_PolitikForslagIndskrænkning og nyindeling af amter Horsensområdet til Århus
1626Scrapbog 1313Aarhus Stiftstidende1968Foretrækker molboer frem for HorsensfolkKommunal_PolitikForslagIndskrænkning og nyindeling af amter Randers Amtsråd ønsker at beholde Mols
1627Scrapbog 1313Demokraten1968Linie 5-10 forlænges 900 m i Viby JKommunal_PolitikSognerådSøndervangen får buskørsel
1628Scrapbog 1313Demokraten1968Ingen parkering for lastvogne og busserTekniske_emnerTrafik og VejeForslaget er anbefalet af Viby Politi. P-forbud for lastbiler og busser i begge sider af Øster Alle fra Grundtvigsvej til Poul Helgesens vej
1629Scrapbog 1314Jyllands-Posten1968Frygt for at store amter vil føre til embedsmands-styreKommunal_PolitikGenereltÅrhus amtsråd foretrækker forslag om 13 amter
1630Scrapbog 1315Aarhus Stiftstidende1968Husker ikke hvor og hvor meget de stjalRetslige_emnerKriminalitetLeder af kriminalpolitiet i Viby Chas. Thomsen beslaglagt tyvekoster til 25.000-30.000 kr
1631Scrapbog 1315Aarhus Stiftstidende1968Fest i børnehave Sociale_emnerDaginstititionerIndvielse af børnehave Neptun på Neptunvej i Viby J
1632Scrapbog 1315Demokraten1968Stort kunstværk til Viby AmtsgymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumStatens kunstfond har bevilget 97.000 kr
1633Scrapbog 1315Aarhus Stiftstidende1968Viby køber areal for 3,2 mill. KrØkonomiske_emnerKommunal økonomiNy bydel sydvest for Viby Station købt af Viby kommune for 3,2 mill. Kr. Sælger ønsker ikke sit navn oplyst
1634Scrapbog 1315Jyllands-Posten1968Storbyggeri i Viby J med husmoder-venlige lejlighederBoligmæssige_emnerBoligforeningerRosenhøj-bebyggelse får alle 3èr og 4èr og 5èr dybfrysere og opvaskemaskiner samt to toiletter i de store lejligheder og i fællesvaskerierne indrettes også tørretumblere og kold- og varm ruller
1635Scrapbog 1316Demokraten1968Ikke militær hemmelighed Kommunal_PolitikSognerådFra lukket til åben behandling af fredsmæssig katastrofeberedsskab
1636Scrapbog 1316Aarhus Stiftstidende1968Ny byggeform - nyt kollegiumBoligmæssige_emnerBoligforeningerRavnsbjerg kollegiet i Viby J skal danne eksempel på ny byggeform
1637Scrapbog 1316Demokraten1968En eller flere kommuner i Storårhus-områdetForeningerPolitiske foreningerForskudssammenslutningen drøfter tanker om ny kommunestruktur
1638Scrapbog 1316Aarhus Stiftstidende1968Viby Amatørteater reddet i 11. timeKulturelle_emnerFritidViby Amatørteater "Thespiskærren" fik tilskud fra Dansk Amatør Teaters Samvirke
1639Scrapbog 1317Demokraten1968Jeg tror at dette bliver en succesBoligmæssige_emnerBoligforeningerNye metoder for muret byggeri prøvet på Ravnsbjergkollegiet ved Børge Andersen, ingeniør.
1640Scrapbog 1317Aarhus Stiftstidende1968Ny maskine i Viby til godt en millionBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNordisk Textiltrykkerimed 200 medarbejdere indviede ny farver trykkemaskine
1641Scrapbog 1317Demokraten1968Viby får sønderjysk dobbelt-supermarkedBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRita-koncernen overtager 1000 kvadratmeter ved Skanderborgvej i Kongsvang
1642Scrapbog 1318Demokraten1968Aftenskolehold ud i byenskvartererKulturelle_emnerFritidAOF tilbyder kurser i folks nærmiljø
1643Scrapbog 1318Aarhus Stiftstidende1968Firma fortsætter million-udvidelseBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIngeniørfirmaet Bruun og Sørensen ny udvidelse
1644Scrapbog 1318Viby Ugeavis1968Nyt supermarked i Kongsvang forbedret uden godkendelseBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAutoforhandler Chr. Jensen søger om ændring af benyttelse af udstillings- og salgslokale til supermarked
1645Scrapbog 1318Demokraten1968Høstfest i Viby J ForeningerPensionistforeningViby pensionistforening bydes velkommen til høstfest af formand P.O. Nielsen og Pastor A.K. Baunsgård holdt høsttalen
1646Scrapbog 1318Demokraten1968Kirkeministeriet imod planlagt højt byggeriKommunal_PolitikSognerådSognerådet holder fast i den oprindelig plan mellem Ravnsbjervej, Grøndalsvej og Bøgeskov Høvej
1647Scrapbog 1318Demokraten1968Børnehave vil blive udeladt i nybyggeriKommunal_PolitikSognerådMurermester Åge Eriksen og tømmermester Jens Rohde bag nybyggeriet Chr. X`s Vej søger om udvidelse af husdybden
1648Scrapbog 1318Demokraten1968Biafra-aktionen blev præget af regnvejrUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerLørdagsskolen stod bag indsamling til Biafra børn
1649Scrapbog 1318Aarhus Stiftstidende1968Skarpere kurs mod restanterØkonomiske_emnerKommunal økonomiSkarpere kurs overfor forbrugere, der ikke afregner vand, gas og fjernvarme
1650Scrapbog 1318Demokraten1968Tilbud om læskærm pp sognerådsmødetKommunal_PolitikSognerådLinie 10`s endestation Søndervangs Alle opstilles halv boble læskærm
1651Scrapbog 1318Demokraten1968Skattevæsenet i Viby J flytter til nybygning Kommunal_PolitikSognerådKongevej 39 Det nye Skat. Sognerådet har vedtaget nyt hustelefonanlæg og omstillingsbord til kr. 150.000
1652Scrapbog 1318Demokraten1968Stemning for at få hastighedsbegrænsningTekniske_emnerTrafik og VejeSøndervangs Alle
1653Scrapbog 1319Demokraten1968Store boligprojekter realiseres nu i Viby J Kommunal_PolitikSognerådSognerådet understreger, at der er størst behov for familieboliger
1654Scrapbog 1319Viby Ugeavis1968BadmintonKulturelle_emnerSport-Idræt850 medlemmer og må sige nej til flere aftenmedlemmer
1655Scrapbog 1319Jyllands-Posten1968Planerne for stort boligkompleks ændresKommunal_PolitikSognerådMurermester Åge Eriksen og tømmermester Jens Rohde bag nybyggeriet Chr. X`s Vej søger om udvidelse af husdybden
1656Scrapbog 1319Demokraten1968Fritidshus står klar til beboerneUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerDanmarks Sociale Højskole i Viby J kan kun optage 50 elever, men 250 har søgt uddannelsen som socialrådgiver
1657Scrapbog 1319Viby Ugeavis1968Ændring til større lejlighederKommunal_PolitikSognerådSognerådet tilgodeser familieboligere i nyt byggeri ved Grøndalsvej
1658Scrapbog 1319Demokraten1968Enighed om en aktion for fartbegrænsningKulturelle_emnerFritidSøndervangens fritidsklub blev på generalforsamlig enige om en aktion for fartbegrænsning
1659Scrapbog 1319Demokraten1968JUS på FDB besøgKommunal_PolitikForeningerÅrhus Salgs- og Reklameforenings juniorsektion på besøg hos FDB i Viby J
1660Scrapbog 1319Demokraten1968Fri børnehave indvies i Viby JSociale_emnerDaginstititionerForeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Viby J indvier børnehaven Myrholm
1661Scrapbog 1320Demokraten1968Intet supermarked før kravene er opfyldtKommunal_PolitikSognerådViby Sogneråd stiller krav om indrettelse af flere p-pladser foruden adgang til Marselis Boulevard og to indkørelser fra Skanderborgvej
1662Scrapbog 1320Viby Ugeavis1968Store private boligbyggerier snart i gang i Viby JKommunal_PolitikSognerådGodkendelse af nybyggeri ved Chr. X´s Vej med udvidelse
1663Scrapbog 1320Aarhus Stiftstidende1968Vil bygge bio til sin koneKulturelle_emnerFritidÅrhus Kommune gav tilsagn til ingeniør Per Halvorsen også daglig leder af Århus afdelingen af entreprenørfirmaet Frits Halvorsen i Brønderslev til at drive biograf på Viby Torv (600 pladser). Det skal være hans kone Eva Halvorsen som skal drive biograffen.
1664Scrapbog 1320Jyllands-Posten1968Konflikt mellem høje boliger og ny kirkeKommunal_PolitikSognerådSognerådet holder fast i den oprindelig plan mellem Ravnsbjervej, Grøndalsvej og Bøgeskov Høvej
1665Scrapbog 1321Viby-Posten1968Mange gode år Kulturelle_emnerFritidAOF´s foredragsrække for ældre har 200 indtegnede deltagere går ind i sin 10. halvårssæson
1666Scrapbog 1321Viby Ugeavis1968Læskærme ved stoppesteder på prøve Kommunal_PolitikSognerådLinie 10`s endestation Søndervangs Alle opstilles halv boble læskærm
1667Scrapbog 1321Viby Ugeavis1968Skattevæsenet i Viby J flytter til nybygning Kommunal_PolitikSognerådKongevej 39 Det nye Skat. Sognerådet har vedtaget nyt hustelefonanlæg og omstillingsbord til kr. 150.000
1668Scrapbog 1321Viby Ugeavis1968Viby ikke interesseret i ingeniørernes kursusejendomKommunal_PolitikSognerådDansk Ingeniørforening Højbjerg har forespurgt Viby Kommune om man er interesseret i at tegne aktier i foreningen.
1669Scrapbog 1322Demokraten1968Fritiden en opgave for boligforeningerBoligmæssige_emnerBoligforeningerMange aktiviteter i nyindrettet fritidshus ved Søndervangen i Viby J
1670Scrapbog 1322Demokraten196814 tilbud på at nedrive gasværketTekniske_emnerOffentlige bygningerNedrivning af gasværket på Bygholms Alle i Viby J er indkommet 14 tilbud
1671Scrapbog 1322Demokraten1968Børenhaven Myrholm indvies lørdagSociale_emnerDaginstititionerForeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Viby J indvier børnehaven Myrholm
1672Scrapbog 1322Demokraten1968Også opvaskemaskine i det nyeste byggeriBoligmæssige_emnerBoligforeningerRejsegilde 1. etapge af Rosenhøj Viby J
1673Scrapbog 1322Viby Ugeavis1968Gør De vrøvl?- eller gør De noget?ForeningerPolitiske foreningerFor få aktive medlemmer i Viby J´s konservative kvindekreds
1674Scrapbog 1323Demokraten1968Fire etager og større friarealBoligmæssige_emnerBoligforeningerBoligforening Århus og Omegen har som de få valgt 4 etager i Rosenhøj og større friareal mellem bygningerne
1675Scrapbog 1323Demokraten1968Forslag fra Viby om seks kørebanerTekniske_emnerTrafik og VejeTeknisk udvalg i Viby J er interesseret i seks kørebaner på strækningen Chr. X´s vej til Marselis Boulevard, i stedet for de 4
1676Scrapbog 1323Demokraten1968Ombudsmanden har afvist kritik af Viby sognerådKommunal_PolitikSognerådHusejer af Vestergårdsvej 4 klager over ekspropriationen af sin ejendom
1677Scrapbog 1323Demokraten1968Behov for udvidelse af biblioteket i Viby JKommunal_PolitikSognerådØnskelig med udvidelse af Viby Biblioteks publikumsafdeling.
1678Scrapbog 1323Aarhus Stiftstidende1968Beboer-ønske om fartbegrænsningTekniske_emnerTrafik og VejeGrundet en lille drengs påkørsel på Søndervangs Alle i Viby J har beboerne sendt et brev til Viby kommune omkring fartbegrænsning
1679Scrapbog 1323Demokraten1968Haveforeningen kan ikke få forlænget kontraktKommunal_PolitikSognerådHaveforening Vidtskue vil ikke få forlænget lejemål på Vidtskuepladsen
1680Scrapbog 1324Aarhus Stiftstidende1968Den enlige mors eneste mulighedSociale_institutionerEgmontgårdenMødrehjælpens kollegium Egtmontgårdens strenge husorden, det er ikke tilladt at andre end lejekontraktens person at overnatte.
1681Scrapbog 1324Aarhus Stiftstidende1968En urimelig forpligtelseSociale_institutionerEgmontgårdenSocialinspektør Ingv. Rasmussen udtaler at Viby kommune har frasagt sig forpligtelse til at hjælpe Egtmontgårdens enlige mødre med en bolig efter de to år, som de har opholdstilladelse til.
1682Scrapbog 1324Demokraten1968Indvielse Myrholm 1. august 1968Sociale_emnerDaginstititionerForeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Viby J indvier børnehaven Myrholm
1683Scrapbog 1324Demokraten1968Viby kommune behandlede husejer korrektKommunal_PolitikSognerådHusejer af Vestergårdsvej 4 klager over ekspropriationen af sin ejendom
1684Scrapbog 1324Demokraten1968Sognerådet er enig i 6 kørebanerTekniske_emnerTrafik og VejeTeknisk udvalg i Viby J er interesseret i seks kørebaner på strækningen Chr. X´s vej til Marselis Boulevard, i stedet for de 4
1685Scrapbog 1325Demokraten1968Stemning i forstæderne for at arbejde hurtigtKommunal_PolitikGenereltÅbyhøj og Viby har nedsat udvalg som skal markere modstanden mod indlemmelse i Århus
1686Scrapbog 1325Demokraten1968Afventer undersøgelseKommunal_PolitikSognerådAfventer kommunalreform kommisions undersøgelse af forstædernes indlemmelse i Århus
1687Scrapbog 1325Jyllands-Posten1968Forstads-repræsentanter drøfter fælles optræden i sammenlægnings-sagKommunal_PolitikSognerådKommunesammenlægninger drøftes af sammenslutningen af forstæder
1688Scrapbog 1325Demokraten1968Byggeselskab betaler læskærm ved stoppestedKommunal_PolitikSognerådLinie 10`s endestation Søndervangs Alle opstilles halv boble læskærm betales Byggeselskabet Århus og Omegn og opstilles af Viby J
1689Scrapbog 1325Aarhus Stiftstidende1968Fartbegrænsning ønskes i VibyTekniske_emnerTrafik og VejeFormand for Søndervangens fritidsklub premierløjtnant E.C. Sørensen mener, at der er behov for fartbegrænsning
1690Scrapbog 1326Viby Ugeavis1968Børnefilmklubben lægger ud på lørdagKulturelle_emnerBibliotekLørdagsfilmklub starter op med Gøg og Gokke film
1691Scrapbog 1326Viby Ugeavis1968Sammenlægning med Århus - NejKommunal_PolitikSognerådUeninghed mellem Århus og forstæderne om sammenlægning
1692Scrapbog 1326Viby Ugeavis1968Kontakt mellem skole og hjemSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleViby skoles forældre- og lærerforening stiften 1. april 1967. 1. formand J. Bech Nygård og 2. formand Vagn Søgård
1693Scrapbog 1326Aarhus Stiftstidende1968Viby IF har planer om et nyt klubhusSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleDen nye svømmestadion står klar foråret 1970
1694Scrapbog 1326Demokraten1968Kantate som gave ved skoleindvielseSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumKantate skænket Amtsgymnasiet i Viby J af forældreforeningen
1695Scrapbog 1326Viby Ugeavis1968Bibliotekssalen til rådighed for ungdomskorpseneKommunal_PolitikSognerådViby Folkebiblioteks sal stilles til rådighed til bazarer o. lign. Til K.F.U.M spejderne
1696Scrapbog 1326Aarhus Stiftstidende1968Endnu et bilfirma bygger i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFiat forhandler Tage Nielsen åbner en ny salgsafdeling i industrikvarter i Viby J.
1697Scrapbog 1326Viby Ugeavis1968Snart 20.000 indbyggere i VibyKommunal_PolitikGenerelt1. oktober 1968 er Viby kommunes indbyggertal er 19.498
1698Scrapbog 1326Demokraten1968Snart 20.000 indbyggere i VibyKommunal_PolitikGenerelt1. oktober 1968 er Viby kommunes indbyggertal er 19.498
1699Scrapbog 1326Demokraten1968Bevilling til flytning af skattekontoretKommunal_PolitikSogneråd151.000 kr.
1700Scrapbog 1326Demokraten1968Foredragsrækken for de ældre i Viby JKulturelle_emnerFritidAOF´s foredragsrække for ældre har 200 indtegnede deltagere går ind i sin 10. halvårssæson
1701Scrapbog 1327Jyllands-Posten1968Forstads-interesse for forslag om folkeafstemingKommunal_PolitikValgI en leder i Jyllandsposten foreslås folkeafstemning af ca. 50.000 vælgere
1702Scrapbog 1327Viby-Posten1968Er behovet dækketSociale_emnerDaginstititionerRed Barnets børnegård er under opbygning
1703Scrapbog 1327Viby Ugeavis1968Juleudsmykning for sidste gangBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKongevejens sammenslutning holdt generalforsamling på Hotel Mercur. Sidste gang med juleudsmykning på Kongevej. Guldberg, Sv. E. Møller (guldsmed), Lønskov (herreekvipering), H.P. Pedersen (radio), Kai Hansen (cigarhandler)
1704Scrapbog 1327Viby Ugeavis1968Skattekontorets flytning koster kr. 151.000Kommunal_PolitikSogneråd151.000 kr.
1705Scrapbog 1327Viby Ugeavis1968Udgifterne til Hammel - lufthavnen fordeltKommunal_PolitikSognerådForslag Århus 62,8 % Randers 16,4 % Silkeborg 6,5 % Skanderborg 6,5 % Horsens 6,5 % Viborg 4,0 %
1706Scrapbog 1328Viby Ugeavis1968Søndervangens fritidshus indvietKulturelle_emnerFritidSøndervangens fritidsklub indviet af formand AAB Kai Lustrup
1707Scrapbog 1328Demokraten1968Rejsegilde i Viby JKulturelle_emnerFritidAAB og Red barnet holdt rejsegilde 21. oktober 1968. Børnehaven får plads til 55 og vuggestuen får plads til 30. Indvielse forventes til april. Adressen er hjørnet af Øster Alle og Bjørnbaksvej
1708Scrapbog 1328Jyllands-Posten1968Boligselskabeer vil sikre 6000 varer til konkurrence-priserBeskæftigelsesmæssige_emnerErhverv6000 beboere får gavn af De samvirkende købmandsforeninger og fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger som udgør butikstorv Søndervangen
1709Scrapbog 1328Aarhus Stiftstidende1968Rejsegilde i Viby JKulturelle_emnerFritidAAB og Red barnet holdt rejsegilde 21. oktober 1968. Børnehaven får plads til 55 og vuggestuen får plads til 30. Indvielse forventes til april. Adressen er hjørnet af Øster Alle og Bjørnbaksvej
1710Scrapbog 1328Aarhus Stiftstidende1968Viby Folkebibliotek håber på udvidelseKulturelle_emnerBibliotekStigning i udlån 4,5 %
1711Scrapbog 1329Jyllands-Posten1968Borgmester-nej til forhandlingKommunal_PolitikSognerådUeninghed mellem Århus og forstæderne om sammenlægning
1712Scrapbog 1329Demokraten1968Forstadsaktion for at undgå sammenlægningKommunal_PolitikSognerådUeninghed mellem Århus og forstæderne om sammenlægning
1713Scrapbog 1329Viby-Posten1968Børnehaveklasser i den nye skoleKommunal_PolitikSognerådBeslutning om at indrette 2 børenhaveklasser Søndervangsskolen
1714Scrapbog 1329Viby-Posten1968Handelsforening i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSkal Kongevejens sammenslutning opløses og erstattes af en handelsforening, der dækker alle handlende i Viby kommune
1715Scrapbog 1330Demokraten1968Vej delt på midten af bredt jordbælteTekniske_emnerTrafik og VejeVårkjærvej ikke fuldt anlagt
1716Scrapbog 1330Demokraten1968Folkebibliotekets sal til rådighedKommunal_PolitikSognerådSogneråd bekræfter at folkebibliotekets sat stilles til rådighed for KFUM`s bazarer
1717Scrapbog 1330Viby-Posten1968Vi er trætte af vejarbejde her i Viby JKommunal_PolitikSognerådForslag fra Århus Amts Vejdiktorat om 6 sporet udvidelse af Århus-Skanderborg vej fra Ormslevvej til byskellet
1718Scrapbog 1330Demokraten1968Bedst at vente med borgermødeKommunal_PolitikSognerådAfventer kommunalreform kommisions undersøgelse af forstædernes indlemmelse i Århus
1719Scrapbog 1330Jyllands-Posten1968Pause i vejarbejde under julehandelenBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervUdvidelse af Kongevejen er indstillet i december måned, så julehandelen kan afvikles
1720Scrapbog 1330Viby Ugeavis1968Sag om Rita supermarked udsatKommunal_PolitikSognerådRita konsumforretningen af stærke drikke, Skanderborgvej 106
1721Scrapbog 1330Demokraten1968Endnu ikke tilladelse til supermarked i Viby JKommunal_PolitikSognerådRita konsumforretningen af stærke drikke, Skanderborgvej 106
1722Scrapbog 1330Demokraten1968Julelotteri i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKongsvejens sammenslutning har julelotteri
1723Scrapbog 1331Demokraten1968Nyt amtsgymnasium må overbelægge klasserSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumElevernes centralgarderobe er ikke stor nok, pladsen er for lille. (lockers)
1724Scrapbog 1331Jyllands-Posten1968Oplæg i Viby til drøftelse af Århus-områdets strukturKommunal_PolitikSognerådDrøftelse af oplæg til borgermøde
1725Scrapbog 1331Aarhus Stiftstidende1968Dronningen til Viby JSociale_institutionerHøskovkollegietDronning Ingrid overværede indvielse af Høskov-kollegiet
1726Scrapbog 1331Demokraten1968Til ministermøde på en morgenkold havnekajSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumUndervisningsminister Helge Larsen blev omringet ved kajen i Århus af studerende demostanter før han skulle overvære åbning af Viby Amtsgymnasium. De demostrerende ønsker studieafgiften afskaffet.
1727Scrapbog 1332Demokraten1968Særpræg ved Amtsgymnasiet understregede Helge LarsenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumIndvielses-festlighederne på det nye Amtsgymnasium i Viby blev markeret med kantate og demonstration
1728Scrapbog 1332Demokraten1968Ingeniørfirma bygger ny elektrisk fabrikBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervBruun og Sørensen intensiverer byggeriet på arealerne i Viby J
1729Scrapbog 1332Demokraten1968Plan om supermarked nr. 2 i StorårhusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRita-koncernen åbner Skanderborgvej 106 i Kongsvang. Salgsareal, kælderparkering og udendørs parkering med udkørsel til Marselis Boulevard, cafeterie, sønderjyske specialiteter
1730Scrapbog 1333Demokraten1968Stærk stemning i Viby J mod en sammenlægningKommunal_PolitikForeningerStort flertal for 18 års valgretsalder på Socialdemokratisk Forenings generalforsamling
1731Scrapbog 1333Demokraten1968Arne Petersen , Viby J fylder 70 årPersonaliaO-Å Efternavn,Fornavn Arne Petersen, Viby J fylder 70 år
1732Scrapbog 1333Aarhus Stiftstidende1968Dronning Ingrid til indvielseSociale_institutionerHøskovkollegietIndvielse af Høskov-kollegiet 22. november 1968
1733Scrapbog 1333Demokraten1968Dronningen indvier Høskov-kollegietSociale_institutionerHøskovkollegietIndvielse af Høskov-kollegiet 22. november 1968
1734Scrapbog 1334Aarhus Stiftstidende1968Viby Socialdemokrati drøftede strukturenForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk vælgerforenings generalforsamling kom til at dreje sig om kommunesammenlægning
1735Scrapbog 13341968Kommunestruktur og 18 års valgretForeningerPolitiske foreningerStort flertal for 18 års valgretsalder på Socialdemokratisk Forenings generalforsamling
1736Scrapbog 1334Aarhus Stiftstidende1968Viby en god mandPersonaliaO-Å Efternavn,Fornavn Arne Petersen, Viby J fylder 70 år
1737Scrapbog 1334Jyllands-Posten196870 årPersonaliaO-Å Efternavn,Fornavn Arne Petersen. Viby J fylder 70 år
1738Scrapbog 1334Aarhus Stiftstidende1968Forældre har bygget FDF kredshus i Viby JKulturelle_emnerUniformerede korpsNyt kredshus FDF Damtoften 20
1739Scrapbog 1334Demokraten1968Måske børneparkering på Århus AmtssygehusKommunal_PolitikPersonaleAfsat kr.80.000 til børneparkering for personale Århus Amtssygehus ved N.P. Knudsen
1740Scrapbog 1335Aarhus Stiftstidende1968Kommunerne har fået lettere ved at låne Kommunal_PolitikSognerådAfdragsvilkårne dog stadig diskutable N.P. Knudsen
1741Scrapbog 1335Demokraten1968En skelsættende dag for de unge vanføreSociale_institutionerHøskovkollegietIndvielse af Høskov-kollegiet 22. november 1968 af Dronning Ingrid, som blev overrakt en orkide fra 24-årig Jens Chr. Hübschmann og blev modtaget af Jette Funder
1742Scrapbog 1335Demokraten1968Viby J fik et bedre regnskabsresultatKommunal_PolitikSognerådStørre skattebeløb end ventet og lavere udgifter
1743Scrapbog 1336Demokraten1968Bilbranchen er stærkt repræsenteret i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEn stor del af industriarealerne i Viby J er solgt til firmaer indenfor auto-branchen
1744Scrapbog 1336Viby Ugeavis1968Fartbegrrænsning på Søndervangs alleTekniske_emnerTrafik og VejeHenvendelser fra beboere i Søndervangskvarteret omkring fartbegrænsning på Søndervangs alle
1745Scrapbog 1336Viby Ugeavis1968Kirkebyggeri på RavnsbjergKommunal_PolitikSognerådsognerådet tilskøder grund til Ravnsbjergkirken på betingelse af, at de får tilladelse til at bygge
1746Scrapbog 1336Demokraten1968Viby J gav en sti i indvielsesgave Sociale_institutionerHøskovkollegietN.P. Knudsen overrakte ved indvielse af Høskovkollegiet et gavebrev på en sti. En sti fra kollegiet til Høskoven
1747Scrapbog 1336Viby Ugeavis1968ForeningerPensionistforeningHotel Mercur ved direktør H. Irgart er vært for sammenkomst for pensionisterne i Viby J, som er indbudt af AOF Viby og "Mange gode år", Hotel Mercur
1748Scrapbog 1336Demokraten1968Ikke modtagelig for charmeoffensivKommunal_PolitikSognerådOrmslev-Kolt sogneråd var ikke modtagelig for charmeoffensiv fra Viby sogneråd ift. Kommunesammenlægning
1749Scrapbog 1336Demokraten1968Over 1000 pladser i børneinstitutionerSociale_emnerDaginstititionerEkstiserende 3 vuggestuer a 110 pladser. Ny byggeri vuggestuer 132 pladser i Kjærslund, Ravnsbjerg, Grøfthøj og Vestervangen. Ekstiserende børnehaver 334 pladser, yderligere 4 børnehaver er med i planlægning i Kjærslund, Ravnsbjerg, Grøfthøj og Vestervangen.
1750Scrapbog 1337Viby Ugeavis1968Viby støtter teatret SvalegangenKommunal_PolitikSognerådStøtte til abbonnementsordning 12 pr abonnement til 4 forestillinger
1751Scrapbog 1337Viby Ugeavis1968Nye aflæsningsterminer for de kommunale værkerTekniske_emnerForsyningOvergår til 3 årlige aflæsninger er en besparelse for Viby kommune
1752Scrapbog 1337Demokraten1968Parkeringsforbud i begge vejsiderKommunal_PolitikSognerådTotal p-forbud ved hovedvejsudvidelsen gennem Viby J`s centrum
1753Scrapbog 1337Viby Ugeavis1968Kirkebyggeriet overlades til Viby menighedsrådKommunal_PolitikSognerådGrund på 9200 kvadratmeter med henblik på opførelse af Ravnsbjerg kirken
1754Scrapbog 1337Demokraten1968Kontaktlærerer for erhvervsundervisningKommunal_PolitikSognerådHver skole skal have tilført en kontaktlærer for erhvervsundervisning og kontaktlærerne skal have nedsat deres undervisningstimetal med 1 time ugentlig
1755Scrapbog 1337Viby Ugeavis1968Mindeord om en god kammeratPersonaliaK-N Efternavn,Fornavn Halvor Nielsen bisat ved Viby kirke, aktiv ved Viby Idræts Forening i 40 år
1756Scrapbog 1337Jyllands-Posten1968Forstadskommuner vil drøfte initiativ til forhandling med ÅrhusKommunal_PolitikSognerådÅrhus forstæderne vil indbyrdes drøfte, om de skal tage initiativ til en uformel forhandling med Århus kommune
1757Scrapbog 1337Demokraten1968Handicappede har stiftet rejsefondSociale_institutionerHøskovkollegietRejsefond på Høskovkollegiet vil til Israel og Las Palmas
1758Scrapbog 1337Jyllands-Posten196854 lejligheder for gifte studerende med børn i kollegie-centerBoligmæssige_emnerBoligforeningerRinggården ved Jens Hviid vil opføre 54 kollegie-lejligheder Ravnsbjerg for gifte studerende med børn
1759Scrapbog 1337Demokraten1968JulesammenkomstForeningerPensionistforeningHotel Mercur ved direktør H. Irgart er vært for sammenkomst for pensionisterne i Viby J, som er indbudt af AOF Viby og "Mange gode år", Hotel Mercur
1760Scrapbog 1337Demokraten1968Ny stor sal på Hotel MercurBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNy stor mødesal med plads til 550
1761Scrapbog 1337Demokraten1968Forbud mod aflæsning af slam efter beboerklageTekniske_emnerKommunale bygningerÅrhus kommunes slamværk i Eskelund får klage fra beboere p Viby Ringvej i Åbyhøj
1762Scrapbog 13381968Danmarks største badmintonhalKulturelle_emnerSport-IdrætDen nye badmintonhal forventes færdig 1. september 1970
1763Scrapbog 1338Jyllands-Posten1968Rykker ud til lugt-plageTekniske_emnerKommunale bygningerÅrhus kommunes slamværk i Eskelund får klager fra beboere på Viby Ringvej i Åbyhøj. Klagen bliver behandlet af direktør Knud H. Fogsgaard Århus Renholdningsselskab
1764Scrapbog 13381968Ravnsbjerg trykBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervNyt bogtrykkeri ifm Jyllandspostens bladhus på Grøndalsvej i Viby J
1765Scrapbog 1338Demokraten1968Solhvervsfest i kvindeudvalgetForeningerPolitiske foreningerDet socialdemokratiske kvindeudvalg i Viby J holder solhvervsfest med taler journalist Jørgen Sønder
1766Scrapbog 13381968Medlemmerne på hulkortKulturelle_emnerSport-IdrætViby Badminton klub vil revolutionere arbejdet for klubbens kasserer med hulkort og lade et EDB-anlæg om opkrævnings og bogføringsarbejdet
1767Scrapbog 1339Jyllands-Posten1968Børneparkering, mens mødrene spillerKulturelle_emnerSport-IdrætBørneparkering og legeplads for aktive mødre i Badmintonhal
1768Scrapbog 1339Jyllands-Posten1968Borgerne i Ormslev-Kolt: Helst til VibyKommunal_PolitikSognerådAfstemning på borgermøde i Hasselager udtrykte ønske om, at der straks indledes sammenlægnings-forhandlinger mellem sognerådene i Ormslev-Kolt og Viby J
1769Scrapbog 13391968Ny ved de noget mere om pølserBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervSognerådsmedlemmer på besøg Plumrose Viby Industrikvarter
1770Scrapbog 1339Demokraten1968Julekoncert i Viby JKulturelle_emnerMenighedsrådJulekoncert i Viby Kirke med violinist Edith Køppe Pedersen og organist Kirsten Krarup-Hansen og Viby kor ledet af Eske Nielsen
1771Scrapbog 1340Demokraten1968Hårde ord rettet mod Amtsgymnasiet i Viby JSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumGymnasieskolernes lærerforeningsblad kritiserer Viby Amtsgymnasiets nyindviede bygninger. Vinduerne er høje og ret smalle og selv ved klart daglys, er det nødvendigt at tænde lys
1772Scrapbog 1341Viby Ugeavis1968Atter et godt år for Brugsen i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervGeneralforsamling. Brugsen opfører supermarked på 1200 kvadratmeter ved siden af Føtex i det nye Viby Center
1773Scrapbog 1341Demokraten1968Centerbyggeriet i Viby J klar til efteråret 1970Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervGeneralforsamling. Brugsen opfører supermarked på 1200 kvadratmeter ved siden af Føtex i det nye Viby Center
1774Scrapbog 1341Demokraten1968Ormslev-Kolt stemt for at gå sammen med Viby JKommunal_PolitikSognerådAfstemning på borgermøde i Hasselager udtrykte ønske om, at der straks indledes sammenlægnings-forhandlinger mellem sognerådene i Ormslev-Kolt og Viby J
1775Scrapbog 1341Demokraten1968En fælles fremtid for Viby og Ormslev-KoltKommunal_PolitikSognerådAfstemning på borgermøde i Hasselager udtrykte ønske om, at der straks indledes sammenlægnings-forhandlinger mellem sognerådene i Ormslev-Kolt og Viby J
1776Scrapbog 1342Aarhus Stiftstidende1968Fire søger direktørstillingenKulturelle_emnerFritidAnsøgere til ledig stilling som leder af Århus Kunstmuseum efter Minna Heimbürger
1777Scrapbog 1342Aarhus Stiftstidende1968Ni ansøgere til KunstmuseetKulturelle_emnerFritidAnsøgere til ledig stilling som leder af Århus Kunstmuseum efter Minna Heimbürger
1778Scrapbog 1342Aarhus Stiftstidende1968Kontaktlærere til erhvervsvejledningenKommunal_PolitikSognerådHver skole skal have tilført en kontaktlærer for erhvervsundervisning og kontaktlærerne skal have nedsat deres undervisningstimetal med 1 time ugentlig
1779Scrapbog 1342Viby Ugeavis1968Krav om 2 p pladser ved villaerKommunal_PolitikSognerådViby kommune ønsker 2 p pladser ved alle villaer
1780Scrapbog 13431968Abstrakt relief i kirke i VibyKulturelle_emnerKirkeBilledhuggerinden Gudrun Steensbergs støbejernskors
1781Scrapbog 1343Jyllands-Posten1968Ni vil være direktør for kunstmuseumKulturelle_emnerFritidNy Kunstmuseum Vennelystparken nu ansøgere til direktørstilling
1782Scrapbog 1343Demokraten1968Omsider tilladelse til nyt supermarkedBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRita supermarked endelig tilladelse til salg af stærke drikke
1783Scrapbog 1343Demokraten1968To ud af 9 ansøgere kvalificerede som kunstmuseumslederKulturelle_emnerFritidNy Kunstmuseum Vennelystparken nu ansøgere til direktørstilling
1784Scrapbog 1343Demokraten1968Hypotekforening vil få eget kontorhusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervLandhypotekforeningens hovedsæde ved Borgvold i Viby J
1785Scrapbog 1343Jyllands-Posten1968Erhvervslærere knyttes til alle skoler i Viby KommuneKommunal_PolitikSognerådHver skole skal have tilført en kontaktlærer for erhvervsundervisning og kontaktlærerne skal have nedsat deres undervisningstimetal med 1 time ugentlig
1786Scrapbog 1343Demokraten1968Godkendelse af kontaktlærereKommunal_PolitikSognerådHver skole skal have tilført en kontaktlærer for erhvervsundervisning og kontaktlærerne skal have nedsat deres undervisningstimetal med 1 time ugentlig
1787Scrapbog 1344Aarhus Stiftstidende1968Ormslev-Koltog Viby helt enigeKommunal_PolitikSognerådAfstemning på borgermøde i Hasselager udtrykte ønske om, at der straks indledes sammenlægnings-forhandlinger mellem sognerådene i Ormslev-Kolt og Viby J
1788Scrapbog 1344Viby Ugeavis1968Viby-borger nr. 20.000Kommunal_PolitikGenerelt30. november borger nr. 20.000 datter af snedkersvend Per-Kjeld Christensen
1789Scrapbog 1344Jyllands-Posten1968Bankbog på kr. 1000 til borger nr. 20.000Kommunal_PolitikGenerelt30. november borger nr. 20.000 datter af snedkersvend Per-Kjeld Christensen
1790Scrapbog 1344Aarhus Stiftstidende1968Strandplads til alleKulturelle_emnerGenereltStaten køber 617 hektarer areal med 600 m strand ved Rude og åbner det for offfentligheden, hvor det før var forbeholdt enkelte grundejere og folk med skatte
1791Scrapbog 1345Demokraten1968Borger nr. 20.000 i VibyKommunal_PolitikGenerelt30. november borger nr. 20.000 datter af snedkersvend Per-Kjeld Christensen
1792Scrapbog 13451968Viby-borger nr. 20.000Kommunal_PolitikGenerelt30. november borger nr. 20.000 datter af snedkersvend Per-Kjeld Christensen
1793Scrapbog 1345Aarhus Stiftstidende1968For og imod ny ÅrhusKommunal_PolitikSognerådAfstemning på borgermøde i Hasselager udtrykte ønske om, at der straks indledes sammenlægnings-forhandlinger mellem sognerådene i Ormslev-Kolt og Viby J
1794Scrapbog 1346Demokraten1968Forstæderne ved Århus er forberedt på et travlt årKommunal_PolitikSognerådFlere anlægsarbejder vil blive sat i gang i 1969
1795Scrapbog 1346Demokraten1969Kunstmusseets nye direktørKulturelle_emnerFritidKristian Jakobsen ny kunstmuseums direktør vil udbygge "Guldalderen"
1796Scrapbog 1347Demokraten1969Mange og smukke dyr ved udstilling i VibyKulturelle_emnerFritidÅrhus Amts Pryd- og Dværghønseklub har udstilling i Viby Hallen
1797Scrapbog 1347Demokraten1969Hund reddede familie men nabohus udbrændteRetslige_emnerPolitiHund vækkede sin ejer tømmermester Kaj Kryger, Fabriksvej 10 i Viby J, ved brand
1798Scrapbog 1347Demokraten1969Arkitekt Johan Richer i kunstmueets bestyrelseKulturelle_emnerFritidProffesor kgl. Bygningsinspektør Johan Richer er blevet indvalgt til bestyrelsen for Århus Kunstmuseum
1799Scrapbog 1347Demokraten1969Vibys hotel har brug for flere lokalerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHotel Mercur har fået succes som kongreshotel
1800Scrapbog 1347Demokraten1969Seminar i Viby om salg til U-landeneForeningerFællesrådIndustrirådet arrangerer eksportseminar med emnet salg af danske industrivarer til udviklingslandene. Kun 10 procent af dansk eksport går til U-lande
1801Scrapbog 1347Aarhus Stiftstidende1969Dansk eksport til U-landene faldetForeningerFællesrådIndustrirådet arrangerer eksportseminar med emnet salg af danske industrivarer til udviklingslandene. Kun 10 procent af dansk eksport går til U-lande
1802Scrapbog 1347Demokraten1968Kan ikke vente på SøndervangsskolenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenEn 1. klasse mere på Amtsgymnasiet og en skoleinspektør til april
1803Scrapbog 1347Viby Ugeavis1969Mange gode år PersonaliaG-J Efternavn,Fornavn AOF foredragsrække for ældre ved Bent Jensen fra Havnens Velfærdstjeneste. Foredrag "Oplevelser fra de 7 verdenshave"
1804Scrapbog 1347Demokraten1969Viby kirke alligevel ikke selvejendeKommunal_PolitikSognerådViby Kirkes overgang til selveje vil blive stillet i bero
1805Scrapbog 1348Demokraten1969Viby vedtog at øge støtten til turismeKommunal_PolitikSognerådØge støttet til turisme fra 25 øre til 50 øre pr. indbygger
1806Scrapbog 1348Aarhus Stiftstidende1969Kristian Jakobsen ny KunstmuseumsdirektørKulturelle_emnerFritidSelv om Tv-avisen tildelte en anden stillingen på Aarhus Kunstmueum
1807Scrapbog 1348Aarhus Stiftstidende1969Kildeskatten dulmer skattechokKommunal_PolitikGenereltVed kildeskattens indførelse 1. januar 1970. I Viby skal kommunen have 29 procent flere penge ind i skat i indeværende år
1808Scrapbog 1349Aarhus Stiftstidende1969Ny skole, nye mulighederSociale_institutionerStensagerskolenEksternatskolen flytter til Stensagervej i Viby
1809Scrapbog 1349Viby Ugeavis1969Besvær med lån til den sociale højskoleUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutionerAAB som har stået for opførelsen af Danmarks Sociale Højskole har haft besvær med at hjemtage lån
1810Scrapbog 1350Aarhus Stiftstidende1969Det er hul i hovedetTekniske_emnerTrafik og VejeTrafikminister Ove Guldberg har antydet at vejrefusionerne måske allerede fra april nedskæres med en trejdedel. Så kommer Viby til at mangle en halv million.
1811Scrapbog 1350Aarhus Stiftstidende1969Et hus skifter kommuneTekniske_emnerTopografiArbejdsmand Helge Jensen og familie kommer i fremtiden til at høre til Viby kommune istedetfor Holme-Tranbjerg, selvom familiens drenge går i skole i Holme-Tranbjerg
1812Scrapbog 1350Viby Ugeavis1969Høskov-kollegiets ferielotteri er startetSociale_institutionerHøskovkollegietHøskovkollegiet vil via ferielotteri gøre det muligt at beboerne kan komme på rejse til Syden
1813Scrapbog 1350Viby-Posten1969Viby kommune skal bruge 6,7 mill. Kr. eller 29,4 procent mere i det kommende skatteårKommunal_PolitikSognerådViby kommunes budget for året 1. 4 1969 til 31. 3 1970 viser at skattekontoen stiger fra 22,8 procent til 29,5 procent eller med 6,7 mill. Kr.
1814Scrapbog 1351Jyllands-Posten1969Århus-områdets fremtid tegnet op i to planerKommunal_PolitikSognerådÅrhus-områdets fremtid tegnet op i to planer
1815Scrapbog 1351Demokraten1969Eleverne må følges adForeningerPolitiske foreningerSocialdemokratisk vælgerforenings generalforsamling kom til at dreje sig om kommunesammenlægning
1816Scrapbog 1351Demokraten1969Delte meninger om en villaudstykningKommunal_PolitikSognerådEn bebyggelsesplan for området ved Skovlundgård på Viby Mark var til behandling på Viby sogneråd
1817Scrapbog 1351Aarhus Stiftstidende1969Byplanudvalget er betænkeligKulturelle_emnerSport-IdrætByplanudvalget i Viby kommune har fået ansøgning om at bygge yderligere to haller og dermed skabe Europas største badminton-center
1818Scrapbog 1351Demokraten1969Grundejere i knibe ved udvidelsen af Silkeborgvej Kommunal_PolitikSognerådBeslutning om at udskyde arbejdet med udvidelsen af Silkeborgvej gennem Åbyhøj har bragt 4 grundejere i en vanskelig situation. Pga. sygdom eller alder vil disse gerne afhænde deres ejendom, men Viby Kommune kan ikke finde budget.
1819Scrapbog 142Demokraten1969Ejerlejligheder og legaliseret svindelBoligmæssige_emnerBoligforeningerEjerlejlighedsbetingelser kontra lejerne Walter Lund Lejernes Landsorg. Kreds 3
1820Scrapbog 142Viby Ugeavis1969Sikkerhedsproblemerne til debatKommunal_PolitikValgNato samarbejdet på Viby J socialdemokratiske forenings store møde
1821Scrapbog 142Demokraten1969Hårde ord i Viby mod Århus-undersøgelseKommunal_PolitikSognerådHårde ord fra sognerådsformand N.P.Knudsen af Kommunallovskommissionens Århus-undersøgelse
1822Scrapbog 142Demokraten1969Krøyer vil udvide med 10 ingeniørerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby fabrikanten Karl Krøyer satser på innovation
1823Scrapbog 142Viby Ugeavis1969Må ændre tidligere vedtagen gadenavnKommunal_PolitikSognerådGadenavn Lunden ændres til Selmersvej
1824Scrapbog 1431969Ny skole trods faldende elevtalSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Købmandsskolehandelsskolebyggeriet i Viby er forud for tidsplanen
1825Scrapbog 143Aarhus Stiftstidende1969Seks uger foranSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby KøbmandsskoleHandelsskolen kan tages i brug 1. april 1969
1826Scrapbog 143Aarhus Stiftstidende1969Sogneråd føler sig mistænkeliggjort Kommunal_PolitikSognerådSogneråd tager til genmælde på kronik af universitetslektor A. Lund-Sørensen
1827Scrapbog 143Viby Ugeavis1969Hash debat på Viby skoleSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleForældre og lærerforening foredrag om euforiserende stoffer
1828Scrapbog 143Viby Ugeavis1969Viby konservative kvindekredsKommunal_PolitikForeningerOmskolning og efteruddannelse ved Ib Rahbek
1829Scrapbog 144Aarhus Stiftstidende1969Budgettet vedtagetKommunal_PolitikForslag2. behandling af budgettet for Viby kommune
1830Scrapbog 1441969Bebyggelsesplan Skovlundgård debatteretKommunal_PolitikSognerådBebyggelsesplan for Skovlundgård på Viby Mark af AAB
1831Scrapbog 1441969Stadig tro på socialismenKommunal_PolitikPersonaleMøde med Aksel Larsen i Viby J
1832Scrapbog 145Demokraten1969Viby får næste år børnehaveklasserSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolen16 klasseværelser vil stå klar på Søndervangsskolen
1833Scrapbog 145Aarhus Stiftstidende1969Stålmøbler i Viby og Holme i 25 årBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervHoma 25 års jubilæum
1834Scrapbog 145Aarhus Stiftstidende196920 nyuddannede familievejledereUddannelsesmæssige_emnerSkoler og Uddannelsesmæssige institutioner5 måneders kursus til familievejledere på Danmarks sociale højskole i Viby J
1835Scrapbog 145Demokraten1969Hash diskussion på Viby skole i morgenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby SkoleForældre og lærerforening foredrag om euforiserende stoffer ved kriminalassistent A. M. Haxell
1836Scrapbog 146Demokraten1969Nu er det mig der styrer billedetSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumUdsmykning Viby Amtsgymnasium Erik Lagoni Jakobsen
1837Scrapbog 146Jyllands-Posten1969Chefredaktører PersonaliaA-F Efternavn,FornavnJyllandsposten Viby J, Tlf. 06-146677 Chefredaktører Gunnar Henriksen, (ansvarshavende) og Laust Jensen. Politisk chefredaktør Otto Lippert, Samordning og planlægning Ole Bernt Henriksen, Administrende direktør Gunnar Henriksen
1838Scrapbog 146Aarhus Amtstidende1969Ble skift ikke min store hobbySociale_emnerDaginstititionerDanmarks første mandlige småbørns pædagog har begyndt sin uddannelse i Viby J
1839Scrapbog 147Demokraten1969Ikke sognerådsmedlemmernes personlige interesserPersonaliaA-F Efternavn,FornavniIndlæg af A. B. Christensen
1840Scrapbog 147Viby Ugeavis1969Viby sogneråds udtalelse til kommunalreformkommissionen Kommunal_PolitikSognerådViby sogneråds udtalelse til kommunalkommisionen N.P. Knudsen sognerådsformand
1841Scrapbog 148Demokraten1969Kritik i sogneråd af Poul SørensenKommunal_PolitikSognerådViby sogneråd vil fortsætte kampen mod sammenlægningen Arne Petersen
1842Scrapbog 148Jyllands-Posten1969Hårdt angreb på Poul SørensenKommunal_PolitikSognerådArne Petersens kritik mod indenrigsminister Poul Sørensen
1843Scrapbog 148Demokraten1969Ringvejsarbejde kan udsættes i mange år Ministeriet for off. Arbejder kan ikke give tilskud af vejfonden til ydre ringvej
1844Scrapbog 148Aarhus Stiftstidende1969Minister omtalt som diktatoriskKommunal_PolitikSognerådSognerådet i Viby J skældte indenrigsminister Poul Sørensen ud for sammenlægning til et stor Århus
1845Scrapbog 148Jyllands-Posten1969Viby kvarter for 3000Boligmæssige_emnerBoligforeningerGrøfthøjparken Viby J
1846Scrapbog 148Aarhus Stiftstidende1969Vi skal i gang nuKulturelle_emnerSport-IdrætNye haller Viby J Badminton
1847Scrapbog 149Viby Ugeavis1969Orientering fra AAB i Viby J og nye byggeopgaverBoligmæssige_emnerBoligforeningerVårkærparken
1848Scrapbog 149Demokraten1969To store projekter igangsættes i Viby J Boligmæssige_emnerBoligforeningerAAB Vårkærparken Viby J og Bøgeskov Høvej
1849Scrapbog 149Jyllands-Posten1969Boligforening opfylder ønske Boligmæssige_emnerBoligforeningerBøgeskov Høvej i Viby J
1850Scrapbog 14111969Domo informationBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDomo boligvarehus
1851Scrapbog 1413Demokraten1969Boligsikring bør ikke kunne virke afskrækkendeBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB boligsikring bør sammenlignes med parcelhusejernes skattelettelser
1852Scrapbog 1413Demokraten1969Fejl ved byggeri - måske en retsagBoligmæssige_emnerBoligforeningerFejl og mangler ved Vestergårdsparkens 4. afsnit Viby J
1853Scrapbog 1413Demokraten1969Amatørteater på Viby FolkebibliotekKulturelle_emnerBibliotekTeateropførelse af "snak" af Benny Andersen Dansk Amatørteater Viby Folkebibliotek
1854Scrapbog 1414Viby Ugeavis1969Viby Sparekasse flytter ind i sin nye bygningBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervIndvielse af Sparekassens nye lokaler fejret på Hotel Mercur Viby J ved direktør Bækager
1855Scrapbog 1414Jyllands-Posten1969Møde om Stor-Århus betegnes som paradeforestillingKommunal_PolitikSognerådSognerådene Viby-Holme-Tranbjerg , Ormslev-Kolt, Harlev-Framlev og Mårslet mener at indenrigsminister Poul Sørensen har taget stilling til kommuneinddeling før møde om Stor-Århus
1856Scrapbog 1414Demokraten1969Usandfærdige oplysninger om teknisk udvalgKommunal_PolitikForeningerArbejdernes Fællesorganisation i Viby J ang. Møder i Teknisk Udvalg
1857Scrapbog 1414Demokraten1969Inddelings-sagen er skandaløst behandletKommunal_PolitikForeningerArbejdernes Fællesorganisation i Viby J henvender sig til den Socialdemokratiske folketingsgruppe ved Walter Lund
1858Scrapbog 1414Demokraten1969Dømt til at fjerne halvtags bygningKommunal_PolitikSognerådMarie Bruun, Viby J
1859Scrapbog 1415Demokraten1969Viby J fællesorganisation går imod stor-kommuneKommunal_PolitikForeningerOpfordring til Socialdemokratisk folketingsgruppe imod dannelse af stor-kommune
1860Scrapbog 1415Viby Ugeavis1969Folkestyret svækkes ved kommunesammenlægningKommunal_PolitikForeningerIndlæg af Hans Nielsen, Viby J ang. Møde Viby fællesorganisitation imod dannelse af stor-kommune
1861Scrapbog 1415Demokraten1969Sogneråd mod Poul SørensenKommunal_PolitikSogneråd5 sogneråd beskylder Poul Sørensen for at have taget stilling til kommuneinddeling inden kommunalreformkommisionens referat af møder på Tre Ege
1862Scrapbog 1415Demokraten1969Forstæder til folketingetKommunal_PolitikSognerådForstadssammenslutningen møde frem for folketingsgruppen ang. Fremtidige kommunale inddeling
1863Scrapbog 1416Aarhus Stiftstidende1969Fortsat modstand mod stor-kommuneKommunal_PolitikSognerådFælles henvendelse fra sognerådsmedlemmer fra 5 forstads- og omegnskommuner, har ikke opgivet håbet om Sydkommune
1864Scrapbog 1416Demokraten1969Skarpe udfald i Viby mod Århus KommuneKommunal_PolitikForeningerViby Socialdemokratiske forening afstemning om Sydkommune, 47 stemmer for, 8 imod, 3 stemmesedler var blanke
1865Scrapbog 1416Demokraten1969Har fået ejendom til ungdomsarbejdeKulturelle_emnerFællesrådAnsøgning om lån til tilbygning til ejendom i Thorsager. Fællesrådet for ungdomsarbejdet Fredens sogn
1866Scrapbog 1416Demokraten1969Lokalrådene en papirtigerKommunal_PolitikForeningerArbejdernes Fællesorganisation Walter Lund indlæg
1867Scrapbog 1416Demokraten1969Viby kommune kan spare 1,8 millionerKommunal_PolitikSognerådVedtagelse af budget 1969-70
1868Scrapbog 1417Aarhus Stiftstidende1969Ikke enighed om sydvest-kommuneKommunal_PolitikSognerådAf de 5 sogneråd skrev Harlev-Framlev ikke under på sydvest-kommune
1869Scrapbog 1417Aarhus Stiftstidende1969Afviser påstand fra Viby Kommunal_PolitikForeningerKommunens tekniske udvalg afviser påstand fra Arbejdernes fællesorganisation Viby J om mødeaktiviteter
1870Scrapbog 1417Aarhus Stiftstidende1969Sene ændringer i Viby J budgetKommunal_PolitikSognerådVedtagelse af budget 1969-70
1871Scrapbog 1417Aarhus Stiftstidende1969Kommunalfolk i dobbeltrolle Kommunal_PolitikSognerådHolde Harlev-Framlev udenfor inddeling i Århusområdet ved N.P. Knudsen, Arne Pedersen, Gunnar Madsen
1872Scrapbog 1418Viby Ugeavis1969Viby kommune med i narkocenter i ÅrhusKommunal_PolitikSognerådHenvendelse fra Århus kommune om narkocenter N. P. Knudsen
1873Scrapbog 1418Viby Ugeavis1969Mange gode årKulturelle_emnerBibliotekBilletter til medlemmer af foredragsrækken til Århus Teater Livsens ondskab, Gustav Wied
1874Scrapbog 1418Viby Ugeavis1969P-forbud og ny fodgængerovergangKommunal_PolitikSognerådP-forbud Bernstorffsvej, fodgængerovergang Holme Ringvej ved Fredens vej
1875Scrapbog 1418Jyllands-Posten1969Kun 10 minutter til hver deputation på ChristiansborgKommunal_PolitikForeninger10 min taletid for kommunalpolitikere fra bla Viby J på Christiansborg til de kommunale inddelinger
1876Scrapbog 1418Aarhus Stiftstidende1969Usaglig kritikKommunal_PolitikSognerådKritik mod indenrigsminister Poul Sørensen
1877Scrapbog 1419Viby Ugeavis1969Uændret skatteudskrivningKommunal_PolitikSognerådUændret kommuneskat 11,4 % og uændret kirkeskat 0,4 %
1878Scrapbog 1419Viby Ugeavis1969Ungdommen i Fredens sogn får hus på DjurslandKulturelle_emnerFællesrådFællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn ansøgte sognerådet et lån på kr. 30.000 til udbygning af erhvervet hus i Thorsager
1879Scrapbog 1419Aarhus Stiftstidende1969Ringkommuner er en politisk mulighedKommunal_PolitikSognerådForstadskommunernes repræsentant sognerådsmedlem og landsretssagfører Knue Thiede
1880Scrapbog 1419Jyllands-Posten1969Ønske om, at lov om stor Århus-kommune bliver udskudtKulturelle_emnerFællesrådØnske fra kommunale politikere fra Viby J om udskydelse af stor Århus-kommune
1881Scrapbog 1419Jyllands-Posten1969Udsæt udslettelsenKulturelle_emnerFællesrådØnske fra kommunale politikere fra Viby J om udskydelse af stor Århus-kommune
1882Scrapbog 1420Demokraten1969Anbefaler center for stofbrugereKommunal_PolitikSognerådHenvendelse fra Århus kommune om narkocenter N. P. Knudsen
1883Scrapbog 1420Jyllands-Posten1969Forstæder foreslår sammenlægning udsat i fire årKulturelle_emnerFællesrådØnske fra kommunale politikere fra Viby J om udskydelse af stor Århus-kommune
1884Scrapbog 1420Viby Ugeavis1969Sammendrag af udtalelser til folketingsudvalgetKulturelle_emnerFællesrådØnske fra kommunale politikere fra Viby J om udskydelse af stor Århus-kommune
1885Scrapbog 1420Demokraten1969Viby J får tre nye børneinstitutionerSociale_emnerSociale ForeningerForeningen Frie Børnehaver ved formanden Karen Sonne har fået til opgave at oprette og drive fritidshjem , vuggestue og børnehave Kjærslundkvarteret
1886Scrapbog 1420Aarhus Stiftstidende1969407 nye viby borgere i årBoligmæssige_emnerGenereltSøndervangskvarteret giver Viby J nye 407 borgere
1887Scrapbog 1420Aarhus Stiftstidende1969Vil bygge 120 lejlighederBoligmæssige_emnerGrundejerforeningerforeningerGas- og vandmester Erik Mølgaard bygge 6 etager 120 lejligheder Ravnsbjergbakken
1888Scrapbog 1420Demokraten1969Ser på behovet for fritidsfaciliteterSociale_emnerSociale institutionerByggeselskabet af 9. marts 1968 og AAB i Viby sammen om kommende udvalgsarbejde ang. Fritidsklubber
1889Scrapbog 1420Demokraten1969Viby konservative kvindekredsKommunal_PolitikForeningerMøde på Hotel Mercur ved forfatter J. Bech-Nygaard
1890Scrapbog 1420Demokraten1969Valgte medlemmer til udvalg om det nye AmtKommunal_PolitikForeninger21-mands-udvalg heraf Arne Petersen Viby J skal bistå kommunalreformkommissionen
1891Scrapbog 1420Demokraten1969Den rigtige løsning er ikke let at findeKommunal_PolitikSogneråd1.april 1970 træder sognerådsmedlem Arne Petersen (S) tilbage fra arbejdet i Viby Sogneråd
1892Scrapbog 1421Aarhus Stiftstidende1969Viby-byggeri i Lystrup Boligmæssige_emnerBoligforeningerÅrhus og Omegn, Viby J vil bygge 292 lejligheder i Lystrup
1893Scrapbog 1421Demokraten1969Fhv portner Peder Marius BergPersonaliaA-F Efternavn,FornavnDødsannonce for portner og bager Peder Marius Berg. Medlem af socialdemokratiet
1894Scrapbog 1421Aarhus Stiftstidende1969Turistchefen instruerer chauffører om nattelivBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervArne Petersen Viby J (S) håber at få flere virksomheder til Århus
1895Scrapbog 1421Demokraten1969Til C-center fra centrum i ÅrhusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervRejsegilde på to af forretningsfløjene på Viby centret
1896Scrapbog 1422Demokraten1969Der blev politisk afstemning Sognerådsformanden i Them blev formandKommunal_PolitikForeninger21-mands-udvalg heraf Arne Petersen Viby J skal formidler overgangen af købstadkommunerne. Ny formand er Åge Brønd fra Them
1897Scrapbog 1423Viby Ugeavis1969Ny formand for A.O.F. i Viby Kulturelle_emnerFritidNy formand Villy Andersen Viby J
1898Scrapbog 1423Demokraten1969Walter Lund fra Viby J angriber DSU på partikongressenKommunal_PolitikForeningerWalter Lund angreb DSU på partikongressen, Jens Otto Krag tog til genmæle for DSU
1899Scrapbog 1423Aarhus Stiftstidende1969Spejderhytte viger for busholdepladsKommunal_PolitikSognerådVedtagelser: Repræsentanter til sammenlægningsudvalget blev N.P. Knudsen, Degn-Christensen og Arne Petersen Viby J. Suppleanter blev Knud Thiede, Frode Petersen og Jørgen Hedegård Sørensen. Fællesrådet for ungdomsarbejde i Fredens sogn fik bevilget kr. 30.000 til udvidelse af ejendom Thorsager. Fjernelse af spejderhytte på hjørnet af Chr. X vej og Holme Møllevej. Bidrag til dækning af underskud Kristinemines flyveplads
1900Scrapbog 1423Demokraten1969Sognerådsformanden kom i fællesudvalgetKommunal_PolitikSognerådVedtagelser: Repræsentanter til sammenlægningsudvalget blev N.P. Knudsen, Degn-Christensen og Arne Petersen Viby J. Suppleanter blev Knud Thiede, Frode Petersen og Jørgen Hedegård Sørensen. Fællesrådet for ungdomsarbejde i Fredens sogn fik bevilget kr. 3
1901Scrapbog 1423Aarhus Stiftstidende1969Værfterne til debat i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDen store skibsværfskonference på Hotel Mercur, deltagende 100 repræsentanter
1902Scrapbog 1422Aarhus Stiftstidende1969Forbereder det nye storamtKommunal_PolitikForeninger21-mands-udvalg valgte foreløbig amtsborgmester Åge Brønd fra Them
1903Scrapbog 1424Aarhus Stiftstidende1969Vil gøre fødevarerne sunde og velsmagende Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervFabrikant Karl Krøyer Viby J stifter F.S.A. Krøyer sammen med Forenede Sjællandske Andelsslagterier
1904Scrapbog 1424Demokraten1969Opfører godsterminal på 1600 kvadratmeterBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAdams Transport Co. Opfører stor godsterminal Gunnar Clausens Vej Viby J
1905Scrapbog 1424Demokraten1969Parat til en øget containertrafikBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAdams Transport Co. Opfører stor godsterminal Gunnar Clausens Vej Viby J
1906Scrapbog 1425Aarhus Stiftstidende1969Vil ikke forhindre hårvask hos frisørBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervViby kommunale fjernvarmeværk har ventet fra marts til juli med at afbryde varmeforsyningen ved Poul Erik Legarth
1907Scrapbog 1425Demokraten1969Orlov inddragetRetslige_emnerPolitiViby politi har inddraget weekendens orlov til at efterse Århus Amatør Cykelklubs 185 km (Silhorkoløb) rute efter gårsdagens uvejr
1908Scrapbog 1425Demokraten1969Hotel Mercur saavner kursus-gruppelokalerBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDirektør Irgart undersøger mulighederne for en udvidelse
1909Scrapbog 1425Demokraten1969De 38, som forbereder det nye store ÅrhusKommunal_PolitikForeningerUnderudvalg for stor Århus. Udvalg for sociale opgaver, N.P. Knudsen, Arne Petersen Viby J
1910Scrapbog 14261969Vi er nu på vej mod den store kommuneKommunal_PolitikForeningerUnderudvalg for stor Århus. Udvalg for sociale opgaver, N.P. Knudsen, Arne Petersen Viby J
1911Scrapbog 1426Demokraten1969Søgte erstatningen hævet, men fik mindreMurermester Niels Christian Hansen, Brabrand indstævnes for Højsteret i ekspropirationssag fra Kongevejen Viby J
1912Scrapbog 1426Demokraten1969Nydannet fritidsudvalg står bag sportsstævneKulturelle_emnerSport-IdrætAAB har nedsat et fritidsudvalg bestående af 4 hobbyklubber som afholder sportsstævne august 1969 på Viby Stadion
1913Scrapbog 1426Demokraten1969Holder beboerfestKulturelle_emnerFritidPræstevangens hobbyklub holder beboerfest bl.a. med Jernbaneorkestret og Birthe Kjær
1914Scrapbog 1426Demokraten1969Luftgener i Viby J på grund af renseanlægTekniske_emnerForsyningVed indkøringen af det nye renseanlæg ved Bøgeskov Høvej i Viby J har medført lugtgener i Ravnsbjerg-kvarteret
1915Scrapbog 1427Aarhus Stiftstidende1969Ideal-legepladsKulturelle_emnerFritidÅrhus Stiftstidendes legepladskonkurrence Præstevangen Viby J
1916Scrapbog 1427Demokraten1969Øget beboeraktivitet for at få bedre boligtrivselBoligmæssige_emnerBoligforeningerTrivsel i boligkvarterer er afhængig af placering. Byggerieten 8 etager blok på hjørnet af Chr. X vej og Kongevej er klemt inde mellem to stærk befærdede veje og Den Østjyske Motorvej og Odderbanen
1917Scrapbog 1427Viby Ugeavis1969Viby sogneråd protesterer mod sammenlægningsvilkåreneKommunal_PolitikSognerådAAB har nedsat et fritidsudvalg bestående af 4 hobbyklubber som afholder sportsstævne august 1969 på Viby Stadion
1918Scrapbog 1428Demokraten1969Sportsuge og fest i boligforeningenKulturelle_emnerFritidPræstevangens hobbyklub holder beboerfest bl.a. med Jernbaneorkestret og Birthe Kjær
1919Scrapbog 1428Demokraten1969Ny eksternatskole i brug på jubilæumsdagSociale_emnerSociale institutionerStensagerskolen i brug på Åndssvageforsorgens 25 års jubilæumsdag
1920Scrapbog 1428Viby Ugeavis1969Handelsstandsforening i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervKongevejens Sammenslutning bliver til Viby Handelsstandsforening
1921Scrapbog 1428Demokraten1969Århusiansk boligsselskab fester for medlemmerne Kulturelle_emnerFritidPræstevangens hobbyklub holder beboerfest bl.a. med Jernbaneorkestret og Birthe Kjær
1922Scrapbog 1428Demokraten1969Godsterminal i Viby J tages snart i brugBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAdams Transport Co. Opfører stor godsterminal Gunnar Clausens Vej Viby J
1923Scrapbog 1429Demokraten1969Godt VibyPersonaliaG-J Efternavn,Fornavn Læserbrev fra Søren Jensen Viby J. Viby kommune har efterkommet en læsers opfordring til at få orden på havekollni Vidtskue på Rosenvangs Alle
1924Scrapbog 1429Demokraten1969Får indført forbud mod parkerede bilerKommunal_PolitikSognerådHolmeringvej fra viadukten total p forbud udstedt af politiet
1925Scrapbog 1429Demokraten1969Krav i sognerådet om bedre busbetjeningKommunal_PolitikSognerådSøndervangskvarteret giver Viby J nye 407 borgere og udvider i løbet af et år til 5000 mennesker og det giver et behov for 10 minutters intervaller hos sporvejene
1926Scrapbog 1429Viby Ugeavis1969Sogneråd ikke tilfreds med buskørslen til SøndervangskvarteretKommunal_PolitikSognerådSøndervangskvarteret giver Vib J nye 407 borgere og udvider i løbet af et år til 5000 mennesker og det giver et behov for 10 minutters intervaller hos Sporvejene
1927Scrapbog 1429Viby Ugeavis1969Bestyrelsemøde for åbne døre i Viby JKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk forening afholder åben bestyrelsesmøde
1928Scrapbog 1429Aarhus Stiftstidende1969Kritik af en streng paragrafKommunal_PolitikForeninger21-mands-udvalg fratages en del af deres selvstændighed, så de ikke pludselig kan bruge opsparede millionbeløb lokalt inden kommunesammenlægningen
1929Scrapbog 1430Aarhus Stiftstidende1969Tilskud til opvaskemaskinenBoligmæssige_emnerBoligforeningerBoligminister Aage Hastrup på besøg i Kjærslund og Rosenhøj i Viby J. Også boligtilskud til vaskemaskinen
1930Scrapbog 1430Jyllands-Posten1969Store familier i små lejligheder skal også have boligssikringBoligmæssige_emnerBoligforeningerViby kommunes økonomiudvalg søger dispensation for boligsikring for storfamiler i små lejligheder, da der ikke kan anvisen store lejligheder
1931Scrapbog 1430Aarhus Stiftstidende1969Nu tænker de også på børnBoligmæssige_emnerBoligforeningerAAB giver bedre vilkår for børnene i Søndervangen. En byggelegeplads på prøve. Børnene bestemmer selv om, de vil beholde den
1932Scrapbog 1430Demokraten1969Ny skole taget i brug af 400 elever i Viby Skoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenFire 1. klasser selvom den er nomineret til 1. klasser
1933Scrapbog 1430Demokraten1969Udvidet demokrati i Viby-aftenskoleKulturelle_emnerFritidAoF Viby J opretter voksen filmklub, Villy Andersen
1934Scrapbog 1430Demokraten1969Forfatter fortæller om børnenes jordSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenForfatter Carl Scharnberg foredrag på Søndervangsskolen
1935Scrapbog 1431Aarhus Stiftstidende1969Viby J flytter om på pengekasserneKommunal_PolitikSognerådViby kommune ønsker at få kontoen for opsparede driftsoverskud over til dispositionsfonden, men sådanne dispentationer skal godkendes af Århus Amt
1936Scrapbog 1431Demokraten1969Viby J vil ikke ud på lånemarkedetKommunal_PolitikSognerådPenge som allerede er blevet brugt til anlægsudgifter ved fjernvarmeværket blev vedtaget, at der optages lån4,3 mill. i kommunens investeringsfond
1937Scrapbog 1431Demokraten1969Nyt tilholdssted til Kongsvang-spejdereKommunal_PolitikSognerådSpejderneKongsvang har accepteret klubhus på kommunens oplagsplads
1938Scrapbog 1431Aarhus Stiftstidende1969Storkommunen må gerne annullerre millionlånKommunal_PolitikSognerådN.P. Knudsen siger om at have lånt hos os selv
1939Scrapbog 1431Demokraten1969Bøgholt bliver hjem for unge narkomanerSociale_institutionerBøgholtBøgholt skal afhjælpe akutbehov for behandling af unge narkomaner
1940Scrapbog 1431Demokraten1969Polske plakater og AOF-udstillingKulturelle_emnerBibliotekViby folkebibliotek viser polske plakater på udstilling
1941Scrapbog 1431Demokraten1969Besøg på CF-gårdenForeningerFællesrådSocialdemokratisk forening Viby J på CF gården i Skejby
1942Scrapbog 1431Demokraten1969Hypotekforeningen på kong Valdemars jordForeningerFællesrådNavnet Kongsgården er bevaret af bygherren Landhypotekforeningen. Kong Valdemar den store holdt i 1176 forligsmøde med kong Erik Lams søn Magnus Eriksen
1943Scrapbog 1432Demokraten1969Vibys macèr skal være mere skotskeKulturelle_emnerUniformerede korpsMac spejderne i Viby J skal oprette ny ulveflok i Kjærslund-kvarteret
1944Scrapbog 1432Jyllands-Posten1969Hovedvejen igennem Viby bliver nu asfalteretTekniske_emnerTrafik og VejeAsfaltering fra Ormslevvej til Viby Folkebibliotek
1945Scrapbog 1432Demokraten1969Markbrand truede huse på OrmslevvejBoligmæssige_emnerGenereltTousbakken var truet af markbrand
1946Scrapbog 1432Demokraten1969Specialundervisning for voksne i AOFKulturelle_emnerFritidAOF Viby J. Nye lov om fritidsundervisning har åbnet op for muligheden for specialundervisning for voksne
1947Scrapbog 1432Demokraten196920 års forarbejde bag børneinstitutionSociale_emnerDaginstititionerBørneinstutionen Østerbo ved Øster Alle i Viby J indviet ved reception
1948Scrapbog 1432Aarhus Stiftstidende1969Er budt velkommenBeskæftigelsesmæssige_emnerKommunal beskæftigelseViby J`s personale på kommunekontor bød Kommunekontoret Holme-Tranbjer velkommen med en fodbolddyst. Holme-Tranbjerg vandt 6-4
1949Scrapbog 1432Demokraten1969Køkkener moderniseresKommunal_PolitikSognerådFinanisering af modernisering af køkkener med el-komfurer i Grønnegården, Stenkildeparken og Vestergårdsparken
1950Scrapbog 1432Demokraten1969De borgerlige har likvideret hobbyfageneKulturelle_emnerFritidAOF Viby J Nye lov om fritidsundervisning siger egenbetaling til instruktørløn, dog pensionister undtaget
1951Scrapbog 1433Viby Ugeavis1969Hvorfor skal Viby J AOF være topscorerKulturelle_emnerFritidAOF Viby J Nye lov om fritidsundervisning sat indskrivningsgebyr op
1952Scrapbog 1433Viby Ugeavis1969Mange gode år Kulturelle_emnerFritidAOF Viby J` foredragsrække for ældre er en succesfyldt institution
1953Scrapbog 1434Viby Ugeavis1969Viby kommune låner af egne midlerKommunal_PolitikSognerådViby kommune ønsker at få kontoen for opsparede driftsoverskud over til dispositionsfonden, men sådanne dispentationer skal godkendes af Århus Amt
1954Scrapbog 1434Demokraten1969Fra Grønnegade til Viby IndustrikvarterBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervMøller og Hjorth holder rejsegilde på Rudolfgårdsvej i Viby industri-kvarter
1955Scrapbog 1434Demokraten1969Carl Scharnberg holder foredrag i Viby JSociale_emnerSociale ForeningerForedrag og lysbilleder af børneby Vrå lavet af Carl Scharnberg. Afholdes af Foreningen Frie børnehaver og fritidshjem
1956Scrapbog 1434Viby Ugeavis1969Endnu et Århusfirma flyttet til Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTektra ingeniør- og handelsfirma Gunnar Clausens Vej 14 Viby J
1957Scrapbog 1434Viby Ugeavis1969Boligvarehus i Viby Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAnker Stålfjedres fabriksbygning Ormslevvej, Ringvej , Lykkeholmsalle er solgt til A-S Ferdinand Salling for 5 millioner. Bygningerne bliver udlejet til møbelhandler Aaby Sørensen, tidligere
1958Scrapbog 1434Demokraten1969Kundebus fra værksted til afdeling i Århus Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervEn kundebus med fast forbindelse fra autoværsted Fiat Bilcenter ved Tage Nielsen i Viby J til afdeling i BP huset
1959Scrapbog 1435Viby Ugeavis1969Børneinstitutionen Østerbo indvietSociale_emnerSociale institutionerBørneinstutionen Østerbo ved Øster Alle i Viby J indviet ved reception
1960Scrapbog 1435Aarhus Stiftstidende1969Salling har købt en fabrik i Viby Beskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAnker Stålfjedres fabriksbygning Ormslevvej, Ringvej , Lykkeholmsalle er solgt til A-S Ferdinand Salling for 5 millioner. Bygningerne bliver udlejet til møbelhandler Aaby Sørensen, tidligere
1961Scrapbog 1435Demokraten1969Elevdemonstration for at få lørdagsfriSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerVestergårdsskolenUnderskrifter og demostationer for lørdagsfri skole for 5. til 10. klasse.
1962Scrapbog 1435Aarhus Stiftstidende1969Glemte at spørge om fortjenestenKommunal_PolitikSognerådViby J sognerådsbeslutning om, at FDF`s novembermarked afholdes på Viby Folkebibliotek
1963Scrapbog 1435Viby Ugeavis1969Indskrivningsgebyret til aftenskolen Kulturelle_emnerFritidAOF Viby J Nye lov om fritidsundervisning. Indskrivningsgebyr i Viby J er højere end de andre
1964Scrapbog 1435Aarhus Stiftstidende1969Århus-firma til Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervMøller og Hjorth holder rejsegilde på Rudolfgårdsvej i Viby industri-kvarter
1965Scrapbog 1435Jyllands-Posten1969Motorvej føres til hovedvej 10 i Viby JTekniske_emnerTrafik og VejeDen kommend jyske motorvejsstrækning føres midlertidig ud i A 10 på Ravnsbjergbakken i Viby J
1966Scrapbog 1435Viby Ugeavis1969Stort idrætsstævne Kulturelle_emnerSport-IdrætViby skolerne afholder fælles idrætsstævne på Stadion
1967Scrapbog 1435Viby Ugeavis1969Nyt hovedBeskæftigelsesmæssige_emnerGenereltViby Ugeavis nyt hoved bliver Hotel Mercur
1968Scrapbog 1435Demokraten1969Krøyer søger om patent på boblerneBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPatent på metode og materiale af hævning af sunkne skibe - polystyren-boblerne
1969Scrapbog 1435Demokraten1969Skoleprojekt er blevet godkendtKommunal_PolitikSognerådTilbygning til Viby skole er blevet godkendt af skoledirektionen
1970Scrapbog 1435Viby Ugeavis1969Svar til Thomas Christensen Kulturelle_emnerFritidVilly Andersen svarer Thomas Christensen AOF Viby J
1971Scrapbog 1436Demokraten1969De 21 i udvalgetKommunal_PolitikForeninger21-mandsudvalget sammensætning H.P. Knudsen Arne Petersen
1972Scrapbog 1437Demokraten1969Forretningsbyggeri realiseres nu i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerKommunal beskæftigelse125 meter lang bygning ved Mercur skal også rumme en laborantskole
1973Scrapbog 1437Demokraten1969Slipper for afgift af spilleautomaterKommunal_PolitikSognerådHospitalslaborantskolen skal flyttes fra Teknologisk Institut til Viby J 1. januar 1971
1974Scrapbog 1437Demokraten1969Fabriksindvielse i morgen i Viby JBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervPer Simonsens møbel- og inventarfabrik på Bjørnholms Alle holder indvielse
1975Scrapbog 14371969Sælger tyske trucks til hele DanmarkBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervTektra ingeniør- og handelsfirma Gunnar Clausens Vej 14 Viby J
1976Scrapbog 1437Demokraten1969En dags arbejde gav 9000 kronerSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOpgjort indsats fra Viby Amtsgymnasium til Zambia beløber sig til 9000 kr.
1977Scrapbog 1437Demokraten1969Million-grundkøb i Viby boligforeningerBoligmæssige_emnerBoligforeningerViby kommune har solgt et jordareal 21 ha til Viby Omegns boligselskab samt et jordareal 4,1 ha til AAB Viby J
1978Scrapbog 1437Demokraten1969Det kan Viby ikke være bekendtPersonaliaG-J Efternavn,Fornavn Læserbrev fra Jens Jacobsen vedr. Vidtskue kolonihaverne
1979Scrapbog 1438Demokraten1969Lystager-fabrik til 5 millioner kroner overtaget af SallingBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervAnker Stålfjedres fabriksbygning Ormslevvej, Ringvej , Lykkeholmsalle er solgt til A-S Ferdinand Salling for 5 millioner. Bygningerne bliver udlejet til møbelhandler Aaby Sørensen, tidligere
1980Scrapbog 1438Demokraten1969Udførelse af længe ventet kloakanlægKommunal_PolitikSognerådVedtagelse af kloakledningsnet Fredensvang runddel ad Rosenvangs Alle Vilhelm Bechs Vej og Grundtvigsvej
1981Scrapbog 1438Aarhus Stiftstidende1969For 1,8 mill. Kr kloakker i Viby JKommunal_PolitikSognerådVedtagelse af kloakledningsnet Fredensvang runddel ad Rosenvangs Alle Vilhelm Bechs Vej og Grundtvigsvej
1982Scrapbog 1438Demokraten1969Staten opkøber af urentable landbrugKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratiske forening ved Jens Arbjerg
1983Scrapbog 1438Demokraten1969Psykedelisk fodgængerfelt ved Viby torvKulturelle_emnerGenereltbilled af psykedelisk fodgængerfelt ved Viby torv
1984Scrapbog 1438Aarhus Stiftstidende1969Forældres trafiksynder gør skolevejen farlig Retslige_emnerPolitiPolitiet i Viby J skrider ind over for forældre, der ikke overholder stopforbud ved gåfelter ud for skolerne
1985Scrapbog 1438Demokraten1969Generende parkering af last- og rutebilerKommunal_PolitikSognerådFor mange last- og rutebiler der burde benytte garageanlæg holder parkeret rundt om i Viby kommune
1986Scrapbog 1439Aarhus Stiftstidende1969Skolejord sælges Kommunal_PolitikSognerådViby vil udstykke parceller ved Vidtskuevej på sigt
1987Scrapbog 1439Demokraten1969Beat- og teatergruppe flyttede ind fire dage Sociale_institutionerBøgholtElever bringes sammen med beatgruppe Young Flowers og eksperimentalgruppe Christianshavngruppen
1988Scrapbog 14391969Gerne andespil, men ikke spilleautomater Kommunal_PolitikGenereltViby J `s økonomiudvalg vil ikke lade AIA afhjælpe pengetrang med enarmede tyveknægte
1989Scrapbog 1440Jyllands-Posten1969AIA vil skaffe penge gennem spilleautomaterKommunal_PolitikGenereltViby J`s økonomiudvalg vil ikke lade AIA afhjælpe pengetrang med enarmede tyveknægte
1990Scrapbog 1440Viby Ugeavis1969Et tilbud til alle unge i alderen 14-108 årKulturelle_emnerSport-IdrætNy ungdomsklub Bi-kuben AIA`s klublokaler henvendelse William Frandsen
1991Scrapbog 1440Demokraten1969Socialdemokratisk liste i Fredens sognKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk forening opstiller følgende til menighedsrådsvalget i Fredens sogn Erik Andersen, Edvard Sonne, Erik Lønquist, Knud Krøll, Inger Sørensen , Bente Stegemeyer Nielsen, N.K. Jensen, Georg Larsen, Ove Jensen, Johan Bøtker Nielsen
1992Scrapbog 1440Demokraten1969Kandidatliste til menighedsrådsvalgetKommunal_PolitikForeningerSocialdemokratisk forening opstiller følgende til menighedsrådsvalget i Fredens sogn Erik Andersen, Edvard Sonne, Erik Lønquist, Knud Krøll, Inger Sørensen , Bente Stegemeyer Nielsen, N.K. Jensen, Georg Larsen, Ove Jensen, Johan Bøtker Nielsen
1993Scrapbog 1440Demokraten1969Uenighed om topstillinger i ÅrhusKommunal_PolitikForeninger38-mands sammenlægningsudvalgsmøde om tjenestemændende i overgangsbyrådet
1994Scrapbog 1441Viby Ugeavis1969Et debatforum, der må afskrivesKommunal_PolitikForeningerArbejdernes Fællesorganisation Walter Lund. Dansk arbejdsmands- og specialarbejderforbund Viby J afdeling vil blive opløst efter kommunesammenlægning
1995Scrapbog 1441Viby Ugeavis1969Ungdomsliste til menighedsrådsvalgKommunal_PolitikSognerådMøde for at afklare rimeligheden for opstilling af en ungdomsliste
1996Scrapbog 1441Viby Ugeavis1969AGF opretter herre motionshold i AmtsgymnasietSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby AmtsgymnasiumOprettelse af herremotionshold på Viby Amtsgymnasium ved Verner Clausen
1997Scrapbog 1441Viby Ugeavis1969Specialforretning i dametøj åbens i Viby centretBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervspecialforretning i dametøj ved fru Koch-Petersen åbner i Viby centret
1998Scrapbog 1441Viby Ugeavis1969Socialdemokratisk foreningKommunal_PolitikForeningeropstillingsliste til menighedsrådsvalg
1999Scrapbog 1442Demokraten1969Viby J får provinsens største boligvarehusBeskæftigelsesmæssige_emnerErhvervDomo boligvarehus åbner ved møbelhandler Hans Åby Sørensen
2000Scrapbog 1442Viby Ugeavis1969Børnefilmklubben lægger udKulturelle_emnerFritidAOF Viby J`s underafdeling Viby Børneklub indbyder til otte forestillinger på Viby Folkebibliotek
2001Scrapbog 14421969Nye ansigterKommunal_PolitikSognerådMøde for at afklare rimeligheden for opstilling af en ungdomsliste ved Gurli Brammer
2002Scrapbog 1442Demokraten1969Køber jord for 4 mill. Kr. i Stautrup til gårdhuseBoligmæssige_emnerBoligforeningerAndelsboligforeing Viby vil bygge yderligere 250 gårdhuse
2003Scrapbog 1442Demokraten1969Trænger til ferie fra institutionsmiljøetSociale_institutionerHøskovkollegietHøskovkollegiets beboere holder julemarked for at få råd til et sommerhus
2004Scrapbog 1442Viby Ugeavis1969Mange gode årKulturelle_emnerFritidAOF`foredrags række ved chefredaktør Hans Rishøj
2005Scrapbog 1442Demokraten1969593 flere Viby J på et kvartalBoligmæssige_emnerGenereltPr. 1 oktober 1969 er Viby J`s indbyggertal 21.680
2006Scrapbog 1442Demokraten1969Forældreforeing på VestergårdsskolenSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerVestergårdsskolenOpstart af forældreforeing på Vestergårdsskolen Viby J
2007Scrapbog 14431969Menighedsrådsvalg i Fredens sognKommunal_PolitikSognerådListe til menighedsrådet Fredens sogn
2008Scrapbog 1443Demokraten1969Personalet har krav på hurtig afklaringKommunal_PolitikSognerådLøsning af de ansattes problemer både tjenestemænd og de løst ansatte i forhold til kommunesammenlægning
2009Scrapbog 1443Demokraten19691200 beboere bør beholde gadenavnKommunal_PolitikSognerådForslaget om ændringer af en del gadenavne i Viby J i forbindelse med kommunesammenlægning
2010Scrapbog 1443Demokraten1969Må dele klasser midt i skoleåretSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerSøndervangskolenEfter åbning i august og til november er rammerne ved at sprænges grundet stor tilflytning
2011Scrapbog 1443Demokraten1969Kunstværk overrækkes på Viby AmtsgymnasiumSkoler_og_Uddannelsesmæssige_institutionerViby Amtsgymnasiumkunstværk overrækkes af kunstner Erik Lagoni Jakobsen
2012Scrapbog 1443Demokraten1969Skulptur og springvand placeres på Viby torvKommunal_PolitikForeningerUdsmykning af Viby torv. Viby kommune har fået tilladelse fra sammenlægningsudvalget til udsmykning af Viby torv med kr. 165.000
2013Scrapbog 1443Demokraten1969Motorvejs kontoret vil koste 9,1 mill næste årTekniske_emnerTrafik og VejeDet jyske motorvejskontor i Viby J 9,1 mill til drift i det kommende år. Finanslovsforslaget
2014Scrapbog 1443Demokraten1969Pengene i kunstfonden vil måske ikke slå til Kommunal_PolitikSognerådUdsmykning af Viby Torv
2015Scrapbog 1444Demokraten1969To der forlader amtsrådsarbejdetKommunal_PolitikValgAfgående amtsrådsmedlemmer pga alder Arne Petersen til kommende valg
2016Scrapbog 1444Aarhus Stiftstidende1969165.000 kr. til kunst i det nye Viby centerKommunal_PolitikSognerådUdsmykning af Viby Torv
2017Scrapbog 1444Demokraten1969Ligestilling mangler på aftenskoleområdetKommunal_PolitikForeningerViby socialdemokratiske forening drøftelse af opstillingsregler
2018Scrapbog 1444Viby Ugeavis1969"Meget skuffet mor i Rosenhøj"Kommunal_PolitikSognerådSvar fra N.P.Knudsen på åbent brev vedr. daginstitutioner som ikke kan følge med befolkningstilgangen
2019Scrapbog 1444Demokraten1969To nye medlemmer i Fredens sognKommunal_PolitikSognerådKirsten Krûger og Viggo Petersen er to nye indvalgte
2020Scrapbog 1445Demokraten1969Skatteudskrivningen i Viby ikke for storKommunal_PolitikSognerådForsigtig vurdering betød et overskud på 3 mill. Ved N.P.Knudsen
2021Scrapbog 1445Demokraten1969Bro over runddel bliver overvejetKommunal_PolitikForeningerÅrhus Amtsråd vil forbedre Jyllands Alle med en bro over Fredensvang runddel
2022Scrapbog 1445Aarhus Stiftstidende1969Må lege med skulpturKommunal_PolitikSognerådUdsmykning af Viby torv skal ikke være urørlig
2023Scrapbog 1445Demokraten1969Nonfigurativ kunst i bycenterKommunal_PolitikSognerådUdsmykning af Viby torv skulptur af kobberrør med rislende vand ved kunster Chr. Lymann Hansen, Lind ved Herning
2024Scrapbog 1446Aarhus Stiftstidende1969Angreb på skulpturKommunal_PolitikSognerådUdsmykning af Viby torv ligner for meget det finske Sibelius Monument i Helsingfors, mener student Henrik Melchiors, Risskov
2025Scrapbog 1446Aarhus Stiftstidende1969Overskud i Viby JKommunal_PolitikSognerådForsigtig vurdering betød et overskud på 3 mill. Ved N.P.Knudsen
2026Scrapbog 1446Viby Ugeavis1969Viby kommunes regnskab 1968/69Kommunal_PolitikSognerådForsigtig vurdering betød et overskud på 3 mill. Ved N.P.Knudsen
2027Scrapbog 1446Viby Ugeavis1