Gunnar Clausens Vej

Her ligger:
Gunnar Clausens Vej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.

Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.
Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden
(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Viby Mark & industrikvarter
Ravnsbjerg
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Kun husnumrene 1-19 & 2-16 hørte til Viby Sogn

 

 


Denne side er sidst opdateret... 23. februar 2014 @ 18:28 af..Leif Nielsen