Holmevej

Her lå:

Holmevej
Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.

Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.

Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden

(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
 Sognerådsbeslutning 16.07.1917 1939 Viby
Viby
       
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
Fra Ingemannsvej (Christian X´s Vej) til Holme ændret til Holme Møllevej pr.  01.01.1940
Fra viadukten til Ingemannsvej (Christian X´s Vej) ændret til Kirkevej pr.  01.01.1940

 

 


Denne side er sidst opdateret... 30. maj 2018 @ 13:29 af..Leif Nielsen