Nyvej

Her lå:
Nyvej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.
Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.
Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917   Viby Terp
Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Ændret til Kløvervej

 

 


Denne side er sidst opdateret... 22. marts 2014 @ 09:55 af..Leif Nielsen