Ormslevvej

Her ligger:
Ormslevvej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.

Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.
Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden
(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917 1927 Viby Viby
1927 Viby, Nordby, Ravnsbjerg & Grøfthøj
Viby & Ravnsbjerg
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
Det først registrerede navn af denne vej, som kun var den østligste del af vejen var Stenkildevej, som dengang (16.07.1917) gik fra nuværende Skanderborgvej (daværende Kongevej) til nuværende Viby Ringvej (daværende Nordbyvej).
Husnumrene 1-57 & 2-48 Tidligere navn: Stenkildevej = område Viby, Viby Sogn
Husnumrene 155-225 & 154-226 = område Ravnsbjerg/Grøfthøj, Ravnsbjerg Sogn
Husnumrene 59-153 & 50-152 = område Nordby, Viby Sogn

 

 


Denne side er sidst opdateret... 21. marts 2014 @ 22:54 af..Leif Nielsen