Rosenhøj Allé

Her ligger:
Rosenhøj Allé

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.

Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.
Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden
(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang
Registreret sidste gang Område Sogn
 2015 i forbindelse med
renovering af Rosenhøj
Alderslyst, Søndervangen m.m.
Ravnsbjerg
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)

 

 


Denne side er sidst opdateret... 25. november 2016 @ 10:58 af..Leif Nielsen