Skolevej

Her lå:

Skolevej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.

Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden

(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
 Sognerådsbeslutning 16.07.1917  1952 Viby
Viby
 1952  01.01.1970 Nordby Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
NB. vejnavnet har skiftet fysisk placering:
Skolevej har ligget 2 steder i Viby: Den første skolevej var placeret mellem Viby Torv og Kirkevej.
Den anden Skolevej var placeret mellem Skanderborgvej og Ormslevvej, langs Viby Stadion til Vestergårdsskolen/Ormslevvej. Dette vejnavn  blev ændret 01.01.1970 til: Nordbyvej.
Herefter er vejnavnet Skolevej udgået i Viby-området.

 

 


Denne side er sidst opdateret... 18. august 2018 @ 15:18 af..Leif Nielsen