Stenkildevej

Her ligger:
Stenkildevej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.

Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.
Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden
(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917 01.01.1938 Viby Viby
 01.01.1938 Viby
Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Tidligere navn: Dybkjærvej
Dette vejnavn er flyttet fra oprindeligt at gå øst-vest til i stedet at gå nord-syd for Stenkildegård, altså at krydse den tidligere vej ved navn Stenkildevej.

 

 


Denne side er sidst opdateret... 21. marts 2014 @ 23:00 af..Leif Nielsen