Thorvald Jensens Vej

Her ligger:
Thorvald Jensens Vej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.

Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.
Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden
(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang
(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
06.04.89 Viby
Viby
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
 Tidligere navn indtil 01.01.1940 Tværvej, herefter Mellemvej

 

 


Denne side er sidst opdateret... 12. januar 2015 @ 18:25 af..Leif Nielsen