Vestergårdsvej

Her ligger:

Vestergårdsvej

Vælg variant af kort og forstørrelsesgrad med værktøjerne øverst til højre på kortet.Træk “kineseren” (den gule mand) ind på kortet og se dig omkring.

Brug eventuelt musens rulleknap for at formindske – eller forstørre kortet.

Tryk på forstørrelsesværktøjet for at afslutte.

Hvis du vil tilbage til oversigtslisten brug da det grå link øverst på siden

(Viby Sogns Vejliste).

 

Registreret 1. gang

(På baggrund af Adressebogen for Viby Kommune dateret efter 1920)
Registreret sidste gang Område Sogn
Sognerådsbeslutning 16.07.1917   Viby Viby
       
Bemærkninger (Tidligere navn/ændring af navn)
Husnumrene 15-37 + 16 – : Område Nordby
Husnumrene 1-13 + 2-14, til 1970. Område Viby.
Husnumrene 15-37 efter 1970. Område Nordby.

 

 


Denne side er sidst opdateret... 18. august 2018 @ 15:37 af..Leif Nielsen